In dit artikel

Fundamentele analyse in Forex Markt

Fundamentele analyse in Forex Markt: Een gedetailleerde handleiding

In dit artikel

Het is begrijpelijk dat u moeite heeft met het uitvoeren van een fundamentele analyse op de Forex markt. Ik heb deze frustratie ook ervaren, tot ik me realiseerde dat om diepgaande kennis te vergaren, ik mijn onderzoek moest uitbreiden en focussen op de belangrijkste aspecten, zoals macro-economische cijfers en beleidsmaker beslissingen.

Daarom biedt dit artikel u een gedetailleerde handleiding over fundamentele analyse in de Forex markt, zodat u de complexiteit hiervan kunt ontwarren en uw handelsbeslissingen efficiënter kunt maken.

Intrigerend? Laten we dan beginnen aan deze spannende reis door het rijk van de Forexmarkt.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Forex trading is de wereldwijde markt voor het kopen en verkopen van valuta, waarbij handelaren winst maken door te speculeren over de stijging of daling van de wisselkoersen van valutaparen.
 • Fundamentele analyse in de Forex markt omvat het verzamelen en analyseren van relevante economische gegevens, monetaire beleidsbeslissingen en politieke ontwikkelingen, evenals het begrijpen van macro-economische cijfers en hun invloed op valutabewegingen.
 • Macro – economische cijfers, zoals het bruto binnenlands product (BBP), inflatiecijfers en werkloosheidscijfers, kunnen een cruciale rol spelen bij het bepalen van wisselkoersen en moeten regelmatig worden gevolgd.
 • Beleidsmakers, zoals centrale banken, kunnen de waarde van valuta’s beïnvloeden door rentetarieven te verhogen of te verlagen. Het is belangrijk voor Forex handelaren om op de hoogte te blijven van monetaire beleidsbeslissingen en economische aankondigingen.

Wat is Forex?

Forex is de afkorting voor Foreign Exchange en verwijst naar de wereldwijde markt voor het kopen en verkopen van valuta.

Hoe werkt Forex trading?

Forex trading, ook wel bekend als valutahandel of FX-handel, is een wereldwijde markt voor het kopen en verkopen van valuta’s. Hier is een eenvoudige uitleg over hoe het werkt:

 1. U selecteert eerst de valutaparen die u wilt verhandelen. Valutaparen zijn de relatieve waarde van de ene valuta ten opzichte van de andere.
 2. Er wordt een aankoop gedaan indien men verwacht dat de waarde van de eerste munteenheid zal stijgen ten opzichte van de tweede munteenheid.
 3. Het tegenovergestelde hiervan is ook waar: er wordt een verkoop gedaan wanneer men verwacht dat de waarde van de eerste munteenheid gaat dalen ten opzichte van die van de tweede munteenheid.
 4. De forexmarkt biedt handelaren hefboomwerking, waardoor ze met meer geld kunnen handelen dan ze eigenlijk hebben.
 5. Geld verdienen in forex komt neer op het nauwkeurig voorspellen van toekomstige economische ontwikkelingen en mondiale trends die invloed kunnen hebben op vraag en aanbod van verschillende valuta’s.
 6. Voordat je begint met forex trading is het cruciaal om gedegen onderzoek te doen naar zowel fundamentele als technische analyse methodes om al je beslissingen te onderbouwen.
 7. Zorg voor een degelijk geldbeheer systeem om risico’s te beperken en mogelijke verliezen door onvoorziene marktvolatiliteit te minimaliseren.
 8. Efficiënt timing speelt ook een doorslaggevende rol in hoe winstgevend je kan zijn bij forex trading gezien je moet weten wanneer je posities moet openen en sluiten om maximaal rendement uit jouw transacties te halen.
 9. Tot slot dienen handelaars steeds bedachtzaam te blijven voor eventuele psychologische hindernissen die hun emotionele controle tijdens het tradingsproces kunnen aantasten, omdat succesvolle forex trading vooral draait rond rationeel denken en strategisch plannen.

Wat is de Forex markt?

De Forex markt, ook wel bekend als de valutamarkt, is een gedecentraliseerde markt waar valuta’s worden verhandeld. Het is de grootste financiële markt ter wereld en opereert 24 uur per dag, vijf dagen per week.

In deze markt kunnen individuen, bedrijven en financiële instellingen valuta’s kopen en verkopen in de vorm van valutaparen, zoals EUR/USD of GBP/JPY.

Valutaparen worden gekocht en verkocht met als doel winst te maken door te speculeren over de stijging of daling van de wisselkoersen. Bijvoorbeeld, als een handelaar denkt dat de euro sterker zal worden ten opzichte van de dollar, kan hij EUR/USD kopen.

Als de wisselkoers inderdaad stijgt, kan de handelaar zijn valutaparen verkopen en winst maken.

Het begrijpen van de Forex markt is essentieel voor succesvolle handel. Het vereist kennis van economie, monetaire beleidsbeslissingen, economische indicatoren en technische analyse. Door het analyseren van deze factoren kunnen handelaren beslissingen nemen over welke valutaparen te kopen of verkopen en op welk moment.

Wat zijn Forex trading paren?

Forex trading paren verwijzen naar de valutaparen die worden verhandeld op de Forex markt. Deze paren bestaan ​​uit twee verschillende valuta’s, een basisvaluta en een tegenvaluta. Een voorbeeld van een Forex trading paar is de EUR/USD, waarbij de euro de basisvaluta is en de Amerikaanse dollar de tegenvaluta.

Andere veel verhandelde paren zijn bijvoorbeeld GBP/USD, USD/JPY en AUD/USD. Het kiezen van de juiste valutaparen om te verhandelen is essentieel voor succesvolle Forex trading, omdat verschillende paren verschillend gedrag en volatiliteit vertonen.

Het is belangrijk om te begrijpen hoe de geselecteerde paren reageren op economische indicatoren, politieke gebeurtenissen en andere factoren.die van invloed kunnen zijn op hun waarde ten opzichte van elkaar.

Fundamentele Analyse in Forex

Hoe voer je een fundamentele analyse uit?

Hoe voer je een fundamentele analyse uit?

Het uitvoeren van een fundamentele analyse in de Forex markt is cruciaal voor het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen. Hieronder volgen de stappen die je kunt volgen om een fundamentele analyse uit te voeren:

 1. Verzamel relevante economische gegevens: Ga op zoek naar belangrijke macro-economische cijfers, zoals het bruto binnenlands product (BBP), werkloosheidscijfers, inflatie, rentetarieven en handelsbalansgegevens. Deze cijfers kunnen een grote impact hebben op valutabewegingen.
 2. Houd rekening met monetaire beleidsbeslissingen: Volg de aankondigingen en beslissingen van centrale banken, aangezien deze een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de wisselkoersen. Let op veranderingen in rentetarieven en andere monetaire beleidsmaatregelen.
 3. Analyseer politieke ontwikkelingen: Politieke stabiliteit of instabiliteit kan invloed hebben op de valutamarkt. Blijf op de hoogte van geopolitieke gebeurtenissen, verkiezingen en andere belangrijke politieke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de valuta’s waarin je handelt.
 4. Bestudeer economische indicatoren: Economische indicatoren zoals consumentenvertrouwen, industriële productie en detailhandelsverkopen kunnen informatie verschaffen over de gezondheid van een land of regio’s economie. Deze gegevens kunnen helpen bij het voorspellen van toekomstige valutabewegingen.
 5. Houd de economische kalender in de gaten: Een economische kalender geeft belangrijke gebeurtenissen en aankondigingen weer die van invloed kunnen zijn op de Forex markt. Door de economische kalender regelmatig te raadplegen, kun je anticiperen op mogelijke valutabewegingen die verband houden met deze gebeurtenissen.

Het belang van macro-economische cijfers

Als het gaat om het handelen in Forex, kunnen macro-economische cijfers een cruciale rol spelen. Deze cijfers geven informatie over de gezondheid van de economieën van verschillende landen en kunnen een directe invloed hebben op de wisselkoersen.

Het is belangrijk om regelmatig op de hoogte te blijven van deze cijfers en hun impact op de Forex-markt te begrijpen.

Macro-economische cijfers omvatten gegevens zoals het bruto binnenlands product (BBP), inflatiecijfers, werkloosheidspercentage en handelsbalans. Wanneer deze cijfers beter zijn dan verwacht, kan dit leiden tot een verhoogde vraag naar de valuta van dat land, wat de wisselkoers kan versterken.

Aan de andere kant kunnen slechtere resultaten dan verwacht leiden tot een negatieve reactie in de Forex-markt, waardoor de waarde van de valuta kan dalen.

Als Forex-handelaar is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle aankomende macro-economische cijfers en hoe deze van invloed kunnen zijn op valutaparen waarin je handelt. Door deze informatie te gebruiken in combinatie met andere analyses, zoals technische analyse, kun je beter geïnformeerde handelsbeslissingen nemen en mogelijk je winstgevendheid vergroten.

Fundamentele analyse in Forex Markt

Invloed van beleidsmakers op wisselkoersen

Als het gaat om de Forex markt, kunnen beleidsmakers een grote invloed hebben op de wisselkoersen. Beleidsmakers zijn verantwoordelijk voor het nemen van belangrijke beslissingen met betrekking tot het monetaire beleid van een land, zoals het verhogen of verlagen van de rentetarieven.

Deze beslissingen hebben directe gevolgen voor de waarde van de valuta van dat land ten opzichte van andere valuta’s.

Wanneer beleidsmakers ervoor kiezen om de rentetarieven te verhogen, kan dit de waarde van de valuta verhogen omdat hogere rentetarieven aantrekkelijker kunnen zijn voor buitenlandse investeerders.

Dit kan leiden tot een stijging van de wisselkoersen. Aan de andere kant, als beleidsmakers ervoor kiezen om de rentetarieven te verlagen, kan dit de waarde van de valuta verlagen en leiden tot een daling van de wisselkoersen.

Het is belangrijk voor Forex handelaren om aandacht te besteden aan monetaire beleidsbeslissingen en economische aankondigingen die worden gedaan door centrale banken en andere beleidsmakers.

Technische Analyse in Forex

Technische analyse is een veelgebruikte methode in de Forex-markt. Het maakt gebruik van grafieken en indicatoren om trends en prijsbewegingen te identificeren. Benieuwd hoe deze analyse jou kan helpen bij het nemen van handelsbeslissingen? Lees verder!

Wat is technische analyse?

Technische analyse is een methode die wordt gebruikt in Forex trading om de prijsbewegingen van valutaparen te voorspellen op basis van historische gegevens en grafieken. Door het analyseren van patronen en trends op grafieken, zoals ondersteunings- en weerstandsniveaus, kan een handelaar inzicht krijgen in waar de prijzen naartoe kunnen gaan.

Technische analyse maakt gebruik van verschillende indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden en oscillatoren, om te bepalen wanneer het juiste moment is om te kopen of verkopen. Het is belangrijk op te merken dat technische analyse geen rekening houdt met fundamentele factoren, zoals economische nieuwsgebeurtenissen of beleidsbeslissingen van centrale banken.

Het richt zich puur op het bestuderen van prijsgrafieken om handelsbeslissingen te nemen.

Fundamentele analyse in Forex Markt

Hoe gebruik je technische analyse in Forex trading?

Technische analyse speelt een belangrijke rol in Forex trading. Het stelt handelaren in staat om trends, prijsbewegingen en patronen in grafieken te analyseren om betere handelsbeslissingen te nemen. Hier zijn enkele manieren waarop je technische analyse kunt gebruiken in Forex trading:

 1. Identificeren van trends: Technische analyse helpt bij het identificeren van langetermijntrends op de valutamarkt. Door trendlijnen te tekenen en steunniveaus te bepalen, kun je potentiële keerpunten identificeren en beslissen of je een long- of shortpositie moet innemen.
 2. Gebruik van indicatoren: Technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI (relatieve sterkte-index) en MACD (Moving Average Convergence Divergence), helpen bij het identificeren van overbought- en oversoldcondities, evenals mogelijke trendomkeringen.
 3. Grafiekpatronen herkennen: Technische analyse maakt het mogelijk om verschillende grafiekpatronen te herkennen, zoals kop- en schouders, driehoeken, dubbele bodems en dubbele toppen. Deze patronen kunnen signalen geven over mogelijke trendomkeringen of voortzetting van de huidige trend.
 4. Ondersteunings- en weerstandsniveaus bepalen: Door historische prijsniveaus op de grafiek te identificeren, kun je belangrijke ondersteunings- en weerstandsniveaus bepalen. Deze niveaus kunnen dienen als leidraad bij het bepalen van entry- en exitpunten.
 5. Trading strategieën ontwikkelen: Technische analyse stelt handelaren in staat om verschillende tradingsstrategieën te ontwikkelen op basis van historische prijsbewegingen. Dit kan bijvoorbeeld het gebruiken van trendlijnen, breakouts, retracements of Fibonacci-niveaus omvatten.

Het verschil tussen technische en fundamentele analyse

Fundamentele en technische analyse zijn twee methoden die door forex-traders worden gebruikt om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. Beide methoden bieden unieke perspectieven en verschillen aanzienlijk van elkaar. Hieronder is een tabel die de belangrijkste verschillen tussen technische en fundamentele analyse laat zien.

Fundamentele analyseTechnische analyse
Fundamentele analyse baseert zich op macro-economische gegevens, beleidsbeslissingen en andere economische indicatoren.Technische analyse gebruikt historische prijsgegevens en technische indicatoren om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.
Deze methode is gebaseerd op de overtuiging dat de markt inefficiënt is en dat de huidige prijs niet altijd de werkelijke waarde van een valuta weerspiegelt.Deze methode gaat uit van de efficiëntie van de markt, dat wil zeggen dat alle informatie altijd in de prijs is opgenomen.
Fundamentele analyse is meer geschikt voor lange termijn beleggingen.Technische analyse is meer geschikt voor kortetermijnhandel en speculatieve doeleinden.

Dit zijn slechts enkele van de belangrijkste verschillen tussen fundamentele en technische analyse. Als effectieve Forex-trader kan het combineren van deze twee methoden je helpen een grondig begrip van de markt te hebben.

Het combineren van Fundamentele en Technische Analyse

Bij het combineren van fundamentele en technische analyse in de Forex-markt is het belangrijk om beide methoden te gebruiken om een vollediger beeld te krijgen van de marktsituatie.

Hoe kun je fundamentele en technische analyse samenvoegen?

Ik combineer vaak fundamentele en technische analyse om mijn handelsbeslissingen te versterken. Hier is hoe ik het doe:

 1. Begin altijd met een fundamentele analyse van de Forex-markt en de belangrijkste valutaparen. Dit omvat het bestuderen van macro-economische cijfers, zoals werkloosheidscijfers, inflatiecijfers en rentetarieven.
 2. Identificeer vervolgens belangrijke technische niveaus op de grafieken, zoals ondersteunings- en weerstandsniveaus, trendlijnen en patronen.
 3. Gebruik technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI (Relatieve Sterkte Index) en MACD (Moving Average Convergence Divergence), om de markttrends en momentum te analyseren.
 4. Vergelijk de bevindingen van zowel de fundamentele als de technische analyse om te zien of ze elkaar bevestigen of tegenspreken. Als beide analyses wijzen in dezelfde richting, vergroot dit mijn vertrouwen in een handelsmogelijkheid.
 5. Pas mijn handelsstrategieën aan op basis van de samengevoegde analyse. Als ik bijvoorbeeld een sterkere economische groei zie volgens de fundamentele analyse en een bullish trend op de grafieken volgens de technische analyse, kan ik besluiten om longposities in te nemen voor die valuta.
 6. Blijf alert op nieuwe informatie en pas zo nodig mijn strategie aan. De marktomstandigheden kunnen snel veranderen, dus het is essentieel om flexibel te blijven en niet alleen vast te houden aan één analysemethode.

Voordelen van het combineren van beide methoden

Als ervaren Forex-handelaar weet ik dat het combineren van fundamentele en technische analysemethoden verschillende voordelen met zich meebrengt. Door beide methoden te gebruiken, kan ik een breder perspectief krijgen op de Forex-markt en beter geïnformeerde beslissingen nemen.

Een van de belangrijkste voordelen van het combineren van fundamentele en technische analyse is dat het helpt om de kans op succesvolle handelsbeslissingen te vergroten. Fundamentele analyse helpt me om inzicht te krijgen in de onderliggende economische factoren die de wisselkoersen beïnvloeden, zoals macro-economische cijfers en monetaire beleidsbeslissingen.

Aan de andere kant helpt technische analyse me om trends en patronen in de historische koersgegevens te identificeren. Door deze twee methoden te combineren, kan ik een sterke basis leggen voor mijn handelsstrategieën en beter anticiperen op toekomstige marktbewegingen.

Een ander voordeel van het combineren van fundamentele en technische analyse is dat het mij helpt om mijn risico’s beter te beheersen. Door zowel de fundamentele als technische aspecten te analyseren, kan ik potentiële handelsmogelijkheden identificeren en tegelijkertijd mijn risico verminderen.

Bijvoorbeeld, wanneer ik een trend of patroon in de technische analyse zie dat overeenkomt met positieve fundamentele factoren, kan ik meer vertrouwen hebben in mijn handelsbeslissing en mijn blootstelling aan risico verminderen.

Conclusie

In deze gedetailleerde handleiding hebben we de belangrijkste aspecten van fundamentele analyse in de Forex markt besproken. Van het begrijpen van macro-economische cijfers tot het analyseren van de invloed van beleidsmakers op wisselkoersen, we hebben de essentiële stappen behandeld om een succesvolle FX handelaar te worden.

Door fundamentele en technische analyse te combineren, kunnen beleggers een holistisch beeld krijgen van de Forexmarkt en effectievere handelsbeslissingen nemen. Met deze kennis kunnen beginnende handelaren hun vaardigheden verbeteren en vertrouwen opbouwen om winstgevend te handelen in de Forexmarkt.

Meer over forex met onze blogs over Forex Trading Psychologie

Begin je reis door de fascinerende wereld van “Forex Marktanalyse” met onze diepgaande “Introductie tot de Forex Markt“, die je voorziet van de basis die je nodig hebt om deze dynamische en snel veranderende omgeving te begrijpen.

Zodra je een goed begrip hebt van de basis, wil je misschien meer te weten komen over de specifieke “Indicatoren voor Forex Marktanalyse” die traders gebruiken om winstgevende kansen te identificeren en te benutten. Hoe de “Rol van centrale banken in Forex Markt” valutaprijzen beïnvloedt, is een ander cruciaal onderwerp dat je niet mag missen.

Voor degenen onder jullie die geïnteresseerd zijn in technische analyse, hebben we een artikel over “Technische analyse in Forex Markt“. Maar als fundamentele analyse meer jouw ding is, hebben we ook “Fundamentele analyse in Forex Markt” dat de ins en outs van deze aanpak bespreekt.

Heb je je ooit afgevraagd hoe mondiale economische gebeurtenissen de Forex Markt beïnvloeden? Ons stuk over de “Invloed van mondiale economische gebeurtenissen op de Forex Markt” legt dit in detail uit. Misschien wil je ook de “Impact van inflatie en deflatie op Forex Marktanalyse” onderzoeken of hoe de “Politiek in Forex Marktanalyse” meespeelt.

Bovendien, als je nieuwsgierig bent naar hoe je MetaTrader kunt gebruiken voor marktanalyse, dan is “Gebruik van MetaTrader 4 en 5 in Forex Marktanalyse” iets voor jou.

Onze sectie “Forex Marktanalyse” biedt nog veel meer fascinerende artikelen, waaronder stukken over “Risicomanagement in Forex Marktanalyse“, “Reactie van de Forex Markt op natuurlijke rampen“, en zelfs de “Impact van pandemieën op de Forex Markt“. We kijken ernaar uit je te begeleiden op je Forex-reis!

Veelgestelde Vragen

1. Wat is fundamentele analyse in de Forex markt?

Fundamentele analyse in de Forex markt is een analysemethode waarbij gekeken wordt naar economische, politieke en sociaal-maatschappelijke factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van valuta’s. Door deze factoren te analyseren, kunnen beleggers en handelaren beter voorspellen hoe valutaparen zich zullen gedragen en welke richting ze op kunnen gaan.

2. Welke factoren worden meegenomen in de fundamentele analyse van de Forex markt?

Bij de fundamentele analyse van de Forex markt worden verschillende factoren meegenomen, waaronder economische indicatoren zoals het bruto binnenlands product (bbp), werkloosheidscijfers, rentetarieven, inflatiecijfers, handelsbalans en politieke gebeurtenissen zoals verkiezingen en beleidsbeslissingen.

3. Hoe kan ik fundamentele analyse gebruiken bij het handelen in Forex?

Om fundamentele analyse toe te passen bij het handelen in Forex, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van relevant nieuws en economische gegevens die van invloed kunnen zijn op de valutamarkten. Door deze informatie te gebruiken, kunt u betere beslissingen nemen over welke valutaparen u wilt verhandelen en wanneer u transacties wilt uitvoeren.

4. Zijn er risico’s verbonden aan het gebruik van fundamentele analyse in de Forex markt?

Net als bij elke vorm van marktanalyse zijn er risico’s verbonden aan het gebruik van fundamentele analyse in de Forex markt. Het is belangrijk om te onthouden dat economische en politieke situaties snel kunnen veranderen, en het is mogelijk dat de marktreactie niet altijd overeenkomt met wat u had verwacht op basis van uw analyse. Het is essentieel om uw risicobeheerstrategieën te gebruiken en uw transacties zorgvuldig te plannen

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *