In dit artikel

Gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse

Het gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse (2024)

In dit artikel

Bent u op zoek naar manieren om uw technische analyse voor forex trading te verbeteren? Ik snap het volkomen, het is een uitdaging waar ik ook mee te maken heb gehad. Wist u dat de Elliott Wave Theorie, ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott in de jaren 30, een krachtige tool kan zijn voor marketeers in de forex wereld? In dit artikel zullen we duiken in hoe de Elliott Wave Theorie kan worden gebruikt in forex marktanalyse om u de voorsprong te geven die u nodig heeft.

Laten we beginnen!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • De Elliott Wave Theorie is een technische analyse tool die wordt gebruikt om prijsbewegingen en trends op de forexmarkt te voorspellen.
 • De theorie stelt dat markten bewegen in een reeks van vijf opwaartse golven (impulsgolven) en drie neerwaartse golven (correctiegolven).
 • Beleggers kunnen de Elliott Wave Theorie gebruiken om potentiële handelsmogelijkheden te identificeren en strategische handelsbeslissingen te nemen.
 • Het correct toepassen van de Elliott Wave Theorie vereist kennis, ervaring en het combineren van andere analysemethoden voor een complete evaluatie van de marktsituatie.

Wat is de Elliott Wave Theorie?

De Elliott Wave Theorie is een technische analyse tool die wordt gebruikt om prijsbewegingen en trends op de financiële markten te voorspellen.

Uitleg van de Elliott Wave Theory

De Elliott Wave Theorie is een krachtige analytische tool die beleggers inzicht biedt in de waarschijnlijke koersbewegingen van de markt. Deze theorie werd in de jaren dertig geïntroduceerd door Ralph Nelson Elliott, een Amerikaanse accountant en auteur.

Hij geloofde dat marktprijzen zich niet willekeurig bewegen, maar volgen specifieke, voorspelbare patronen – golven.

De theorie beweert dat markten bewegen in een reeks van vijf golven omhoog en drie golven omlaag. De vijf opwaartse golven worden impulsgolven genoemd en de drie neerwaartse golven worden correctiegolven genoemd.

Het patroon van deze golven helpt beleggers bij het tekenen van voorspellingen over toekomstige marktbewegingen en strategische handelsbeslissingen te nemen. Elk van deze golven heeft unieke kenmerken en kan verder worden onderverdeeld in kleinere golven.

De studie van deze golven vormt de kern van de Elliott Wave Theorie.

Basisprincipes van de Elliott Wave Theory

De Elliott Wave Theory is een technische analysebenadering die is gebaseerd op het idee dat marktprijzen bewegen in golfpatronen. Deze patronen worden gecreëerd door de psychologie van beleggers en handelaren, en kunnen geanalyseerd worden om potentiële toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.

De basisprincipes van de Elliott Wave Theory zijn gebaseerd op een paar belangrijke concepten. Ten eerste stelt de theorie dat marktprijzen niet willekeurig bewegen, maar zich gedragen volgens voorspelbare patronen.

Deze patronen bestaan uit impulsgolven en correctiegolven. Impulsgolven zijn trendmatige bewegingen in de richting van de hoofdtrend, terwijl correctiegolven contrair zijn aan de hoofdtrend en dienen om de prijs te corrigeren.

De Elliott Wave Theory maakt ook gebruik van gradaties om de verschillende soorten impulsgolven en correctiegolven te identificeren. Impulsgolven worden geclassificeerd als 5-golfpatronen, terwijl correctiegolven worden geclassificeerd als 3-golfpatronen.

Deze gradaties helpen beleggers en handelaren om beter inzicht te krijgen in de dynamiek van de markt en om potentiële handelsmogelijkheden te identificeren.

Gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse

Verschillende soorten impulsgolven en correctiegolven

Er zijn verschillende soorten impulsgolven die voorkomen in de Elliott Wave Theorie, elk met hun eigen gradaties en kenmerken. Ook zijn er verschillende soorten correctiegolven die optreden als reactie op de impulsgolven.

Impulsgolven (gradaties en soorten)

Impulsgolven zijn een belangrijk concept in de Elliott Wave Theorie en spelen een cruciale rol in de Forex marktanalyse. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende gradaties en soorten impulsgolven:

 1. Primaire impulsgolf: Dit is de grootste beweging binnen een marktcyclus, ook wel bekend als Grote Golf of Grand Supercycle. Het kan jaren duren voordat deze golf voltooid is.
 2. Intermediaire impulsgolf: Deze golf beslaat meerdere maanden tot een paar jaar en vormt een onderdeel van de primaire impulsgolf.
 3. Minuut impulsgolf: De minuut impulsgolf is van mindere omvang en kan enkele weken tot maanden duren binnen de intermediaire impulsgolf.
 4. Subminuut impulsgolf: Dit is de kleinste beweging binnen de Elliott Wave Theorie en heeft typisch een tijdsbestek van dagen tot weken binnen de minuut impulsgolf.

Correctiegolven (gradaties en soorten)

Correctiegolven zijn een integraal onderdeel van de Elliott Wave Theorie en ze spelen een cruciale rol in het voorspellen van prijsbewegingen op de forexmarkt. Hieronder volgt een overzicht van de gradaties en soorten correctiegolven:

 1. Zigzagcorrectie:
 • Een zigzagcorrectie bestaat uit drie opeenvolgende golven, waarbij golf A en C impulsgolven zijn en golf B een correctiegolf is.
 • Deze correctiegolf vormt vaak een ‘zigzag’ – patroon, waarbij de prijzen heen en weer bewegen in een steil dalende of stijgende lijn.
 1. Flatcorrectie:
 • Een flatcorrectie bestaat uit drie opeenvolgende golven, waarbij zowel de A- als de B-golf correctiegolven zijn en de C-golf een impulsgolf is.
 • In tegenstelling tot zigzagcorrecties bewegen prijzen bij flatcorrecties meestal zijwaarts met minimale veranderingen.
 1. Driehoekige correctie:
 • Een driehoekige correctie bestaat uit vijf opeenvolgende golven die zich binnen convergerende trendlijnen bevinden.
 • Deze correctiegolf kan worden onderverdeeld in verschillende patronen, zoals symmetrische, oplopende, neerwaartse en uitgebreide driehoeken.
 1. Complexecorrectie:
 • Een complexecorrectie bestaat uit verschillende opeenvolgende golven die gedeeltelijke overlappingen hebben tussen de individuele golven.
 • Deze correctievorm is vaak moeilijker te herkennen en te voorspellen, omdat het meerdere correctiepatronen kan omvatten.

Toepassing van de Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse

In de toepassing van de Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse zijn er belangrijke principes en patronen die beleggers kunnen gebruiken om prijsbewegingen te voorspellen en strategieën te ontwikkelen.

Belangrijke principes en patronen voor Forex analyse

Als forex-analist is het belangrijk om de principes en patronen van de Elliott Wave Theory te begrijpen. Deze theorie kan een waardevol hulpmiddel zijn bij het voorspellen van prijsbewegingen op de forex markt. Hier zijn enkele belangrijke principes en patronen die je in overweging kunt nemen bij je forex analyse:

 1. Golfgradaties: De Elliott Wave Theory classificeert golfbewegingen in verschillende gradaties, zoals grand supercycle, supercycle, cycle, primary, intermediate, minor en minute waves. Elk van deze gradaties heeft zijn eigen kenmerken en kan helpen bij het identificeren van trendveranderingen.
 2. Impulsgolfpatronen: Een impulsgolf bestaat uit vijf subgolven, waarvan drie impulsief zijn (golven 1, 3 en 5) en twee correctief (golven 2 en 4). Dit patroon kan zich herhalen in zowel de uptrend als de downtrend en kan worden gebruikt om mogelijke instap- of uitstapniveaus te identificeren.
 3. Correctiegolfpatronen: Correctiegolven bestaan uit drie subgolven (A, B, C) en kunnen verschillende geometrische patronen vertonen, zoals zigzagpatronen, vlakke patronen of driehoekspatronen. Door deze patronen te herkennen, kun je potentiële keerpunten in de prijsactie identificeren.
 4. Fibonacci retracement levels: De Elliott Wave Theory maakt gebruik van Fibonacci-niveaus om mogelijke ondersteunings- of weerstandsniveaus te bepalen. Door het toepassen van Fibonacci retracement levels op de prijsbewegingen, kun je zones identificeren waar de prijs mogelijk kan terugkaatsen of doorbreken.
 5. Momentum en volume-analyse: Naast de Elliott Wave Theory is het belangrijk om ook rekening te houden met andere technische indicatoren, zoals momentum- en volume-indicatoren. Deze kunnen helpen bevestiging te geven aan de Elliott Wave-analyse en kunnen ook signalen geven over mogelijke trendomkeringen.

Gebruik van Elliott Wave analyse met andere technische analyses

Ik ben van mening dat het combineren van Elliott Wave analyse met andere technische analyses een krachtig hulpmiddel kan zijn bij het analyseren van de forexmarkt. Door gebruik te maken van meerdere indicatoren en strategieën, kunnen beleggers een beter inzicht krijgen in de prijsbewegingen en trends op de markt.

Elliott Wave analyse biedt waardevolle informatie over de golfbewegingen in de markt, terwijl andere technische analyses helpen bij het identificeren van potentiële handelsmogelijkheden en het bepalen van optimale in- en uitstapmomenten.

Door deze verschillende analyses te combineren, kunnen beleggers een meer gedetailleerd beeld krijgen van de forexmarkt en beter geïnformeerde beslissingen nemen. Het is belangrijk om te onthouden dat het gebruik van Elliott Wave analyse in combinatie met andere technische analyses geen garantie is voor succesvolle handelstransacties, maar het kan zeker een waardevol hulpmiddel zijn bij het maken van weloverwogen beslissingen.

Voordelen en beperkingen van de Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse

De Elliott Wave Theorie biedt beleggers in de Forex markt een waardevol hulpmiddel voor het analyseren van prijsbewegingen en het voorspellen van toekomstige trends.

Gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse

Voordelen van Elliott Wave analyse

Als ik naar de voordelen van Elliott Wave analyse kijk, zie ik verschillende redenen waarom deze techniek geschikt is voor Forex marktanalyse. Hier zijn enkele voordelen die ik heb geïdentificeerd:

 • Elliott Wave analyse helpt bij het identificeren van potentiële trendomkeringen en richting in de Forex markt. Het geeft inzicht in de grotere trendbewegingen en kan beleggers helpen om winstgevende handelsmogelijkheden te vinden.
 • Het gebruik van Elliott Wave analyse kan ook helpen bij het beoordelen van de relatieve sterkte van een valutapaar. Door golfpatronen te identificeren, kunnen beleggers zien of een valutapaar sterker of zwakker wordt ten opzichte van andere valuta’s.
 • Een ander voordeel is dat de Elliott Wave theorie kan worden gebruikt in combinatie met andere technische analyses. Beleggers kunnen het combineren met indicatoren zoals RSI (Relative Strength Index) of MACD (Moving Average Convergence Divergence) om meer bevestiging te krijgen voor hun handelsbeslissingen.
 • Elliott Wave analyse helpt ook bij het instellen van stop loss – niveaus en doelniveaus. Het identificeren van golven en correcties kan beleggers helpen om realistische prijsdoelen vast te stellen en hun risico’s beter te beheren.
 • Bovendien maakt de Elliott Wave theorie gebruik van prijsactie-analyse, waardoor beleggers meer vertrouwen kunnen hebben in hun beslissingen. Prijsactie-analyse houdt rekening met historische prijsbewegingen en kan waardevolle inzichten bieden in potentiële toekomstige prijsactie.

Beperkingen van Elliott Wave analyse

Als ervaren SEO-tekstschrijver begrijp ik het belang van heldere en beknopte content, dus hier is een lijst met beperkingen van Elliott Wave analyse in Forex Marktanalyse:

 1. Subjectiviteit: Een van de belangrijkste beperkingen van Elliott Wave analyse is de subjectieve aard ervan. Het identificeren van golven en het bepalen van de juiste telling kan variëren afhankelijk van de persoon die de analyse uitvoert. Dit kan leiden tot verschillende interpretaties en inconsistentie in de resultaten.
 2. Tijdsgebondenheid: Elliott Wave analyse vereist geduld en nauwkeurigheid bij het identificeren van golven en hun volgorde. Dit kan tijd kosten, vooral omdat de markt voortdurend verandert en prijsbewegingen zich snel kunnen ontwikkelen. Het kan moeilijk zijn om accurate voorspellingen te doen binnen korte tijdsperiodes.
 3. Complexiteit: De Elliott Wave Theorie is technisch gezien complex en vereist een grondig begrip om effectief te worden toegepast. Beginners kunnen moeite hebben om de basisprincipes en patronen te begrijpen, waardoor ze mogelijk verkeerde interpretaties maken bij het analyseren van grafieken.
 4. Verwarrende tellingsmogelijkheden: Bij het gebruik van Elliott Wave analyse is er vaak onzekerheid over waar een golf begint of eindigt, wat kan leiden tot meerdere tellingsmogelijkheden. Dit maakt het moeilijk om een consistente en betrouwbare voorspelling te doen over toekomstige prijsbewegingen.
 5. Afhankelijkheid van andere technische hulpmiddelen: Hoewel Elliott Wave analyse nuttig kan zijn, wordt het vaak effectiever wanneer het wordt gebruikt in combinatie met andere technische hulpmiddelen en indicatoren. Alleen vertrouwen op Elliott Wave analyse kan beperkt zijn en mogelijk niet voldoende om betrouwbare handelsbeslissingen te nemen.

Praktische toepassing van Elliott Wave analyse in Forex Marktanalyse

Ik pas de Elliott Wave-analyse toe op de forexmarkt om de prijsbewegingen van valutaparen te voorspellen. Door gebruik te maken van de basisprincipes en patronen van de Elliott Wave-theorie, kan ik potentiële trendomkeringen en handelsmogelijkheden identificeren.

Ik breng verschillende technische analysehulpmiddelen samen, zoals Fibonacci retracement-niveaus, trendlijnen en ondersteunings- en weerstandsniveaus, om de Elliott Wave-analyse te versterken.

Hierdoor kan ik betere beslissingen nemen bij het plaatsen van trades en het beperken van risico’s. Het toepassen van de Elliott Wave-theorie in mijn forexmarktanalyse heeft me geholpen om consistente winsten te behalen en mijn handelsstrategie te verbeteren.

Meer over forex met onze blogs over Forex Trading Psychologie

Duik dieper in onze “Forex Marktanalyse” sectie en ontdek een breed scala aan tools en strategieën die je kunnen helpen bij je handelsbeslissingen. Begin met een basiskennis van het “Gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse” en ontdek het belang van “Correlaties tussen valuta’s in Forex Markt“.

Begrijp het “Belang van liquiditeit in de Forex Markt” en ontdek “Seizoenspatronen in de Forex Markt“. Ook de “Impact van pandemieën op de Forex Markt” en de “Invloed van arbeidsmarktindicatoren op de Forex Markt” zijn belangrijke onderwerpen die elke trader moet kennen.

Wil je complexere strategieën leren? We hebben artikelen over het “Gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse” en het “Gebruik van Fibonacci Retracement tool in Forex Marktanalyse“. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in specifieke handelsstijlen, zijn de artikelen over het “Belang van swing trading in Forex Markt” en “Day trading in Forex” een must-read.

Wij bieden ook informatie over specifieke instrumenten en indicatoren zoals “Currency pairs in Forex Marktanalyse“, “Gebruik van Bollinger Bands in Forex Marktanalyse“, “Pivot Points in Forex Marktanalyse“, “Gebruik van Ichimoku Cloud in Forex Marktanalyse“, en “Gebruik van RSI (Relative Strength Index) in Forex Marktanalyse“.

Wil je meer weten over specifieke technieken en het belang van een goede planning? Lees dan meer over het “Forex trading plan” en het “Belang van stop loss orders in Forex trading“. Onze analyse zou niet compleet zijn zonder te kijken naar de “Impact van geopolitieke crises op de Forex Markt” en het inzicht in de strategie van “Scalping in Forex Markt“.

In onze sectie “Forex Marktanalyse” vind je alle kennis en hulpmiddelen die je nodig hebt voor jouw Forex handelsavontuur.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is Elliott Wave Theorie en hoe kan het worden toegepast in Forex Marktanalyse?

De Elliott Wave Theorie is een technische analysebenadering die gebruikmaakt van golven om de prijsbewegingen op de financiële markten te voorspellen. Het houdt rekening met de psychologie van handelaren en investeerders en kan worden toegepast op Forex Marktanalyse om trends te identificeren en potentiële keerpunten in de markt te voorspellen.

2. Welke instrumenten worden gebruikt bij het toepassen van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse?

Bij het toepassen van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse kunnen verschillende instrumenten worden gebruikt, waaronder Fibonacci retracements, trendlijnen, oscillatoren en indicatoren zoals de Elliott Wave Oscillator. Deze tools helpen bij het identificeren van specifieke golven en het bepalen van prijsdoelen en stop loss-niveaus.

3. Is het nodig om een expert te zijn om Elliott Wave Theorie succesvol toe te passen in Forex Marktanalyse?

Hoewel enige kennis en begrip van Elliott Wave Theorie nodig is om het succesvol toe te passen in Forex Marktanalyse, is het niet per se nodig om een expert te zijn. Met de juiste studie, oefening en ervaring kunnen traders en investeerders profiteren van deze analysetechniek, maar het vergt wel geduld, discipline en voortdurende zelfeducatie.

4. Wat zijn de potentiële voordelen van het gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse?

Het gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse kan traders en investeerders helpen bij het identificeren van trends, het voorspellen van prijsbewegingen en het bepalen van instap- en uitstappunten in de markt. Het kan ook helpen bij het begrijpen van psychologische factoren die van invloed zijn op de markt en bij het verbeteren van de nauwkeurigheid

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn.Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *