In dit artikel

Hidden Divergence

Hidden Divergence: Een Onderbelicht Geheim van Forex Handelen

In dit artikel

Heeft u moeite met het begrijpen van het concept Hidden Divergence in forex trading? Maakt u zich geen zorgen, wij hebben allemaal deze uitdaging ooit ervaren. Met een beknopt, diepgaand onderzoek en relevante feiten, belicht dit artikel de ins en outs van Hidden Divergence: een onderbelicht geheim van Forex handelen.

Ga mee op deze verkenningsreis, word een expert en verbeter uw trading strategieën.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Hidden divergentie is een krachtig geheim in forex handelen dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het verwijst naar situaties waarin de prijsbeweging van een valutapaar niet overeenkomt met de beweging van een technische indicator, waardoor potentiële handelsmogelijkheden ontstaan.
 • Er zijn verschillende soorten hidden divergentie, zoals bullish hidden divergentie en bearish hidden divergentie, die kunnen wijzen op mogelijke trendomkeringen en continuaties.
 • Het identificeren van hidden divergentie vereist een zorgvuldige analyse van de markt en het gebruik van technische indicatoren zoals de MACD en Stochastics.
 • Door hidden divergentie te leren herkennen en toe te passen in uw handelsstrategieën, kunt u uw handelsbeslissingen verbeteren en profiteren van winstgevende handelsmogelijkheden in de forex markt.

Wat is Divergentie in Forex Handelen

Divergentie in Forex handelen verwijst naar situaties waarin de prijsbeweging van een valutapaar niet overeenkomt met de beweging van een technische indicator, waardoor potentiële handelsmogelijkheden ontstaan.

Bullish Divergentie

Bullish divergentie is een krachtig signaal in de forex handelswereld. Het treedt op wanneer de prijs op de grafiek een nieuw dieptepunt bereikt, maar de bijbehorende indicator zoals de RSI, MACD of Stochastic Oscillator dat niet doet.

Dit duidt op een mismatch tussen de prijsactie en de marktdynamiek. De onderliggende sterkte van de markt is groter dan wat de prijs naar buiten toe laat zien. Bij de interpretatie van bullish divergentie, is het belangrijk om te begrijpen dat het vaak aankondigt dat er een potentiële opwaartse trend aan de horizon is.

Hoewel deze trend niet onmiddellijk kan plaatsvinden, duidt het op een mogelijk omslagpunt in de markt waar je als handelaar je voordeel mee kunt doen.

Bearish Divergentie

Bearish divergentie is een belangrijk concept in forex handelen dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het verwijst naar een situatie waarin de prijs van een valutapaar stijgt, terwijl de indicator (zoals RSI of MACD) juist een neerwaartse beweging maakt.

Dit kan duiden op zwakte in de opwaartse trend en kan een potentieel verkoopsignaal zijn voor handelaren.

Bij bearish divergentie zien we dat de prijs hogere hoogtepunten bereikt, terwijl de indicator lagere hoogtepunten aangeeft. Dit geeft aan dat de kracht achter de prijsstijging afneemt en dat er mogelijk een omslag naar een neerwaartse trend kan plaatsvinden.

Bij het identificeren van bearish divergentie is het belangrijk om verschillende technische indicatoren te gebruiken, zoals RSI of MACD. Deze indicatoren kunnen helpen bij het bevestigen van de bearish divergentie en kunnen handelaren helpen bij het nemen van beslissingen over verkoopposities.

Het begrijpen en toepassen van bearish divergentie kan handelaren helpen om winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren en risico’s beter te beheren. Het is echter ook belangrijk om te onthouden dat bearish divergentie niet altijd resulteert in een omkering van de trend.

Het is essentieel om andere factoren te overwegen en gebruik te maken van andere technische analyse-tools om solide handelsbeslissingen te nemen.

Bullish Hidden Divergentie

Bullish Hidden Divergentie, een essentieel concept in forex handelen, wordt vaak over het hoofd gezien. Dit fenomeen treedt op wanneer de prijs van een valutapaar lager is, terwijl de indicator een hogere waarde aangeeft.

In gewone woorden: het lijkt erop dat de prijs gaat dalen, maar de indicator vertelt ons dat er eigenlijk een mogelijke opwaartse beweging kan komen.

Dit verschijnsel kan aangeven dat er een sterke bullish trend aan zit te komen. Het maakt het mogelijk om mogelijke winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren voordat ze zich daadwerkelijk voordoen.

Het vereist echter wel een zorgvuldige analyse van de markt en de juiste toepassing van technische indicatoren zoals de MACD en Stochastics.

Door hidden divergentie te leren herkennen, kunt u uw handelsbeslissingen verbeteren en profiteren van potentiële trendomkeringen en continuaties. Het is belangrijk om op te merken dat hidden divergentie niet altijd succesvol is en dat het ook zijn beperkingen heeft.

Daarom is het belangrijk om goed bekend te zijn met risicobeheer en andere aspecten van forex handelen.

Bearish Hidden Divergentie

Als forex handelaar is het belangrijk om verschillende soorten divergentie te begrijpen, inclusief bearish hidden divergentie. Bearish hidden divergentie treedt op wanneer de prijs van een valutapaar hogere pieken bereikt, terwijl de bijbehorende technische indicator lagere pieken laat zien.

Dit geeft aan dat er een mogelijke trendomkering naar beneden kan plaatsvinden.

In plaats van de gebruikelijke bearish of bearish reguliere divergentie, waarbij beide de prijsactie en de indicator in dezelfde richting bewegen, kan bearish hidden divergentie een potentieel krachtig handelssignaal zijn.

Het wijst op een latent bearish momentum dat mogelijk niet direct zichtbaar is.

Om bearish hidden divergentie te identificeren, kunnen handelaren technische indicatoren zoals de Moving Average Convergence Divergence (MACD) of de Stochastics gebruiken. Deze indicatoren helpen bij het detecteren van afwijkingen tussen prijs en momentum, wat kan duiden op een verborgen trendverandering.

Het begrijpen en kunnen identificeren van bearish hidden divergentie kan handelaren helpen bij het nemen van strategische beslissingen en het verbeteren van hun risicobeheer. Het biedt de mogelijkheid om trends continu te volgen en potentiële winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren in de forex markt.

Het is echter belangrijk op te merken dat bearish hidden divergentie ook beperkingen heeft. Het kan soms moeilijk zijn om nauwkeurig te identificeren en kan variëren afhankelijk van welke technische indicator wordt gebruikt.

Daarom is het essentieel om meerdere bevestigingen te zoeken voordat een handelsbeslissing wordt genomen op basis van bearish hidden divergentie.

Hidden Divergence

De Toepassing van Hidden Divergentie in Forex Handelen

Hidden divergentie is een krachtige tool in forex handelen omdat het kan helpen om trendcontinuaties te identificeren en te profiteren van winstgevende handelsmogelijkheden. Door het gebruik van indicatoren zoals MACD en Stochastics, kunt u hidden divergentie identificeren en strategieën ontwikkelen om hiervan te profiteren.

Lees verder om meer te weten te komen over de toepassing van hidden divergentie in forex handelen.

Identificeren van Hidden Divergentie

Hidden divergentie is een krachtig geheim in forex handelen. Ik zal je nu laten zien hoe je het kunt identificeren:

 1. Let op de prijsactie: Kijk naar hogere hoogtepunten in een uptrend en lagere dieptepunten in een downtrend.
 2. Gebruik technische indicatoren: Bestudeer indicatoren zoals de MACD en Stochastics om verborgen divergentie te vinden.
 3. Vergelijk prijs en indicator: Controleer of de prijs hogere hoogtepunten of lagere dieptepunten heeft, terwijl de indicator het tegenovergestelde aangeeft.
 4. Bevestiging zoeken: Zoek naar bevestiging van verborgen divergentie door te kijken naar andere technische indicatoren of candlestick formaties.
 5. Voordelen van Hidden Divergence benutten: Wanneer je verborgen divergentie hebt geïdentificeerd, kun je dit gebruiken als een signaal voor trendcontinuatie en winstgevende handelsmogelijkheden.
 6. Risicobeheer toepassen: Houd altijd rekening met risicobeheer bij het handelen op basis van hidden divergentie om verliezen te minimaliseren.

Gebruik van MACD voor Hidden Divergentie

Het gebruik van de MACD (Moving Average Convergence Divergence) is een krachtig hulpmiddel bij het identificeren van hidden divergentie in forex handelen. Hier zijn enkele manieren waarop u de MACD kunt gebruiken om hidden divergentie te spotten:

 1. Kijk naar de convergentie en divergentie van de MACD-lijnen: Wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn stijgt, kan dit een bullish hidden divergentie aangeven. Omgekeerd, wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn daalt, kan dit wijzen op een bearish hidden divergentie.
 2. Let op veranderingen in de histogrammen: De histogrammen van de MACD vertegenwoordigen het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn. Een plotselinge verandering in positieve of negatieve waarden kan duiden op een hidden divergentie.
 3. Vergelijk prijsacties met MACD-signalen: Kijk naar prijsacties zoals hogere hoogtepunten of lagere dieptepunten en vergelijk ze met signalen van bullish of bearish hidden divergentie die door de MACD worden gegenereerd.
 4. Gebruik meerdere tijdframes: Controleer of er consistentie is tussen verschillende tijdframes bij het identificeren van hidden divergentie met behulp van de MACD. Dit kan helpen om valse signalen te verminderen en uw handelsbeslissingen te versterken.
 5. Pas risicobeheer toe: Vergeet niet om altijd risicobeheer toe te passen bij het handelen op basis van hidden divergentie met behulp van de MACD. Gebruik stop loss-orders en bepaal uw risicotolerantie voordat u een handelspositie inneemt.

Gebruik van Stochastics voor Hidden Divergentie

Stochastics is een handige technische indicator die kan worden gebruikt om hidden divergentie in forex trading te identificeren. Hier zijn enkele manieren waarop ik Stochastics gebruik om hidden divergentie te vinden:

 1. Bepaal de trend: Voordat je hidden divergentie kunt vinden met behulp van Stochastics, moet je eerst de trend bepalen. Gebruik hiervoor andere technische analyse-tools zoals voortschrijdende gemiddelden of trendlijnen.
 2. Stel de parameters in: Pas de parameters van de Stochastics-indicator aan op basis van het tijdsbestek dat je verhandelt. Een veelvoorkomende instelling is 14 perioden, maar dit kan worden aangepast aan jouw handelsstijl.
 3. Zoek naar afwijkingen: Kijk naar de grafiek en let op situaties waarin er een nieuw hoogtepunt of dieptepunt wordt gevormd door de prijs, terwijl de Stochastics-indicator een lagere piek of een hoger dal vormt in vergelijking met het vorige hoogtepunt of dieptepunt. Dit kan wijzen op hidden divergentie.
 4. Bevestig met andere indicatoren: Gebruik andere technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden of volume-analyse, om de hidden divergentie te bevestigen of te versterken.
 5. Neem beslissingen op basis van hidden divergentie: Als je hidden divergentie hebt geïdentificeerd met behulp van Stochastics en andere bevestigende indicatoren, kun je overwegen om posities in te nemen die profiteren van een mogelijke trendomkering of trendcontinuatie.

Voordelen en Beperkingen van Hidden Divergentie in Forex Handelen

Voordelen van Hidden Divergentie in Forex Handelen: Trend continuatie, betere handelsmogelijkheden, en hogere winstgevendheid.

Voortzetting van Trends

Een van de belangrijkste voordelen van hidden divergence in Forex handelen is de mogelijkheid om trends voort te zetten. Hidden divergence kan ons helpen om te identificeren wanneer een trend nog steeds sterk is en niet klaar is om te keren.

Dit stelt ons in staat om op tijd in te stappen en te profiteren van de voortzetting van de trend.

Wanneer we hidden bullish divergence zien, betekent dit dat de prijs lager is gegaan, maar de oscillator hogere dieptepunten heeft bereikt. Dit geeft aan dat er nog steeds bullish momentum aanwezig is in de markt, ondanks het tijdelijke neerwaartse momentum.

Dit is een signaal dat de prijs binnenkort weer omhoog zou kunnen gaan en de uptrend zou kunnen voortzetten.

Aan de andere kant, bij hidden bearish divergence, zien we dat de prijs hoger gaat, maar de oscillator lagere hoogtepunten bereikt. Dit geeft aan dat er nog steeds bearish momentum is, ook al gaat de prijs tijdelijk omhoog.

Dit kan een signaal zijn dat de downtrend binnenkort weer zal hervatten.

Verschillen tussen Hidden en Reguliere Divergentie

Wanneer we kijken naar divergentie in forex handelen, zijn er twee belangrijke vormen – reguliere divergentie en hidden divergentie. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat reguliere divergentie wijst op een mogelijke trendomkering, terwijl hidden divergentie juist duidt op een voortzetting van de huidige trend.

Bij reguliere divergentie zien we een verschil tussen de richting van de prijsbeweging en de richting van een technische indicator, zoals de RSI. Dit kan erop wijzen dat de huidige trend aan het verzwakken is en dat er mogelijk een omkering aanstaande is.

Aan de andere kant, bij hidden divergentie zien we ook een verschil tussen prijsbeweging en indicator, maar in dit geval bevestigt het juist de kracht van de bestaande trend. Dit geeft aan dat de trend waarschijnlijk zal voortzetten en biedt kansen voor winstgevende handel.

Bij hidden divergentie is het belangrijk om te begrijpen dat het niet altijd even gemakkelijk te identificeren is. Het vereist een grondige analyse van zowel de prijsgrafiek als de technische indicatoren.

Beperkingen van Hidden Divergentie

Hoewel hidden divergentie een krachtig hulpmiddel kan zijn bij forex handelen, heeft het ook enkele beperkingen waar we ons bewust van moeten zijn. Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat hidden divergentie niet altijd even duidelijk en betrouwbaar is als reguliere divergentie.

Dit komt doordat hidden divergentie vaak subtiele veranderingen in de prijsactie weergeeft, wat het moeilijker maakt om te identificeren en te interpreteren. Het vereist een grondige kennis van technische analyse en een scherp oog voor detail.

Een ander belangrijk aspect om op te merken is dat hidden divergentie niet altijd leidt tot trendomkeringen. In tegenstelling tot reguliere divergentie, die vaak wordt geassocieerd met trendomkeringen, geeft hidden divergentie meestal aan dat de huidige trend zal worden voortgezet.

Conclusie

In deze blog hebben we ontdekt dat hidden divergence een krachtig geheim is in forex handelen. Het kan helpen bij het identificeren van trends en het nemen van winstgevende handelsbeslissingen.

Door gebruik te maken van indicatoren zoals MACD en Stochastics, kunnen handelaren hidden divergence nauwkeurig herkennen en benutten. Hoewel er beperkingen zijn, biedt hidden divergence een waardevolle aanvulling op de technische analyse van forex handel.

Blijf leren en experimenteren met deze onderbelichte techniek en je kunt je handelservaring aanzienlijk verbeteren.

Meer lezen over forex met onze artikelen over forex indicatoren

Ontdek de verschillende “Soorten Forex indicatoren” en leer hoe elk type indicator kan worden toegepast in jouw handelsstrategieën.

Ontdek hoe “Forex indicatoren in algoritmische handel” worden gebruikt om geautomatiseerde handelssystemen te creëren en te optimaliseren.

Leer hoe je “Valse signalen kunt vermijden met Forex indicatoren” en ontwikkel technieken om nauwkeurige handelsbeslissingen te nemen.

Leer hoe je “Forex indicatoren kunt aanpassen aan verschillende marktomstandigheden” en optimaliseer hun instellingen om maximale resultaten te behalen.

Begrijp de relatie tussen “Forex indicatoren en marktvolatiliteit” en leer hoe je deze indicatoren kunt gebruiken om marktbewegingen te voorspellen en winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren.

Verken andere waardevolle handelstools en patronen, zoals “Price Action Trading“, “Fibonacci Retracement” en “Wedges in Forex“, en leer hoe je deze kunt toepassen in jouw handelsstrategieën.

Ontdek de kracht van technische patronen, zoals “Triangel Patronen“, “Head and Shoulders Patroon“, “Bull Flag Patronen“, “Dubbele Top en Dubbele Bodem Patronen” en “Pennants“, en leer hoe je ze kunt gebruiken om trendomkeringen en voortzettingen te identificeren.

Leer hoe je “Divergence Cheat Sheet” en “Hidden Divergence” kunt gebruiken om trendomkeringen en prijsverzwakkingen te herkennen.

Ontdek hoe “Support en Resistance” en “Pivot Point Trading” kunnen worden gebruikt om keerpunten in de markt te identificeren en potentiële handelsniveaus te bepalen.

Leer hoe “Guppy Multiple Moving Average” kan worden toegepast om trends te volgen en handelsbeslissingen te nemen op basis van de interactie tussen verschillende voortschrijdende gemiddelden.

Verbreed jouw kennis over het handelen in Forex met behulp van deze verschillende indicatoren, tools en patronen. Ontdek nieuwe mogelijkheden en verbeter jouw handelsvaardigheden om succesvol te worden in de dynamische wereld van Forex Trading.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is verborgen divergentie en waarom is het belangrijk in forex handelen?

Verborgen divergentie verwijst naar een situatie waarbij de prijs van een valutapaar een hogere hoogte bereikt, terwijl de indicator een lagere hoogte aangeeft, of vice versa. Dit kan wijzen op een potentiële trendomkering en wordt beschouwd als een belangrijk signaal voor handelaren.

2. Hoe kan ik verborgen divergentie identificeren bij het handelen in forex?

Om verborgen divergentie te identificeren, moet je kijken naar de prijsgrafiek van het valutapaar en de bijbehorende technische indicator. Let op afwijkingen tussen de bewegingen van de prijs en de indicator die tegenstrijdige signalen geven over de mogelijke richting van de trend.

3. Welke indicatoren zijn nuttig bij het opsporen van verborgen divergentie?

Enkele veelgebruikte indicatoren die handelaren kunnen helpen bij het detecteren van verborgen divergentie zijn MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index) en Stochastic Oscillator. Deze indicators worden vaak gebruikt vanwege hun vermogen om veranderingen in prijsmomentum te meten.

4. Wat zijn enkele handelsstrategieën die gebruikmaken van verborgen divergentie?

Handelaren kunnen verschillende strategieën toepassen op basis van verborgen divergentie. Een populaire aanpak is om te wachten op bevestiging van een trendomkering voordat er posities worden ingenomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je wacht op een patroon van hogere dieptepunten in de prijs en lagere dieptepunten in de indicator, voordat je een longpositie inneemt. Het is belangrijk om andere analyses en risicomanagementtechnieken te combineren om de succesratio te vergroten.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *