In dit artikel

Margin Calls in Forex Trading risicomanagement

Margin Calls in Forex Trading: Een studie in risicomanagement

In dit artikel

Heeft u problemen met het navigeren door margin calls in Forex trading? U bent niet alleen. Margincalls kunnen complex en verwarrend zijn, maar na jaren van ervaring en onderzoek heb ik ontdekt hoe ze te beheren.

In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat margin calls zijn, welke risico’s ze met zich meebrengen en hoe je middels slim risicomanagement deze risico’s kunt beheersen en zelfs verlagen.

Ga mee op deze reis om uw Forex trading vaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Margin calls in forex trading occur when a trader’s margin account balance is insufficient to support their open positions.
 • Risks of margin trading include the potential for losing more than the initial investment, debit interest costs, and the risk of a margin call.
 • Effective risk management techniques for margin trading include determining a sensible margin requirement, avoiding excessive losses, and using stop-loss orders to limit risk.
 • By understanding and applying these risk management strategies, traders can increase their chances of success in forex trading.

Wat is een Margin Call?

Een margin call is een belangrijke term in het universum van Forex Trading. Het is een waarschuwing, afgegeven door een broker, wanneer het saldo van de belegger’s margeaccount niet voldoende is om de openstaande posities te ondersteunen.

Deze situatie ontstaat wanneer de markt zich tegen de handelsposities van de belegger keert, waardoor verliezen optreden die groter zijn dan het oorspronkelijke ingezette bedrag.

De margin call zelf is dus een maatregel om het financieel risico van zowel de belegger als de broker te beperken. In feite is het een einde aan de leverage hefboom – je kan niet langer handelen met geleend geld.

Zodra een margin call wordt geactiveerd, heeft de belegger twee opties: ofwel extra geld storten om het rekeningsaldo weer op peil te brengen, ofwel sommige openstaande posities sluiten om de marge te verminderen.

Risico’s van Margin Trading

Margin trading brengt verschillende risico’s met zich mee. Het is mogelijk om meer geld te verliezen dan oorspronkelijk geïnvesteerd, aangezien handel plaatsvindt met geleend geld. Daarnaast kunnen debetrentekosten oplopen en bestaat er altijd een risico op een Margin Call, waarbij het rekeningsaldo te laag is en de broker actie onderneemt.

Verlies van meer dan de oorspronkelijke inleg

Wanneer u handelt met marge, is er een risico dat u meer verliest dan uw oorspronkelijke inleg. Dit komt doordat u handelt met geleend geld, waardoor uw positie groter is dan het bedrag dat u daadwerkelijk heeft geïnvesteerd.

Hoewel dit kan resulteren in hogere winsten, brengt het ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Als de markt zich tegen u keert, kan het verlies groter zijn dan wat u oorspronkelijk hebt geïnvesteerd.

Het is belangrijk om te begrijpen dat beleggen met marge complex en risicovol kan zijn. Het vergt een grondige kennis van de markt en een goed begrip van de risico’s die ermee gepaard gaan. Zorg ervoor dat u altijd een verstandige positiegrootte kiest en dat u bereid bent om eventuele verliezen te dragen.

Debetrente

Bij margin trading is het belangrijk om rekening te houden met de debetrente. Dit is de rente die je moet betalen op het bedrag dat je hebt geleend om te kunnen handelen. In feite betaal je rente over het geleende geld en dit kan een aanzienlijke impact hebben op je winstgevendheid.

Daarom is het essentieel om de debetrente in overweging te nemen bij het bepalen van je handelsstrategie en het managen van je risico’s. Het is verstandig om een broker te kiezen die gunstige voorwaarden biedt met betrekking tot de debetrente, zodat je de kosten zo laag mogelijk kunt houden.

Door dit goed in de gaten te houden, kun je jouw winstgevendheid optimaliseren en verlies minimaliseren.

Risico op een Margin Call

Als forex trader is het belangrijk om op de hoogte te zijn van het risico op een margin call. Een margin call treedt op wanneer het saldo van je margin account te laag wordt om openstaande posities te dekken.

Dit kan gebeuren als je verliezen lijdt die groter zijn dan je oorspronkelijke inleg, waardoor je account in het rood komt te staan. Het risico op een margin call is iets waar elke trader rekening mee moet houden, omdat het kan leiden tot financiële verliezen en zelfs het sluiten van je posities.

Om dit te voorkomen, is het essentieel om verstandig gebruik te maken van margin en ervoor te zorgen dat je altijd voldoende saldo hebt om mogelijke volatiliteit op te vangen. Daarnaast is het aan te raden om stop loss-orders te gebruiken om je verliezen te beperken en je risico te minimaliseren.

Risicomanagement bij Margin Trading

Bij margin trading is risicomanagement van essentieel belang. Leer hoe u verstandig met uw margin omgaat, een Margin Call voorkomt en stop loss-orders gebruikt. Beheers uw risico’s en handel slim in Forex Trading.

Lees meer!

Het belang van risicomanagement

Als het gaat om margin trading, is risicomanagement van cruciaal belang. Het kan het verschil betekenen tussen succes en verlies op de forexmarkt. Het belangrijkste doel van risicomanagement is ervoor te zorgen dat je niet meer geld verliest dan je kunt veroorloven.

Dit betekent dat je een verstandige margin moet bepalen, die past bij jouw financiële situatie en handelsstrategie. Het vermijden van een Margin Call is ook essentieel, omdat dit kan leiden tot het sluiten van openstaande posities en extra kosten met zich mee kan brengen.

Daarom is het gebruik van stop loss-orders een handig instrument om jouw risico te beperken. Door risicomanagement serieus te nemen, kun je jouw kansen op succesvolle forex trading vergroten.

Het bepalen van een verstandige margin

Bij het bepalen van een verstandige margin is het essentieel om rekening te houden met uw eigen financiële situatie en risicotolerantie. Het is belangrijk om alleen geld te gebruiken dat u bereid bent te verliezen, omdat handelen met marge inherent risicovol is.

Het is raadzaam om uw positiegrootte zorgvuldig te berekenen op basis van uw rekeningsaldo en de hefboomwerking die uw makelaar biedt. Door een verstandige margin te bepalen, kunt u uw risico beheersen en voorkomen dat u te veel blootstelling hebt aan ongunstige marktbewegingen.

Het is altijd verstandig om uw margevereisten bij uw makelaar te verifiëren en ervoor te zorgen dat u voldoet aan hun richtlijnen.

Het vermijden van een Margin Call

Een Margin Call kan vermeden worden door:

 • Het nauwlettend in de gaten houden van uw accountbalans en openstaande posities om te voorkomen dat uw marge onder het vereiste niveau daalt.
 • Het bepalen van een verstandige margevereiste, gebaseerd op uw risicotolerantie en handelsstrategie.
 • Het stellen van stop – loss orders om uw potentiële verliezen te beperken en te voorkomen dat u in een situatie terechtkomt waarin uw accountbalans te laag wordt voor voldoende marge.
 • Regelmatig controleren van de marktomstandigheden en het aanpassen van uw posities indien nodig om uw risico’s te beheersen.
 • Voortdurende educatie en up-to-date blijven over margin trading strategieën en technieken.
 • Het hebben van een gedisciplineerde aanpak bij het nemen van handelsbeslissingen en het vermijden van impulsieve acties die kunnen leiden tot margin calls.
Margin Calls in Forex Trading risicomanagement

Het gebruik van stop loss-orders

Het gebruik van stop loss-orders is een cruciale strategie bij risicomanagement in margin trading. Door het instellen van stop loss-orders kunnen handelaren hun verliezen beperken en de kans op een margin call verminderen. Hier zijn enkele belangrijke punten om te onthouden over het gebruik van stop loss-orders:

 1. Bescherming tegen grote verliezen: Stop loss-orders stellen handelaren in staat om automatisch hun posities te sluiten wanneer de markt zich tegen hen keert. Dit helpt om grote verliezen te voorkomen, vooral wanneer ze niet in staat zijn om de markt constant in de gaten te houden.
 2. Het bepalen van een geschikte stop loss-niveau: Het is essentieel om een geschikt stop loss-niveau te bepalen op basis van het risiconiveau dat je bereid bent te nemen en je handelsstrategie. Een stop loss-order moet zo ingesteld worden dat het voldoende ruimte biedt voor normale schommelingen in de marktprijs, maar tegelijkertijd ook zorgt voor bescherming tegen grote verliezen.
 3. Dynamische aanpassingen: Stop loss-orders moeten regelmatig worden herzien en aangepast aan de marktomstandigheden. Als de prijstrend gunstig is, kunnen stop loss-niveaus geleidelijk worden verhoogd om winsten te beschermen. Aan de andere kant moeten ze ook naar beneden worden aangepast als er negatieve trends optreden.
 4. Discipline en emoties onder controle houden: Het gebruik van stop loss-orders helpt handelaren om discipline te behouden tijdens het handelen, omdat ze niet worden verleid om hun posities te behouden in de hoop dat de markt zich zal herstellen. Dit helpt hen ook om emotionele beslissingen te vermijden die vaak leiden tot irrationeel gedrag en onnodige verliezen.
 5. Automatische uitvoering: Stop loss-orders worden automatisch uitgevoerd wanneer de marktprijs het opgegeven niveau bereikt. Dit betekent dat handelaren niet continu de markt in de gaten hoeven te houden, waardoor ze tijd kunnen besparen en stress kunnen verminderen.

Conclusie

Samengevat is het belangrijk om de risico’s van het handelen met marge in Forex Trading te begrijpen en effectief risicomanagement toe te passen om Margin Calls te voorkomen. Het bepalen van een verstandige marge, het vermijden van overmatig verlies en het gebruik van stop loss-orders zijn enkele van de belangrijkste strategieën die kunnen helpen bij het beschermen van uw rekeningsaldo.

Door het toepassen van deze risicobeheertechnieken kunt u uw kansen op succes vergroten in de wereld van Forex Trading.

Meer over forex met onze blogs over Risicomanagement in Forex

Het navigeren door de uitdagende wateren van de Forex-markt gaat niet alleen over het kennen van trends en handelsstrategieën, maar ook over het meester worden van “Risicomanagement in Forex“. Ons platform bevat een uitgebreide serie artikelen die gewijd zijn aan deze kritieke kwestie.

Duik in op het “Verschil tussen risico en onzekerheid in Forex” om te begrijpen hoe deze twee factoren van invloed kunnen zijn op je handelsstrategieën. We behandelen ook hoe je de “Risico-Reward Ratio in Forex risicomanagement” kunt optimaliseren en het delicate evenwicht tussen “Geldmanagement versus risicomanagement in Forex” kunt behouden.

Onze artikelen brengen je ook op de hoogte van hoe “Technische Analyse in Forex risicomanagement” en “Marktvoorspellingen in Forex risicomanagement” kunnen bijdragen aan je handelsstrategie. Ontdek de voordelen van “Diversificatie in Forex risicomanagement” en leer hoe je het risico van verliezen kunt minimaliseren door het “Beperken van drawdown in Forex risicomanagement“. We belichten ook de impact van “Margin Calls in Forex Trading risicomanagement” op je handelsaccount.

Externe factoren spelen een cruciale rol in Forex risicomanagement. In ons stuk over het “Effect van politieke instabiliteit op Forex risicomanagement” en de “Impact van geopolitieke gebeurtenissen op Forex risicomanagement“, leer je hoe je kunt navigeren in een onzekere politieke en economische omgeving. In onze publicatie “Ethiek in Forex risicomanagement” bespreken we hoe ethische besluitvorming deel uitmaakt van je handelsstrategie.

Daarnaast onderzoeken we het potentieel van “Automatische handelssystemen in Forex risicomanagement” en hoe het “Gebruik van macro-economische indicatoren in Forex risicomanagement” kan helpen bij het voorspellen van marktbewegingen. We onderzoeken ook de “Invloed van rentetarieven op Forex risicomanagement” en hoe je dit kunt integreren in je handelsstrategieën.

Tot slot, in “Integratie van risicomanagement in Forex handelsplan“, bieden we stap-voor-stap richtlijnen over hoe je risicomanagement kunt opnemen in je handelsplan, terwijl we de “Soorten risico’s in Forex trading” verder uitsplitsen om je te helpen beter voorbereid te zijn op je Forex trading journey.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is een margin call in forex trading?

Een margin call in forex trading treedt op wanneer de accountwaarde van een handelaar onder het vereiste margeniveau daalt. Dit leidt tot een verplichting voor de handelaar om extra geld te storten om aan de margeregels te voldoen, anders kan de broker open posities sluiten.

2. Hoe wordt het margeniveau berekend?

Het margeniveau wordt berekend door de verhouding van het eigen vermogen van de handelaar tot het gebruikte marginale bedrag in de open posities. Het wordt uitgedrukt als een percentage en dient als een indicatie van het risico dat een handelaar loopt op een margin call.

3. Wat zijn de gevolgen van een margin call?

Als een handelaar niet reageert op een margin call en niet voldoet aan de vereiste margestorting, kan de broker open posities sluiten om het verlies te beperken. Dit kan resulteren in grote verliezen voor de handelaar en kan zelfs leiden tot het verlies van de hele investering.

4. Hoe kan ik risico’s beheren om margin calls te voorkomen?

Om margin calls te voorkomen, is het belangrijk om goed risicomanagement toe te passen bij forex trading. Dit omvat het gebruik van stop loss orders, het diversifiëren van handelsposities, het beperken van hefboomwerking en het regelmatig monitoren van de markt om potentiële risico’s te identificeren en te beheren. Het is ook verstandig om een ​​adequaat handelskapitaal te hebben om eventuele verliezen op te vangen.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *