In dit artikel

Pennants

Pennants: Ontdek de Signalen Voor De Volgende Grote Beweging

In dit artikel

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe professionals in de investeringswereld grote koersbewegingen voorspellen? Wij begrijpen uw verwarring, het voelt soms alsof ze een kristallen bol hebben. Maar maak je geen zorgen, ook zij gebruiken technische hulpmiddelen om dit te doen.

Een van deze krachtige tools zijn pennants. Dit artikel zal je leren hoe pennants te identificeren en hoe ze te gebruiken om de volgende grote marktbeweging te signaleren. Dus, klaar om je beleggingsgame naar een hoger level te tillen?.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Pennants zijn grafiekpatronen die kunnen worden gebruikt om toekomstige grote bewegingen in de markt te voorspellen.
 • Belangrijke signalen om op te letten bij het identificeren van pennants zijn onder andere het symmetrische driehoekspatroon, volume en volatiliteit tijdens de formatie, de duur van de formatie en de doorbraak uit de pennantformatie.
 • Door het begrijpen en toepassen van pennants als technische analyse tool kunnen beleggers hun investeringsbeslissingen verbeteren en winstkansen vergroten.

Wat zijn pennants en hoe kunnen ze gebruikt worden om toekomstige grote bewegingen te voorspellen?

Pennants zijn grafiekpatronen die vaak voorkomen in de technische analyse van financiële markten. Ze worden gekenmerkt door een symmetrische driehoeksvorm, waarbij de koers steeds smaller wordt tussen twee convergerende trendlijnen.

Deze patronen kunnen worden gebruikt om toekomstige grote bewegingen in de markt te voorspellen. Door te letten op signalen zoals volume en volatiliteit tijdens de pennantformatie, evenals de duur van de formatie en een eventuele doorbraak uit de formatie, kunnen beleggers belangrijke informatie verkrijgen over mogelijke prijsbewegingen.

Het herkennen en begrijpen van pennants is dan ook een waardevol instrument in het nemen van investeringsbeslissingen.

Definitie van pennants

Pennants, of ‘wimpels’, zijn technische analysepatronen die voorkomen op de aandelenmarkt. Het zijn meestal korte consolidatiezones die ontstaan na sterke, snelle bewegingen in de koers van een aandeel of index.

Ze hebben de vorm van een kleine symmetrische driehoek of wig en komen voor in zowel opwaartse als neerwaartse trends. Dit unieke patroon wordt gevormd door twee trendlijnen die naar elkaar convergeren en een punt vormen naarmate de prijsbewegingen binnen een bepaald bereik krimpen.

Pennants geven handelaren belangrijke aanwijzingen over mogelijke toekomstige prijsbewegingen, waarbij de uitbraakrichting vaak een sterk signaal is voor verdere koersstijging of -daling.

Significante patronen in pennants

Er zijn verschillende significante patronen die we kunnen waarnemen in pennants. Een van de belangrijkste patronen is het symmetrische driehoekspatroon. Dit betekent dat de koers binnen de pennantformatie zowel hogere toppen als lagere bodems vormt, waardoor een driehoekige vorm ontstaat.

Dit patroon duidt vaak op een periode van consolidatie voordat er een grote beweging plaatsvindt.

Daarnaast is het belangrijk om te letten op het volume en de volatiliteit tijdens de formatie van de pennant. Als het volume afneemt en de volatiliteit afvlakt, kan dit een aanwijzing zijn dat de markt in afwachting is van een nieuwe impuls.

Het is ook essentieel om de duur van de formatie van de pennant te observeren. Over het algemeen geldt dat hoe langer de pennant wordt gevormd, hoe sterker de verwachte beweging kan zijn.

Ten slotte is de doorbraak uit de pennantformatie een belangrijk signaal. Als de koers uitbreekt boven of onder de trendlijnen van de pennant, kan dit wijzen op een nieuwe trend die zich zal ontwikkelen.

Voordelen van het gebruik van pennants als technische analyse tool

Als ervaren belegger begrijp ik de voordelen van het gebruik van pennants als technische analyse tool. Pennants kunnen namelijk waardevolle informatie bieden over toekomstige grote bewegingen op de aandelenmarkt.

Door te letten op de kenmerken van pennants, zoals symmetrische driehoekspatronen en volume tijdens de formatie, kunnen we potentiële koersveranderingen identificeren. Dit stelt ons in staat om op het juiste moment investeringsbeslissingen te nemen en risico’s effectief te beheren.

Met behulp van pennants als een betrouwbare grafiekanalyse tool kunnen we het potentieel van winstgevende transacties maximaliseren en onze handelsstrategieën verfijnen.

Kenmerken van een pennant die wijzen op een grote beweging

Een symmetrische driehoekspatroon in een pennant wijst op een grote beweging in de koers, waarbij de trendlijnen convergeren en steeds dichter bij elkaar komen.

Symmetrische driehoekspatroon

Een van de kenmerken van een pennant die wijst op een grote beweging is het symmetrische driehoekspatroon. Een symmetrische driehoek ontstaat wanneer de koers van een aandeel hogere dieptepunten en lagere hoogtepunten vormt, waardoor de grafiek de vorm van een driehoek aanneemt.

Dit patroon geeft aan dat er zich een consolidatieperiode vormt, waarbij zowel kopers als verkopers in evenwicht zijn en de prijs naar een bepaald punt wordt gedrukt. Het symmetrische driehoekspatroon is interessant omdat het vaak wordt gevolgd door een sterke uitbraakbeweging, ofwel naar boven of naar beneden.

Bij het identificeren van dit patroon moet men letten op de convergerende trendlijnen die de lagere hoogtepunten en hogere dieptepunten met elkaar verbinden. Het is belangrijk om te weten dat het symmetrische driehoekspatroon geen garantie is voor een grote beweging, maar het kan wel een signaal zijn voor investeerders om alert te zijn en mogelijke kansen te benutten.

Pennants

Volume en volatiliteit tijdens de formatie van de pennant

Tijdens de formatie van een pennant, zijn volume en volatiliteit belangrijke factoren om in overweging te nemen. Hieronder volgen enkele punten om op te letten:

 • Het volume tijdens de formatie van een pennant zou moeten afnemen. Dit kan wijzen op consolidatie en onzekerheid bij handelaren.
 • Een plotselinge toename van het volume kan echter duiden op een mogelijke uitbraak of grote beweging in de nabije toekomst.
 • Hogere volatiliteit tijdens de formatie van een pennant kan aangeven dat er sterke prijsbewegingen plaatsvinden, wat kan leiden tot grotere winstkansen.
 • Lagere volatiliteit daarentegen kan wijzen op tijdelijke stabiliteit en afwachtende handelaars.

Duur van de formatie van de pennant

De duur van de formatie van een pennant is een belangrijk aspect om op te letten bij het voorspellen van toekomstige grote bewegingen. Een pennant kan namelijk verschillende periodes duren, variërend van enkele dagen tot enkele weken.

Hoe langer de formatie duurt, hoe sterker het signaal kan zijn van een grote beweging die eraan komt. Dit is omdat een langere formatieperiode wijst op een periode van consolidatie waarin de prijs zich opbouwt voordat deze uitbreekt.

Het is essentieel om geduldig te zijn en te wachten op de doorbraak uit de pennant voordat je handelt, omdat dit het moment is waarop de grote beweging waarschijnlijk plaatsvindt. Het benadrukken van de duur van de formatie helpt bij het betrouwbaar voorspellen van prijsbewegingen en het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.

Doorbraak uit de pennantformatie

Wanneer een pennantformatie wordt gevormd, is een van de belangrijkste signalen voor een grote beweging de doorbraak uit de formatie. Een doorbraak uit een pennant kan een krachtige indicator zijn voor toekomstige prijsbewegingen.

Een doorbraak kan in twee richtingen plaatsvinden – naar boven of naar beneden – en dit kan wijzen op een vervolgstijging of daling van de koers. Het is belangrijk om te letten op het volume en de volatiliteit tijdens de doorbraak, aangezien dit kan helpen bepalen of de doorbraak betrouwbaar is.

Daarnaast is de duur van de formatie van de pennant ook van belang. Over het algemeen geldt dat hoe langer de formatie duurt, hoe betrouwbaarder de doorbraak kan zijn. Het is daarom essentieel om alert te zijn op en rekening te houden met deze signalen bij het analyseren van pennants en het nemen van handelsbeslissingen.

Praktische toepassing van pennants bij beleggingen

Pennants kunnen worden gebruikt als waardevolle technische analyse tool bij beleggingen. Ze helpen beleggers bij het identificeren van trendomkeringen en het nemen van investeringsbeslissingen op basis van grafiekpatronen.

Door het herkennen van pennants in de grafiek, kunnen beleggers profiteren van winstgevende transacties en het risico beheersen door stop loss niveaus vast te stellen.

Identificatie van pennants in de grafiek

Als ervaren belegger weet ik hoe belangrijk het is om grafiekpatronen te kunnen herkennen, vooral als het gaat om pennants. Een van de eerste stappen bij het identificeren van pennants in een grafiek is het zoeken naar het symmetrische driehoekspatroon.

Dit patroon wordt gekenmerkt door convergerende trendlijnen die de koersbeweging in een steeds nauwere range houden. Het is essentieel om te letten op toenemend volume en volatiliteit tijdens de vorming van de pennant, omdat dit vaak wijst op een grote beweging die op handen is.

De duur van de formatie van de pennant kan ook een belangrijke indicator zijn voor toekomstige koersbewegingen. Over het algemeen geldt dat hoe langer de formatie duurt, hoe krachtiger de daaropvolgende uitbraak kan zijn.

Ten slotte is het cruciaal om aandacht te besteden aan de doorbraak uit de pennantformatie. Een opwaartse doorbraak kan duiden op een bullish trend, terwijl een neerwaartse doorbraak juist wijst op een bearish trend.

Investeringsbeslissingen nemen op basis van pennantformaties

Als je wilt investeren op basis van pennantformaties, zijn er een aantal stappen die je kunt volgen om weloverwogen beslissingen te nemen. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

 1. Identificatie van pennants in de grafiek: Om te beginnen moet je in staat zijn om pennants te herkennen op de grafiek. Let op symmetrische driehoekspatronen die worden gevormd na een snelle prijsbeweging.
 2. Analyseer de formatie van de pennant: Let tijdens het analyseren van de formatie van de pennant op het volume en de volatiliteit. Een toename van zowel het volume als de volatiliteit kan duiden op een aanstaande grote beweging.
 3. Neem beslissingen op basis van de doorbraak uit de pennantformatie: Wanneer de prijs uitbreekt uit de formatie, kan dit een belangrijk signaal zijn voor een grote beweging. Een opwaartse doorbraak kan wijzen op een bullish trend, terwijl een neerwaartse doorbraak kan aangeven dat er sprake is van bearish sentiment.
 4. Risicobeheer bij handelen met pennants: Net als bij elke andere beleggingstechniek is risicobeheer essentieel bij het handelen met pennants. Bepaal stop loss-niveaus om eventuele verliezen te minimaliseren en pas indien nodig je posities aan volgens je risicotolerantie.

Risicomanagement bij het handelen op basis van pennants

Als belegger is het belangrijk om risicomanagement toe te passen bij het handelen op basis van pennants. Hier zijn enkele stappen die ik neem om mijn risico’s te beheersen:

 1. Bepaal een stop loss-niveau: Ik stel altijd een stop loss-niveau in voordat ik een transactie op basis van een pennant uitvoer. Dit is het punt waarop ik bereid ben mijn verlies te nemen en uit de handel te stappen. Door een stop loss-niveau te bepalen, bescherm ik mezelf tegen grote verliezen als de koers in de tegenovergestelde richting beweegt.
 2. Houd rekening met volatiliteit: Het is essentieel om rekening te houden met de volatiliteit van de markt bij het handelen op basis van pennants. Als de markt zeer volatiel is, kan dit leiden tot valse uitbraken of onstabiele trends. Daarom let ik altijd op het volume en de volatiliteit tijdens de formatie van de pennant om beter inzicht te krijgen in potentiële risico’s.
 3. Diversifiëren van portefeuille: Ik zorg ervoor dat ik mijn beleggingen diversifieer, zelfs als ik besluit transacties te doen op basis van pennants. Door investeringen over verschillende sectoren of activa te spreiden, verminder ik het risico dat één specifieke pennantformatie mijn hele portefeuille kan beïnvloeden.
 4. Gebruik positiegroottebeheer: Voor elke transactie analyseer ik zorgvuldig het potentiële rendement en het risico voordat ik de positiegrootte bepaal. Door verstandig gebruik te maken van positiegroottebeheer, kan ik mijn risico’s beter beheersen en tegelijkertijd profiteren van kansen die pennants bieden.
 5. Constant monitoren van de markt: Ik blijf altijd op de hoogte van marktnieuws en -ontwikkelingen om mijn posities tijdig aan te passen als er nieuwe informatie beschikbaar komt. Door de markt nauwlettend in de gaten te houden, kan ik snel reageren op veranderingen en mijn risico’s verminderen.

Conclusie

In deze blog hebben we geleerd hoe pennants kunnen worden gebruikt om toekomstige grote bewegingen in de markt te voorspellen. Pennants zijn grafiekpatronen die een symmetrische driehoeksvorm hebben en ons waardevolle informatie verschaffen over mogelijke koersbewegingen.

Door het identificeren van pennants en het nemen van investeringsbeslissingen op basis hiervan, kunnen beleggers profiteren van winstgevende transacties. Het combineren van pennants met andere technische indicatoren en het begrijpen van marktpsychologie helpt bij het maken van nauwkeurige voorspellingen en het beheersen van risico’s.

Met deze kennis kunnen beleggers de signalen voor de volgende grote beweging ontdekken en succesvol handelen op de aandelenmarkt.

Lees meer over forex met onze blogs over forex indicatoren

Ontdek hoe “Forex indicatoren” zoals “Pivot Point Trading” en de “Guppy Multiple Moving Average” jou kunnen helpen bij het nemen van betere handelsbeslissingen.

Leer hoe je “Trading Divergenties” kunt gebruiken om potentiële trendomkeringen te identificeren en winstgevende handelsmogelijkheden te benutten.

Verken het gebruik van “Pennants” om consolidatieperiodes en mogelijke uitbraakpunten te herkennen.

Leer hoe je “Fibonacci Retracement” kunt toepassen in jouw Forex Trading om belangrijke niveaus van prijsaanpassing te identificeren.

Ontdek de kracht van “Average Directional Index” om de sterkte van een trend te meten en handelsmogelijkheden te identificeren.

Leer hoe “Hanging Man Candlestick” patronen kunnen wijzen op potentiële trendomkeringen en omkeerpunten in de markt.

Verken het concept van “Corrective Waves” en leer hoe ze kunnen worden geïdentificeerd om in te spelen op correctieve bewegingen binnen een trend.

Ontdek de waarde van “Trend lines” bij het identificeren van trends en het bepalen van mogelijke ondersteunings- en weerstandsniveaus.

Leer hoe “Acceleration Bands” kunnen helpen bij het identificeren van volatiele marktomstandigheden en het bepalen van potentiële prijsuitbraken.

Ontdek de rol van indicatoren zoals “Awesome Oscillator“, “Balance of Power“, “Bears Power“, “Bulls Power“, “Chande’s Dynamic Momentum Index (CDMI)“, “Choppiness Index“, “Detrended Price Oscillator (DPO)“, “Dynamic Momentum Index“, “Ease of Movement” en “Envelopes” in Forex Trading en hoe ze kunnen worden gebruikt om handelsbeslissingen te versterken.

Verbreed jouw kennis over Forex Trading en verfijn jouw handelsvaardigheden met behulp van deze verschillende Forex indicatoren. Ontdek nieuwe mogelijkheden en strategieën om jouw succes op de Forex-markt te vergroten.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn de signalen van een pennant voor de volgende grote beweging?

Signalen van een pennant voor de volgende grote beweging kunnen onder andere zijn: een consolidatieperiode met lagere volatiliteit, een driehoeksvorming in de koersgrafiek, en een afname in handelsvolume tijdens deze periode.

2. Hoe kan ik pennants detecteren in de koersgrafiek?

Om pennants te detecteren in de koersgrafiek, moet je letten op de vorming van een driehoekspatroon, waarbij de koers consolideert tussen twee convergerende trendlijnen. Je kunt ook letten op een afname in handelsvolume tijdens deze periode.

3. Wat veroorzaakt de volgende grote beweging na een pennant?

De volgende grote beweging na een pennant wordt vaak veroorzaakt door een doorbraak van de koers buiten de convergerende trendlijnen. Dit kan resulteren in een sterke stijging of daling van de koers, afhankelijk van de richting van de doorbraak.

4. Moet ik handelen op basis van pennants?

Het handelen op basis van pennants vereist kennis en ervaring in technische analyse. Het is belangrijk om andere technische indicatoren en bevestigingsignalen te gebruiken voordat je beslissingen neemt. Het is ook raadzaam om risicobeheerstrategieën toe te passen, zoals het instellen van stop-loss orders, om verliezen te beperken.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn.Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *