In dit artikel

Soorten Forex indicatoren

De verschillende soorten Forex indicatoren uitgelegd (2024)

In dit artikel

Duikt u in de complexe wereld van Forex trading, maar voelt u zich overweldigd door de verscheidenheid aan indicatoren? U bent niet alleen, veel beginnende traders hebben deze uitdaging ervaren.

Dat is precies waarom ik dit artikel heb opgesteld: hierin ontwar ik het web van Forex indicatoren, zodat u met vertrouwen uw strategie kunt bepalen. Sta klaar om een diepgaand inzicht te krijgen in de verschillende soorten Forex indicatoren en hoe ze effectief te gebruiken in uw handel.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Er zijn verschillende soorten Forex indicatoren die handelaren kunnen helpen bij het analyseren van de markt en het nemen van weloverwogen beslissingen.
 • Enkele belangrijke Forex indicatoren zijn Moving Average (MA), Exponential Moving Average (EMA), Stochastic Oscillator, Moving Average Convergence/Divergence (MACD), en Bollinger Bands.
 • Andere relevante Forex indicatoren zijn onder andere Relatieve Sterkte-Index (RSI), Fibonacci-Retracement, Ichimoku Cloud, Standaarddeviatie en Gemiddelde Richtingsindex (ADX).
 • Het combineren van verschillende indicatoren kan leiden tot meer nauwkeurige voorspellingen en betere handelsresultaten.

Belangrijke Forex Indicatoren

In dit gedeelte van de blog zullen we enkele belangrijke Forex-indicatoren bespreken die handelaren kunnen helpen bij het analyseren van de markt en het nemen van weloverwogen beslissingen.

Moving Average (Voortschrijdend Gemiddelde) (MA)

In de wereld van Forex trading is de Moving Average (MA) of het Voortschrijdend Gemiddelde een cruciaal instrument. De MA geeft de gemiddelde prijs over een bepaalde tijdsperiode weer. Dit helpt om de algemene trend te identificeren, waardoor marktruis en kortetermijnfluctuaties worden verminderd.

Bijvoorbeeld, bij een 50-daags MA wordt de gemiddelde slotkoers over de afgelopen 50 dagen getoond. Eenvoudig gezegd, als de huidige prijs boven het MA ligt, kan dit als een opwaartse trend worden beschouwd.

Ligt de prijs echter onder het MA, dan is er mogelijk sprake van een neerwaartse trend. Dit maakt de MA een waardevol hulpmiddel voor Forex traders bij het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen.

Exponential Moving Average (Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde) (EMA)

Een van de belangrijke Forex indicatoren is het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA). Dit is een type Moving Average dat meer gewicht geeft aan recente prijsgegevens dan aan oudere gegevens.

Het EMA wordt vaak gebruikt om trends te identificeren in de Forex markt.

Het EMA werkt door het berekenen van een gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode, waarbij de recentere koersen meer gewicht krijgen. Dit betekent dat het EMA sneller reageert op prijsveranderingen dan het gewone Voortschrijdend Gemiddelde (MA).

Hierdoor kan het EMA u helpen om trends eerder te herkennen en potentiële in- en uitstappunten te vinden.

Om het EMA te gebruiken, kunt u bijvoorbeeld kijken naar de kruising van twee EMA-lijnen. Wanneer het kortetermijn-EMA boven het langetermijn-EMA kruist, kan dit een signaal zijn om een long positie in te nemen.

Omgekeerd, wanneer het kortetermijn-EMA onder het langetermijn-EMA kruist, kan dit een signaal zijn om een short positie in te nemen.

Soorten Forex indicatoren
Soorten Forex indicatoren

Stochastic Oscillator

De Stochastic Oscillator is een populaire technische indicator die wordt gebruikt in forex trading. Het helpt handelaren om keerpunten en mogelijke trendomkeringen in de markt te identificeren.

De Stochastic Oscillator meet de huidige prijs ten opzichte van het prijsbereik over een bepaalde periode. Het geeft de relatieve sterkte aan van de laatste sluitingskoers ten opzichte van het hoogste en laagste punt gedurende die periode.

Dit wordt weergegeven als een percentage, waarbij waarden boven 80 als overgekocht worden beschouwd en waarden onder 20 als oververkocht. Handelaren kunnen de Stochastic Oscillator gebruiken om potentiële koop- en verkoopsignalen te genereren wanneer de lijnen elkaar kruisen of wanneer ze de overbought of oversold niveaus bereiken.

Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

De Moving Average Convergence/Divergence (MACD) is een populaire technische indicator in de Forex-markt. Het is een trendvolgende indicator die wordt gebruikt om de richting en de sterkte van een trend te bepalen.

De MACD bestaat uit twee lijnen: de MACD-lijn en de signaallijn.

De MACD-lijn wordt berekend door het verschil tussen twee voortschrijdende gemiddelden te nemen, meestal het 12-daagse en het 26-daagse gemiddelde. Een positieve waarde van de MACD-lijn duidt op een opwaartse trend, terwijl een negatieve waarde wijst op een neerwaartse trend.

De signaallijn is een 9-daags voortschrijdend gemiddelde van de MACD-lijn. Wanneer de MACD-lijn de signaallijn overschrijdt, wordt dit beschouwd als een koop- of verkoopsignaal, afhankelijk van de richting van de cross-over.

Bollinger Bands

Bollinger Bands zijn een populaire technische indicator in Forex trading. Ze bestaan uit drie lijnen die de prijsvolatiliteit van een valutapaar weergeven. De middelste lijn is het voortschrijdend gemiddelde (MA) van de prijs, terwijl de bovenste en onderste lijnen worden bepaald door de standaarddeviatie van de prijs.

Bollinger Bands worden vaak gebruikt om de volatiliteit en potentiële trendomkeringen te analyseren. Wanneer de prijs buiten de bovenste of onderste band valt, kan dit wijzen op overbought- of oversold-condities.

Dit kan handelssignalen genereren, zoals het openen van een positie bij het bereiken van de bovenste band en het sluiten ervan bij het bereiken van de middelste band. Het gebruik van Bollinger Bands vereist echter nauwkeurigheid en geduld, omdat valse signalen kunnen voorkomen.

Andere Forex Indicatoren

Andere belangrijke Forex indicatoren zijn onder andere de Relatieve Sterkte-Index (RSI), Fibonacci-Retracement, Ichimoku Cloud, Standaarddeviatie en Gemiddelde Richtingsindex (ADX).

Relatieve Sterkte-Index (RSI)

Ik ben dol op het gebruik van de Relatieve Sterkte-Index (RSI) bij forex trading. Deze technische indicator meet de snelheid en de omvang van prijsveranderingen en helpt me om overbought en oversold niveaus te identificeren.

Met behulp van de RSI kan ik potentiële keerpunten in de markt identificeren en mijn handelsbeslissingen op een meer geïnformeerde manier nemen. Het mooie van de RSI is dat het me een visuele weergave geeft van de kracht of zwakte van een bepaalde trend, waardoor ik beter kan anticiperen op toekomstige prijsbewegingen.

Door de RSI te combineren met andere indicatoren kan ik mijn handelsstrategie verder verfijnen en mijn risico minimaliseren.

Fibonacci-Retracement

Als een van de belangrijkste technische analysehulpmiddelen, wordt de Fibonacci-retracement veel gebruikt in de Forex-markt om potentiële keerpunten in prijstrends te identificeren. De Fibonacci-retracement maakt gebruik van de beroemde Fibonacci-reeks, waarbij niveaus van ondersteuning en weerstand worden bepaald op basis van de verhoudingen tussen verschillende getallen in deze reeks.

Het idee hierachter is dat prijzen vaak op natuurlijke niveaus corrigeren voordat ze weer in de oorspronkelijke richting gaan bewegen. Door gebruik te maken van de Fibonacci-retracementniveaus, kunnen handelaren potentieel belangrijke punten identificeren om te kopen of verkopen, waardoor ze hun handelsbeslissingen kunnen verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat de Fibonacci-retracement niet altijd 100% accuraat is en dat andere analysemethoden moeten worden gebruikt om de betrouwbaarheid van potentiële handelsposities te bevestigen.

Ichimoku Cloud

Ik ben dol op de Ichimoku Cloud omdat het een veelzijdige en krachtige Forex-indicator is. Het is ontworpen om te helpen bij het identificeren van trendrichting, ondersteunings- en weerstandsniveaus en momentum.

De Ichimoku Cloud bestaat uit verschillende componenten, waaronder de Kumo (wolk), Tenkan-sen (omzetlijn), Kijun-sen (basislijn) en de Chikou Span (terugkeerlijn). Door naar deze componenten te kijken, kunnen handelaren belangrijke informatie krijgen over de huidige marktomstandigheden en mogelijke handelsmogelijkheden.

Het mooie van de Ichimoku Cloud is dat het visueel aantrekkelijk is en gemakkelijk te begrijpen, zelfs voor beginners. Het biedt ook veel flexibiliteit, omdat handelaren het kunnen aanpassen aan hun specifieke handelsstijl en tijdframes.

Standaarddeviatie

Standaarddeviatie is een statistische maatstaf die wordt gebruikt in de forexmarkt om de volatiliteit van een valutapaar te meten. Het is een indicator die laat zien hoeveel de prijs fluctueert ten opzichte van het gemiddelde.

Een hogere standaarddeviatie geeft aan dat er meer volatiliteit is en dat de prijzen sneller kunnen veranderen, terwijl een lagere standaarddeviatie wijst op een meer stabiele markt.

Bij het gebruik van standaarddeviatie als forex indicator kunnen handelaren bepalen of een valutapaar geschikt is voor hun handelsstrategie. Als een handelaar bijvoorbeeld een scalper is en op zoek is naar snelle winsten uit kleine prijsbewegingen, kan hij valutaparen met hogere standaarddeviaties kiezen.

Aan de andere kant, als een handelaar een meer conservatieve benadering heeft en liever minder risico neemt, kan hij valutaparen met lagere standaarddeviaties selecteren.

Gemiddelde Richtingsindex (ADX)

De gemiddelde richtingsindex (ADX) is een technische indicator die wordt gebruikt om de kracht van een trend op de forexmarkt te meten. Het helpt traders om te bepalen of een trend sterker wordt of juist afzwakt.

De ADX wordt berekend op basis van de beweging van de prijs gedurende een bepaalde periode, en varieert tussen 0 en 100. Een waarde boven 25 geeft aan dat er sprake is van een sterke trend, terwijl een waarde onder 25 duidt op een zwakke of zijwaartse marktbeweging.

De ADX kan worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren om handelsbeslissingen te nemen en toont traders wanneer ze mogelijk in- of uitstappen uit een positie. Het is belangrijk om te onthouden dat de ADX geen specifieke koop- of verkoopsignalen genereert, maar eerder helpt om de sterkte van een trend te beoordelen.

Hoe Forex Indicatoren te gebruiken

Kies de juiste indicatoren die passen bij uw handelsstrategie.

Het selecteren van de juiste indicatoren voor uw handelsstrategie

Het selecteren van de juiste indicatoren voor uw handelsstrategie is een cruciale stap om succesvol te zijn in forex trading. Hier zijn enkele punten om rekening mee te houden bij het kiezen van de juiste indicatoren:

 • Begrijp uw handelsstijl: Identificeer eerst welk type handelaar u bent, of u nu een trendvolgende handelaar, een swing-handelaar of een scalper bent. Dit zal helpen bepalen welke indicatoren het beste passen bij uw handelsstijl.
 • Ken de marktsituatie: Bepaal of de markt zich in een trend bevindt of dat deze zijwaarts beweegt. Trendindicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden kunnen nuttig zijn in trendsituaties, terwijl oscillatoren zoals de RSI geschikter kunnen zijn voor zijwaartse markten.
 • Overweeg volatiliteit: Houd rekening met de volatiliteit van de markt bij het selecteren van indicatoren. In volatiele marktomstandigheden kunnen Bollinger Bands nuttig zijn om overbought- en oversold-niveaus te identificeren.
 • Combineer verschillende indicatoren: Overweeg het combineren van verschillende soorten indicatoren om meer bevestiging te krijgen en nauwkeurigere signalen te genereren. Bijvoorbeeld, gebruik zowel trendvolgende als oscillator-indicatoren om zowel trends als mogelijke keerpunten te identificeren.
 • Test en optimaliseer: Test verschillende combinaties van indicatoren op een demo-account voordat u ze gebruikt in live trading. Optimaliseer uw strategie door verschillende parameters en instellingen aan te passen om de beste resultaten te verkrijgen.
 • Wees geduldig en consistent: Geef uw gekozen indicatoren de tijd om signalen te genereren en vertrouw niet alleen op individuele signalen. Wees consistent in het gebruik van uw indicatorensysteem en vermijd het steeds veranderen ervan op basis van korte termijn resultaten.

Het interpreteren van de signalen van de indicatoren

Het interpreteren van de signalen van de indicatoren is essentieel voor succesvolle Forex trading. Hier zijn enkele tips om u te helpen bij het begrijpen van wat de signalen betekenen:

 • Kijk naar de richting van het signaal: Als een indicator bijvoorbeeld een koopsignaal geeft, betekent dit dat het tijd is om te overwegen om een longpositie in te nemen. Als daarentegen een verkoopsignaal wordt gegeven, kan dit betekenen dat het tijd is om te overwegen om short te gaan.
 • Let op de sterkte van het signaal: Sommige indicatoren hebben verschillende niveaus van sterkte voor hun signalen, zoals zwak, gemiddeld of sterk. Dit kan u helpen bepalen hoeveel vertrouwen u kunt hebben in het signaal.
 • Vergelijk met andere indicatoren: Het kan nuttig zijn om meerdere indicatoren tegelijkertijd te gebruiken en hun signalen met elkaar te vergelijken. Als meerdere indicatoren een vergelijkbaar signaal geven, kan dit uw vertrouwen in dat signaal vergroten.
 • Analyseer de marktomstandigheden: Het is belangrijk om rekening te houden met de algehele marktomstandigheden bij het interpreteren van de signalen. De context waarin ze zich voordoen kan invloed hebben op hun betrouwbaarheid.

Het combineren van verschillende indicatoren voor meer nauwkeurige voorspellingen

Om meer nauwkeurige voorspellingen te kunnen doen, is het vaak nuttig om verschillende Forex indicatoren te combineren. Door meerdere indicatoren te gebruiken, kunt u een breder perspectief krijgen op de markt en meer betrouwbare signalen identificeren. Hier zijn enkele manieren waarop u verschillende indicatoren kunt combineren:

 • Kijk naar bevestigingssignalen: Analyseer de signalen van verschillende indicatoren en zoek naar overeenkomsten of bevestigingen. Als meerdere indicatoren dezelfde trend aangeven, kan dit de betrouwbaarheid van het signaal vergroten.
 • Gebruik complementaire indicatoren: Combineer indicatoren die verschillende aspecten van de markt meten. Bijvoorbeeld, als u een trendvolgende indicator zoals een voortschrijdend gemiddelde gebruikt, kunt u deze combineren met een oscillator zoals de stochastische oscillator om het momentum te meten.
 • Pas uw strategie aan op basis van verschillende indicatoren: Gebruik niet alleen de signalen van één indicator om handelsbeslissingen te nemen. Neem de signalen van meerdere indicatoren in overweging en pas uw strategie dienovereenkomstig aan.
 • Gebruik filters om valse signalen uit te filteren: Sommige combinaties van indicators kunnen worden gebruikt als filters om valse signalen uit te filteren. Bijvoorbeeld, als u twee oscillators combineert en beide geven een oversold of overbought signaal aan, kan dit duidelijk maken dat er sprake is van een sterke trend.
 • Experimenteer en optimaliseer: Test verschillende combinaties van indicatoren en optimaliseer uw strategie op basis van historische gegevens. Door te experimenteren kunt u de beste combinaties vinden die voor uw handelsstijl werken.

Tips voor het gebruik van Forex Indicatoren

Bij het gebruik van Forex indicatoren zijn er enkele belangrijke tips om in gedachten te houden.

Blijf op de hoogte van marktontwikkelingen

Het is essentieel om altijd op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de forexmarkt. Als handelaar moet je de trends en veranderingen in de markt nauwlettend volgen om je strategie dienovereenkomstig aan te passen.

Door regelmatig het nieuws, economische indicatoren en andere relevante informatie te volgen, kun je waardevolle inzichten krijgen in mogelijke marktbewegingen. Dit stelt je in staat om beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen en je kansen op succes te vergroten.

Blijf dus altijd alert en zorg ervoor dat je goed op de hoogte blijft van wat er speelt op de forexmarkt.

Test en optimaliseer uw strategie op een demo-account

Ik raad ten zeerste aan om uw handelsstrategie op een demo-account te testen en te optimaliseren voordat u met echt geld gaat handelen. Een demo-account stelt u in staat om te oefenen met handelen zonder financieel risico.

U kunt verschillende indicatoren en strategieën uitproberen en zien hoe ze presteren in verschillende marktomstandigheden.

Het testen van uw strategie op een demo-account helpt u beter inzicht te krijgen in de effectiviteit ervan en eventuele zwakheden of gebieden van verbetering te identificeren. U kunt ook experimenteren met verschillende instellingen van de indicatoren en zien welke het beste werkt voor uw handelsstijl.

Door uw strategie regelmatig te testen en te optimaliseren, kunt u de nauwkeurigheid en winstgevendheid ervan vergroten. Dit stelt u in staat om zelfverzekerdere handelsbeslissingen te nemen wanneer u overgaat op live handelen.

Wees geduldig en consistent in uw handelsbeslissingen

Als Forex handelaar is geduld en consistentie essentieel bij het nemen van handelsbeslissingen. Het kan verleidelijk zijn om te snel in te spelen op marktbewegingen of impulsief te handelen, maar dit kan leiden tot slechte resultaten.

Door geduldig te blijven en een consistente aanpak te hanteren, kunt u uw emoties onder controle houden en betere handelsbeslissingen nemen. Dit betekent dat u zich houdt aan uw handelsstrategie en niet in paniek raakt bij tijdelijke schommelingen in de markt.

Door geduldig en consistent te zijn, vergroot u uw kansen op succes op de lange termijn.

Vertrouw niet alleen op indicatoren, maar gebruik ook andere analysemethoden

Het is belangrijk om niet alleen te vertrouwen op Forex indicatoren, maar ook andere analysemethoden te gebruiken. Hoewel indicatoren nuttige informatie kunnen bieden over markttrends en mogelijke handelsmogelijkheden, zijn ze niet altijd 100% betrouwbaar.

Door andere analysemethoden te gebruiken, zoals technische analyse en fundamentele analyse, kunt u een breder beeld krijgen van de marktomstandigheden en risico’s beter inschatten. Technische analyse omvat het bestuderen van grafieken, patronen en prijsactie, terwijl fundamentele analyse zich richt op het beoordelen van economische gegevens en nieuwsgebeurtenissen die de markten kunnen beïnvloeden.

Door een combinatie van verschillende analysemethoden te gebruiken, kunt u uw handelsbeslissingen verder onderbouwen en uw kansen op succes vergroten.

Pas uw strategie aan op basis van veranderende marktomstandigheden

Ik pas altijd mijn handelsstrategie aan op basis van de veranderende marktomstandigheden. De forexmarkt is immers volatiel en kan snel veranderen, dus het is belangrijk om flexibel te blijven en uw strategie dienovereenkomstig aan te passen.

Dit kan betekenen dat u bepaalde indicatoren moet aanpassen of vervangen, uw risicobeheer moet herzien of zelfs uw handelsstijl moet aanpassen. Door alert te blijven op marktontwikkelingen en proactief te reageren, kunt u uw kansen op succes maximaliseren en uw verliezen beperken.

Houd er rekening mee dat de sleutel tot succesvol handelen in forex flexibiliteit en aanpassingsvermogen is.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn de verschillende soorten Forex indicatoren?

Er zijn verschillende soorten Forex indicatoren, waaronder trendindicatoren, oscillatorindicatoren en volumemetingindicatoren. Deze indicatoren helpen traders bij het analyseren van prijsbewegingen en het identificeren van potentiële handelsmogelijkheden op de Forex-markt.

2. Hoe werken trendindicatoren op de Forex-markt?

Trendindicatoren op de Forex-markt helpen traders bij het identificeren van de richting en sterkte van een trend. Ze maken gebruik van historische prijsgegevens om patronen te detecteren en geven aan of de markt zich in een opwaartse, neerwaartse of zijwaartse trend bevindt.

3. Welke rol spelen oscillatorindicatoren in Forex trading?

Oscillatorindicatoren worden gebruikt om overbought- en oversold-niveaus op de Forex-markt te identificeren. Ze meten de snelheid en sterkte van prijsbewegingen en geven traders signalen wanneer een valutapaar mogelijk overgekocht of oversold is, wat kan wijzen op een potentiële omkeer in de prijs.

4. Hoe kunnen volumemetingindicatoren traders helpen bij Forex trading?

Volumemetingindicatoren geven informatie over het handelsvolume op de Forex-markt. Deze indicatoren kunnen traders helpen bij het bepalen van de liquiditeit en interesse in een bepaald valutapaar, wat hen kan helpen bij het nemen van beslissingen over het openen of sluiten van posities.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *