In dit artikel

Het Definiëren van een 'Pip' in Forex

Het Definiëren van een ‘Pip’ in Forex (2023)

In dit artikel

Bent u ooit overweldigd door al het vakjargon in forex trading, vooral de mystieke term ‘Pip’? U bent niet de enige, zelfs ik heb me ooit verloren gevoeld in de zee van terminologieën in valutahandel.

Maar maak u geen zorgen, na grondig onderzoek en analyse, ben ik hier om u te helpen begrijpen wat een ‘Pip’ betekent in forexhandel en hoe het van cruciaal belang kan zijn voor uw handelsstrategieën.

Ga met mij mee op deze informatieve reis, en ik beloof u dat aan het einde, het concept van ‘Pip’ in forex voor u net zo helder zal zijn als kristal.

Key takeaway:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Een ‘pip’ is een maateenheid die gebruikt wordt in forex trading om de kleinste prijsverandering van een valutapaar weer te geven.
 • De waarde van een pip kan variëren afhankelijk van factoren zoals positiegrootte en wisselkoers.
 • Het begrijpen en gebruiken van pips is essentieel bij het bepalen van winst- en verliesniveaus, risicobeheer en het plaatsen van orders in forex trading.

Wat is een Pip in Forex Trading?

Een Pip in Forex Trading is een maateenheid die de kleinste prijsverandering aangeeft in de wisselkoers van valuta’s.

Definitie van een Pip

Een ‘Pip’ wordt in Forex trading gebruikt om de kleinste prijsbeweging van een valutapaar weer te geven. Het staat voor ‘Percentage in Point‘ en het is doorgaans de vierde decimale punt in een valutakoers, hoewel er uitzonderingen zijn zoals bij de Japanse Yen waar het de tweede decimale punt is.

Bijvoorbeeld, als de EUR/USD van 1.1850 naar 1.1851 stijgt, is dat een toename van één Pip. Het geeft handelaren een gestandaardiseerde manier om de veranderingen in valutawaarden te meten en is dus een essentieel concept om te begrijpen bij de handel in Forex.

Waarde van een Pip

De waarde van een Pip is essentieel om te begrijpen in Forex trading. Een Pip staat voor “percentage in point” en verwijst naar de kleinste prijsverandering in de wisselkoers van een valutapaar.

Het is een maateenheid waarmee we de winsten, verliezen en kosten in Forex kunnen meten.

De waarde van een Pip kan variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de grootte van de positie die wordt ingenomen en de wisselkoers van het valutapaar. Over het algemeen wordt een Pip berekend als een verandering van 0,0001 in de vierde decimaal van een wisselkoers.

Bijvoorbeeld, als de EUR/USD wisselkoers stijgt van 1,1234 naar 1,1235, dan is dit een stijging van 1 Pip.

Het begrijpen van de waarde van een Pip is belangrijk omdat het ons helpt bij het bepalen van winst- en verliesniveaus bij het handelen. Het stelt ons ook in staat om risico’s beter te beheren door het bepalen van de juiste positiegrootte in verhouding tot ons accountsaldo.

Berekening van de Pip-waarde

Als forex trader is het belangrijk om de waarde van een pip te begrijpen, aangezien dit een essentieel concept is bij het bepalen van winsten en verliezen in de valutamarkt. De berekening van de pip-waarde is relatief eenvoudig en kan als volgt worden gedaan:

 1. Bepaal de positiegrootte: De positiegrootte verwijst naar het aantal contracten of lots dat u verhandelt. Dit kan variëren afhankelijk van uw handelsstrategie en risicotolerantie.
 2. Identificeer de wisselkoers: Kies het valutapaar waarin u handelt en zoek de actuele wisselkoers op. Let op dat sommige valutaparen vier decimalen hebben, terwijl andere vijf decimalen hebben.
 3. Vind het aantal pips: Bereken het verschil tussen de instapprijs en uitstapprijs van uw trade om het aantal pips te vinden dat u hebt verdiend of verloren.
 4. Pas de formule toe: Om de pip – waarde te berekenen, kunt u gebruikmaken van de volgende formule:
 5. Bereken de pip-waarde: Gebruik nu deze formule om nauwkeurig te berekenen hoeveel elke pip waard is in de valuta waarin u handelt.
Het Definiëren van een 'Pip' in Forex

Het Belang van Pips in Forex Trading

Pips zijn van essentieel belang in forex trading omdat ze dienen als maateenheid voor prijsverandering, helpen bij het bepalen van winst en verlies, en vormen de basis voor risicobeheer.

Pips als maateenheid van prijsverandering

Een pip, of “percentage in point“, is een term die veel wordt gebruikt in de forexhandel om prijsveranderingen in valutaparen te meten. Het vertegenwoordigt de kleinste prijsbeweging die een valutapaar kan maken op de forexmarkt.

In feite is een pip gelijk aan 0,0001 voor de meeste valutaparen, behalve voor de Japanse yen-paren waar het gelijk is aan 0,01.

Pips zijn belangrijk omdat ze handelaren een duidelijke maateenheid geven om prijsbewegingen te begrijpen en te analyseren. Bij het bepalen van winst en verlies kunnen handelaren hun resultaten uitdrukken in pips, waardoor ze de relatieve waarde van hun transacties kunnen beoordelen, ongeacht de gebruikte valuta’s.

Bij het berekenen van de waarde van een pip, moeten handelaren rekening houden met hun positiegrootte en de wisselkoers van het valutapaar waarin ze handelen. Door de waarde van een pip te begrijpen, kunnen handelaren hun risico beter beheren en betrouwbare handelsbeslissingen nemen.

Gebruik van Pips bij het bepalen van winst en verlies

Het gebruik van pips is essentieel bij het bepalen van winst en verlies in forex trading. Pips fungeren als de maateenheid voor prijsveranderingen in valutaparen. Wanneer we een transactie openen, is het belangrijk om te weten hoeveel pips de prijs moet verplaatsen om winst te maken of verlies te lijden.

Bijvoorbeeld, als we een longpositie hebben geopend op EUR/USD met een positiegrootte van 1 lot, en de prijs beweegt met 100 pips in onze richting, betekent dit dat we 100 pips winst hebben gemaakt.

Aan de andere kant, als de prijs met 50 pips tegen ons in beweegt, betekent dit dat we 50 pips verlies hebben geleden.

Door het gebruik van pips kunnen we ook het risico beheren bij het plaatsen van stop loss-orders. We kunnen bijvoorbeeld besluiten om onze stop loss te plaatsen op 50 pips onder onze instapprijs om ons verlies te beperken als de markt tegen ons ingaat.

Pips als basis voor risicobeheer

Als ervaren Forex trader begrijp ik maar al te goed hoe belangrijk pips zijn als basis voor risicobeheer. Een pip is de kleinste eenheid van prijsverandering in de Forex markt en het vertegenwoordigt het verschil tussen de bied- en laatprijs van een valutapaar.

Het kennen van de waarde van een pip stelt traders in staat om hun potentiële winst of verlies te berekenen bij het openen van een positie.

Het gebruik van pips bij risicobeheer is essentieel omdat het traders in staat stelt om hun blootstelling aan verlies te beperken. Bijvoorbeeld, als een trader een stop loss order plaatst op 50 pips onder de huidige marktprijs, betekent dit dat ze bereid zijn om maximaal 50 pips te verliezen voordat ze de positie sluiten.

Door het instellen van een stop loss order op basis van pips, kunnen traders hun risico nauwkeurig afstemmen op hun handelsstrategie en kapitaalbeheer.

Pips spelen ook een rol bij het bepalen van de positiegrootte die een trader bereid is in te nemen. Hoe groter de waarde van een pip, hoe groter de potentiële winst of verlies zal zijn bij elke prijsbeweging.

Traders moeten zorgvuldig overwegen hoeveel pips ze bereid zijn om te riskeren in verhouding tot hun accountgrootte en handelsdoelen.

Het Definiëren van een 'Pip' in Forex

Toepassing van Pips in Trading

Pips worden gebruikt bij het plaatsen van orders, als referentie voor handelsstrategieën en bij het berekenen van winst en verlies. Ontdek hoe pips kunnen helpen bij het verbeteren van uw handelsresultaten.

Lees verder om meer te weten te komen.

Het gebruik van Pips bij het plaatsen van orders

Bij het plaatsen van orders in de forexmarkt is het gebruik van pips essentieel. Hier zijn een paar manieren waarop pips worden gebruikt bij het plaatsen van orders:

 1. Het bepalen van de stop loss en take profit niveaus: Traders gebruiken pips om te bepalen waar ze hun stop loss- en take profit-orders moeten plaatsen. Door te weten hoeveel pips ze willen riskeren of winnen, kunnen ze deze niveaus nauwkeurig instellen.
 2. Het berekenen van de positiegrootte: Pips spelen ook een rol bij het berekenen van de juiste positiegrootte voor een trade. Door rekening te houden met het aantal pips dat ze bereid zijn te verliezen, kunnen traders bepalen hoeveel eenheid of partijgrootte ze moeten handelen.
 3. Het evalueren van de risico-rendementsverhouding: Door pips als referentie te gebruiken, kunnen traders de risico-rendementsverhouding van een trade beoordelen. Ze kunnen het aantal pips dat ze riskeren vergelijken met het potentiële aantal pips dat ze kunnen verdienen om te bepalen of een trade de moeite waard is.
 4. Het uitvoeren van technische analyses: Traders maken vaak gebruik van technische analyse om trends en prijspatronen te identificeren. Pips spelen hierbij een rol omdat ze helpen bij het identificeren van significante prijsniveaus, zoals ondersteunings- en weerstandsniveaus, op basis waarvan trades geplaatst kunnen worden.
 5. Het instellen van trailing stops: Trailing stops zijn stop loss-orders die automatisch worden aangepast naarmate de trade in het voordeel van de trader beweegt. Hierbij worden vaak pips gebruikt om het afstandsniveau te bepalen waarop de stop loss moet worden geplaatst.

Pips als referentie voor handelsstrategieën

Pips spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen en implementeren van handelsstrategieën op de forexmarkt. Als ervaren forex handelaar heb ik geleerd hoe belangrijk het is om pips te gebruiken als referentiepunt voor mijn handelsbeslissingen. Hier zijn enkele manieren waarop ik pips als referentie gebruik in mijn handelsstrategieën:

 1. Het bepalen van stop loss- en take profit-niveaus: Door te kijken naar de prijsbewegingen in pips, kan ik nauwkeurigere stop loss- en take profit-niveaus vaststellen. Ik stel vaak een ratio in van 1:2 of 1:3 (respectievelijk 1 pip risico versus 2 of 3 pips winst). Dit helpt mij om potentieel verlies te beperken en winsten te maximaliseren.
 2. Identificeren van trendomkeringen: Door de prijsbeweging in pips te analyseren, kan ik patronen herkennen die wijzen op mogelijke trendomkeringen. Bijvoorbeeld, als ik merk dat de prijs gedurende een bepaalde periode aanzienlijk toeneemt in pips, kan dit erop wijzen dat de trend aan het omslaan is. Dit stelt mij in staat om mijn handelsstrategie dienovereenkomstig aan te passen.
 3. Bepalen van positiegrootte: De waarde van een pip kan variëren afhankelijk van het verhandelde valutapaar en de positiegrootte. Door rekening te houden met het aantal pips dat ik bereid ben te riskeren, kan ik de positiegrootte bepalen die overeenkomt met mijn risicobereidheid en handelsstrategie.
 4. Het analyseren van de volatiliteit: Door te kijken naar prijsfluctuaties in pips, kan ik de volatiliteit van een valutapaar beoordelen. Dit helpt me om de geschiktheid van een valutapaar voor mijn handelsstrategieën te bepalen en me bewust te zijn van mogelijke risico’s.
 5. Het evalueren van winst- en verliespercentages: Door het bijhouden van de winst en verlies in pips, kan ik nauwkeurigere gegevens verzamelen over het succes of falen van mijn handelsstrategieën. Dit stelt me in staat om mijn strategieën continu te verbeteren en aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Handelen met verschillende Pip-waarden

Als forex handelaar is het belangrijk om te begrijpen dat verschillende valutaparen verschillende pip-waarden hebben. Dit heeft invloed op de winst en verliesberekening en kan ook van invloed zijn op uw handelsstrategie. Hier zijn enkele belangrijke dingen om in gedachten te houden bij het handelen met verschillende pip-waarden:

 • Verschillende valutaparen hebben verschillende pip-waarden. Bijvoorbeeld, de meeste grote valuta paren, zoals EUR/USD, hebben een pip-waarde van 0,0001 of 1/100ste van een cent. Aan de andere kant hebben sommige valutaparen die betrekking hebben op de Japanse yen een pip-waarde van 0,01 of 1 yen.
 • Het bepalen van de waarde van elke pip hangt af van de positiegrootte en de wisselkoers. Om de waarde van een pip te berekenen, vermenigvuldigt u de positiegrootte met de pip-waarde in termen van uw basisvaluta.
 • Handelen met valutaparen met hogere pip – waarden kan riskanter zijn. Hoewel het potentieel voor grotere winsten er is, kan zelfs kleine prijsbewegingen in pips tot aanzienlijke verliezen leiden als u niet voorzichtig bent.
 • Bij het gebruik van technische analyse en het instellen van stop loss niveaus moet rekening worden gehouden met de volatiliteit en de gemiddelde dagelijkse prijsbeweging in pips voor een specifiek valutapaar.
 • Het aanpassen van uw handelsstrategie voor valutaparen met verschillende pip-waarden kan verstandig zijn. U kunt bijvoorbeeld hogere pip-waarden gebruiken bij valutaparen met een lagere volatiliteit en kleinere posities innemen om uw risico te beperken.
 • Het begrijpen van de pip-waarden van de valutaparen die u verhandelt, stelt u in staat om nauwkeurige winst- en verliesberekeningen te maken. Dit helpt ook bij het plannen van uw handelsstrategieën en het beheren van uw risico.

Conclusie

In deze blog hebben we het belang van een ‘pip’ in forex trading besproken. Een pip is de kleinste prijsveranderingseenheid in de forexmarkt en wordt gebruikt om winsten, verliezen en risico’s te meten.

Het begrijpen van pips is essentieel voor elke forexhandelaar, omdat het helpt bij het plaatsen van orders en het bepalen van handelsstrategieën. Door de waarde van een pip te berekenen en te gebruiken, kunt u uw handelsbeslissingen effectiever nemen en uw risico beter beheren.

Meer over forex met onze kennisbank artikelen

We hebben een uitgebreide “Forex Kennisbank” samengesteld om je te helpen navigeren door de complexe wereld van forex trading.

Als je net begint, vraag je je misschien af “Wat is Forex?” Deze vraag wordt uitgebreid beantwoord in ons introductieartikel. En als je eenmaal de basisbegrippen onder de knie hebt, wil je misschien meer weten over de “Pip in Forex”, een cruciaal begrip dat in een ander artikel wordt uitgelegd.

Verder gaan we in op interessante concepten zoals “Copy Trading in Forex” en “Paper Trading“, beide effectieve manieren om je handelsvaardigheden te ontwikkelen. Natuurlijk mag ook de uitleg over de essentiële handelstermen “Stop Loss in Forex” en “Take Profit in Forex” niet ontbreken.

Een ander artikel gaat dieper in op “Lots in Forex” en “Lot Sizes in Forex“, cruciale aspecten die elke handelaar moet begrijpen. Wanneer je je eerste stappen in de wereld van Forex wilt zetten, is ons artikel “Eerste Stappen in Forex Trading” een uitstekend startpunt.

Het is ook belangrijk om te weten over de “Forex Markt Uren” en hoe deze je handel kunnen beïnvloeden. Je hebt misschien gehoord van mensen die “Rijk worden van Forex Trading“, maar hoe realistisch is dat? Ontdek het in ons gelijknamige artikel.

Daarnaast gaan we in op “Hefboomwerking in Forex“, “Spread in Forex“, en de steeds populairder wordende “Forex Trading Bots“. Je kunt ook meer te weten komen over “EA (Expert Advisors) in Forex“, die een cruciale rol kunnen spelen in je handelsstrategie.

We duiken ook dieper in op de “Onderliggende Basis van Forex Trading” en het verbazingwekkende bedrag aan “Geld in Omloop in de Forex Markt“. Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn, dus we kijken ook naar de “Negatieve Aspecten van Forex Trading“.

Het artikel over “High Frequency Trading” geeft je inzicht in deze complexe handelsstrategie. En als je geïnteresseerd bent in de oorsprong van forex trading, mis dan zeker niet ons stuk over de “Geschiedenis van Forex“.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een ‘pip’ in Forex?

Een ‘pip’, of percentage in punt, is de kleinste prijsverandering die een valutapaar kan maken op de Forex-markt. Het wordt gebruikt om de winst of verlies van een handel te meten.

2. Hoe wordt de waarde van een pip berekend?

De waarde van een pip wordt berekend op basis van het valutapaar, de lotgrootte en de wisselkoers. Het wordt meestal uitgedrukt in de valuta waarin de rekening is geopend.

3. Waarom is het begrijpen van pips belangrijk in Forex-handel?

Het begrijpen van pips is essentieel in Forex-handel omdat het helpt bij het bepalen van risico’s, winsten en verliezen. Het stelt handelaren in staat om hun posities te beheren en nauwkeurige winst- en verliesdoelen te stellen.

4. Kunnen pips variëren tussen valutaparen?

Ja, de waarde van een pip kan variëren tussen verschillende valutaparen. Dit komt omdat elke valuta zijn eigen wisselkoers heeft ten opzichte van andere valuta’s, wat resulteert in verschillende pip-waarden.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *