In dit artikel

Pivot Point Strategieën in Forex

Pivot Point Strategieën in Forex Trading (2024)

In dit artikel

Bent u gefrustreerd door de complexiteit van Forex handel en de vele trading strategieën die er zijn? Ik begrijp deze uitdaging omdat ik er ook mee te maken heb gehad. Na gedegen onderzoek en ervaring in de branche, ontdekte ik dat Pivot Point strategieën een effectieve benadering bieden om trading succesvoller te maken.

Dit artikel zal u begeleiden door verschillende Pivot Point strategieën in Forex handel, hun toepassingen en hoe u uw winst kunt verhogen met deze methoden. Bent u klaar om van Forex trading een lucratieve onderneming te maken? Lees dan snel verder!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Pivot Point strategieën zijn een effectieve benadering om forex trading succesvoller te maken door steun- en weerstandsniveaus te identificeren op basis van eerdere prijsbewegingen.
 • Verschillende Pivot Point strategieën omvatten standaard pivot point strategie, pivot point breakout strategie, pivot point reversal strategie, Fibonacci pivot strategie, camarilla pivot point strategie, Murrey Math lijnen strategie en Woodies pivot point strategie.
 • Pivot points kunnen worden gebruikt als daytrading strategieën om richting van de markt te bepalen, stop-loss niveaus en winstdoelen te plaatsen, en handelsbeslissingen te verbeteren.
 • Het gebruik van een pivot point indicator kan helpen bij het identificeren van belangrijke prijsniveaus en trendomkeringen, en kan worden gecombineerd met andere technische analyse tools voor meer nauwkeurige handelsbeslissingen.

Wat is Pivot Point Trading?

Pivot Point Trading is een strategie die gebruikt wordt in Forex trading, waarbij traders steun- en weerstandsniveaus identificeren op basis van eerdere prijsbewegingen.

Pivot Point Trading Strategieën

Pivot Point Trading Strategieën zijn krachtige instrumenten die traders kunnen gebruiken om winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren en risico’s te beheren. Deze strategieën zijn gebaseerd op het idee dat bepaalde prijsniveaus belangrijker zijn dan andere, en dat deze niveaus als ‘pivot points’ kunnen dienen voor toekomstige prijsbewegingen.

 1. Standaard Pivot Point strategie: Deze basistrategie houdt in dat je posities opent bij de pivotlijnen en posities sluit of omkeert zodra de prijs deze lijnen bereikt.
 2. Pivot point breakout strategie: Hierbij open je een positie wanneer de prijs door een pivotlijn breekt, wat vaak duidt op sterke marktbewegingen.
 3. Pivot point reversal strategie: Traders gebruiken deze aanpak wanneer ze verwachten dat de prijs van richting zal veranderen na het bereiken van een pivotlijn.
 4. Fibonacci pivot strategie: Dit combineert de pivot point analyse met Fibonacci niveaus om meer nauwkeurige voorspellingen te doen over mogelijke steun- en weerstandsniveaus.
 5. Camarilla Pivot Point strategie: Deze geavanceerde strategie maakt gebruik van een reeks formules om zeven verschillende pivotlijnen te genereren, elk met hun eigen unieke implicaties voor potentiële handelsstrategieën.
 6. Murrey Math Lijnen stratgie: Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een complexer maar nauwkeuriger systeem van steun- en weerstandsniveaus gebaseerd op fractale geometrie en natuurwetten.
 7. Woodies Pivot Point Strategy: Dit is weer anders in die zin dat het geen middenpijler heeft, maar twee support niveaus en twee resistance niveaus samen met hun eigen formulering.
 8. MACD divergence strategy with Pivot points : In deze strategie kijken we naar divergenties op de MACD indicator rondom belangrijke Pivot punten, dit geeft ons extra confirmatie voor onze trades.

Steun- & Weerstand bij Pivot Point Trading in Forex

Steun- en weerstandsniveaus spelen een belangrijke rol bij pivot point trading in forex. Deze niveaus worden bepaald door het draaipunt (pivot point) en worden gebruikt om potentiële keerpunten in de markt te identificeren.

Steunniveaus worden gezien als prijsniveaus waarop de koers naar verwachting zal stijgen, terwijl weerstandsniveaus als prijsniveaus worden beschouwd waarop de koers naar verwachting zal dalen.

Bij pivot point trading in forex kunnen steun- en weerstandsniveaus worden gebruikt om handelsbeslissingen te nemen. Wanneer de koers bijvoorbeeld het steunniveau nadert, kan dit een signaal zijn om een longpositie in te nemen, in de verwachting dat de koers zal stijgen.

Aan de andere kant kan het bereiken van een weerstandsniveau een signaal zijn om een shortpositie in te nemen, in de verwachting dat de koers zal dalen.

Het identificeren van steun- en weerstandsniveaus bij pivot point trading vereist technische analyse en het gebruik van grafieken en indicatoren. Traders kunnen verschillende methoden gebruiken om deze niveaus te bepalen, waaronder het gebruik van voortschrijdende gemiddelden, trendlijnen of Fibonacci-niveaus.

Pivot Point Trading Methoden

Bij het handelen met pivot points zijn er verschillende methoden die traders kunnen gebruiken om de marktbewegingen te analyseren en winstgevende transacties af te sluiten. Hieronder vind je een lijst van enkele veelgebruikte pivot point trading methoden:

 1. Berekening van pivot punten: Traders kunnen gebruik maken van verschillende formules om de pivot punten voor een specifiek handelsinstrument te berekenen. Deze berekende niveaus worden vervolgens gebruikt om steun- en weerstandsniveaus te identificeren.
 2. Voortschrijdend gemiddelde: Een populaire methode is het combineren van de pivot points met voortschrijdende gemiddelden om trends in de markt te identificeren. Dit kan helpen bij het bepalen van instap- en uitstappunten voor transacties.
 3. Zeven pivotlijnen: Sommige traders werken met zeven verschillende niveaus, waarbij naast de klassieke pivot point ook andere niveaus zoals R1 (eerste weerstand), S1 (eerste steun), R2 (tweede weerstand) en S2 (tweede steun) worden berekend. Dit geeft een gedetailleerder beeld van de markttrends.
 4. Prijs actie strategieën: Traders kunnen prijsactiepatronen gebruiken in combinatie met pivot points om potentiële trendomkeringen of voortzettingen te identificeren. Door naar koersbewegingen rondom belangrijke steun- en weerstandsniveaus te kijken, kunnen traders waardevolle handelsmogelijkheden vinden.
 5. Fibonacci niveaus: Sommige traders combineren pivot points met Fibonacci retracements om belangrijke niveaus te identificeren waarop de prijs mogelijk kan reageren. Dit helpt bij het bepalen van potentiële doelstellingen of omkeringen.

Hoe Traders Pivot Points Gebruiken

Traders gebruiken pivot points als een effectieve daytrading strategie, waarbij ze de pivot point indicator gebruiken om trends en prijsniveaus te identificeren en posities te openen op steun- en weerstandsniveaus.

Pivot Points als Daytrading Strategie

Als ervaren forex trader weet ik dat pivot points een essentieel hulpmiddel kunnen zijn voor daytrading strategieën. Pivot points zijn prijsniveaus die worden berekend op basis van de high, low en close prijzen van de vorige handelsdag.

Ze dienen als referentiepunten voor potentiele steun- en weerstandsniveaus.

Bij het gebruik van pivot points als daytrading strategie kan ik snel en gemakkelijk bepalen welke richting de markt mogelijk zal opgaan. Hierdoor kan ik betere beslissingen nemen bij het openen van posities en mijn winstgevendheid vergroten.

Bovendien kan ik met behulp van pivot points ook mijn stop-loss niveaus en winstdoelen bepalen, waardoor ik mijn risico’s beter kan beheersen.

Het mooie van pivot points is dat ze eenvoudig kunnen worden toegepast met behulp van een pivot point indicator op mijn trading platform. Deze indicator markeert automatisch de verschillende pivot levels op mijn chart, waardoor ik snel overzicht heb van de belangrijkste prijsniveaus.

Pivot Point Strategieën in Forex

Pivot Point Indicator Toepassen

Als forex trader kan het gebruik van een pivot point indicator je helpen bij het identificeren van belangrijke prijsniveaus en trendomkeringen. Met behulp van deze indicator kun je pivot punten berekenen op basis van de hoogste, laagste en sluitingsprijzen van een bepaalde periode.

Deze pivot punten kunnen vervolgens worden gebruikt om potentiële steun- en weerstandsniveaus te bepalen.

Door de pivot point indicator toe te passen, kun je een beter inzicht krijgen in de markttendens en mogelijke omkeringen. Je kunt ook bepalen waar het gunstig kan zijn om posities te openen of te sluiten.

Het is belangrijk om de indicator regelmatig bij te werken, omdat pivot punten dagelijks veranderen op basis van nieuwe prijsgegevens.

Met de pivot point indicator kun je ook andere technische analyse tools combineren, zoals voortschrijdende gemiddelden of Fibonacci niveaus, om je handelsbeslissingen te verfijnen en meer nauwkeurigheid toe te voegen.

Het gebruik van deze indicator kan je winstgevendheid en handelsnauwkeurigheid vergroten, waardoor je een voorsprong hebt op andere traders.

Pivot Points als Trend- en Prijsindicator

Pivot points kunnen een waardevolle trend- en prijsindicator zijn bij het handelen in forex. Deze punten worden berekend op basis van de hoogste, laagste en sluitingsprijs van een bepaalde tijdsperiode, meestal op dagelijkse basis.

Ze vormen niveaus waarop de prijs mogelijk kan draaien of weerstand kan ondervinden.

Bij het gebruik van pivot points als trend- en prijsindicator, kunnen traders nauwlettend letten op hoe de prijs reageert op deze niveaus. Als de prijs boven het pivot point ligt en stijgende is, kan dit wijzen op een bullish trend.

Aan de andere kant, als de prijs onder het pivot point ligt en dalende is, kan dit duiden op een bearish trend.

Daarnaast kunnen pivot points ook helpen bij het identificeren van potentiële ondersteunings- en weerstandsniveaus. Wanneer de prijs deze niveaus nadert of erdoorheen breekt, kan dit aangeven dat er sterke koop- of verkoopdruk aanwezig is.

Dit kan traders helpen bij het bepalen van hun positie openen of sluiten.

Voorbeelden van Forex Pivot Point Strategieën

Hier zijn enkele voorbeelden van Forex Pivot Point strategieën die je kunnen helpen om succesvol te handelen in de Forex markt. Ontdek hoe je kunt profiteren van de Pivot Point Break en Test Forex Trading Strategie, de Draaipunt Hoog Laag Forex Trading Strategie en de MACD Pivot Point Divergentie Dag Forex Trading Strategie.

Klik hier om meer te weten te komen!

Pivot Point Break en Test Forex Trading Strategie

Een van de effectieve Pivot Point strategieën in Forex Trading is de Pivot Point Break en Test strategie. Deze strategie maakt gebruik van de pivot punten als belangrijke prijsniveaus om te bepalen wanneer een trend kan worden bevestigd of omgekeerd.

Bij deze strategie wordt er gekeken naar een breuk van het pivot punt of een test van het niveau. Een breuk van het pivot punt kan aangeven dat er een sterke trend in beweging is, terwijl een test ervan kan wijzen op een mogelijke omkering van de trend.

Om deze strategie succesvol toe te passen, is het belangrijk om te kijken naar andere technische indicatoren en prijsactiepatronen die de signalen van de pivot punten kunnen bevestigen. Hierbij kan gedacht worden aan voortschrijdende gemiddelden, Fibonacci niveaus en stop loss strategieën.

Pivot Point Strategieën in Forex

Draaipunt Hoog Laag Forex Trading Strategie

De draaipunt hoog laag forex trading strategie is een technische analyse benadering waarbij handelaren de draaipunten gebruiken op basis van de hoogste en laagste prijzen van een bepaalde periode.

Deze strategie is gebaseerd op het idee dat de prijs vaak reageert op belangrijke niveaus, zoals de hoogste en laagste prijzen.

Bij het gebruik van de draaipunt hoog laag strategie, identificeert een handelaar het hoogste en laagste punt van een bepaalde periode, bijvoorbeeld de voorgaande dag of week. Vervolgens worden de draaipunten berekend door het middelpunt te nemen tussen deze twee punten.

Deze draaipunten worden vervolgens gebruikt als potentiële steun- en weerstandsniveaus voor toekomstige handelstransacties.

Deze strategie kan handelaren helpen om mogelijke keerpunten in de markt te identificeren en hun handelsbeslissingen op basis hiervan te nemen. Door gebruik te maken van de draaipunten als referentiepunten, kunnen handelaren potentiële instap- en uitstappunten bepalen en hun risico’s beter beheren.

MACD Pivot Point Divergentie Dag Forex Trading Strategie

Een van de Forex Pivot Point strategieën die traders kunnen gebruiken, is de MACD Pivot Point Divergentie Dag Forex Trading Strategie. Deze strategie combineert het gebruik van Pivot Points en de MACD-indicator om handelsbeslissingen te nemen.

Bij deze strategie wordt gekeken naar divergentie tussen de koersbeweging en de MACD-indicator op de daggrafiek. Divergentie treedt op wanneer de koers een hoger hoogtepunt bereikt, terwijl de MACD-indicator een lager hoogtepunt vormt (bearish divergence), of wanneer de koers een lager dieptepunt bereikt, terwijl de MACD-indicator een hoger dieptepunt vormt (bullish divergence).

Wanneer er sprake is van bearish divergence, waarbij de MACD-indicator lager is dan het voorgaande hoogtepunt terwijl de koers een hoger hoogtepunt heeft bereikt, kan dit een signaal zijn dat er mogelijk een trendomkering plaatsvindt.

Traders kunnen ervoor kiezen om short te gaan en winst te nemen op steun- of Fibonacci-niveaus die zijn afgeleid van Pivot Points.

Aan de andere kant, bij bullish divergence, waarbij de MACD-indicator hoger is dan het voorgaande dieptepunt terwijl de koers een lager dieptepunt heeft bereikt, kan dit duiden op een mogelijke trendomkering naar boven.

Traders kunnen ervoor kiezen om long posities in te nemen en winst te nemen op weerstandsniveaus die zijn afgeleid van Pivot Points.

Het gebruik van deze strategie vereist echter geduld en discipline, aangezien traders moeten wachten op bevestiging van de divergentie en het juiste moment moeten kiezen om in te stappen. Het is ook belangrijk om risicobeheer toe te passen en stop loss-orders te gebruiken om eventuele verliezen te beperken.

Voordelen van Pivot Point Strategieën in Forex Trading

Pivot Point strategieën in Forex trading bieden diverse voordelen. Identificatie van trends en prijsniveaus is mogelijk, evenals het bepalen van omkeerpunten. Daarnaast kan er gehandeld worden op steun- en weerstandsniveaus, wat leidt tot verhoogde winstgevendheid en handelsnauwkeurigheid.

Identificatie van Trend en Prijsniveaus

Als forex trader is het essentieel om de trend en prijsniveaus te identificeren, en dit is waar pivot point strategieën van onschatbare waarde kunnen zijn. Pivot points fungeren als belangrijke niveaus waarop handelaren kunnen anticiperen op mogelijke omkeringen of continuaties van de trend.

Door het analyseren van de prijsactie rondom deze niveaus kan een handelaar waardevolle inzichten krijgen in de marktcondities en mogelijke handelsmogelijkheden. Bovendien helpen pivot points bij het bepalen van steun- en weerstandsniveaus, waardoor handelaren hun stop loss-niveaus kunnen bepalen en winstniveaus kunnen vaststellen.

Het identificeren van trends en prijsniveaus met behulp van pivot point strategieën kan handelaren helpen om betere beslissingen te nemen en hun handelsnauwkeurigheid te verhogen.

Mogelijkheid tot het bepalen van Omkeringspunten

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van Pivot Point strategieën in Forex trading is de mogelijkheid om omkeringspunten te bepalen. Omkeringspunten zijn cruciale prijsniveaus waar de richting van een trend kan veranderen.

Met Pivot Points kunnen traders deze punten identificeren en effectief handelen op basis van deze omkeringen.

Het bepalen van omkeringspunten kan traders helpen bij het nemen van beslissingen over het openen of sluiten van posities. Wanneer een prijsniveau dicht bij een Pivot Point ligt, kan dit vaak dienen als een sterk steun- of weerstandsniveau en aangeven dat er een mogelijke omkering op handen is.

Traders kunnen dan hun strategie aanpassen om te profiteren van deze potentiële keerpunten in de markt.

Handelen op Steun- en Weerstandsniveaus

Steun- en weerstandsniveaus zijn cruciale elementen bij het handelen in forex met behulp van pivot point strategieën. Deze niveaus geven aan waar de prijs waarschijnlijk omkeert of stuitert.

Als handelaar kun je deze niveaus gebruiken om slimme handelsbeslissingen te nemen. Bijvoorbeeld, wanneer de prijs een steunniveau bereikt, kun je overwegen om een longpositie te openen, in de verwachting dat de prijs zal stijgen.

Aan de andere kant, wanneer de prijs een weerstandsniveau nadert, kun je overwegen om een shortpositie te openen, in de hoop dat de prijs zal dalen. Door te handelen op steun- en weerstandsniveaus kun je profiteren van prijsschommelingen en winst genereren in het forexmarkt.

Verhoogde Winstgevendheid en Handelsnauwkeurigheid

Dankzij het gebruik van pivot-point strategieën in forex trading kunnen traders profiteren van verhoogde winstgevendheid en handelsnauwkeurigheid. Door het identificeren van belangrijke prijsniveaus en trendomkeringspunten, kunnen traders strategischere handelsbeslissingen nemen.

Dit leidt tot een verbeterde winstgevendheid doordat traders beter kunnen inspelen op de marktbewegingen. Bovendien helpt het handelen op steun- en weerstandsniveaus bij het minimaliseren van verlies en het vergroten van winst.

Met pivot-point strategieën kunnen traders dus effectiever en nauwkeuriger handelen, wat resulteert in verbeterde resultaten in forex trading.

Conclusie

In deze blog hebben we de essentie van Pivot Point strategieën in Forex Trading besproken. Met behulp van Pivot Points kunnen handelaren trends identificeren, steun- en weerstandsniveaus bepalen en omkeringspunten voorspellen.

Door gebruik te maken van deze strategieën kunnen handelaren profiteren van verhoogde winstgevendheid en handelsnauwkeurigheid. Het toepassen van Pivot Points in Forex Trading kan een waardevol hulpmiddel zijn om succesvol te zijn in de markt.

Meer over forex met onze blogs over Forex Strategieën

We beginnen onze reis met een diepgaande blik op de “Hedging Strategieën in Forex“, een methode om uw risico’s te beheersen, gevolgd door een snelcursus over “Forex Scalping Strategieën” en “Carry Trade Strategieën in Forex” voor degenen die snel winst willen maken.

Vervolgens nemen we een bocht en duiken we in “Breakout Strategieën in Forex” en “Trendvolgende Strategieën voor Forex“. Deze strategieën zullen u helpen om de dynamiek van de forex markt beter te begrijpen.

Als u geïnteresseerd bent in technische analyse, zal ons artikel over “Pivot Point Strategieën in Forex” en “Fibonacci Retracements in Forex” u zeker aanspreken. Daarnaast wordt de “Economische Kalender in Forex” besproken als een essentieel hulpmiddel voor fundamentele analyse.

Ontdek de mogelijkheden van “Forex Swing Trading Strategieën” en krijg een grondige kennis van “Price Action in Forex“. Daarnaast onthullen we het belang van “Psychologie in Forex Trading” en hoe het uw handelsprestaties kan beïnvloeden.

Het kiezen van een betrouwbaar “Forex Platform” is ook van cruciaal belang voor uw succes. En wist u dat wereldgebeurtenissen een enorme “Impact op Forex” kunnen hebben? Wij hebben hier een artikel aan gewijd.

Maak kennis met geavanceerde technieken zoals “High-Frequency Forex Trading Strategieën“, en ontdek hoe “AI en Machine Learning” steeds vaker worden gebruikt in “Forex Strategieën”.

In onze sectie over de “Forex Divergentie” leer je hoe je afwijkingen in prijsactie en technische indicatoren kunt interpreteren. Ook geven we inzicht in “Hedge Fund Strategieën“.

Wat zijn de “Beste Forex Strategieën voor 2023“? We hebben een artikel samengesteld met onze prognoses. Voor de techneuten onder ons hebben we een artikel over “Algorithmische Strategieën in Forex“.

Tot slot, voor degenen die de markt willen verslaan met het laatste nieuws, is er ons artikel over “News Trading in Forex“. Geniet van uw reis door de fascinerende wereld van forex trading!

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn pivot point strategieën in forex trading?

Pivot point strategieën zijn technische analysehulpmiddelen die gebruikt worden in forex trading om mogelijke keerpunten in de prijsbeweging van een valutapaar te identificeren. Ze maken gebruik van berekeningen op basis van het vorige handelssessie om niveaus van ondersteuning en weerstand te bepalen.

2. Hoe kan ik pivot points gebruiken bij forex trading?

Om pivot points te gebruiken bij forex trading, bereken je eerst de niveaus van ondersteuning en weerstand op basis van de high, low en close prijzen van de vorige handelssessie. Deze niveaus dienen als potentiële instap- of uitstappunten voor trades, afhankelijk van de richting van de markt.

3. Welke andere indicatoren kunnen samen met pivot points worden gebruikt?

Naast pivot points kunnen traders ook andere technische indicatoren gebruiken om hun forex trading beslissingen te ondersteunen. Populaire indicatoren zijn bijvoorbeeld voortschrijdende gemiddelden, MACD, RSI en Bollinger Bands. Deze indicatoren kunnen helpen bij het bevestigen van signalen die door pivot points worden gegenereerd.

4. Hoe kan ik mijn pivot point strategie verbeteren?

Om uw pivot point strategie te verbeteren, kunt u experimenteren met verschillende tijdschema’s en verschillende berekeningsmethoden voor pivot points. Daarnaast is het belangrijk om uw strategie regelmatig te evalueren en aan te passen op basis van veranderende marktomstandigheden. Het volgen van de markttrends en het gebruik van andere technische hulpmiddelen kunnen ook helpen bij het verfijnen van uw strategie.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn.Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *