In dit artikel

Negative Volume Index (NVI)

Negative Volume Index: Het Volume van de Stille Meerderheid

In dit artikel

Bent u op zoek naar een effectieve manier om de markttrends te begrijpen en te analyseren? Ik deel uw zorgen, ik heb namelijk zelf ook ervaren hoe ingewikkeld het kan zijn om inzicht te krijgen in de financiële markt.

In mijn onderzoek ontdekte ik de Negative Volume Index (NVI), een instrument veelvuldig gebruikt door professionele beleggers om “slim geld” activiteiten te volgen en te interpreteren. Ik nodig u uit om verder te lezen en te ontdekken hoe NVI uw inzicht in markttrends aanzienlijk kan verbeteren.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • De Negative Volume Index (NVI) is een technische indicator die beleggers helpt om trends op basis van volume te identificeren en de activiteit van het “slimme geld” te bepalen.
 • De NVI richt zich op dagen waarop het handelsvolume daalt ten opzichte van de voorgaande dag, met als doel de invloed van volatiliteit en lawaai op de markt te verminderen en een duidelijkere kijk te krijgen op de onderliggende markttrend.
 • Beleggers moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van de NVI als de enige indicator bij het nemen van beleggingsbeslissingen en moeten andere technische indicatoren en fundamentele analyse combineren voor een vollediger beeld van de marktomstandigheden.

Wat is de Negative Volume Index (NVI)?

De Negative Volume Index (NVI) is een technische indicator die beleggers gebruiken om de activiteiten van het “slimme geld” oftewel de meer deskundige, langetermijnbeleggers, te analyseren. Deze indicator focust op de dagen waarbij het handelsvolume daalt ten opzichte van de voorgaande dag – de zogenaamde ‘neerwaartse volumedagen’.

Het doel van het gebruik van de NVI is om de prijsbewegingen te kunnen onderscheiden die veroorzaakt worden door de stille meerderheid van beleggers welke niet actief betrokken zijn bij grote volume-veranderingen.

Met andere woorden, NVI probeert de invloed van volatiliteit en lawaai op de aandelenmarkt te verminderen om zo een duidelijkere kijk te krijgen op de onderliggende markttrend.

Hoe werkt de Negative Volume Index (NVI)?

De Negative Volume Index (NVI) berekent het cumulatieve volume van dagen met een neerwaarts handelsvolume en past dit toe op prijsbewegingen, waardoor het helpt bij het identificeren van sterke trends en activiteiten van de “slimme geld” op de markt.

Berekeningen van NVI

De Negative Volume Index (NVI) maakt gebruik van verschillende berekeningen om trends in het handelsvolume te identificeren en te analyseren. Hier zijn de belangrijkste berekeningen die worden gebruikt bij het bepalen van NVI:

 1. Start met een basiswaarde: De NVI begint met een basiswaarde, meestal 1000, die wordt toegewezen aan de eerste periode of datum waarvoor volumegegevens beschikbaar zijn.
 2. Volumeverandering: Vervolgens wordt gekeken naar de verandering in het handelsvolume ten opzichte van de voorgaande periode. Als het volume hoger is dan in de vorige periode, wordt een positief getal toegewezen aan de huidige periode. Als het volume lager is dan in de vorige periode, wordt een negatief getal toegewezen.
 3. Cumulatieve indicator: De positieve of negatieve getallen worden vervolgens opgeteld bij de basiswaarde van NVI. Dit resulteert in een cumulatieve indicator voor elke periode.
 4. Trendanalyse: Door de cumulatieve indicator te volgen, kan men trends in het handelsvolume identificeren. Een stijgende cumulatieve indicator duidt op toenemend koopvolume, terwijl een dalende cumulatieve indicator wijst op afnemend koopvolume.
 5. Markt-trend correlatie: Ten slotte kunnen beleggers en handelaren de trends in het handelsvolume vergelijken met prijsbewegingen om markttrends beter te begrijpen en potentiële kansen te identificeren.

Het gebruik van de Negative Volume Index (NVI)

De Negative Volume Index (NVI) kan worden gebruikt om trends op basis van volume te identificeren, de activiteit van het “slimme geld” te bepalen en voorzichtigheid te betrachten bij het gebruik ervan.

Het identificeren van trends op basis van volume

Het identificeren van trends op basis van volume is een belangrijk aspect van het gebruik van de Negative Volume Index (NVI). Door naar het handelsvolume te kijken, kunnen we inzicht krijgen in de kracht en richting van de markttrend. Hier zijn enkele manieren waarop we trends kunnen identificeren op basis van volume:

 • We kunnen een toenemend volume zien tijdens een sterke opwaartse trend, wat aangeeft dat er veel vraag is naar het betreffende effect. Dit kan wijzen op positief sentiment onder beleggers en mogelijk wijzen op verdere prijsstijgingen.
 • Daarentegen kan een afnemend volume tijdens een stijgende trend duiden op zwakte in de markt. Dit kan aangeven dat er minder interesse is om het effect tegen hogere prijzen te kopen, waardoor de trend mogelijk zou kunnen verzwakken of omslaan.
 • In een neerwaartse trend kan een toenemend volume wijzen op verkoopdruk en negatieve verwachtingen onder beleggers. Dit kan suggereren dat de prijzen verder zouden kunnen dalen.
 • Aan de andere kant kan een afnemend volume tijdens een neerwaartse trend aangeven dat verkopers zich terugtrekken en er mogelijk kopers zijn die bereid zijn om het effect tegen lagere prijzen te kopen. Dit zou kunnen wijzen op mogelijke steun en omkering van de huidige trend.

Het bepalen van de activiteit van de “slimme geld”

Als je handelt in de financiële markt, wil je graag weten wat de “slimme geld” doet. Dit zijn de ervaren en goed geïnformeerde beleggers die vaak de juiste beslissingen nemen. De Negative Volume Index (NVI) kan ons helpen om de activiteit van het “slimme geld” te bepalen.

Door te kijken naar het volume van de handel kunnen we zien of er sprake is van accumulatie (het “slimme geld” dat aandelen koopt) of distributie (het “slimme geld” dat aandelen verkoopt). Dit kan een belangrijke indicator zijn voor het bepalen van de richting van de markt.

Het analyseren van het volume in combinatie met de prijsbewegingen geeft ons waardevolle inzichten in trends en potentiële handelsmogelijkheden.

Negative Volume Index (NVI)

Voorzichtigheid bij het gebruik van NVI

Bij het gebruik van de Negative Volume Index (NVI) is voorzichtigheid geboden. Hoewel deze technische indicator nuttig kan zijn bij het identificeren van trends op basis van volume, moeten beleggers zich bewust zijn van enkele belangrijke overwegingen.

Ten eerste moet men begrijpen dat de NVI gebaseerd is op de veronderstelling dat het “slimme geld” in tegengestelde richting handelt ten opzichte van het publiek. Dit betekent dat de NVI voornamelijk effectief is in markten waarbij de stille meerderheid neigt naar verkeerde beslissingen.

Het is dus belangrijk om te evalueren of dit het geval is in de specifieke markt die u wilt analyseren.

Ten tweede moet men voorzichtig zijn met het vertrouwen op de NVI als de enige indicator bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Hoewel het nuttig kan zijn om trends te identificeren, kan het niet alleen leiden tot nauwkeurige voorspellingen van toekomstige prijsbewegingen.

Het is altijd verstandig om andere technische indicatoren en fundamentele analyse te combineren om een vollediger beeld te krijgen van de marktomstandigheden.

Tenslotte moet men zich ervan bewust zijn dat de NVI slechts één aspect van de markttrend vertegenwoordigt en dat het ook mogelijk is dat er andere factoren zijn die een invloed hebben op prijsbewegingen en handelsvolume.

Conclusie

In conclusie, de Negative Volume Index (NVI) is een waardevolle technische indicator die ons in staat stelt om trends te identificeren op basis van volume en de activiteit van het “slimme geld” te bepalen.

Het stelt beleggers in staat om voorzichtig te zijn bij het maken van beslissingen op basis van prijsbewegingen alleen. Door gebruik te maken van de NVI kunnen we een beter begrip krijgen van de markttrend en potentiële handelsmogelijkheden herkennen.

Het is een krachtige tool die ons helpt aandelenmarkten beter te begrijpen en winstgevende trades te identificeren.

Lees meer over forex met onze blogs over forex indicatoren

Ontdek de kracht van “Forex indicatoren” zoals de “Choppiness Index” om de marktvolatiliteit te meten en handelskansen te identificeren.

Leer hoe de “Detrended Price Oscillator (DPO)” kan helpen bij het identificeren van cyclische patronen en potentiële omkeringen in de markt.

Ontdek de “Dynamic Momentum Index” en hoe deze kan worden gebruikt om de sterkte van een trend te meten en mogelijke handelsmogelijkheden te identificeren.

Verken de “Ease of Movement” indicator en hoe deze de relatie tussen volume en prijsveranderingen weergeeft.

Leer hoe “Envelopes” kunnen worden gebruikt om potentiële overbought- en oversold-niveaus te identificeren en handelsbeslissingen te nemen.

Ontdek de mogelijkheden van de “Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)” en hoe deze kan helpen bij het filteren van ruis en het identificeren van trendomkeringen.

Verken de “Fractal Channel” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van ondersteunings- en weerstandsniveaus in de markt.

Leer hoe de “Fractal Dimension Index (FDI)” kan worden gebruikt om de marktvolatiliteit en trendsterkte te meten.

Ontdek de “Gator Oscillator” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van trendfasen en mogelijke handelsmogelijkheden.

Verken de “High-Low Index” en hoe deze kan helpen bij het meten van de relatieve sterkte van de hoogste en laagste prijzen in een bepaalde periode.

Leer hoe de “Inertia Indicator” kan worden gebruikt om momentum en trendomkeringen te identificeren.

Ontdek de “Keltner Channel” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van volatiele marktomstandigheden en mogelijke trendomkeringen.

Verken de “Linear Regression Indicator” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van de trendrichting en mogelijke keerpunten.

Leer hoe de “Market Facilitation Index” kan helpen bij het meten van de prijsbeweging in relatie tot het handelsvolume.

Ontdek de “Negative Volume Index (NVI)” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen op basis van het handelsvolume.

Leer hoe “On Balance Volume (OBV)” kan worden gebruikt om de koop- en verkoopdruk in de markt te meten.

Ontdek de “Percentage Price Oscillator (PPO)” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen op basis van procentuele prijsveranderingen.

Verken de “Pretty Good Oscillator (PGO)” en hoe deze kan helpen bij het meten van de markttrend en potentiële handelsmogelijkheden.

Leer hoe “Pring’s Know Sure Thing (KST)” kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen en het meten van de marktbreedte.

Ontdek de mogelijkheden van “QStick” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van korte termijn trends en prijsmomentum.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de Negative Volume Index (NVI)?

De Negative Volume Index (NVI) is een technische analyse-indicator die het volume van de “stille meerderheid” meet. Het wordt gebruikt om te bepalen of er sprake is van accumulatie of distributie in de markt.

2. Hoe werkt de Negative Volume Index (NVI)?

De NVI berekent een cumulatieve waarde op basis van het volume van dagen waarop de handelaren zich terugtrekken of inactief zijn. Als deze waarde stijgt, geeft dit aan dat de meerderheid van de handelaren niet actief is en er mogelijk sprake is van accumulatie.

3. Wat betekent het volume van de “stille meerderheid”?

Het volume van de “stille meerderheid” verwijst naar de handelaren die niet actief betrokken zijn bij het kopen of verkopen van effecten. Deze handelaren hebben over het algemeen een neutrale houding ten opzichte van de markt en hebben weinig invloed op prijsbewegingen.

4. Hoe kan ik de Negative Volume Index (NVI) gebruiken?

De NVI kan worden gebruikt om te bepalen of er accumulatie of distributie plaatsvindt in de markt. Een stijgende NVI-waarde duidt op accumulatie, terwijl een dalende waarde wijst op distributie. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke trends en het nemen van beslissingen met betrekking tot handelsposities.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *