In dit artikel

Support en Resistance

Support en Resistance: Hoe Ze Je Handelsstrategie Beïnvloeden

In dit artikel

Heeft u moeite met het begrijpen van support en resistance in uw handelsstrategie? Wees gerust, het is een gemeenschappelijk obstakel dat veel beleggers ervaren. Uit grondig onderzoek blijkt dat een goed begrip van support en resistance kan leiden tot betere besluitvorming bij het handelen.

Dit artikel zal u door de ins en outs van support en resistance leiden, en hoe ze uw handelsstrategie kunnen beïnvloeden. Begin nu met lezen en laat uw handelsvaardigheden naar een hoger niveau tillen!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

  • Support en resistance zijn essentiële concepten in de technische analyse van de financiële markten en kunnen je handelsstrategie positief beïnvloeden.
  • Support en resistance kunnen de prijsbeweging stoppen of laten stuiteren, wat je kan helpen om nauwkeuriger voorspellingen te doen over toekomstige prijsbewegingen.
  • Er zijn verschillende soorten support en resistance, zoals horizontale en diagonale lijnen, sterke niveaus en psychologische niveaus, die allemaal belangrijk zijn bij het identificeren van keerpunten in de prijsbeweging.
  • Het begrijpen en effectief gebruiken van support en resistance is cruciaal voor succesvolle handel en kan je helpen om winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren.

Wat is Support en Resistance?

Support en Resistance zijn essentiële concepten in de technische analyse van de financiële markten. Support verwijst naar een prijsniveau waar kopers sterker worden en de neerwaartse beweging van een activum stoppen of laten stuiteren.

Omgekeerd betekent Resistance een prijsniveau waar verkopers sterker worden en de opwaartse beweging van een activum stoppen of laten stuiteren. Deze niveaus kunnen worden weergegeven door horizontale of diagonale lijnen op een grafiek, die handelaren kunnen helpen bij het voorspellen van prijsbewegingen en het bepalen van winstgevende handelsstrategieën.

Horizontale Support en Resistance Lijnen

Horizontale support en resistance lijnen zijn essentiële handelsinstrumenten in de technische analyse. Deze lijnen geven de psychologie van de markt weer door te laten zien waar kopers en verkopers historisch hebben gestreden voor dominantie.

Een horizontale supportlijn vormt zich wanneer een valuta, aandeel of grondstof herhaaldelijk stuitert tegen hetzelfde prijsniveau voordat deze daarboven veert, wat een bodem aangeeft. Aan de andere kant toont een horizontale resistancelijn het level waar verkopers sterk genoeg zijn om te voorkomen dat kopers de prijs verder verhogen.

Deze niveaus kunnen je helpen om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen en zijn cruciaal bij het opbouwen van een effectieve handelsstrategie.

Diagonale Support en Resistance Lijnen

Diagonale support- en resistance lijnen zijn belangrijke concepten in technische analyse die traders helpen om prijsbewegingen te voorspellen en winstgevende handelsstrategieën te ontwikkelen.

In tegenstelling tot horizontale lijnen, die een gelijkmatig niveau van ondersteuning of weerstand aangeven, volgen diagonale lijnen vaak de trendrichting van de prijs.

Bij het tekenen van diagonale support- en resistance lijnen wordt meestal gekeken naar de toppen en bodems van de prijsgrafiek. Een diagonale supportlijn wordt getekend door lager gelegen bodems met elkaar te verbinden, terwijl een diagonale resistance lijn wordt getekend door hogere toppen met elkaar te verbinden.

Deze lijnen kunnen vervolgens gebruikt worden om potentiële keerpunten in de prijsbeweging te identificeren.

Het identificeren van diagonale support- en resistance lijnen vereist geduld en oefening. Het is belangrijk om naar meerdere tijdsframes te kijken en te zoeken naar bevestiging van andere technische indicatoren.

Support en Resistance

Sterke Support en Resistance Levels

Sterke support en resistance levels zijn cruciaal voor het bepalen van een effectieve handelsstrategie. Deze niveaus zijn punten op de grafiek waarop de prijs aanzienlijk stijgt of daalt voordat deze wordt gestopt of teruggeduwd.

Sterke support levels bevinden zich onder de huidige prijs en fungeren als een ‘bodem’ waarop de prijs stuitert en omhoog gaat. Aan de andere kant zijn sterke resistance levels boven de huidige prijs en zorgen ze ervoor dat de prijs wordt gestopt of naar beneden wordt geduwd.

Het identificeren van sterke support en resistance levels is essentieel omdat ze kunnen helpen bij het nauwkeurig voorspellen van de prijsbeweging. Door te weten waar deze niveaus liggen, kunnen handelaren verwachten dat de prijs stuitert of keert bij deze zones, waardoor ze hun handelsbeslissingen kunnen nemen op basis van deze belangrijke prijspunten.

Waarom zijn Support en Resistance Belangrijk voor Je Handelsstrategie?

Support en resistance zijn essentieel voor je handelsstrategie omdat ze de prijsbeweging kunnen stoppen of laten stuiteren, wat je kan helpen om nauwkeuriger voorspellingen te doen over toekomstige prijsbewegingen.

Bovendien helpen verschillende soorten support en resistance en de kenmerken van support en resistance zones je om belangrijke niveaus te identificeren waar de prijs naar beneden kan gaan of vice versa.

Het begrijpen en gebruiken van support en resistance kan je handelssucces vergroten.

Stopt of stuitert prijsbeweging

Support en resistance levels spelen een cruciale rol in het beïnvloeden van je handelsstrategie. Een belangrijk aspect hiervan is dat deze niveaus de prijsbeweging kunnen stoppen of juist kunnen laten stuiteren.

Wanneer de prijs dicht bij een sterk supportniveau komt, kan het vaak stoppen en een ommekeer maken naar boven. Aan de andere kant, wanneer de prijs in de buurt van een sterke weerstand komt, kan het vaak stuiteren en weer naar beneden gaan.

Door deze niveaus te identificeren en te begrijpen, kun je nauwkeuriger voorspellen waar de prijs naartoe zou kunnen gaan en welke bewegingen je kunt verwachten. Het is dus essentieel om support en resistance zones goed te begrijpen en te gebruiken in je handelsstrategieën.

Verschillende soorten support en resistance

Support en resistance zijn essentiële concepten binnen technische analyse en kunnen verschillende vormen aannemen. Hier zijn enkele voorbeelden van de verschillende soorten support en resistance:

  1. Horizontale Support en Resistance: Dit zijn lijnen die worden getrokken op horizontale niveaus waar de prijs meerdere malen stopt of stuitert. Het zijn prijsniveaus waar veel handelaren actief betrokken zijn, zoals eerdere hoogte- of dieptepunten.
  2. Diagonale Support en Resistance: Deze vorm van support en resistance wordt gevormd door trendlijnen die diagonaal over de grafiek worden getrokken. Ze kunnen zowel opwaarts als neerwaarts gericht zijn, afhankelijk van de trend.
  3. Sterke Support en Resistance Levels: Sommige support en resistance levels hebben meer invloed dan andere. Sterke niveaus worden bepaald door meerdere prijspieken of -dalen die samenkomen op een specifiek niveau, wat duidt op een hoge mate van liquiditeit of sentiment binnen dat gebied.
  4. Psychologische Support en Resistance: Bepaalde ronde getallen zoals 1,20 in EUR/USD of 2000 in de S&P 500 kunnen fungeren als psychologische support of resistance levels waar handelaren vaak rekening mee houden.
  5. Dynamische Support en Resistance: In plaats van statische niveaus kunnen sommige traders dynamische support en resistance gebruiken, zoals voortschrijdende gemiddelden of Bollinger Bands, omdat deze zich automatisch aanpassen aan de huidige prijsontwikkeling.

Kenmerken van support en resistance zones

Support en resistance zones zijn cruciale elementen in de technische analyse van de handel. Deze zones kunnen inzicht geven in mogelijke richtingsveranderingen van prijsbewegingen op de markt. Hieronder vindt u enkele van de belangrijkste kenmerken van deze zones:

KenmerkWat het betekent
Herhaaldelijke testsSupport en resistance zones worden vaak meerdere keren getest voordat ze doorbreken. Dit geeft aan dat deze zones betrouwbaar zijn.
OmmekeerpuntenDeze zones zijn vaak ommekeerpunten waar de koers van richting kan veranderen. Dit kan een indicatie zijn voor een mogelijke trendomkeer.
VolumeHogere volumes komen vaak voor rond deze zones. Dit geeft aan dat er meer handelsactiviteit is, wat kan leiden tot grotere prijsbewegingen.
TimeframesSupport en resistance zones kunnen zichtbaar zijn op verschillende timeframes. Dit betekent dat ze relevant zijn voor zowel daghandelaren als langetermijnbeleggers.

Hoe Identificeer Je Support en Resistance Levels?

Support en resistance levels kunnen op verschillende manieren geïdentificeerd worden. Grafieken kunnen gebruikt worden om patronen te herkennen en horizontale support en resistance lijnen te tekenen.

Fibonacci-niveaus en pivot points kunnen ook gebruikt worden om nauwkeurige support en resistance levels te bepalen. Lees verder om meer te weten te komen over hoe deze niveaus je handelsstrategie kunnen beïnvloeden.

Gebruik van grafieken

Ik gebruik grafieken regelmatig om support en resistance levels te identificeren. Grafieken geven me een visuele weergave van de prijsbewegingen, waardoor ik potentiële support- en resistance zones kan lokaliseren.

Door naar de historische prijsactie te kijken, kan ik trends en patronen herkennen die me helpen om nauwkeurigere voorspellingen te doen over toekomstige prijsbewegingen.

Bij het analyseren van grafieken let ik vooral op trendlijnen, breakouts en omkeerpatronen. Trendlijnen geven me een idee van de richting van de markt en kunnen me helpen bij het identificeren van support- en resistance levels.

Breakouts treden op wanneer de prijs een significant niveau doorbreekt, wat vaak wijst op verdere prijsbeweging in dezelfde richting. Omkeerpatronen, zoals prijscorrecties, kunnen aangeven wanneer de markt mogelijk van richting verandert.

Door grafieken te gebruiken, kan ik mijn handelsstrategieën verfijnen en beter inspelen op verschillende marktomstandigheden. Het stelt me in staat om met meer vertrouwen te handelen en mijn beslissingen te baseren op objectieve gegevens in plaats van alleen op intuïtie.

Fibonacci-niveaus

Fibonacci-niveaus zijn een veelgebruikt hulpmiddel in technische analyse om support- en resistance-levels te identificeren. Fibonacci-niveaus worden berekend aan de hand van de Fibonacci-reeks, een wiskundige reeks waarbij elk getal de som is van de twee voorgaande getallen (bijvoorbeeld 1, 1, 2, 3, 5, 8, enzovoort).

De meest gebruikte Fibonacci-niveaus zijn 38,2%, 50% en 61,8%. Deze niveaus worden vaak gebruikt omdat ze vaak overeenkomen met belangrijke keerpunten in de markt. Wanneer de prijs een Fibonacci-niveau nadert of bereikt, kan dit aangeven dat er support of resistance aanwezig is en dat de prijs mogelijk zal stuiten of omkeren.

Het gebruik van Fibonacci-niveaus kan je handelsstrategie verbeteren door je te helpen nauwkeuriger support- en resistance-levels te voorspellen. Door Fibonacci-niveaus toe te passen op grafieken kun je potentiële keerpunten identificeren en trade-instap- en uitstappunten bepalen.

Support en Resistance

Pivot Points

Een andere methode om support en resistance levels te identificeren bij het handelen is door gebruik te maken van pivot points. Pivot points zijn een technische analyse tool die vaak wordt gebruikt door traders om potentiële keerpunten in de markt te identificeren.

Pivot points worden berekend op basis van het gemiddelde van de high, low en close prijs van de voorgaande handelsperiode. Deze niveaus kunnen dan worden gebruikt als potentiële gebieden van support en resistance.

Het idee achter pivot points is dat wanneer de prijs boven het pivot point ligt, dit kan wijzen op een bullish signaal, terwijl wanneer de prijs onder het pivot point ligt, dit kan duiden op een bearish signaal.

Traders kunnen dan handelsbeslissingen nemen op basis van deze informatie. Het gebruik van pivot points kan helpen bij het identificeren van belangrijke levels waar de prijs zou kunnen stuiten of omkeren.

Het gebruik van pivot points als onderdeel van je handelsstrategie kan je helpen bij het bepalen van je entry- en exitpunten, evenals het plaatsen van stop loss orders. Het is echter belangrijk om te onthouden dat pivot points slechts hulpmiddelen zijn en dat andere technische analyse tools en indicatoren ook moeten worden gebruikt om een compleet beeld te krijgen van de marktomstandigheden.

Hoe Kan Support en Resistance Jouw Handelsstrategie Beïnvloeden?

Support en resistance kunnen een grote invloed hebben op jouw handelsstrategie. Door het identificeren van deze niveaus kun je prijsbewegingen nauwkeuriger voorspellen en handelsbeslissingen nemen op basis van de reacties van de prijs op deze niveaus.

Voorbeeld daarvan is wanneer de prijs stuitert bij een supportniveau, kan dit een koopsignaal zijn, terwijl een weerstandsniveau waar de prijs naar beneden beweegt, een verkoopsignaal kan zijn.

Door rekening te houden met support en resistance kun je verwachte prijsbewegingen beter interpreteren en jouw handelsstrategie hierop afstellen.

Hogere tijdframes

Hogere tijdframes geven ons een groter beeld van de prijsbeweging en kunnen van invloed zijn op onze handelsstrategie. Door naar hogere tijdframes te kijken, krijgen we meer betrouwbare en betekenisvolle support- en resistance-niveaus.

Deze niveaus kunnen sterker zijn en hebben de neiging langer mee te gaan, waardoor ze belangrijke punten worden om rekening mee te houden bij het nemen van handelsbeslissingen. Het analyseren van hogere tijdframes stelt ons ook in staat om de algehele trend van een markt beter te begrijpen, wat ons kan helpen bij het bepalen van de beste richting om te handelen.

Door zorgvuldig hogere tijdframes te bestuderen, kunnen we onze handelsstrategie verfijnen en onze nauwkeurigheid vergroten.

Middelhoge tijdframes

Voor traders kunnen middelhoge tijdframes een krachtig hulpmiddel zijn bij het identificeren van support en resistance levels en het nemen van handelsbeslissingen. Middelhoge tijdframes verwijzen naar grafieken die een gemiddelde tijdsperiode bestrijken, zoals 4 uur of dagelijkse grafieken.

Op deze tijdframes kunnen traders een beter beeld krijgen van de langetermijntrends en patronen op de markt. Dit stelt hen in staat om sterke support en resistance levels te identificeren die vaak overeenkomen met historische prijsniveaus waarop de markt reageert.

Door naar middelhoge tijdframes te kijken, kan een trader zien waar de prijs zich bevindt ten opzichte van belangrijke support en resistance niveaus. Dit stelt hen in staat om te bepalen of de prijs waarschijnlijk zal stuiteren of door deze niveaus heen zal breken.

Dit kan waardevolle informatie bieden bij het bepalen van de richting van een trade en het instellen van stop loss en take profit niveaus.

Lagere tijdframes

Ik vind het belangrijk om lagere tijdframes te gebruiken bij het identificeren van support en resistance levels. Deze kortere tijdsperiodes geven vaak een gedetailleerder beeld van de marktbewegingen en laten ons zien waar potentiële prijsomkeringen kunnen plaatsvinden.

Door deze niveaus te identificeren, kan ik mijn handelsstrategie verfijnen en nauwkeurigere voorspellingen doen over de toekomstige prijsbewegingen. Lagere tijdframes zijn een krachtig hulpmiddel dat ik vaak gebruik om winstgevende handelsbeslissingen te nemen.

Meer lezen over forex met onze artikelen over forex indicatoren

Ontdek de verschillende “Soorten Forex indicatoren” en leer hoe elk type indicator kan worden toegepast in jouw handelsstrategieën.

Ontdek hoe “Forex indicatoren in algoritmische handel” worden gebruikt om geautomatiseerde handelssystemen te creëren en te optimaliseren.

Leer hoe je “Valse signalen kunt vermijden met Forex indicatoren” en ontwikkel technieken om nauwkeurige handelsbeslissingen te nemen.

Leer hoe je “Forex indicatoren kunt aanpassen aan verschillende marktomstandigheden” en optimaliseer hun instellingen om maximale resultaten te behalen.

Begrijp de relatie tussen “Forex indicatoren en marktvolatiliteit” en leer hoe je deze indicatoren kunt gebruiken om marktbewegingen te voorspellen en winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren.

Verken andere waardevolle handelstools en patronen, zoals “Price Action Trading“, “Fibonacci Retracement” en “Wedges in Forex“, en leer hoe je deze kunt toepassen in jouw handelsstrategieën.

Ontdek de kracht van technische patronen, zoals “Triangel Patronen“, “Head and Shoulders Patroon“, “Bull Flag Patronen“, “Dubbele Top en Dubbele Bodem Patronen” en “Pennants“, en leer hoe je ze kunt gebruiken om trendomkeringen en voortzettingen te identificeren.

Leer hoe je “Divergence Cheat Sheet” en “Hidden Divergence” kunt gebruiken om trendomkeringen en prijsverzwakkingen te herkennen.

Ontdek hoe “Support en Resistance” en “Pivot Point Trading” kunnen worden gebruikt om keerpunten in de markt te identificeren en potentiële handelsniveaus te bepalen.

Leer hoe “Guppy Multiple Moving Average” kan worden toegepast om trends te volgen en handelsbeslissingen te nemen op basis van de interactie tussen verschillende voortschrijdende gemiddelden.

Verbreed jouw kennis over het handelen in Forex met behulp van deze verschillende indicatoren, tools en patronen. Ontdek nieuwe mogelijkheden en verbeter jouw handelsvaardigheden om succesvol te worden in de dynamische wereld van Forex Trading.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn support en resistance levels?

Support en resistance levels zijn prijsniveaus op een grafiek waarop de koers van een financieel instrument vaak stopt, omkeert of consolideert. Support is een niveau waar de koers moeite heeft om onder te zakken, terwijl resistance een niveau is waar de koers moeite heeft om boven te stijgen.

2. Hoe beïnvloeden support en resistance mijn handelsstrategie?

Support en resistance levels kunnen gebruikt worden als belangrijke indicatoren bij het bepalen van in- en uitstappunten voor trades. Deze niveaus kunnen aangeven waar de koers waarschijnlijk zal reageren, waardoor handelaren strategisch hun posities kunnen openen of sluiten.

3. Welke technische analyse tools kan ik gebruiken om support en resistance levels te identificeren?

Technische analyse tools zoals trendlijnen, horizontale lijnen, Fibonacci retracement levels en moving averages kunnen helpen bij het identificeren van support en resistance levels. Door deze tools te combineren met andere analysemethoden, kunnen handelaren meer vertrouwen krijgen in hun handelsbeslissingen.

4. Waarom is het belangrijk om rekening te houden met support en resistance levels in mijn handelsstrategie?

Het herkennen van support en resistance levels kan handelaren helpen om potentiële keerpunten in de markt te identificeren. Door deze niveaus in acht te nemen, kunnen handelaren betere beslissingen nemen over wanneer ze in- en uitstappen en hun risico beter beheren. Het kan ook helpen bij het bepalen van mogelijke winstdoelen en stop loss niveaus.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *