In dit artikel

Handelsstrategieën bij Prop Firms

Prop Firms: Verschillende handelsstrategieën en benaderingen

In dit artikel

Het navigeren door de wereld van prop handelsfirma’s kan complex en verwarrend zijn, gezien de verscheidenheid aan handelsstrategieën en benaderingen die beschikbaar zijn. Als een ervaren copywriter en SEO-expert die zelf ook te maken heeft gehad met deze uitdaging, begrijp ik de noodzaak om deze onbegrijpelijke concepten te ontcijferen.

Van daghandelsstrategieën tot scalpeerstrategieën en swingtrading, in dit blogbericht gaan we dieper in op de verschillende strategieën en benaderingen om u te helpen een weloverwogen beslissing te nemen.

Bent u klaar om het mysterie van de prop trading wereld te ontrafelen?.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Prop trading firms gebruiken verschillende handelsstrategieën, zoals daghandel, scalpeerstrategie en swing trading-strategie.
 • Daghandel is gericht op het identificeren van markttrends en het profiteren van kleine prijsschommelingen binnen één handelsdag.
 • Scalpeerstrategieën richten zich op het behalen van kleine winsten op korte termijn door snel te reageren op prijsbewegingen.
 • Swing trading – strategieën profiteren van korte tot middellange termijn prijsbewegingen door posities langer vast te houden dan daghandelaren.
 • Succesvolle handelsstrategieën vereisen duidelijke doelen, risicobeheer, analytische aanpak, gedisciplineerde uitvoering, geduld en evaluatie.

Verschillende Handelsstrategieën

Er zijn verschillende handelsstrategieën die gebruikt kunnen worden, zoals de daghandelsstrategie, scalpeerstrategie en swing trading-strategie.

Daghandelsstrategie

Daghandel is een populaire handelsstrategie die in de wereld van prop firms veelvuldig wordt gebruikt. De sleutel tot succesvolle daghandel ligt in het snel identificeren van markttrends en het reageren op prijsbewegingen.

Ik als handelaar, koop en verkoop financiële instrumenten binnen één enkele handelsdag, met als doel te profiteren van kleine prijsschommelingen. Deze strategie vereist nauwgezette aandacht en snelle besluitvorming; elk moment dat ik wacht kan de potentiële winst verminderen.

Daarom zijn technische analyse, risicomanagement en een grondige kennis van marktliquiditeit cruciale elementen van een succesvolle daghandelsstrategie. Ook neem ik altijd gepaste maatregelen om ervoor te zorgen dat eventuele verliezen beperkt blijven door mijn posities nauwkeurig te monitoren en gebruik te maken van stop-loss orders.

Daghandel is niet voor iedereen weggelegd, maar het kan zeer lonend zijn voor degenen die de discipline en focus hebben om het goed te doen.

Scalpeerstrategie

Een scalpeerstrategie is een handelsstrategie die gericht is op het behalen van kleine winst op korte termijn. Bij deze benadering worden vaak snelle transacties gedaan, waarbij de handelaar probeert te profiteren van kleine prijsbewegingen in de markt.

Dit kan betekenen dat er meerdere transacties per dag worden uitgevoerd.

Bij het scalperen is het belangrijk om een goede timing te hebben en snel te reageren op veranderingen in de markt. Het vereist ook gedisciplineerd risicobeheer, omdat de potentiële winsten per transactie klein kunnen zijn.

Scalpeerstrategieën kunnen worden toegepast op verschillende markten, zoals Forex, cryptovaluta en aandelen.

Om succesvol te scalperen is het essentieel om een goed begrip te hebben van technische analyse en het gebruik van relevante indicatoren. Het is ook belangrijk om de marktomstandigheden en liquiditeit nauwlettend in de gaten te houden.

Handelsstrategieën bij Prop Firms

Swing Trading-strategie

Een populaire handelsstrategie die veel gebruikt wordt door handelaren in prop firms is de swing trading-strategie. Bij deze strategie proberen handelaren te profiteren van korte tot middellange termijn prijsbewegingen in de markt.

In tegenstelling tot daghandelaren houden swing traders hun posities meestal langer vast, soms dagen of zelfs weken.

Een belangrijk aspect van de swing trading-strategie is het identificeren van trendomkeringen en het betreden van de markt op het juiste moment om te profiteren van de verwachte prijsbeweging.

Hierbij maken swing traders gebruik van technische analyse en grafiekpatronen om potentiële handelskansen te identificeren. Ze kunnen ook gebruik maken van technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en de Relatieve Sterkte Index (RSI) om trends te bevestigen en overbought/oversold niveaus te identificeren.

Bij het toepassen van de swing trading-strategie is het belangrijk om een goede risicobeheermodus toe te passen. Dit kan worden bereikt door het bepalen van een optimale stop-loss niveau voor elke transactie om eventuele verliezen te beperken.

Bovendien moet men geduldig en gedisciplineerd blijven, omdat swing trading vereist dat men wacht op de juiste gelegenheid om in- en uit te stappen.

Ontwikkeling van een Handelsstrategie

Om een succesvolle handelsstrategie te ontwikkelen, moeten verschillende componenten worden overwogen, zoals risicobeheer, handelssignalen en marktpsychologie. Beginners kunnen het beste beginnen met eenvoudige strategieën voordat ze complexere technieken zoals algoritmische handel en chartisme onder de knie krijgen.

Het is ook belangrijk om rekening te houden met de specifieke markt waarin u handelt, zoals forex, cryptovaluta, aandelenindexen of CFD’s. Tot slot moeten handelaren de voordelen en nadelen van lange- en korte termijn handelen afwegen om de meest geschikte strategie voor hun doelen te kiezen.

Componenten van een succesvolle strategie

Een succesvolle handelsstrategie omvat verschillende componenten die zorgvuldig moeten worden gepland en uitgevoerd. Hier zijn de belangrijkste elementen:

 1. Duidelijke doelen: Stel specifieke en meetbare doelstellingen voor je handelsactiviteiten. Dit helpt je focus te behouden en geeft je een duidelijk richtpunt.
 2. Risicobeheer: Ontwikkel een solide risicobeheersysteem om verliezen te minimaliseren en winsten te beschermen. Dit omvat het bepalen van je maximale risiconiveau, het gebruik van stop-loss orders en het diversifiëren van je portefeuille.
 3. Analytische aanpak: Gebruik zowel technische als fundamentele analyse om de markten te begrijpen en potentiële handelskansen te identificeren. Technische analyse omvat het bestuderen van prijsgrafieken en indicatoren, terwijl fundamentele analyse zich richt op economische factoren en bedrijfsfundamenten.
 4. Handelsplan: Stel een gedetailleerd handelsplan op dat je strategieën, regels en criteria bevat voor het nemen van handelsbeslissingen. Dit plan dient als leidraad tijdens het handelen en helpt emoties onder controle te houden.
 5. Onderzoek: Blijf voortdurend op de hoogte van marktnieuws, trends en ontwikkelingen in de activaklassen waarin je handelt. Voer grondig onderzoek uit voordat je een positie inneemt.
 6. Discipline: Discipline is essentieel bij het volgen van je handelsplan en het vermijden van impulsieve beslissingen. Houd je emoties onder controle en baseer je beslissingen op feiten en analyse.
 7. Evaluatie en aanpassing: Voortdurende evaluatie van je strategie en prestaties is cruciaal om te zien of deze effectief is. Identificeer zwakke punten en maak aanpassingen indien nodig.
 8. Geduld en doorzettingsvermogen: Succesvolle handel vereist geduld en doorzettingsvermogen. Blijf gefocust, volg je plan en laat je niet ontmoedigen door tijdelijke tegenslagen.

Eenvoudige strategieën voor beginners

Toen ik in het begin van mijn handelscarrière begon, was ik op zoek naar eenvoudige strategieën die geschikt waren voor beginners. Hier zijn enkele van de strategieën die ik heb geleerd en die goed hebben gewerkt voor mensen die net beginnen in de wereld van handel:

 1. Trendvolging: Een van de eenvoudigste strategieën is om trends te volgen. Dit houdt in dat je kijkt naar welke richting de markt zich beweegt en vervolgens handelt in lijn met die richting. Je kunt technische indicatoren gebruiken zoals voortschrijdende gemiddelden om trends te identificeren.
 2. Ondersteuning en weerstand: Deze strategie draait om het identificeren van niveaus waarop prijzen historisch gezien moeilijkheden hebben gehad om doorheen te breken. Wanneer de prijs deze niveaus bereikt, kun je handelen op basis van een verwachte reactie.
 3. Breakout-handel: Bij deze strategie wacht je tot de prijs een belangrijk niveau doorbreekt, zoals een trendlijn of een vorige hoogte- of dieptepunt. Je kunt dan handelen op basis van het idee dat er momentum aanwezig is achter de breakout.
 4. Range trading: In plaats van te proberen winst te maken tijdens trending markten, kun je ervoor kiezen om te handelen binnen zijwaartse marktbewegingen. Bij range trading koop je bij ondersteuning en verkoop je bij weerstand totdat de markt uitbreekt uit het bereik.

Algoritmische handel

Als het gaat om handelsstrategieën, is algoritmische handel een benadering die steeds populairder wordt onder professionele handelaren. Bij algoritmische handel maken handelaren gebruik van complexe computeralgoritmen om automatisch handelsbeslissingen te nemen op basis van vooraf bepaalde regels en parameters.

Dit stelt handelaren in staat om snel te reageren op marktbewegingen en handelsmogelijkheden te benutten zonder menselijke tussenkomst.

Het gebruik van algoritmen in de handel biedt verschillende voordelen. Ten eerste kunnen algoritmen continu de marktomstandigheden bewaken en reageren op veranderingen in real-time, waardoor kansen worden geïdentificeerd die anders mogelijk over het hoofd worden gezien.

Bovendien kunnen algoritmen veel sneller handelen dan menselijke handelaren, waardoor ze profiteren van kleine prijsverschillen en kortetermijnvolatiliteit.

Een belangrijk aspect van algoritmische handel is het risicobeheer. Handelaren kunnen hun algoritme zo instellen dat het automatisch stopt met handelen of bepaalde posities sluit wanneer de marktomstandigheden ongunstig worden of wanneer een vastgesteld winstdoel is bereikt.

Hierdoor kunnen potentiële verliezen worden beperkt en winsten worden vastgelegd.

Algoritmische handel kan echter ook uitdagingen met zich meebrengen. Het vereist geavanceerde technische kennis en programmeervaardigheden om effectieve algoritmen te ontwerpen en te implementeren.

Bovendien moeten handelaren constant de prestaties van hun algoritme volgen en aanpassingen maken wanneer dat nodig is.

Chartisme

Wat is chartisme? Chartisme is een populaire methode voor technische analyse die traders gebruiken om trends en patronen in de markt te identificeren. Deze benadering maakt gebruik van grafieken en prijsactie om potentiële handelsmogelijkheden te vinden.

Een chartist kijkt naar historische gegevens, zoals prijsniveaus en volumestatistieken, om mogelijke toekomstige bewegingen te voorspellen. Door grafieken te bestuderen en patronen te herkennen, kunnen traders inzicht krijgen in de marktsituatie en beter geïnformeerde handelsbeslissingen nemen.

Het gebruik van chartisme kan zowel nuttig zijn voor korte termijn handelaren die snel willen profiteren van prijsbewegingen als voor lange termijn beleggers die trends op de langere termijn willen identificeren.

Handelsstrategieën bij Prop Firms

Technische indicatoren

Technische indicatoren zijn tools die handelaren gebruiken om trends en patronen in de financiële markten te identificeren en te analyseren. Deze indicatoren maken gebruik van wiskundige berekeningen op basis van historische prijs- en handelsgegevens om potentiële koop- of verkoopsignalen te genereren.

Er zijn verschillende soorten technische indicatoren die handelaren kunnen gebruiken, zoals voortschrijdende gemiddelden, oscillatoren, trendlijnen en Bollinger Bands.

Voortschrijdende gemiddelden helpen bij het identificeren van de algemene richting van een trend door het gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode te berekenen. Oscillatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Stochastic Oscillator, helpen bij het identificeren van overbought- en oversold-niveaus, wat kan duiden op mogelijke prijsomkeringen.

Trendlijnen worden gebruikt om de richting van een trend vast te stellen door lijnen te trekken langs hoogte- of dieptepunten in een grafiek. Bollinger Bands tonen de volatiliteit van een bepaald effect door middel van een bovenste en onderste band rondom een voortschrijdend gemiddelde.

Handelsstrategieën voor Verschillende Markten

In de wereld van traden zijn er verschillende handelsstrategieën die kunnen worden toegepast op verschillende markten, zoals forex, cryptovaluta, aandelen en aandelenindexen.

Forex-handelsstrategieën

Als het gaat om het handelen in forex, zijn er verschillende strategieën die handelaren kunnen gebruiken om winst te maken. Enkele populaire forex-handelsstrategieën zijn onder andere scalperen, daghandel en swing trading.

Scalperen is een strategie waarbij handelaren kleine winsten behalen door frequent te handelen en te profiteren van kleine prijsbewegingen in korte tijdframes. Daghandel houdt in dat posities binnen één handelsdag worden geopend en gesloten, waardoor handelaren kunnen profiteren van dagelijkse prijsschommelingen.

Swing trading daarentegen is een langetermijnstrategie waarbij handelaren profiteren van de langere prijstrends op de forexmarkt. Het kiezen van de juiste forex-handelsstrategie hangt af van verschillende factoren, zoals uw risicotolerantie, tijdsbestek en handelsdoelen.

Cryptovaluta-handelsstrategieën

Cryptovaluta-handelsstrategieën zijn een belangrijk onderdeel van de handelsbenaderingen van prop trading-bedrijven. Als handelaar in cryptomunten is het essentieel om strategieën te gebruiken die zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van deze markt.

Een populaire strategie is bijvoorbeeld trendvolging, waarbij handelaren profiteren van de trends in de cryptomarkt door te kopen als de prijzen stijgen en te verkopen als ze dalen. Een andere benadering is arbitrage, waarbij handelaren profiteren van prijsverschillen tussen verschillende cryptobeurzen.

Het gebruik van technische analyse en indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en RSI kan ook helpen bij het identificeren van potentiële handelsmogelijkheden. Het is belangrijk om een gedegen begrip te hebben van deze strategieën en om ze aan te passen aan de volatiliteit en risico’s die gepaard gaan met de cryptovalutamarkt.

Aandelenhandelsstrategieën

Als het gaat om aandelenhandelsstrategieën zijn er verschillende benaderingen die handelaren kunnen gebruiken. Een populaire strategie is trendvolgend handelen, waarbij handelaren proberen te profiteren van de prijsbewegingen van aandelen die zich in een bepaalde richting bewegen.

Een andere benadering is waardebeleggen, waarbij handelaren op zoek zijn naar ondergewaardeerde aandelen en deze voor winst kopen en houden. Daarnaast is er ook day trading, waarbij handelaren posities innemen en deze binnen dezelfde handelsdag weer sluiten.

Het is belangrijk om te begrijpen dat elke strategie zijn eigen risico’s en voordelen heeft, en het is aan de handelaar om te bepalen welke benadering het beste bij hen past.

Handelsstrategieën voor aandelenindexen

Als het gaat om handelsstrategieën voor aandelenindexen, zijn er verschillende benaderingen die traders kunnen volgen. Een populaire strategie is de trendvolgende benadering, waarbij traders proberen te profiteren van de trendbewegingen in de markt.

Bij deze strategie gaat de trader long (kopen) als de markt stijgt en short (verkopen) als de markt daalt.

Een andere benadering is de contrair handelen. Hierbij gaat de trader tegen de heersende markttrend in en probeert te profiteren van mogelijke omkeringen in het sentiment. Dit kan riskant zijn, maar kan ook lucratief zijn als de trader goed kan anticiperen op deze omkeringen.

Ten slotte is er nog de range-gebonden handelsstrategie, waarbij traders proberen te profiteren van prijsbewegingen binnen een bepaalde prijsklasse. Deze strategie is vooral geschikt wanneer de markt zijwaarts beweegt en geen duidelijke trend vertoont.

Het is belangrijk voor traders om te begrijpen dat elke strategie zijn eigen voor- en nadelen heeft, en dat succes afhangt van het vermogen om de juiste strategie toe te passen op de huidige marktomstandigheden.

Het is ook raadzaam om een gedegen risicobeheerplan te hebben en voldoende kennis en ervaring op te doen voordat men begint met handelen in aandelenindexen.

CFD’s, Forex en Futures

Handelen in CFD’s, Forex en Futures zijn populaire keuzes voor veel beleggers en handelaren. CFD’s, of Contracts for Difference, stellen handelaren in staat om te speculeren op de prijsbewegingen van een onderliggende activa zonder daadwerkelijk eigenaar te worden van het activum zelf.

Dit biedt flexibiliteit en de mogelijkheid om te profiteren van zowel stijgende als dalende markten. Forex trading omvat het kopen en verkopen van verschillende valuta’s, waarbij handelaren profiteren van de schommelingen in wisselkoersen.

Futures handel omvat het verhandelen van contracten voor de aankoop of verkoop van een bepaalde hoeveelheid activa tegen een vooraf bepaalde prijs en op een toekomstige datum. Deze markten bieden allemaal verschillende mogelijkheden en risico’s, dus het is belangrijk om een goed begrip te hebben van hoe ze werken voordat je begint met handelen.

Lange termijn vs. Korte termijn handelen

Lange termijn en korte termijn handelen hebben beide voor- en nadelen die beleggers moeten overwegen voordat ze een handelsstrategie kiezen.

De voordelen en nadelen van beide benaderingen

Het kiezen van de juiste handelsstrategie is cruciaal voor een succesvolle handelscarrière. Het begrijpen van de voordelen en nadelen van zowel lange termijn als korte termijn handelen kan u helpen bij het maken van de juiste keuze. Hieronder is een tabel die een overzicht geeft:

HandelsbenaderingVoordelenNadelen
Lange termijn handelenMinder stressvol, omdat het niet nodig is om voortdurend de markt te volgen. Mogelijkheid tot hogere winsten op de lange termijn.Vereist meer geduld en discipline. Het kan langere tijd duren voordat winsten worden gerealiseerd. Grotere kapitaalvereisten.
Korte termijn handelenSnel winst maken. Handelaren kunnen profiteren van kleine prijsbewegingen. Lagere kapitaalvereisten.Het kan stressvol zijn om de markt constant te moeten volgen. Hoger risico op verlies door snelle prijsschommelingen. Vereist meer tijd en aandacht.

Bij het kiezen van de benadering die het beste bij u past, moet u rekening houden met uw persoonlijkheid, levensstijl, kapitaal en handelsdoelen. Het is ook belangrijk om in gedachten te houden dat succes in de handel niet alleen afhangt van de gekozen strategie, maar ook van het vermogen om zich aan te passen aan veranderende marktomstandigheden.

Het kiezen van de juiste handelsstrategie

Het kiezen van de juiste handelsstrategie is een cruciale beslissing die bepalend kan zijn voor het succes van een handelaar. Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van deze keuze.

Allereerst is het belangrijk om te bepalen welk type handelaar u wilt zijn en welke markten u wilt verhandelen. Verschillende strategieën werken beter in verschillende marktomstandigheden, dus het is essentieel om te begrijpen welke strategieën het beste passen bij uw handelsstijl en doelen.

Daarnaast is het belangrijk om uw risicotolerantie te beoordelen. Sommige handelsstrategieën kunnen risicovoller zijn dan andere, dus het is belangrijk om een strategie te kiezen die past bij uw comfortniveau met risico.

Daarnaast moet u ook rekening houden met uw beschikbare tijd en middelen. Sommige handelsstrategieën vereisen uitgebreide monitoring en analyses, terwijl andere strategieën meer hands-off kunnen zijn.

Een andere belangrijke factor om te overwegen is uw ervaringsniveau en kennis van de markten. Sommige strategieën vereisen geavanceerde technische analysevaardigheden, terwijl andere strategieën meer geschikt zijn voor beginners.

Het is belangrijk om eerlijk naar uzelf te kijken en te beoordelen welke strategieën realistisch haalbaar zijn gegeven uw kennis en vaardigheden.

Meer lezen over forex met onze blogs over prop firms

Ontdek alles wat je moet weten over Prop Firms in de forexwereld. Van het kiezen van de beste Prop Firms tot het vergelijken van Prop Firms met retail trading, we hebben een uitgebreide verzameling artikelen om je te begeleiden.

Als je op zoek bent naar de juiste Prop Firm die bij jouw handelsstijl past, bekijk dan ons artikel over “De juiste Prop Firm voor jouw handelsstijl“. We geven waardevolle inzichten en tips om je te helpen bij het nemen van een weloverwogen beslissing.

Een belangrijk aspect om te overwegen bij Prop Firms is het beloningsmodel. Leer meer over het “Profit-Sharing versus Vast Salarismodel” in ons artikel, waarin we de verschillen en voor- en nadelen van elk model bespreken. Ook kan je lezen welke prop firms wij aanraden voor dit jaar in het artikel “Prop Firms voor Forex Traders

Benieuwd naar hoe je toegang krijgt tot een Prop Firm? We hebben een gedetailleerd artikel over “Toetreding tot een Prop Firm” waarin we de stappen en vereisten bespreken om aan de slag te gaan. Ook kijken we naar het handelen op afstand bij prop firms.

Risico’s zijn inherent aan handelen bij een Prop Firm, dus het is essentieel om goed geïnformeerd te zijn. Lees ons artikel over “Risico’s van handelen bij een Prop Firm” om de mogelijke risico’s te begrijpen en hoe je ermee om kunt gaan.

Voor ervaren traders bieden Prop Firms unieke groeimogelijkheden. Ontdek hoe je jouw carrière naar een hoger niveau kunt tillen in ons artikel over “Groeimogelijkheden bij Prop Firms“.

Wil je meer weten over Prop Firms in vergelijking met hedgefondsen? Ons artikel over “Prop Firms versus Hedgefondsen” verkent de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee handelsentiteiten.

Daarnaast bieden we ook inzicht in de trainingsprogramma’s bij Prop Firms, de verschillende handelsstrategieën die worden toegepast en de voordelen en nadelen die ervaren traders kunnen ervaren bij het werken met een Prop Firm.

Wil je specifieke beoordelingen van bepaalde Prop Firms? Lees onze gedetailleerde reviews van gerenommeerde firms zoals FTMO, MFF en zie de prestatie-indicatoren bij de verschillende prop firms.

Van het risico beheer en werking van Prop Firms tot technologie, compliance, ethiek en de invloed van cryptocurrencies, we hebben de informatie die je nodig hebt om een goed begrip te krijgen van deze boeiende handelswereld.

Begin vandaag nog met het verkennen van onze artikelen over Prop Firms en neem weloverwogen beslissingen in je handelsreis. Veel leesplezier en succes in de forexmarkt!

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn prop firms en hoe werken ze?

Prop firms, ook wel bekend als handelsfirma’s, stellen individuele handelaren in staat om met het kapitaal van het bedrijf te handelen. Ze bieden handelaren toegang tot hun eigen handelsplatforms, technologie en risicokapitaal om winst te genereren. Handelaren delen vaak een deel van de winst met het bedrijf.

2. Wat zijn enkele veelvoorkomende handelsstrategieën gebruikt door prop firms?

Enkele veelvoorkomende handelsstrategieën die prop firms gebruiken zijn scalping, day trading, swing trading en arbitrage. Deze strategieën worden aangepast aan de marktomstandigheden en doelen van het bedrijf.

3. Welke benaderingen gebruiken prop firms bij het selecteren van handelaren?

Prop firms kunnen verschillende benaderingen hebben bij het selecteren van handelaren. Sommige bedrijven richten zich op ervaring en track records van handelaren, terwijl anderen meer geïnteresseerd zijn in het potentieel en de leergierigheid van handelaren.

4. Wat zijn de voordelen van handelen via een prop firm?

Het handelen via een prop firm biedt verschillende voordelen. Het stelt handelaren in staat om met meer kapitaal te handelen dan ze zelf hebben, wat hun winstpotentieel vergroot. Daarnaast hebben prop firms vaak geavanceerde technologie en ondersteuningssystemen die kunnen helpen bij het nemen van betere handelsbeslissingen.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *