In dit artikel

Gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse

Het gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse (2023)

In dit artikel

Worstelt u ook met het analyseren van trendgegevens in de Forex markt? Ik snap het volledig, ik heb ook dezelfde uitdaging ervaren tijdens mijn handelsjaren. Door diepgaand onderzoek en ervaring heb ik ontdekt dat het gebruik van voortschrijdende gemiddelden (moving averages) een effectieve oplossing biedt voor dit probleem.

In dit blogpost delen we hoe u voortschrijdende gemiddelden kunt toepassen in de Forex marktanalyse om uw handelsresultaten aanzienlijk te verbeteren. Spannend, toch?.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Het gebruik van voortschrijdende gemiddelden, zoals het Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), Lineair Gewogen Voortschrijdend Gemiddelde en Smoothed Moving Average (SMA) kan de Forex marktanalyse verbeteren.
 • Handelen met één voortschrijdend gemiddelde kan helpen bij het identificeren van trends en winstgevende handelsmogelijkheden in de Forex markt.
 • Handelen met twee voortschrijdende gemiddelden, in combinatie met andere technische analyse-instrumenten, kan een krachtige strategie zijn om zowel korte- als langetermijntrends te identificeren en trendomkeringen te signaleren.
 • Het combineren van een voortschrijdend gemiddelde met de MACD-indicator biedt extra inzicht in trendomkeringen.en instap- en uitstappunten in Forex trading.

Soorten Voortschrijdende Gemiddelden

Er zijn verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden die gebruikt kunnen worden in Forex marktanalyse, zoals het simpel voortschrijdend gemiddelde (SMA), exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA), lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde en smoothed moving average.

Simpel Voortschrijdend Gemiddelde (SMA)

Het Simpel Voortschrijdend Gemiddelde, ook bekend als SMA, is een veelgebruikte indicator voor technische analyse in de Forex handel. Het SMA berekent het gemiddelde van een bepaald aantal prijsperioden.

Bijvoorbeeld, een SMA van 10 dagen neemt de sluitingskoersen van de laatste 10 dagen, telt deze bij elkaar op en deelt dat door 10. Het resultaat is een punt op de grafiek dat het gemiddelde over deze periode vertegenwoordigt.

Deze punten worden aaneengeschakeld om een vloeiende lijn te vormen, die trends in de markt visueel weergeeft. Met behulp van het SMA kunnen traders potentiële koop- en verkoopsignalen herkennen en profiteren van trendvolgende strategieën in de Forex markt.

Gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse

Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA)

Ik vind het echt interessant om te praten over het Exponentieel Voortschrijdend Gemiddelde (EMA) als onderdeel van het gebruik van voortschrijdende gemiddelden in forex marktanalyse. Het EMA is een populair en krachtig hulpmiddel voor technische analyse.

In tegenstelling tot het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA), weegt het EMA recente gegevens sterker, wat betekent dat het sneller reageert op de meest recente prijsveranderingen. Hierdoor kan het EMA meer nauwkeurige signalen genereren voor het identificeren van trends en potentiele instap- en uitstappunten op de forexmarkt.

Het EMA is vooral handig wanneer u de voorkeur geeft aan kortetermijnhandel en snel reageren op koerswijzigingen. Door te leren hoe u het EMA kunt gebruiken in combinatie met andere technische indicatoren en handelsstrategieën, kunt u uw analytische vaardigheden verder verbeteren en uw winstpotentieel vergroten in forex trading.

Lineair Gewogen Voortschrijdend Gemiddelde

Het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde is een type voortschrijdend gemiddelde dat extra gewicht toekent aan recentere gegevens in vergelijking met oudere gegevens. Dit wordt gedaan door een lineaire gewichtsfactor toe te passen op elk datapunt, waarbij de meest recente gegevens het hoogste gewicht hebben en oudere gegevens geleidelijk minder zwaar wegen.

Dit geeft een meer responsieve en snelle indicator van prijsveranderingen, waardoor handelaren beter kunnen inspelen op de huidige marktomstandigheden. Het lineair gewogen voortschrijdend gemiddelde kan worden gebruikt in verschillende handelsstrategieën, zoals het identificeren van trendomkeringen en het bepalen van instap- en uitstappunten in de forexmarktanalyse.

Het is een waardevol hulpmiddel voor technische analyse-specialisten die op zoek zijn naar een betrouwbare indicator voor koerswijzigingen in de financiële markten.

Smoothed Moving Average

Ik gebruik regelmatig de Smoothed Moving Average (SMA) in mijn Forex marktanalyse. Dit type voortschrijdend gemiddelde helpt me om de koerswijzigingen op een meer gestroomlijnde manier te analyseren.

In plaats van zich te beperken tot de recente koersgegevens, zoals bij het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde (SMA), neemt de SMA ook oudere datapunten mee in de berekening. Hierdoor krijg ik een beter beeld van langere termijn trends en kan ik mogelijk belangrijke niveaus identificeren voor instap- en uitstappunten.

De SMA helpt me ook bij het verminderen van ruis en schommelingen in de prijs, waardoor ik een helderder beeld krijg van de algemene trend. Dit maakt het gemakkelijker voor mij om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen en winstgevende strategieën te ontwikkelen.

Toepassen van Voortschrijdende Gemiddelden in Forex Marktanalyse

In de Forex marktanalyse kunnen verschillende voortschrijdende gemiddelden worden toegepast. Ontdek hoe deze indicatoren kunnen helpen bij het bepalen van trends en het vinden van instap- en uitstappunten.

Leer hoe u voortschrijdende gemiddelden kunt combineren met andere technieken voor een effectieve handelsstrategie. Lees verder om uw Forex trading naar een hoger niveau te tillen.

Handelen met één Voortschrijdend Gemiddelde

Als forex trader weet ik dat het gebruik van één voortschrijdend gemiddelde een effectieve strategie kan zijn om de marktanalyse te vereenvoudigen en winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren. Hier zijn enkele manieren waarop je kunt handelen met één voortschrijdend gemiddelde:

 1. Trendvolgende strategie: Gebruik het voortschrijdend gemiddelde om de algemene trend van de markt te bepalen. Als de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, betekent dit dat er een opwaartse trend is, en als de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde ligt, betekent dit dat er een neerwaartse trend is. Je kunt dan handelen in lijn met de trend door longposities in te nemen bij opwaartse trends en shortposities bij neerwaartse trends.
 2. Pullback-strategie: Wanneer de prijs zich tijdelijk terugtrekt tegen de algemene trend, kun je wachten tot de prijs het voortschrijdend gemiddelde raakt of overschrijdt en vervolgens instappen in dezelfde richting als de algemene trend. Dit wordt vaak gezien als een kans om in te stappen tegen een gunstige prijs binnen een sterke trend.
 3. Crossover-strategie: Wanneer kortetermijn-voortschrijdende gemiddelden (bijv. 20-periode SMA) elkaar kruisen met langere-termijn-voortschrijdende gemiddelden (bijv. 50-periode SMA), kan dit een signaal zijn voor een potentiële trendomkering. Handelaren kunnen posities openen wanneer het kortetermijn-voortschrijdend gemiddelde boven het langere-termijn-voortschrijdend gemiddelde komt (bullish crossover) of onder het langere-termijn-voortschrijdend gemiddelde (bearish crossover).

Handelen met Twee Voortschrijdende Gemiddelden

Handelen met twee voortschrijdende gemiddelden kan een krachtige strategie zijn bij forex marktanalyse. Hieronder volgen enkele belangrijke punten om te overwegen bij het gebruik van twee voortschrijdende gemiddelden:

 1. Combineer verschillende periodes: Gebruik een korter voortschrijdend gemiddelde, zoals een 10-daags gemiddelde, samen met een langer voortschrijdend gemiddelde, zoals een 50-daags gemiddelde. Deze combinatie helpt om zowel kortetermijn- als langetermijntrends te identificeren.
 2. Crossover signalen: Let op wanneer de twee voortschrijdende gemiddelden elkaar kruisen. Een bullish crossover (kortere periode stijgt boven de langere periode) kan duiden op een koopsignaal, terwijl een bearish crossover (kortere periode daalt onder de langere periode) kan duiden op een verkoopsignaal.
 3. Bevestiging van trends: Het gebruik van twee voortschrijdende gemiddelden helpt bij het bevestigen van sterkere trends. Als beide gemiddelden in dezelfde richting wijzen (bijvoorbeeld beide stijgend), geeft dit meer vertrouwen in de dominantie van die trend.
 4. Volg de prijsactie: Het is belangrijk om niet alleen te vertrouwen op de crossover-signalen, maar ook naar de prijsactie te kijken. Als de prijs bijvoorbeeld boven beide voortschrijdende gemiddelden ligt, kan dit worden gezien als een bevestiging van een opwaartse trend.
 5. Backtesting en optimalisatie: Het is raadzaam om gebruik te maken van historische gegevens en backtesting om de beste parameters voor de twee voortschrijdende gemiddelden te bepalen. Hierdoor kunt u uw strategie verder verfijnen en optimaliseren.

Voortschrijdend Gemiddelde + MACD

Een ander interessant aspect van het gebruik van voortschrijdende gemiddelden in forex marktanalyse is het combineren van een voortschrijdend gemiddelde met de MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator.

Deze combinatie kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen en het bepalen van instap- en uitstappunten in forex trading.

Bij het combineren van het voortschrijdend gemiddelde met de MACD, kunnen handelaren kijken naar de kruisingen tussen de MACD-lijn en het signaal- of triggerlijn. Een kruising boven de triggerlijn kan duiden op een opwaartse trend en kan een signaal zijn om long posities in te nemen.

Aan de andere kant kan een kruising onder de triggerlijn duiden op een neerwaartse trend en kan een signaal zijn om short posities in te nemen.

Het is belangrijk op te merken dat deze strategieën niet altijd 100% betrouwbaar zijn en dat handelaren moeten overwegen om ook andere indicatoren en analyses in hun besluitvormingsproces op te nemen.

Backtesting en het evalueren van historische gegevens kunnen ook nuttig zijn om de effectiviteit van deze strategieën te beoordelen.

Handelsstrategieën met Voortschrijdende Gemiddelden

Bij het toepassen van voortschrijdende gemiddelden in handelsstrategieën kunnen we trends bepalen en instap- en uitstappunten identificeren.

Bepalen van trends en instap- en uitstappunten

Als technische analysespecialist in de Forex markt, gebruik ik vaak voortschrijdende gemiddelden om trends te bepalen en instap- en uitstappunten te identificeren. Hieronder volgt een lijst van de manieren waarop ik deze indicator gebruik:

 • Ik houd de richting van het voortschrijdend gemiddelde in de gaten om te bepalen of er sprake is van een uptrend (stijgende koersen) of downtrend (dalende koersen). Dit helpt me om te beslissen of ik long (kopen) of short (verkopen) moet gaan.
 • Wanneer de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde beweegt, zie ik dit als een signaal om in te stappen. Dit kan betekenen dat ik aandelen koop of een bestaande positie vergroot, afhankelijk van mijn strategie.
 • Aan de andere kant, wanneer de prijs onder het voortschrijdend gemiddelde beweegt, zie ik dit als een signaal om uit te stappen. Dit kan betekenen dat ik aandelen verkoop of mijn positie verklein om mogelijke verliezen te beperken.
 • Het gebruik van verschillende perioden voor voortschrijdende gemiddelden kan helpen bij het identificeren van kortetermijntrends versus langetermijntrends. Ik analyseer zowel snelle als langzame voortschrijdende gemiddelden om ervoor te zorgen dat mijn handelsbeslissingen goed onderbouwd zijn.
 • Bij het bepalen van instap – en uitstappunten maak ik vaak gebruik van de crossover strategie. Dit houdt in dat ik koop wanneer het korte voortschrijdend gemiddelde het lange voortschrijdend gemiddelde opwaarts kruist, en verkoop wanneer het korte voortschrijdend gemiddelde het lange voortschrijdend gemiddelde neerwaarts kruist.
 • Het is belangrijk om rekening te houden met andere factoren, zoals ondersteunings- en weerstandsniveaus, trendlijnen en candlestick patronen, bij het bepalen van instap- en uitstappunten. Het voortschrijdend gemiddelde fungeert als een aanvullende indicator die helpt om de algehele trendrichting te bevestigen.

Identificeren van trendomkeringen

Het identificeren van trendomkeringen is een essentieel onderdeel van het gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex marktanalyse. Het stelt traders in staat om belangrijke keerpunten in de markt te herkennen en hierop in te spelen met hun handelsstrategieën. Hier zijn enkele manieren waarop voortschrijdende gemiddelden kunnen helpen bij het identificeren van trendomkeringen:

 1. Crossover strategie: Een veelgebruikte techniek is het identificeren van trendomkeringen door middel van crossovers tussen verschillende voortschrijdende gemiddelden. Bijvoorbeeld, wanneer een kortetermijnvoortschrijdend gemiddelde een langdurigere termijnvoortschrijdend gemiddelde overschrijdt, kan dit duiden op een mogelijke bullish trendomkering. Omgekeerd, wanneer het kortetermijnvoortschrijdend gemiddelde onder het langduriger termijnvoortschrijdend gemiddelde zakt, kan dit wijzen op een mogelijke bearish trendomkering.
 2. Verandering in de steilheid: Door aandacht te besteden aan de steilheid van een voortschrijdend gemiddelde, kunnen traders potentiële trendomkeringen herkennen. Bijvoorbeeld, als het voortschrijdend gemiddelde eerder stabiel was en plotseling begint te versnellen of afvlakt, kan dit wijzen op een verandering in de richting van de markttrend.
 3. Ondersteuning en weerstandsniveaus: Voortschrijdende gemiddelden kunnen ook worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren, zoals ondersteuning en weerstandsniveaus. Wanneer een markt steun vindt bij een voortschrijdend gemiddelde en de prijs begint te stijgen, kan dit het begin zijn van een bullish trendomkering. Omgekeerd, wanneer er weerstand wordt ondervonden bij een voortschrijdend gemiddelde en de prijs begint te dalen, kan dit wijzen op een bearish trendomkering.
 4. Backtesting: Een andere waardevolle manier om trendomkeringen te identificeren met behulp van voortschrijdende gemiddelden is door middel van backtesting. Door historische prijsgegevens te analyseren en verschillende combinaties van voortschrijdende gemiddelden te testen, kunnen traders potentiële trendomkeringen in kaart brengen en hun handelsstrategieën verfijnen.

Gebruik van Voortschrijdende Gemiddelden als onderdeel van een bredere analyse

Als ervaren Forex-handelaar weet ik uit eigen ervaring dat het gebruik van voortschrijdende gemiddelden een krachtige tool kan zijn bij het analyseren van de markt. Voortschrijdende gemiddelden kunnen worden gebruikt als onderdeel van een bredere analyse om trends te identificeren en instap- en uitstappunten te bepalen.

Door de prijsgegevens over een bepaalde periode te middelen, geeft een voortschrijdend gemiddelde een beter beeld van de algemene richting van de markt. Dit stelt handelaren in staat om potentiële trendomkeringen te identificeren en hun handelsbeslissingen daarop af te stemmen.

Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van voortschrijdende gemiddelden alleen mogelijk niet voldoende is om succesvol te handelen, maar ze kunnen zeker een waardevolle aanvulling zijn op uw strategieën en analyses.

Conclusie

Het gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse is een belangrijke technische analyse tool die handelaren helpt bij het identificeren van trends en het bepalen van instap- en uitstappunten.

Door het toepassen van verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden, zoals SMA, EMA en gewogen voortschrijdend gemiddelde, kunnen handelsstrategieën worden ontwikkeld die de kans op succes vergroten.

Het is essentieel voor forex handelaren om te begrijpen hoe deze indicatoren werken en hoe ze kunnen worden toegepast in hun analyse om hun winstgevendheid te verbeteren.

Meer over forex met onze blogs over Forex Trading Psychologie

Duik dieper in onze “Forex Marktanalyse” sectie en ontdek een breed scala aan tools en strategieën die je kunnen helpen bij je handelsbeslissingen. Begin met een basiskennis van het “Gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse” en ontdek het belang van “Correlaties tussen valuta’s in Forex Markt“.

Begrijp het “Belang van liquiditeit in de Forex Markt” en ontdek “Seizoenspatronen in de Forex Markt“. Ook de “Impact van pandemieën op de Forex Markt” en de “Invloed van arbeidsmarktindicatoren op de Forex Markt” zijn belangrijke onderwerpen die elke trader moet kennen.

Wil je complexere strategieën leren? We hebben artikelen over het “Gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse” en het “Gebruik van Fibonacci Retracement tool in Forex Marktanalyse“. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in specifieke handelsstijlen, zijn de artikelen over het “Belang van swing trading in Forex Markt” en “Day trading in Forex” een must-read.

Wij bieden ook informatie over specifieke instrumenten en indicatoren zoals “Currency pairs in Forex Marktanalyse“, “Gebruik van Bollinger Bands in Forex Marktanalyse“, “Pivot Points in Forex Marktanalyse“, “Gebruik van Ichimoku Cloud in Forex Marktanalyse“, en “Gebruik van RSI (Relative Strength Index) in Forex Marktanalyse“.

Wil je meer weten over specifieke technieken en het belang van een goede planning? Lees dan meer over het “Forex trading plan” en het “Belang van stop loss orders in Forex trading“. Onze analyse zou niet compleet zijn zonder te kijken naar de “Impact van geopolitieke crises op de Forex Markt” en het inzicht in de strategie van “Scalping in Forex Markt“.

In onze sectie “Forex Marktanalyse” vind je alle kennis en hulpmiddelen die je nodig hebt voor jouw Forex handelsavontuur.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse?

Voortschrijdende gemiddelden zijn statistische indicatoren die worden gebruikt om het gemiddelde prijsniveau van een valutapaar over een bepaalde periode te berekenen. Ze helpen traders om trends en patroonveranderingen in de Forex-markt te identificeren.

2. Hoe kan ik voortschrijdende gemiddelden gebruiken in mijn Forex Marktanalyse?

Om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken, kunt u ze op uw handelsgrafieken plotten en verschillende periodes instellen om verschillende trends te onderzoeken. U kunt bijvoorbeeld kijken naar de kruising van verschillende voortschrijdende gemiddelden om te bepalen wanneer een trend verandert.

3. Welke voortschrijdende gemiddelden zijn het meest gebruikelijk in Forex Marktanalyse?

De meest gebruikte voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse zijn de Simple Moving Average (SMA) en de Exponential Moving Average (EMA). De SMA berekent het gemiddelde van de slotkoersen over een bepaalde periode, terwijl de EMA meer gewicht geeft aan recentere prijsgegevens.

4. Zijn voortschrijdende gemiddelden de enige indicator die ik nodig heb voor Forex Marktanalyse?

Nee, voortschrijdende gemiddelden zijn slechts een van de vele technische indicatoren die traders kunnen gebruiken voor Forex Marktanalyse. Andere veelgebruikte indicatoren zijn bijvoorbeeld de Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands en Stochastic Oscillator. Het is belangrijk om meerdere indicatoren te gebruiken en deze te combineren om een completer beeld van de markt te krijgen.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *