In dit artikel

Spot, Forward en Future in Forex Trading

Verschil tussen Spot, Forward en Future in Forex Trading (2023)

In dit artikel

Bent u ook in de war over het verschil tussen spot-, forward- en future-handel in Forex? Maak je geen zorgen, je bent niet alleen: dit is een veelvoorkomend probleem voor veel valutahandelaren.

In dit artikel zullen we deze drie verschillende handelstypen op een eenvoudige en begrijpelijke manier uitleggen, ondersteund door uitgebreid onderzoek. We beloven dat je de wereld van Forex trading met meer vertrouwen en begrip zal betreden na het lezen van dit artikel.

Lees verder, en ontdek de fascinerende wereld van Forex trading!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Spot trading in forex is directe handel waarbij valuta onmiddellijk worden gekocht of verkocht tegen de huidige marktprijs. Het biedt flexibiliteit en directe uitvoering, maar brengt ook risico’s met zich mee, zoals volatiliteit en wisselkoersschommelingen.
 • Forward trading in forex gaat over het kopen of verkopen van valuta voor een toekomstige datum tegen een overeengekomen wisselkoers. Het biedt bescherming tegen koersschommelingen, aanpassbaarheid aan specifieke behoeften en vermindering van onzekerheid, maar brengt ook risico’s met zich mee, zoals koersrisico en kredietrisico.
 • Future trading in forex omvat transacties waarbij valuta’s worden gekocht of verkocht voor levering op een toekomstige datum tegen een vooraf bepaalde prijs. Het biedt potentieel voor winst, hefboomwerking en de mogelijkheid om te profiteren van stijgende en dalende markten, maar heeft ook risico’s zoals volatiliteit en contractuele verplichtingen.
 • Spot trading: directe handel, snelle uitvoering, risico op volatiliteit en wisselkoersschommelingen.
 • Forward trading: handel voor toekomstige datum, bescherming tegen koersschommelingen, aanpasbaarheid aan behoeften, risico op koers- en kredietrisico.
 • Future trading: handel voor toekomstige datum, potentieel voor winst, hefboomwerking, risico op volatiliteit en contractuele verplichtingen.

Spot Trading in Forex

Spot trading in Forex is een vorm van valutahandel waarbij directe levering van de valuta plaatsvindt tegen de huidige spotkoers.

Definitie en kenmerken van spot trading

Spot trading, ook wel bekend als spottransacties, is de aankoop of verkoop van een valuta, financieel instrument of commodity voor onmiddellijke levering en betaling op de ‘spot’, dwz nu, in tegenstelling tot een latere datum.

Deze transacties komen het meest voor in de forexmarkt, waar valutaparen zoals EUR/USD, GBP/USD en USD/JPY vaak worden verhandeld op spot-basis. De belangrijkste kenmerken van spottrading zijn de snelheid en de eenvoud: er is geen ingewikkelde contractstructuur of afwachtperiode.

Alles gebeurt onmiddellijk. Handelaren houden van de spotmarkt vanwege haar liquiditeit en strakke spreads, wat zorgt voor lage transactiekosten. Echter, deze directe aard kan ook leiden tot aanzienlijke risico’s, met name wanneer de marktvolatiliteit hoog is.

Risico’s en voordelen van spot trading

Als een forex trader zijn er verschillende risico’s en voordelen verbonden aan spot trading. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • Risico’s:
 • Volatiliteit van de markt: De valutamarkt kan zeer volatiel zijn, wat betekent dat de prijzen snel kunnen veranderen. Dit kan leiden tot grote winsten, maar ook tot grote verliezen als de markt tegen u ingaat.
 • Geen bescherming tegen wisselkoersschommelingen: Bij spot trading heeft u geen bescherming tegen ongunstige wisselkoersschommelingen. Als de waarde van de gekochte valuta daalt ten opzichte van uw eigen valuta, kunt u geld verliezen.
 • Liquiditeitsrisico: Hoewel de forexmarkt over het algemeen zeer liquide is, kunnen er momenten zijn waarop er minder liquiditeit is. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het openen en sluiten van posities.
 • Voordelen:
 • Directe uitvoering: Bij spot trading kunt u valuta direct kopen of verkopen tegen de huidige marktprijs. Dit zorgt voor snelle en efficiënte transacties.
 • Flexibiliteit: Spot trading stelt u in staat om op elk gewenst moment posities in te nemen en te sluiten. U bent niet gebonden aan vaste termijnen zoals bij forward of future trading.
 • Mogelijkheid tot snelle winst: Omdat valuta direct worden verhandeld, kunt u profiteren van snelle prijsbewegingen en mogelijke winstkansen.

Forward Trading in Forex

Forward trading in Forex is een vorm van handelen waarbij valuta’s worden verhandeld tegen een vooraf bepaalde prijs en op een specifieke datum in de toekomst.

Definitie en kenmerken van forward trading

Forward trading in forex verwijst naar het kopen of verkopen van valuta voor een specifieke datum in de toekomst tegen een afgesproken wisselkoers. Het belangrijkste kenmerk van forward trading is dat de transactie plaatsvindt op een later tijdstip, meestal na twee werkdagen tot een jaar.

Dit biedt handelaren de mogelijkheid om zich te beschermen tegen toekomstige schommelingen in valutaprijzen en hun blootstelling aan risico’s te verminderen. Forward trading is vooral populair bij bedrijven die internationaal zaken doen en zich willen beschermen tegen ongunstige wisselkoersbewegingen.

Risico’s en voordelen van forward trading

Forward trading in forex brengt zowel risico’s als voordelen met zich mee. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

 • Risico’s:
 1. Koersrisico: Door vooruit te handelen, loop je het risico dat de wisselkoers ongunstig verandert tegen de tijd van levering. Dit kan leiden tot financieel verlies.
 2. Liquiditeitsrisico: De forwardmarkt kan minder liquide zijn dan de spotmarkt, waardoor het moeilijker kan zijn om posities te sluiten of nieuwe transacties aan te gaan.
 3. Kredietrisico: Bij forward trading is er een kredietrisico omdat beide partijen afhankelijk zijn van elkaars vermogen om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen.
 • Voordelen:
 1. Bescherming tegen koersschommelingen: Forward trading stelt beleggers in staat om zichzelf te beschermen tegen ongunstige wisselkoersbewegingen door een prijs vast te stellen voor toekomstige valutatransacties.
 2. Aanpassbaarheid aan specifieke behoeften: Vooruitkoersen kunnen worden aangepast aan specifieke vereisten van klanten, zoals het afdekken van bepaalde risico’s of het inspelen op marktomstandigheden.
 3. Vermindering van onzekerheid: Door vooruit te handelen, kunnen bedrijven of individuen hun blootstelling aan valutarisico verminderen en zo de financiële stabiliteit vergroten.

Future Trading in Forex

Future trading in forex is een vorm van handelen waarbij valuta’s worden gekocht of verkocht voor levering op een toekomstige datum, tegen een vooraf bepaalde prijs.

Definitie en kenmerken van future trading

Future trading is een vorm van forex trading waarbij handelaren afspraken maken om valuta’s te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. Deze afspraken worden gedaan op de futuresmarkt, waarbij de overeenkomsten wettelijk bindend zijn en beide partijen verplicht zijn om aan de transactie te voldoen.

Kenmerken van future trading zijn onder andere gestandaardiseerde contracten met vaste hoeveelheden valuta, overeengekomen leveringsdata en prijzen die worden bepaald door vraag en aanbod op de markt.

Deze vorm van trading biedt handelaren de mogelijkheid om te profiteren van zowel stijgende als dalende markten, waardoor ze kunnen speculeren en hedgen tegen valutaschommelingen. Het vereist echter wel wat kennis en ervaring, omdat het risico’s met zich meebrengt, zoals volatiliteit en blootstelling aan marktfluctuaties.

Spot, Forward en Future in Forex Trading

Risico’s en voordelen van future trading

Future trading in forex brengt zowel risico’s als voordelen met zich mee. Hier zijn enkele belangrijke punten om te overwegen:

 1. Potentiële winsten: Future trading biedt de mogelijkheid om te profiteren van prijsstijgingen of dalingen van valuta’s in de toekomst. Dit kan resulteren in aanzienlijke winstgevendheid als traders correct anticiperen op marktbewegingen.
 2. Hefboomwerking: Future trading maakt gebruik van hefboomwerking, wat betekent dat traders kunnen handelen met meer kapitaal dan ze daadwerkelijk bezitten. Dit vergroot het potentieel voor winst, maar brengt ook een groter risico met zich mee, aangezien verliezen evenredig kunnen worden vergroot.
 3. Risico op verlies: Net zoals er potentiële winsten zijn, bestaat er ook een risico op verlies bij future trading. Als traders de marktveranderingen verkeerd inschatten, kunnen ze geld verliezen.
 4. Volatiliteit: De forexmarkt kan erg volatiel zijn, wat betekent dat prijzen snel kunnen fluctueren. Dit kan zowel kansen bieden voor winst als risico’s met zich meebrengen, omdat onverwachte bewegingen in valutaprijzen grote impact kunnen hebben op future tradingposities.
 5. Contractuele verplichtingen: Future trading houdt in dat traders contractuele verplichtingen aangaan om valuta’s tegen een bepaalde prijs en datum in de toekomst te kopen of verkopen. Dit betekent dat traders gedurende de looptijd van het contract aan deze verplichtingen moeten voldoen, wat bepaalde risico’s met zich meebrengt als marktomstandigheden veranderen.
 6. Marktliquiditeit: Future trading biedt mogelijkheden om te handelen in valuta’s op gestandaardiseerde beurzen. Dit zorgt voor een goede marktliquiditeit en maakt het gemakkelijker om posities in te nemen of te verlaten. Aan de andere kant kan het gebrek aan liquiditeit op sommige momenten ook tot problemen leiden, vooral bij het sluiten van posities tegen de gewenste prijzen.

Verschillen tussen Spot, Forward en Future Trading

In de forexhandel zijn er duidelijke verschillen tussen spot trading, forward trading en future trading. Deze verschillen zijn te vinden in de tijdsaspecten en levering van valuta, de prijsvorming en marktliquiditeit, evenals de risico’s en toepassingen van elk type trading.

Tijdsaspecten en levering van valuta

Als het gaat om forex trading, is een van de belangrijke verschillen tussen spot, forward en future trading te vinden in de tijdsaspecten en de levering van valuta. Bij spot trading worden valuta’s onmiddellijk gekocht en verkocht tegen de huidige marktprijs.

Dit betekent dat de transactie direct wordt afgehandeld en dat de valuta onmiddellijk wordt geleverd.

Bij forward trading daarentegen worden valuta’s gekocht of verkocht voor een toekomstige leveringsdatum. Dit stelt handelaren in staat om een prijs vast te stellen voor een valuta op een bepaald tijdstip in de toekomst.

Hoewel de transactie nog steeds in de toekomst zal worden afgewikkeld, biedt forward trading een mate van flexibiliteit en zekerheid met betrekking tot de valutakoersen.

Future trading gaat nog een stap verder en omvat gestandaardiseerde contracten die op beurzen worden verhandeld. Deze contracten vereisen levering van de valuta op een specifieke datum in de toekomst tegen een vastgestelde prijs.

Prijsvorming en marktliquiditeit

De prijsvorming en marktliquiditeit spelen een belangrijke rol bij spot, forward en future trading in forex. Bij spot trading wordt de valutakoers bepaald door vraag en aanbod op de spotmarkt, waarbij de transactie direct plaatsvindt.

Deze markt staat bekend om zijn hoge liquiditeit, wat betekent dat er veel handel en volume is, waardoor de spreads doorgaans lager zijn.

Bij forward trading daarentegen wordt de prijs van valuta vastgelegd voor een toekomstige datum, waardoor er minder flexibiliteit is. De marktliquiditeit kan ook lager zijn dan bij spot trading, omdat de handel minder frequent plaatsvindt.

Future trading, aan de andere kant, omvat gestandaardiseerde contracten voor de levering van valuta op een specifieke datum in de toekomst. De prijs wordt bepaald door vraag en aanbod op de futuresmarkt.

Risico’s en toepassingen van elk type trading

De risico’s en toepassingen van elk type trading zijn verschillend en kunnen een grote impact hebben op uw trading strategie en succes. Hieronder vindt u een overzicht van de risico’s en toepassingen van spot, forward en future trading in de Forex markt.

Type TradingRisico’sToepassingen
Spot TradingVerhoogd risico op prijsschommelingen op korte termijn door marktvolatiliteit. Geen bescherming tegen toekomstige prijsveranderingen.Directe koop en verkoop van valuta. Geschikt voor directe transacties en kortetermijninvesteringen.
Forward TradingKans op mislopen van gunstige marktbewegingen. Het contract moet nageleefd worden, ongeacht marktveranderingen.Hedging tegen valutarisico’s. Biedt de mogelijkheid om een specifieke ruilkoers vast te leggen voor een toekomstige transactie.
Future TradingMarktvolatiliteit kan leiden tot grote verliezen. Vereist een goede kennis van de markt en vaak ook een hogere initiële investering.Speculatie op prijsbewegingen en hedging. Maakt het mogelijk om in te zetten op de toekomstige waarde van een valuta.

Het is belangrijk om de risico’s en toepassingen van elk type trading te begrijpen om uw trading strategie effectief te kunnen plannen en uitvoeren.

Conclusie

In deze blog hebben we het verschil besproken tussen spot, forward en future trading in forex. Spot trading houdt in dat valuta direct worden gekocht en verkocht tegen de huidige marktprijs.

Forward trading omvat transacties die op een later tijdstip worden afgehandeld tegen een vooraf bepaalde prijs. Future trading is vergelijkbaar met forward trading, maar vindt plaats op de termijnmarkt met gestandaardiseerde contracten.

Elk type trading heeft zijn eigen risico’s en voordelen, en het is belangrijk om de verschillen te begrijpen bij het nemen van handelsbeslissingen in de forexmarkt.

Lees meer over forex met onze blogs over forex trading

Welkom bij onze uitgebreide collectie artikelen over “Forex Trading”. Hier vind je alles wat je moet weten om succesvol te zijn in deze dynamische markt.

Ontdek het belang van “geldmanagement in Forex Trading” en leer hoe je jouw kapitaal effectief kunt beheren om risico’s te beperken en winstgevendheid te maximaliseren.

Leer hoe “Forex Trading” kan bijdragen aan portfolio diversificatie en ontdek de voordelen van het opnemen van “Forex” in jouw beleggingsstrategie.

Vergelijk het handelen in “Forex” met “aandelen” en leer de verschillen tussen deze twee markten, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

Beleef de spanning van “live Forex Trading” en zie hoe professionals hun strategieën in realtime toepassen. Volg hun handelsactiviteiten en leer van hun ervaringen.

Verken de wereld van “automatisch Forex traden” en ontdek hoe je geautomatiseerde systemen kunt gebruiken om trades uit te voeren op basis van vooraf ingestelde criteria.

Blijf op de hoogte van de “Forex marktopeningstijden” en leer hoe je deze informatie kunt gebruiken om jouw handelsactiviteiten te plannen.

Economische kalenders” zijn essentiële tools in “Forex Trading”. Leer hoe je ze kunt gebruiken om belangrijke economische gebeurtenissen en nieuwsaankondigingen te volgen, en hoe je hierop kunt reageren in jouw handelsstrategie.

Ontdek hoe “margin trading in Forex” werkt en leer hoe je met geleend kapitaal grotere posities kunt innemen en potentiële winsten kunt vergroten.

Begrijp het belang van “rentevoeten in Forex Trading” en hoe deze van invloed kunnen zijn op valutakoersen en handelsbeslissingen.

Leer over de verschillende handelstermijnen, waaronder “spot, forward en future” en begrijp hoe ze worden gebruikt in “Forex Trading”.

Economische indicatoren” spelen een cruciale rol in “Forex Trading”. Leer hoe je ze kunt interpreteren en gebruiken om de marktbewegingen te voorspellen.

Ontdek verschillende “hedging strategieën in Forex Trading” en leer hoe je posities kunt beschermen tegen ongunstige marktbewegingen.

Leer over “carry trades in Forex” en hoe je kunt profiteren van renteverschillen tussen valuta’s.

Blijf op de hoogte van het laatste “Forex marktnieuws” en leer hoe je kunt reageren op belangrijke gebeurtenissen en aankondigingen die de markt kunnen beïnvloeden.

Begrijp de “correlaties tussen valutaparen” en leer hoe je deze kunt gebruiken om de bewegingen in de markt te voorspellen.

Leer over “pips en lots in Forex Trading” en begrijp hoe deze concepten worden gebruikt om winsten en verliezen te berekenen.

Vergelijk “day trading” met “swing trading” en ontdek welke benadering het beste bij jou past.

Leer hoe je “stop loss en take profit niveaus” kunt gebruiken om risico’s te beheersen en winsten veilig te stellen.

Ontdek hoe je kunt handelen in “Forex tijdens volatiele markten” en leer strategieën om met deze bewegelijkheid om te gaan.

Begrijp het belang van “liquiditeit in Forex Trading” en leer hoe je kunt handelen met snelheid en efficiëntie, zelfs in drukke marktomstandigheden.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is het verschil tussen spot, forward en future in forex trading?

Spot trading verwijst naar het direct kopen en verkopen van valuta’s tegen de huidige marktprijs. Forward trading daarentegen houdt in dat u een valuta koopt of verkoopt voor een afgesproken prijs die op een later tijdstip wordt vastgesteld. Futures trading is vergelijkbaar met forward trading, maar vindt plaats op een georganiseerde beurs en heeft gestandaardiseerde contracten.

2. Welke factoren beïnvloeden de prijsvorming bij spot, forward en future trades?

Bij spot trading worden de prijzen voornamelijk bepaald door vraag en aanbod op de markt. Bij forward trading kunnen factoren zoals rentetarieven, inflatieverwachtingen en politieke gebeurtenissen invloed hebben op de prijsvorming. Bij futures trading spelen ook vraag en aanbod een rol, maar er kunnen extra factoren zoals contractspecificaties en marges van invloed zijn.

3. Wat zijn de voordelen van spot trading ten opzichte van forward en futures trading?

Spot trading biedt directe toegang tot de marktprijs en stelt handelaren in staat snel transacties uit te voeren. Het vereist geen specifieke contracten of vervaldatums, waardoor het flexibeler kan zijn. Forward en futures trading daarentegen bieden de mogelijkheid om valutarisico’s af te dekken en toekomstige prijzen vast te leggen.

4. Welke risico’s zijn er verbonden aan forward en futures trading?

Bij forward en futures trading bestaat het risico dat de uiteindelijke marktprijs afwijkt van de afgesproken prijs, waardoor verliezen kunnen ontstaan. Bovendien kunnen beleggers verplicht zijn om marges te betalen om hun posities open te houden. Deze risico’s kunnen de potentiële winstgevendheid van deze handelsvormen beïnvlo

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *