In dit artikel

Starten van een Prop Firm

Hoe Start je een Eigen Prop Firm: Een Gedetailleerde Handleiding

In dit artikel

Het starten van een eigen Proprietary Trading Firm, of ‘Prop Firm’, is een uitdaging die veel ambitieuze financiële professionals aangaan. Net als jij, heb ik ook het idee onderzocht om mijn eigen prop-handelsbedrijf op te starten en vond ik dat er veel te overwegen valt.

In deze gids ga ik je gedetailleerd uitleggen hoe je jouw eigen Prop Firm kunt opzetten – van de initiële onderzoeks- en planningsfase tot juridische structurering, technologische opzet en risicomanagement.

Klaar om de diepte in te duiken? Let’s go!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Een Proprietary Trading Firm of Prop Firm is een bedrijf dat financiële middelen inzet om te handelen op de financiële markten, uitsluitend met eigen kapitaal en met streng risicobeheer.
 • Om een eigen Prop Firm te starten, moet je grondig onderzoek doen naar de markt, concurrentie en winstmogelijkheden, voldoende kapitaal verwerven, een solide juridische structuur opzetten en investeren in de juiste technologie en infrastructuur.
 • Het ontwikkelen van effectieve risicobeheersystemen en winstgevende handelsstrategieën, het werven van getalenteerde handelaren en het implementeren van strikte compliance-protocollen zijn cruciale stappen voor het succes van een eigen prop firm.

Wat is een Prop Firm en hoe werkt het?

Een Proprietary Trading Firm, of kortweg Prop Firm, is een bedrijf dat financiële middelen inzet om te handelen op de financiële markten. Dit doen ze uitsluitend met eigen kapitaal, wat betekent dat alle risico’s en winsten voor rekening van het bedrijf zelf zijn.

Het uitgangspunt is eenvoudig: koop laag en verkoop hoog, of vice versa bij short selling, om winst te maken op prijsschommelingen.

Het functioneren van een Prop Firm omvat veel meer dan alleen handelen. Deze bedrijven ontwikkelen geavanceerde handelsstrategieën met behulp van technologie en statistieken. Ze stellen ook strenge regels op voor risicomanagement om hun kapitaal te beschermen.

Bovendien moeten Prop Firms voldoen aan strikte regelgeving, waaronder onder andere vergunningen en registraties. Het succes van een Prop Firm hangt sterk af van de vaardigheden en het talent van haar handelaren, evenals de effectiviteit van de geïmplementeerde handelsstrategieën en systemen.

Stappen om je eigen Prop Firm te starten

3. Stappen om je eigen Prop Firm te starten: Onderzoek en plan zorgvuldig, verkrijg voldoende kapitaal, stel een juridische structuur op, zorg voor de nodige technologie en infrastructuur, ontwikkel risicobeheer en handelsstrategieën, werf getalenteerde handelaren en zet handelssystemen en monitoring op.

Starten van een Prop Firm

Onderzoek en planning

Het eerste en belangrijkste wat je moet doen bij het starten van je eigen prop firm is grondig onderzoek en planning. Dit omvat het begrijpen van de markt, de concurrentie en de potentiële winstmogelijkheden. Hier zijn de stappen die je moet volgen:

 1. Marktanalyse uitvoeren: Onderzoek de huidige status van de financiële markten en identificeer kansen voor handel en investeringen. Kijk naar trends, volatiliteit en liquiditeit in verschillende activaklassen.
 2. Concurrerend landschap bestuderen: Analyseer andere prop firms om te begrijpen hoe ze werken, welke strategieën ze gebruiken en hoe ze presteren. Identificeer mogelijke nichegebieden waarin je je kunt onderscheiden.
 3. Doelgroep definiëren: Bepaal welk type handelaar je wilt aantrekken en welke vaardigheden of ervaring je zoekt. Dit kan variëren van ervaren professionals tot pas afgestudeerde studenten.
 4. Businessplan opstellen: Schrijf een gedetailleerd businessplan waarin je jouw visie, doelen, strategieën en financiële projecties beschrijft.
 5. Kapitaalvereisten bepalen: Bereken hoeveel kapitaal je nodig hebt om te beginnen met handelen en investeren. Houd rekening met initiële investeringen in infrastructuur, software, personeel en risicobeheer.
 6. Risicobeheerstrategie ontwikkelen: Ontwikkel een gedegen risicobeheersysteem om verliezen te minimaliseren en winsten te maximaliseren. Dit omvat het vaststellen van risicodoelstellingen, position sizing en stop loss-niveaus.
 7. Juridische structuur opzetten: Bepaal welke juridische entiteit het beste past bij jouw prop firm. Raadpleeg een advocaat of deskundige om de juiste stappen te volgen en eventuele vergunningen of registraties aan te vragen.
 8. Technologie en infrastructuur opzetten: Investeer in hoogwaardige handelsplatforms, dataverbindingen, hardware en software die nodig zijn voor effectieve handel.
 9. Werven van getalenteerde handelaren: Stel een selectieproces op om getalenteerde handelaren aan te trekken en te behouden. Test hun kennis, vaardigheden en emotionele intelligentie.
 10. Opzetten van handelssystemen en monitoring: Ontwikkel effectieve handelsstrategieën, backtest ze en implementeer ze in live handelsomgevingen. Zorg ervoor dat je systemen hebt om transacties te monitoren en prestaties te analyseren.

Kapitaal verwerven

Om een eigen Prop Firm te starten, is het verwerven van kapitaal een essentiële stap. Het opzetten en runnen van een succesvol handelsbedrijf vereist voldoende financiële middelen om de operationele kosten, technologie-infrastructuur en risicomanagementstrategieën te dekken.

Er zijn verschillende manieren om kapitaal te verwerven, zoals het aantrekken van investeerders, het verkrijgen van leningen bij financiële instellingen of het gebruikmaken van eigen vermogen.

Het is belangrijk om een gedetailleerd businessplan op te stellen dat potentiële investeerders overtuigt van de levensvatbaarheid en winstgevendheid van het bedrijf. Bovendien is het belangrijk om rekening te houden met de benodigde financiële reserves om eventuele verliezen op te vangen en een stabiele liquiditeit te handhaven.

Juridische structuur opzetten

Bij het opzetten van je eigen Prop Firm is het belangrijk om een solide juridische structuur neer te zetten. Dit omvat het bepalen van de rechtsvorm van je bedrijf, zoals een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of besloten vennootschap (BV).

Het kiezen van de juiste rechtsvorm hangt af van factoren zoals aansprakelijkheid, belastingen en administratieve verplichtingen.

Daarnaast moet je zorgen voor de juiste registraties en vergunningen om legaal te kunnen opereren. Dit omvat mogelijk het aanvragen van een AFM-vergunning, die nodig kan zijn als je ook voor derden wilt handelen.

Het is ook belangrijk om een goede relatie op te bouwen met juridische professionals, zoals advocaten en accountants, die je kunnen adviseren bij het opstellen van contracten, algemene voorwaarden en andere juridische documenten.

Technologie en infrastructuur opzetten

Om een succesvolle Prop Firm te starten, is het essentieel om de juiste technologie en infrastructuur op te zetten. Dit omvat het hebben van een betrouwbaar handelsplatform dat snel en efficiënt transacties kan verwerken.

Daarnaast is het belangrijk om toegang te hebben tot real-time marktgegevens en analyse tools die je kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen. Zorg er ook voor dat je voldoende bandbreedte en een stabiele internetverbinding hebt om verstoringen tijdens het handelen te voorkomen.

Veiligheid is ook een belangrijke factor bij het opzetten van technologie en infrastructuur. Zorg ervoor dat je de nodige beveiligingsmaatregelen treft om de gegevens en transacties van je handelaren te beschermen tegen potentiële cyberaanvallen.

Risk management en handelsstrategieën ontwikkelen

Als eigenaar van een prop handelsfirma is het essentieel om effectieve risicomanagementpraktijken te implementeren en winstgevende handelsstrategieën te ontwikkelen. Hier zijn enkele belangrijke stappen om dit te bereiken:

 1. Identificeer en begrijp de verschillende soorten risico’s waarmee je te maken kunt krijgen, zoals marktrisico, kredietrisico en operationeel risico.
 2. Stel een risicobeheersysteem op dat passend is voor je handelsactiviteiten en houd rekening met het beschikbare kapitaal, handelsvolumes en assetklassen waarin je handelt.
 3. Definieer duidelijke risicolimieten die gebaseerd zijn op je risicotolerantie en overeenkomen met je strategische doelstellingen.
 4. Ontwikkel een rigoureuze due diligence – proces voor nieuwe handelsstrategieën voordat ze worden geïmplementeerd.
 5. Voer uitgebreid backtesting uit om de prestaties van verschillende strategieën in verschillende marktomstandigheden te evalueren.
 6. Volg nauwlettend de resultaten van je handelsstrategieën met behulp van geavanceerde analytische tools zoals IBM Cognos Analytics.
 7. Pas indien nodig je handelsstrategieën aan op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende marktomstandigheden.
 8. Implementeer strikte compliance – protocollen om ervoor te zorgen dat alle transacties voldoen aan wettelijke vereisten en interne beleidsregels.
 9. Zorg voor een duidelijke communicatie en samenwerking tussen risk management – en handelsteams om snel en effectief op risico’s te kunnen reageren.

Het werven van getalenteerde handelaren

Om een succesvolle eigen prop firm op te bouwen, is het essentieel om de juiste getalenteerde handelaren aan boord te hebben. Om deze handelaren aan te trekken, is het belangrijk om een professioneel imago uit te dragen en te laten zien dat je een aantrekkelijke werkgever bent.

Dit doe je door een aantrekkelijk beloningspakket aan te bieden, een positieve werkcultuur te creëren en ruimte te bieden voor groei en ontwikkeling. Daarnaast kan het nuttig zijn om contacten te leggen binnen de branche en samen te werken met recruitmentbureaus om potentiële handelaren te vinden die passen bij jouw bedrijfscultuur en handelsstrategieën.

Het werven van getalenteerde handelaren is een cruciale stap bij het opzetten van een eigen prop firm, omdat zij de sleutel zijn tot het behalen van succes op de financiële markten.

Het opzetten van handelssystemen en monitoring

Bij het opzetten van een eigen prop handelsbedrijf is het opzetten van handelssystemen en monitoring een cruciale stap. Het hebben van geavanceerde handelssystemen stelt je in staat om efficiënt te handelen en potentiële kansen op de markt te identificeren.

Je kunt beginnen met het bepalen van welke handelsstrategieën je wilt implementeren en welke technologieën en tools je nodig hebt om deze strategieën uit te voeren. Dit kan variëren van geautomatiseerde handelssystemen tot handelsalgoritmen.

Daarnaast is het belangrijk om effectieve monitoring systemen op te zetten om de prestaties van je handelssystemen continu te volgen. Dit omvat het monitoren van belangrijke statistieken zoals winstgevendheid, risico’s, liquiditeit en andere relevante indicatoren.

Regulering en naleving

4. Regulering en naleving omvatten het verkrijgen van de vereiste vergunningen en registraties voor je prop firm, evenals het implementeren van compliance en risicobeheersmaatregelen om te voldoen aan de wet- en regelgeving van de financiële markten.

Vereiste vergunningen en registraties

Voor het starten van een eigen Prop Handelsbedrijf zijn er verschillende vergunningen en registraties nodig. Hier is een lijst van de belangrijkste:

 1. Een vergunning van de relevante toezichthoudende autoriteit: Om als een Prop Firm te kunnen opereren, moet je vaak een vergunning verkrijgen van de financiële toezichthouder in jouw land. Dit kan bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland zijn.
 2. Registratie bij een Derivatenbeurs: Als je van plan bent om derivaten te verhandelen, zoals opties of futures, dan moet je mogelijk ook worden geregistreerd als lid van een beurs waar deze producten worden verhandeld.
 3. Anti-witwaspraktijken: Je moet voldoen aan anti-witwaspraktijken en jouw bedrijf registreren bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Dit houdt in dat je zorgvuldige klantidentificatieprocessen hebt en verdachte transacties meldt.
 4. Belastingregistratie: Net als elk ander bedrijf moet jouw Prop Firm zich registreren bij de belastingdienst en voldoen aan alle fiscale verplichtingen, zoals het indienen van kwartaalaangiften en jaarlijkse belastingaangiften.
 5. Beveiliging en gegevensbescherming: Aangezien je met persoonlijke en financiële gegevens werkt, moeten er passende maatregelen worden genomen om de beveiliging te waarborgen en te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Compliance en risicobeheer

Als eigenaar van een prop handelsbedrijf is het van cruciaal belang om te voldoen aan de vereiste regelgeving en zorgvuldig risicobeheer toe te passen. Compliance houdt in dat je voldoet aan alle wettelijke en reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op jouw activiteiten als handelsfirma.

Dit omvat het verkrijgen van de juiste vergunningen en registraties, het naleven van de geldende handelsregels en het rapporteren van alle noodzakelijke informatie aan regulerende instanties.

Risicobeheer is eveneens van groot belang bij het runnen van een prop firm. Het gaat erom proactief risico’s te identificeren, te evalueren en te beheersen om financiële verliezen te minimaliseren.

Hierbij moet je passende handelsstrategieën ontwikkelen die gebaseerd zijn op een grondig inzicht in de financiële markten en het vermogen hebben om snel te reageren op veranderingen in de marktomstandigheden.

Bovendien moet je zorgen voor voldoende handelskapitaal en gebruikmaken van geavanceerde handelsplatforms om liquiditeit te waarborgen en effectieve handelssystemen op te zetten die nauwlettend worden gemonitord.

Starten van een Prop Firm

Succesfactoren en tips voor het runnen van een succesvolle Prop Firm

Als eigenaar van een prop firm zijn er enkele cruciale succesfactoren en tips die je moet overwegen om je bedrijf tot een succes te maken. Ten eerste is het belangrijk om te zorgen voor een solide en winstgevende handelsstrategie.

Dit vereist grondig marktonderzoek en het ontwikkelen van een systematische aanpak die consistent rendement oplevert.

Een andere belangrijke factor is het aantrekken van getalenteerde handelaren. Het hebben van een team van deskundige professionals kan je prop firm een voorsprong geven op de concurrentie. Zorg ervoor dat je goede wervingstechnieken toepast en potentiële handelaren grondig screent voordat je ze inhuurt.

Daarnaast is risicomanagement van vitaal belang in de wereld van proprietary trading. Zorg ervoor dat je duidelijke regels en procedures hebt om risico’s te beperken en te beheersen, zoals stop-loss orders en position sizing.

Het is ook essentieel om te investeren in hoogwaardige technologie en infrastructuur, inclusief betrouwbare handelsplatforms en snelle verbindingen met liquiditeitsverschaffers.

Tot slot is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de financiële markten en handelssystemen. De markten zijn voortdurend in beweging en het is cruciaal om je aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Blijf leren, experimenteren en verbeteren om je prop firm succesvol te laten groeien.

Meer lezen over forex met onze blogs over prop firms

Welkom bij onze verzameling artikelen over “Prop Firms”! Of je nu geïnteresseerd bent in de impact van Prop Firms op de financiële markten, het risicomanagement binnen deze bedrijven, of de rol van backtesting en vergoedingsstructuren, wij hebben het allemaal.

In ons artikel over de “Invloed van Prop Firms op Financiële Markten” verkennen we hoe deze bedrijven handelen en welke invloed ze hebben op de wereldwijde markten. Als je meer wilt weten over het belang van risicomanagement binnen Prop Firms, bekijk dan ons artikel over “Risicomanagement binnen Prop Firms” en leer hoe deze bedrijven hun risico’s beheren en beperken.

Backtesting is een belangrijk onderdeel van het handelsproces binnen Prop Firms. Ontdek meer over deze praktijk in ons artikel over “Backtesting in Prop Firms” en leer hoe handelaren historische gegevens analyseren om hun handelsstrategieën te verbeteren.

Daarnaast bieden we inzicht in de “Vergoedingsstructuren binnen Prop Firms” en bespreken we hoe handelaren worden beloond voor hun prestaties. We verkennen ook de rol van “Market Making en HFT bij Prop Firms” en hoe deze activiteiten bijdragen aan de liquiditeit van de markt.

In onze artikelen behandelen we ook verschillende typen Prop Firms, de impact van economische gebeurtenissen, de rol van compliance en ethiek, de benodigde competenties voor een succesvolle carrière bij een Prop Firm, de integratie van cryptocurrencies en blockchain-technologie binnen deze bedrijven. Maar ook de rol van kunstmatige intelligentie op prop firms.

Het starten van een eigen Prop Firm is een ambitieuze stap. Ons artikel over het “Starten van een Prop Firm” biedt inzichten in de stappen, uitdagingen en kritische overwegingen bij het opbouwen van je eigen firma. Daarnaast duiken we dieper in de wereld van liquiditeit in Prop Firm trading en bespreken we hoe deze bedrijven omgaan met het waarborgen van voldoende liquiditeit voor hun activiteiten.

Macro-economische indicatoren spelen een sleutelrol in de besluitvorming van Prop Firms. Leer meer over dit onderwerp en begrijp hoe deze indicatoren de strategieën van Prop Firms beïnvloeden. Als je op zoek bent naar de beste Prop Firms in 2023, dan is ons artikel over de “Beste Prop Firms” een must-read, waarin we enkele van de topfirma’s van dit jaar belichten.

Benieuwd naar hoe Prop Firms zich verhouden tot retail trading? Ons artikel over “Prop Firms versus Retail Trading” vergelijkt beide benaderingen en benadrukt de unieke voordelen van Prop Firms voor ambitieuze handelaren. Voor degenen die de juiste Prop Firm willen vinden die past bij hun handelsstijl, biedt ons artikel over de “De juiste Prop Firm voor jouw handelsstijl” waardevolle tips en overwegingen.

Het model van beloningsstructuren binnen Prop Firms varieert. Ons artikel over “Profit-Sharing versus Vast Salarismodellen bij Prop Firms” onthult de verschillen tussen deze modellen en de impact ervan op handelaren. Tot slot, als je geïnteresseerd bent in het betreden van deze boeiende wereld, biedt ons artikel over “Toetreding tot een Prop Firm” inzichten in het sollicitatieproces, de verwachtingen en hoe je jezelf kunt voorbereiden op een carrière in de wereld van Prop Firms.

Of je nu een beginnende handelaar bent of ervaring hebt in de financiële sector, onze artikelen bieden waardevolle inzichten en begeleiding bij het navigeren door de wereld van Prop Firms. Wij helpen je bij het vinden van de juiste Prop Firm die past bij jouw handelsstijl en ambities.

Dus duik in onze artikelen, volg de interne links naar specifieke onderwerpen die je interesseren, en vergroot je kennis over Prop Firms. We wensen je veel succes bij het verkennen van deze dynamische wereld van handelsmogelijkheden!

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een prop firm en hoe start ik mijn eigen?

Een prop firm, ofwel een proprietary trading firm, is een bedrijf dat handelt met zijn eigen geld in plaats van het geld van klanten. Om je eigen prop firm te starten, moet je een gedegen kennis hebben van de financiële markten, voldoende kapitaal hebben om mee te handelen en de juiste vergunningen en regelgeving naleven.

2. Wat zijn de vereisten om een prop firm op te zetten?

Om een prop firm op te zetten, moet je voldoen aan verschillende vereisten. Dit omvat het verkrijgen van de benodigde vergunningen en registraties bij financiële toezichthouders, het opzetten van een solide bedrijfsstructuur, het aantrekken van gekwalificeerd personeel en het implementeren van strikte risicobeheersingsmaatregelen.

3. Hoe kan ik kapitaal aantrekken voor mijn prop firm?

Er zijn verschillende manieren om kapitaal aan te trekken voor je prop firm. Je kunt investeerders benaderen die geïnteresseerd zijn in proprietary trading en bereid zijn om hun geld toe te vertrouwen aan je firma. Andere mogelijkheden zijn het aangaan van leningen bij financiële instellingen of het werken met externe beleggingspartners.

4. Welke risico’s zijn verbonden aan het runnen van een prop firm?

Het runnen van een prop firm brengt verschillende risico’s met zich mee. Deze omvatten marktrisico’s, liquiditeitsrisico’s, operationele risico’s en juridische en regulerende risico’s. Het is van cruciaal belang om een gedetailleerd risicobeheersysteem op te zetten en strikte naleving van regelgeving te waarborgen om deze risico’s te beheersen en de stabiliteit en duurzaamheid van je prop firm te waarborgen.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *