In dit artikel

Technische Analyse in Forex Signalen

De Rol van Technische Analyse in Forex Signalen (2023)

In dit artikel

Bent u ooit overweldigd geweest door de complexiteit van de valutamarkt en vraagt u zich af hoe technische analyse uw handelsbeslissingen kan begeleiden? Ik weet hoe u zich voelt, aangezien ik zelf ooit in dezelfde situatie verkeerde.

Het is interessant om te weten dat bijna 90% van de forexhandelaren technische analyse gebruikt als een essentieel hulpmiddel voor marktvoorspelling. In dit artikel laten we zien hoe technische analyse bijdraagt aan het creëren van effectieve forex signalen om uw handel te optimaliseren.

Klaar om het mysterie te ontrafelen?.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Technische analyse is een belangrijk instrument dat gebruikt wordt in de forex – markt om koersbewegingen te voorspellen en handelssignalen te genereren. Het analyseren van grafieken en het gebruik van technische indicatoren helpt handelaren om trends en patronen te identificeren en betere tradingbeslissingen te nemen.
 • Belangrijke technische indicatoren die gebruikt worden bij forex signalen zijn onder andere het Moving Average (MA), oscillatoren zoals de stochastische oscillator, de Relatieve Sterkte Index (RSI) en Fibonacci retracement.
 • Het begrijpen van de basisprincipes van technische analyse, zoals het analyseren van grafieken en het gebruik van technische indicatoren, is essentieel voor succesvolle forex trading. Door deze principes toe te passen kunnen handelaren trends, steun- en weerstandsniveaus en mogelijke instap- en uitstappunten identificeren.

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een methode waarbij grafieken worden geanalyseerd om inzicht te krijgen in de koersbewegingen van financiële instrumenten.

Analyseren van grafieken

Het analyseren van grafieken is een essentiële vaardigheid in technische analyse. Ik verdiep me dagelijks in verschillende soorten grafieken, zoals lijn-, staaf- en candlestick-grafieken, om patronen en trends te herkennen.

Dit proces helpt me om de toekomstige koersbewegingen van een valuta te voorspellen. Ik let op belangrijke indicatoren zoals prijshoogtes en -laagtes, handelsvolumes en bewegende gemiddelden.

Deze informatie gebruik ik om handelssignalen te genereren voor forex trading, wat me helpt om geïnformeerde beslissingen te nemen en potentieel winstgevende handelskansen te identificeren.

Technische Analyse in Forex Signalen

Belangrijkste principes van technische analyse

Als het gaat om technische analyse, zijn er een aantal belangrijke principes die u moet begrijpen. Het eerste principe is dat de markt trendgevoelig is. Dit betekent dat de prijzen niet willekeurig bewegen, maar vaak een bepaalde richting volgen gedurende een bepaalde periode.

Door de trends te identificeren en te volgen, kunnen handelaren potentiële winstkansen identificeren.

Een ander belangrijk principe is steun en weerstand. Steunniveaus zijn prijsniveaus waarop de koers historisch gezien moeite heeft gehad om onder te zakken, terwijl weerstandsniveaus prijsniveaus zijn waarop de koers historisch gezien moeite heeft gehad om boven te stijgen.

Deze niveaus kunnen worden gebruikt om in- en uitstappunten te bepalen bij het handelen.

Ten slotte is het belangrijk om aandacht te besteden aan handelsvolumes. Hogere volumes kunnen wijzen op meer interesse en betrokkenheid van handelaren, wat kan duiden op een sterker signaal.

Technische Analyse in Forex Signalen

Technische analyse wordt gebruikt in de forex-markt om koersbewegingen te voorspellen en handelssignalen te genereren.

Hoe wordt technische analyse gebruikt in de forex-markt?

Technische analyse wordt gebruikt in de forex-markt om koersbewegingen te voorspellen en zo winstgevende handelssignalen te genereren. Het is een methode waarbij grafieken en historische prijsgegevens worden geanalyseerd om trends en patronen te identificeren.

Op basis van deze informatie kunnen traders beslissingen nemen over wanneer ze moeten kopen of verkopen.

Bij technische analyse wordt ervan uitgegaan dat de prijzen zich volgens bepaalde patronen en trends gedragen. Traders maken gebruik van verschillende technische indicatoren, zoals moving averages, oscillatoren en Fibonacci retracement om trends te identificeren en potentieel winstgevende handelsmogelijkheden te vinden.

Door technische analyse toe te passen, kunnen traders de volatiliteit van de valutamarkt begrijpen en inspelen op prijsbewegingen. Het stelt hen ook in staat om risico’s beter te beheren door het instellen van stop-loss niveaus en take-profit niveaus, gebaseerd op technische signalen.

Basisprincipes van technische analyse bij forex trading

Als het gaat om technische analyse in forex trading, zijn er een paar basisprincipes die belangrijk zijn om te begrijpen. Ten eerste draait technische analyse om het analyseren van grafieken en het identificeren van koersbewegingen.

Door naar historische prijsgegevens te kijken, kunnen we trends, patronen en signalen herkennen die ons kunnen helpen bij het nemen van handelsbeslissingen.

Een ander belangrijk principe is het gebruik van technische indicatoren. Deze hulpmiddelen helpen ons bij het interpreteren van de grafieken en het identificeren van mogelijke instap- en uitstappunten.

Enkele veelgebruikte technische indicatoren zijn moving averages, oscillators zoals stochastische oscillatoren, de relatieve sterkte-index (RSI), Fibonacci retracement en Bollinger Bands. Het begrijpen van deze indicatoren en hoe ze werken, kan ons helpen om beter te handelen in de forex-markt.

Het beheersen van de basisprincipes van technische analyse is essentieel voor succesvolle forex trading. Door grafieken te analyseren en technische indicatoren te gebruiken, kunnen we beter inzicht krijgen in de markttrends en potentiële handelsmogelijkheden identificeren.

Belangrijke technische indicatoren voor Forex Signalen

Er zijn verschillende belangrijke technische indicatoren die gebruikt kunnen worden bij het genereren van forex signalen.

Moving Average

Het Moving Average (MA) is een veelgebruikte technische indicator in de forex-markt. Het is een eenvoudige tool waarmee beleggers de gemiddelde koersbewegingen van een valutapaar kunnen identificeren.

Het MA berekent het gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode en laat dit zien als een lijn op de grafiek. Hierdoor kunnen handelaren trends, steun- en weerstandsniveaus en omkeerpunten gemakkelijker identificeren.

Het MA kan zowel gebruikt worden om koop- als verkoopsignalen te genereren, afhankelijk van de positie ten opzichte van de prijsgrafiek. Een stijgende MA geeft bijvoorbeeld een opwaartse trend aan, terwijl een dalende MA wijst op een neerwaartse trend.

Oscillatoren (Stochastische oscillatoren)

Oscillatoren, zoals de stochastische oscillator, zijn een belangrijk onderdeel van technische analyse in forex signalen. Deze indicatoren helpen handelaren bij het identificeren van overbought en oversold niveaus op de forex markt.

De stochastische oscillator meet de relatieve positie van de slotkoers ten opzichte van het bereik van een bepaalde periode. Het werkt op basis van het idee dat prijzen vaak hun hoogste niveaus bereiken voordat ze gaan dalen, en hun laagste niveaus voordat ze omhoog gaan.

Door deze informatie te gebruiken, kunnen handelaren mogelijke keerpunten in de markt identificeren en beslissingen nemen op basis van deze signalen. Het is belangrijk op te merken dat oscillatoren niet altijd perfect werken en dat het belangrijk is om andere technische indicatoren te combineren om tot een weloverwogen handelsbeslissing te komen.

Relatieve Sterkte Index (RSI)

De Relatieve Sterkte Index (RSI) is een veelgebruikte technische indicator in de wereld van forex trading. Het doel van de RSI is om de kracht en richting van een koersbeweging te meten. Deze indicator wordt voornamelijk gebruikt om te bepalen of een valuta over gekocht of over verkocht is, wat kan wijzen op mogelijke toekomstige koersveranderingen.

De RSI wordt berekend aan de hand van de recente prijsbewegingen van een specifieke valutapaar. Het meet het momentum van de prijsveranderingen en geeft een waarde tussen 0 en 100. Een RSI-waarde boven 70 wordt meestal gezien als over gekocht, terwijl een waarde onder 30 duidt op over verkoop.

Door de RSI te gebruiken, kunnen forex traders potentieel profiteren van koersomkeringen en trendomslagpunten. Wanneer de RSI bijvoorbeeld boven 70 komt, kan dit aangeven dat de valuta over gekocht is en dat er mogelijk een correctie of omkering op komst is.

Aan de andere kant, wanneer de RSI onder 30 daalt, kan dit aangeven dat de valuta over verkocht is en dat er mogelijk een opwaartse beweging aanstaande is.

Het begrijpen en toepassen van de RSI vereist echter kennis en ervaring. Het is belangrijk om andere technische indicatoren en grafiekpatronen te combineren met de RSI om tot weloverwogen handelsbeslissingen te komen.

Daarnaast moet men ook rekening houden met andere factoren zoals fundamentele analyse en marktomstandigheden.

Fibonacci retracement

Fibonacci retracement is een van de belangrijkste technische indicatoren die worden gebruikt bij forex signalen. Het is gebaseerd op de wiskundige reeks ontdekt door Leonardo Fibonacci, een Italiaanse wiskundige uit de 13e eeuw.

Deze indicator helpt handelaren om potentiële keerpunten in de prijsbewegingen te identificeren.

Bij het gebruik van de Fibonacci retracement wordt een lijn getrokken tussen twee punten op een grafiek, meestal de hoogste en laagste punten van een bepaalde periode. Vervolgens worden horizontale lijnen getrokken op basis van de Fibonacci-verhoudingen, zoals 38,2%, 50% en 61,8%, langs deze lijn.

Deze niveaus worden potentiële steun- en weerstandsniveaus waarop de prijs mogelijk kan terugkeren voordat deze weer in de oorspronkelijke richting beweegt.

Het gebruik van Fibonacci retracement vereist wat oefening en ervaring om effectief te zijn, maar het kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het identificeren van mogelijke instap- en uitstappunten bij forex trading.

Technische Analyse in Forex Signalen

Bollinger Bands

Bollinger Bands zijn een populaire technische indicator die vaak gebruikt wordt bij het analyseren van forex signalen. Deze bands zijn ontwikkeld door John Bollinger en bestaan uit een bovenste, midden- en onderste band die rondom de prijsgrafiek worden geplaatst.

De bovenste band wordt berekend door de standaarddeviatie van de koersbewegingen te vermenigvuldigen met een bepaalde factor en vervolgens op te tellen bij het voortschrijdend gemiddelde. De onderste band wordt op dezelfde manier berekend, maar met aftrek van de standaarddeviatie.

Bollinger Bands helpen handelaren bij het identificeren van volatiliteit en mogelijke keerpunten in de markt. Wanneer de koers de bovenste band raakt of overschrijdt, geeft dit aan dat de markt overbought is en er mogelijk een neerwaartse beweging op komst is.

Daarentegen, als de koers de onderste band raakt of overschrijdt, duidt dit op een oversold markt en kan er een opwaartse beweging worden verwacht.

Succesvol gebruik van technische analyse bij forex trading

Succesvol gebruik van technische analyse bij forex trading vereist het handelen op basis van relevante informatie, het begrijpen van steun en weerstand, het herkennen van uitbraken en het gebruik van momentum.

Het is belangrijk om de handelsstrategieën simpel te houden en geduld en discipline te hebben.

Handelen op basis van relevante informatie

Als forex trader is het essentieel om te handelen op basis van relevante informatie. Dit betekent dat je jezelf op de hoogte moet houden van de laatste economische ontwikkelingen, nieuwsberichten en marktfactoren die invloed kunnen hebben op de koersbewegingen. Hier zijn een paar belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • Economische kalender: Houd altijd de economische kalender in de gaten om te weten welke belangrijke gebeurtenissen er plaatsvinden, zoals rentebesluiten of publicatie van economische indicatoren. Deze gebeurtenissen kunnen grote impact hebben op het valutapaar waarin je handelt.
 • Nieuwsanalyse: Volg het nieuws nauwlettend en analyseer hoe bepaalde gebeurtenissen het sentiment op de forex-markt kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan politieke ontwikkelingen, handelsconflicten of natuurrampen.
 • Technische analyse: Combineer technische analyse met relevante informatie om betere handelsbeslissingen te nemen. Kijk naar belangrijke niveaus, zoals steun-en-weerstandsniveaus, trendlijnen en momentumindicatoren.
 • Fundamentele analyse: Begrijp de fundamentele factoren die van invloed zijn op een valutapaar. Dit kan inhouden dat je kijkt naar economische indicatoren, monetaire beleidsbeslissingen en politieke situaties die van invloed zijn op landen of regio’s waarvan je valutaparen volgt.
 • Marktvolatiliteit: Hou rekening met de volatiliteit van de markt en pas je handelsstrategie aan op basis van de heersende omstandigheden. Tijdens periodes van hoge volatiliteit kan het verstandig zijn om voorzichtiger te handelen en kleinere posities in te nemen.

Gebruik van week- en daggrafieken

Het gebruik van week- en daggrafieken is een cruciaal onderdeel van technische analyse in forex trading. Dit komt doordat deze grafieken een gedetailleerd beeld geven van de koersbewegingen op zowel korte als lange termijn. Hier zijn enkele belangrijke redenen waarom het gebruik van week- en daggrafieken essentieel is in forex trading:

 1. Trendanalyse: Week- en daggrafieken helpen bij het identificeren van langetermijntrends en kortetermijnbewegingen in de valutamarkt. Door nauwkeurig naar de prijsgrafieken te kijken, kun je trends herkennen zoals uptrends, downtrends of zijwaartse trends.
 2. Marktvolatiliteit: Week- en daggrafieken verschaffen waardevolle informatie over de marktvolatiliteit. Dit kan je helpen bij het bepalen van de juiste handelsstrategieën, afhankelijk van hoe volatiel de markt is.
 3. Supportresistance lijnen: Deze grafieken maken het mogelijk om belangrijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Het begrijpen van deze niveaus helpt bij het bepalen van optimale instap- en uitstappunten voor trades.
 4. Candlestick patronen: Met behulp van week- en daggrafieken kun je candlestick patronen analyseren. wat een krachtige manier is om handelssignalen te identificeren. Verschillende candlestick patronen kunnen aangeven wanneer er sprake is van trendomkeringen of voortzettingen.
 5. Prijsanalyse: Gedetailleerde week- en daggrafieken bieden een uitgebreid overzicht van de prijsontwikkeling. Dit geeft je inzicht in de historische koersbewegingen en helpt bij het voorspellen van mogelijke toekomstige koersbewegingen.

Begrip van steun en weerstand

Als forex trader is het essentieel om een goed begrip te hebben van steun- en weerstandsniveaus, omdat deze belangrijke indicatoren zijn bij het nemen van handelsbeslissingen. Steunniveaus worden gevormd wanneer de prijs van een valutapaar een bepaald niveau bereikt en vervolgens begint te stijgen, wat aangeeft dat er vraag is naar dat valutapaar.

Weerstandsniveaus daarentegen ontstaan wanneer de prijs een bepaald niveau bereikt en begint te dalen, wat betekent dat er aanbod is in die specifieke markt.

Het begrip van steun- en weerstandsniveaus stelt traders in staat om potentiële keerpunten in de markt te identificeren en kan hen helpen om in- en uitstappunten voor trades vast te stellen.

Als een valutapaar bijvoorbeeld een steunniveau bereikt, kan een trader besluiten om long te gaan, in de hoop dat de prijs zal stijgen. Aan de andere kant, als de prijs een weerstandsniveau nadert, kan een trader ervoor kiezen om short te gaan, speculerend op een mogelijke prijsdaling.

Het begrip van steun- en weerstandsniveaus kan worden verbeterd door het analyseren van historische koersontwikkelingen en het observeren van hoe prijzen reageren op bepaalde niveaus. Het is belangrijk om op zowel kortetermijn- als langetermijngrafieken naar deze niveaus te kijken, omdat steun- en weerstandsniveaus kunnen variëren afhankelijk van de tijdsperiode.

Begrip van uitbraken

Als handelaar in de forex-markt is het belangrijk om het concept van uitbraken te begrijpen. Een uitbraak is simpelweg wanneer de prijs van een valutapaar boven of onder een belangrijk niveau breekt, zoals een weerstands- of steunlijn.

Dit duidt op een verandering in het marktsentiment en kan resulteren in aanzienlijke koersbewegingen. Het begrijpen van uitbraken stelt mij in staat om kansen te identificeren en te profiteren van deze marktbewegingen.

Door mijn technische analysevaardigheden te gebruiken en de grafieken te bestuderen, kan ik gebieden van sterke steun of weerstand identificeren waaruit een mogelijke uitbraak kan voortkomen.

Gebruik van momentum

Het gebruik van momentum is een belangrijk onderdeel van technische analyse bij forex trading. Momentum verwijst naar de snelheid waarmee de koers van een valutapaar verandert. Het kan worden gebruikt om te bepalen of een trend sterker wordt of juist begint te verzwakken.

Als het momentum sterk is, kan dit een indicatie zijn dat de trend zich zal voortzetten, waardoor handelaren kunnen profiteren van winstgevende posities. Aan de andere kant kan het afnemen van momentum wijzen op een mogelijke trendomkering, wat traders kan helpen om verliesgevende posities te vermijden.

Door gebruik te maken van verschillende technische indicatoren, zoals de Moving Average Convergence Divergence (MACD), kunnen handelaren het momentum nauwlettend volgen en proberen om op het juiste moment in te spelen op de koersbewegingen.

Simpel houden

Als het gaat om technische analyse in forex signalen, is het belangrijk om de dingen simpel te houden. Vaak zijn er zoveel indicatoren en tools beschikbaar dat het overweldigend kan zijn om ze allemaal te gebruiken.

Maar soms is minder meer. Het is beter om een paar belangrijke indicatoren te selecteren en vertrouwd te raken met hun betekenis en interpretatie.

Een eenvoudige benadering kan helpen om ruis te verminderen en focus te houden op de belangrijkste aspecten van technische analyse. Dit betekent dat je je moet richten op de meest relevante informatie, zoals belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus, trends en uitbraakpatronen.

Door je te concentreren op deze essentiële elementen kun je beter geïnformeerde beslissingen nemen en de kans vergroten op succesvolle forex trades.

Geduld en discipline

Als het gaat om forex trading, zijn geduld en discipline van cruciaal belang. Als belegger moet ik geduld hebben en wachten op de juiste handelsmogelijkheden. Ik moet niet gehaast zijn en in impulsieve beslissingen investeren.

Discipline is ook van essentieel belang, aangezien ik mij aan mijn handelsplan moet houden en mijn emoties onder controle moet houden. Dit betekent dat ik mijn verliezen beperk en mijn winsten laat groeien, zonder toe te geven aan paniek of hebzucht.

Door geduldig te zijn en discipline te tonen in mijn handelsactiviteiten, vergroot ik mijn kans op succes op de forex-markt.

Conclusie

Al met al speelt technische analyse een essentiële rol bij het genereren van forex signalen. Door het analyseren van grafieken en het gebruiken van technische indicatoren kunnen handelaren waardevolle inzichten krijgen in koersbewegingen en markttrends.

Het begrijpen en toepassen van technische analyse strategieën is cruciaal voor succesvol handelen op de forex markt.

Meer lezen over forex met onze blogs over forex signalen

Navigeren door de wereld van forex trading kan een uitdaging zijn, maar met de juiste tools aan uw zijde, zoals “Forex signalen”, kan uw handelsreis een stuk soepeler verlopen. Duik in ons uitgebreide artikel om te begrijpen wat Forex signalen precies zijn.

Het artikel “Voordelen van Forex Signalen” belicht de verschillende manieren waarop deze tools uw handelservaring kunnen verbeteren, terwijl “Strategieën voor Forex Signalen” de verschillende benaderingen bespreekt die u kunt toepassen bij het gebruik van signalen.

Hoe weet u welke signalen u kunt vertrouwen? Dat is precies wat we bespreken in “Betrouwbare Forex Signalen“. En als u geïnteresseerd bent in de impact van wereldgebeurtenissen op de forexmarkt, dan is “Wereldgebeurtenissen Forex Signalen” een must-read voor u.

Leer het verschil tussen “Geautomatiseerde vs. Handmatige Forex Signalen” en ontdek welke het beste bij uw handelsstijl past. We kijken ook naar het belang van timing in “Timing bij Forex Signalen” en waarschuwen voor potentiële valkuilen in “Valkuilen Forex Signalen“.

Het artikel “Prestaties van Forex Signalen” geeft inzicht in de effectiviteit van deze tools, terwijl “Forex Signalen met Handelsstrategieën” u laat zien hoe u ze kunt integreren in uw eigen handelsaanpak.

Voor technische handelaren is “Technische Analyse in Forex Signalen” een essentiële lezing. En als u twijfelt tussen gratis of betaalde signalen, dan zal “Gratis Forex Signalen vs. Betaalde Forex Signalen” u helpen een geïnformeerde keuze te maken.

Handelsportfolio Forex Signalen” leidt u door het beheer van uw portfolio met behulp van signalen. Voor beginners hebben we een speciaal artikel, “Forex Signalen voor Beginnende Handelaars“, dat u begeleidt door de basisprincipes van het gebruik van signalen.

In “Integratie van Forex Signalen” leren we u hoe u deze hulpmiddelen in uw huidige handelspraktijken kunt opnemen. “Fundamentele Analyse op Forex Signalen” richt zich op hoe u economische gegevens kunt gebruiken in uw signaalinterpretatie.

Risicobeheer bij Forex Signalen” belicht hoe u deze tools kunt gebruiken om uw blootstelling aan het risico te minimaliseren. In “Handelsplan op Basis van Forex Signalen” laten we zien hoe u signalen kunt gebruiken om een effectief handelsplan te ontwerpen.

Duik in de “Psychologie Achter Forex Signalen” om te begrijpen hoe emoties en cognitieve bias uw signaalinterpretatie kunnen beïnvloeden. En tot slot, “Economische Indicatoren Forex Signalen” biedt een diepgaande kijk op hoe economische gegevens signalen kunnen vormen en beïnvloeden.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de rol van technische analyse in forex signalen?

Technische analyse speelt een cruciale rol bij het genereren van forex signalen. Het maakt gebruik van grafieken en historische prijsgegevens om trends, patronen en prijsbewegingen te analyseren, waardoor handelaren beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over wanneer ze moeten kopen of verkopen op de forexmarkt.

2. Welke indicatoren worden gebruikt in technische analyse voor forex signalen?

Er zijn verschillende indicatoren die worden gebruikt in technische analyse voor forex signalen, zoals voortschrijdende gemiddelden, relatieve sterkte-index (RSI), Bollinger Bands en MACD (Moving Average Convergence Divergence). Deze indicatoren helpen handelaren om potentiële trends en omkeringen in de markt te identificeren.

3. Hoe kan technische analyse helpen bij het voorspellen van forex prijsbewegingen?

Technische analyse maakt gebruik van historische prijsgegevens om patronen en trends te identificeren. Deze patronen kunnen handelaren helpen om potentiële omkeerpunten, ondersteunings- en weerstandsniveaus en trendlijnen te identificeren. Door deze informatie te gebruiken, kunnen handelaren betere voorspellingen doen over toekomstige prijsbewegingen op de forexmarkt.

4. Is technische analyse de enige methode om forex signalen te genereren?

Nee, technische analyse is slechts een van de methoden om forex signalen te genereren. Er zijn ook andere methoden, zoals fundamentele analyse, die zich richten op economische en politieke factoren om prijsbewegingen te voorspellen. Sommige handelaren combineren zowel technische als fundamentele analyse om een ​​breder beeld van de markt te krijgen en betere beslissingen te nemen.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *