In dit artikel

Economische Kalenders in Forex Trading

De Invloed Van Economische Kalenders Op Forex Trading (2023)

In dit artikel

Handelt u in forex maar wordt uw strategie verstoord door onvoorspelbare marktbewegingen? Dit is een veelvoorkomend probleem dat ik zelf ook heb ervaren en waarvoor ik een oplossing heb gezocht.

Na veel onderzoek en analyse, ontdekte ik het belang van economische kalenders bij forexhandel. In dit artikel geef ik u inzichten over hoe economische kalenders een cruciale rol spelen in deze volatiele wereld en hoe u deze kunt gebruiken om uw handelsprestaties te verbeteren.

Dus, ben je klaar om je forexhandel naar een hoger niveau te brengen?.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Economische kalenders zijn essentiële tools voor forex traders, omdat ze belangrijke economische gebeurtenissen bijhouden die de prijzen van valutaparen kunnen beïnvloeden.
 • Belangrijke economische indicatoren op de economische kalender zijn onder andere het BBP, werkloosheidspercentage, inflatiecijfers en rentevoetbeslissingen.
 • Het begrijpen en volgen van de economische kalender kan forex traders helpen om beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen en hun strategieën aan te passen op basis van deze gegevens.
 • Door de impact van economische gebeurtenissen op valutaparen te analyseren en handelsstrategieën te plannen op basis van economische kalendergegevens, kunnen forex traders kansen identificeren en succesvolle trades uitvoeren.

Wat is een economische kalender en hoe het forex trading beïnvloedt

Een economische kalender is een essentieel hulpmiddel voor elke forex trader. Het is een soort agenda die alle belangrijke economische gebeurtenissen ter wereld bijhoudt, zoals beslissingen over rentetarieven, werkloosheidscijfers, en BBP-rapporten.

Deze gebeurtenissen hebben vaak een significante invloed op de forex markt en kunnen prijzen van valutaparen sterk beïnvloeden.

Het begrijpen en volgen van de economische kalender kan helpen bij het maken van beter geïnformeerde handelsbeslissingen. Bijvoorbeeld, als de economische kalender aangeeft dat de Amerikaanse Federal Reserve waarschijnlijk de rente zal verhogen, zou dit kunnen leiden tot een stijging van de waarde van de dollar.

Door op de hoogte te blijven van dergelijke aankondigingen, kunnen forex traders hun posities in de markt dienovereenkomstig aanpassen en mogelijk profiteren van deze prijsbewegingen. Zo draagt de economische kalender bij aan effectieve forex trading strategieën.

Belangrijke economische indicatoren op de economische kalender

Op de economische kalender staan verschillende belangrijke economische indicatoren die invloed kunnen hebben op forex trading, zoals het BBP, werkloosheidspercentage, inflatiecijfers en rentevoetbeslissingen.

BBP

Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is een van de belangrijkste economische indicatoren op de economische kalender voor forex trading. Het BBP meet de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd in een bepaalde periode.

Deze cijfers geven belangrijke inzichten in de economische gezondheid en groei van een land, wat direct van invloed kan zijn op de waarde van zijn valuta.

Bij het gebruik van een economische kalender voor forex trading is het belangrijk om aandacht te besteden aan de publicatie van BBP-cijfers. Een positieve groei van het BBP kan leiden tot een stijging van de valuta, terwijl een negatieve groei juist kan leiden tot een daling.

Werkloosheidspercentage

Het werkloosheidspercentage is een belangrijke economische indicator op de economische kalender die aanzienlijke invloed kan hebben op de Forex-markt. Dit cijfer meet het percentage mensen dat werkloos is in een bepaald land of regio.

Een stijging van het werkloosheidspercentage kan duiden op een verslechtering van de economie, wat kan leiden tot een depreciatie van de valuta. Aan de andere kant kan een daling van het werkloosheidspercentage wijzen op een sterke economische groei, wat kan leiden tot een waardestijging van de valuta.

Het is daarom essentieel voor forexhandelaren om op de hoogte te blijven van deze cijfers en ze te analyseren bij het nemen van handelsbeslissingen.

Inflatiecijfers

Inflatiecijfers zijn een belangrijke economische indicator die van invloed is op forex trading. Inflatie verwijst naar de stijging van prijzen van goederen en diensten in een land. Een stijging van de inflatie kan leiden tot een depreciatie van de valuta van dat land, wat weer gevolgen kan hebben voor forexparen.

Als de inflatie hoog is, kan dit betekenen dat de waarde van een valuta daalt ten opzichte van andere valuta’s. Dit kan handelaren beïnvloeden bij het nemen van beslissingen over het kopen of verkopen van valutaparen.

Het is daarom essentieel om inflatiecijfers te volgen en hun mogelijke impact op de forexmarkt te begrijpen.

Economische Kalenders in Forex Trading

Rentevoetbeslissingen

Als forexhandelaar is het van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van rentevoetbeslissingen omdat ze een aanzienlijke invloed kunnen hebben op de valutaprijzen. Wanneer centrale banken besluiten om de rente te verhogen of te verlagen, kan dit leiden tot grote prijsbewegingen in valutaparen.

Een renteverhoging kan de waarde van een valuta versterken, terwijl een renteverlaging de waarde kan verzwakken. Het is daarom essentieel om de economische kalender te raadplegen en op de hoogte te blijven van aankomende rentevergaderingen en beslissingen van centrale banken.

Door deze gegevens te analyseren en te begrijpen, kunt u uw handelsstrategieën aanpassen en profiteren van mogelijke kansen in de forexmarkt. Het is ook belangrijk om te onthouden dat rentevoetbeslissingen niet alleen invloed hebben op individuele valuta’s, maar ook op het marktsentiment en de algemene volatiliteit van de markt.

Hoe een economische kalender te gebruiken bij forex trading

Bij forex trading is het belangrijk om een economische kalender te gebruiken om de impact van economische gebeurtenissen op valutaparen te analyseren en handelsstrategieën te plannen op basis van de gegevens op de kalender.

Analyseren van de impact van economische gebeurtenissen op valutaparen

Als forex trader is het essentieel om de impact van economische gebeurtenissen op valutaparen te analyseren. Door dit te doen, kan je beter begrijpen hoe de prijzen van forexparen worden beïnvloed en welke kansen er kunnen ontstaan. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden bij het analyseren van deze impact:

 1. Let op belangrijke aankondigingen: Houd de economische kalender goed in de gaten en markeer belangrijke aankondigingen zoals rentebeslissingen, werkloosheidscijfers en inflatiegegevens.
 2. Begrijp de verwachtingen: Voorafgaand aan een economische aankondiging zijn er meestal verwachtingen in de markt. Het is belangrijk om deze verwachtingen te begrijpen, omdat ze invloed kunnen hebben op hoe valutaparen reageren.
 3. Analyseer vorige resultaten: Kijk naar eerdere resultaten van vergelijkbare economische gebeurtenissen om een idee te krijgen van hoe valutaparen in het verleden hebben gereageerd. Dit kan helpen bij het voorspellen van mogelijke prijsbewegingen.
 4. Gebruik technische analyse: Combineer je kennis van economische gebeurtenissen met technische analyse om patronen en trends in prijsbewegingen te identificeren. Dit kan helpen bij het nemen van beslissingen over wanneer je een positie inneemt of sluit.
 5. Wees voorbereid op volatiliteit: Economische aankondigingen kunnen leiden tot sterke en plotselinge prijsbewegingen. Wees voorbereid op deze volatiliteit en pas je handelsstrategie dienovereenkomstig aan. Het stellen van stop loss-niveaus kan ook helpen om eventuele verliezen te beperken als de markt onverwacht reageert.
 6. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws: Houd jezelf op de hoogte van het laatste economische nieuws en eventuele updates die invloed kunnen hebben op valutaparen. Dit stelt je in staat om snel te reageren op nieuwe informatie en opportunistisch te handelen.

Plannen van handelsstrategieën op basis van economische kalendergegevens

Als forexhandelaar is het belangrijk om strategische beslissingen te nemen op basis van de informatie die wordt verstrekt in de economische kalender. Hier zijn enkele tips om handelsstrategieën te plannen op basis van economische kalendergegevens:

 1. Analyseer de impact van economische gebeurtenissen op valutaparen: Bestudeer hoe specifieke economische cijfers historisch gezien de prijsbeweging van valutaparen hebben beïnvloed. Identificeer welke cijfers waarschijnlijk een grote impact zullen hebben en welke minder relevant zijn voor de forexmarkt.
 2. Kijk naar trends en correlaties: Analyseer hoe bepaalde economische gebeurtenissen in het verleden hebben geleid tot consistente trends of correlaties tussen valutaparen. Dit kan u helpen bij het identificeren van mogelijke handelsmogelijkheden.
 3. Plan uw transacties vóór aankondigingen: Op basis van de economische kalender kunt u vooruit plannen en uw posities innemen voordat belangrijke aankondigingen worden gedaan. Dit stelt u in staat om te profiteren van volatiliteit en potentiële prijsbewegingen die kunnen optreden na de aankondiging.
 4. Vermijd handelen tijdens zeer volatiele tijden: Hoewel economische gebeurtenissen kansen kunnen bieden, kan handelen tijdens zeer volatiele tijden riskant zijn. Overweeg uw risicotolerantie en vermijd transacties die mogelijk te riskant zijn.
 5. Gebruik technische analyses in combinatie met economische kalendergegevens: Voer technische analyses uit op valutaparen om prijsniveaus te identificeren waarop u kunt handelen. Combineer deze informatie vervolgens met economische kalendergegevens om uw handelsstrategieën te verfijnen.
 6. Stel stop loss-niveaus in: Om uw risico te beheersen, is het belangrijk om stop loss-niveaus in te stellen voor uw transacties. Dit zorgt ervoor dat u beschermd bent tegen onverwachte prijsbewegingen die kunnen optreden na economische aankondigingen.

Belangrijke tips bij het gebruik van een economische kalender voor forex trading

– Houd altijd de nieuwste aankondigingen in de gaten.

– Let op zowel de verwachtingen als de daadwerkelijke resultaten van economische gebeurtenissen.

– Voer technische analyses uit in combinatie met economische kalendergegevens.

– Houd rekening met de volatiliteit en liquiditeit van de markt bij het plannen van uw transacties.

– Bepaal uw risicotolerantie en stel stop loss-niveaus in om uw portefeuille te beschermen.

Economische Kalenders in Forex Trading

Blijf op de hoogte van de nieuwste aankondigingen

Ik raad ten zeerste aan om altijd op de hoogte te blijven van de nieuwste aankondigingen op de economische kalender. Het is essentieel om te begrijpen welke belangrijke economische gebeurtenissen eraan komen, omdat deze aankondigingen grote invloed kunnen hebben op de forexmarkt.

Door op de hoogte te blijven, kunt u anticiperen op mogelijke prijsbewegingen en uw handelsstrategie dienovereenkomstig aanpassen.

Wanneer u op de hoogte bent van de nieuwste aankondigingen, kunt u ook beter inschatten hoe de markt zal reageren. Het is belangrijk om te begrijpen dat de markt kan reageren op zowel positief als negatief nieuws, dus het is essentieel om te weten welke factoren invloed kunnen hebben op valutaparen en hoe u daarop kunt inspelen.

Door constant bij te blijven met de nieuwste aankondigingen, kunt u snel handelen en uw positie in de markt aanpassen wanneer dat nodig is. Dit stelt u in staat om kansen te benutten en potentiële verliezen te beperken.

Let op de verwachtingen en de daadwerkelijke resultaten

Een belangrijk aspect bij het gebruik van een economische kalender voor forex trading is het nauwlettend in de gaten houden van zowel de verwachtingen als de daadwerkelijke resultaten van economische gebeurtenissen.

Verwachtingen kunnen een sterke invloed hebben op de markt en de prijsbewegingen van valutaparen. Het is essentieel om te begrijpen hoe de markt reageert op verschillende economische indicatoren en om eventuele afwijkingen tussen de verwachtingen en de werkelijke resultaten te identificeren.

Dit stelt handelaren in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun handelsstrategieën dienovereenkomstig aan te passen. Door op de hoogte te blijven van deze belangrijke aspecten, kunnen handelaren profiteren van kansen in de markt en potentiële risico’s vermijden.

Voer technische analyses uit in combinatie met economische kalendergegevens

Technische analyses kunnen waardevolle inzichten bieden bij het handelen in forex, vooral wanneer ze worden gecombineerd met economische kalendergegevens. Hier zijn enkele manieren waarop technische analyses kunnen worden uitgevoerd in combinatie met economische kalendergegevens:

 1. Identificeer belangrijke niveaus: Gebruik technische indicatoren zoals ondersteunings- en weerstandsniveaus om te bepalen waar prijsbewegingen mogelijk kunnen veranderen. Combineer deze niveaus met geplande economische gebeurtenissen om te zien of er potentiële koersuitslagen kunnen optreden.
 2. Kijk naar markttrends: Analyseer trends op basis van historische prijsgegevens en combineer deze analyse met verwachte economische aankondigingen. Dit kan helpen bij het identificeren van mogelijke kansen voor het plaatsen van handelsposities.
 3. Gebruik technische indicatoren: Maak gebruik van verschillende technische indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden, RSI (Relative Strength Index) of MACD (Moving Average Convergence Divergence), samen met de economische kalendergegevens. Deze combinatie kan nuttige signalen opleveren voor het betreden of verlaten van een positie.
 4. Volg de volatiliteit: Monitor de volatiliteit op de markt tijdens belangrijke economische aankondigingen en vergelijk dit met historisch volatiliteitsgedrag. Dit kan helpen bij het bepalen van mogelijke risico’s en het stellen van stop-lossniveaus.
 5. Houd rekening met sentiment: Gebruik zowel technische analyses als economische kalendergegevens om het marktsentiment te begrijpen. Als de technische indicatoren bijvoorbeeld aangeven dat een valutapaar overbought is, terwijl er een belangrijke economische aankondiging op de agenda staat, kan dit wijzen op mogelijke marktreacties.

Neem de volatiliteit en liquiditeit van de markt in overweging

Bij het gebruik van een economische kalender voor forex trading is het essentieel om de volatiliteit en liquiditeit van de markt in overweging te nemen. Volatiliteit verwijst naar de mate van prijsbeweging in een valutapaar, terwijl liquiditeit verwijst naar de mate waarin een financieel instrument gemakkelijk kan worden gekocht of verkocht zonder grote prijsschommelingen te veroorzaken.

Door rekening te houden met de volatiliteit en liquiditeit van de markt, kan een belegger beter begrijpen hoe risicovol een handelspositie kan zijn en hoe snel ze kunnen kopen of verkopen. Bijvoorbeeld, als een valutapaar erg volatiel is, kan dit betekenen dat de koersen snel en onvoorspelbaar kunnen fluctueren, wat een hoger risico met zich meebrengt.

Aan de andere kant kan een gebrek aan liquiditeit resulteren in moeilijkheden bij het uitvoeren van transacties tegen gewenste prijzen.

Het is raadzaam om voorzichtig te zijn tijdens perioden van hoge volatiliteit en lage liquiditeit, omdat dit tot grotere spreads en slippage kan leiden. Daarom is het belangrijk om de economische kalender te gebruiken om aankomende economische gebeurtenissen en nieuwsaankondigingen te identificeren die de volatiliteit kunnen vergroten of de liquiditeit kunnen verminderen.

Met deze informatie kunt u uw handelsstrategieën aanpassen door bijvoorbeeld uw risicotolerantie aan te passen of uw handelsactiviteit te beperken tijdens deze tijden.

Bepaal uw risicotolerantie en stel stop loss-niveaus in

Als forex trader is het van cruciaal belang om uw risicotolerantie te bepalen en stop loss-niveaus in te stellen. Dit helpt u bij het beschermen van uw kapitaal en het beheersen van uw potentiële verliezen. Hier zijn enkele belangrijke punten om in gedachten te houden:

 • Analyseer uw eigen risicotolerantie voordat u begint met handelen. Bepaal welk niveau van verlies u comfortabel kunt dragen zonder dat dit uw financiële situatie schaadt.
 • Stel stop loss-niveaus in voor al uw posities. Een stop loss-order is een instructie die u geeft aan uw broker om een transactie automatisch te sluiten wanneer de prijs een bepaald niveau bereikt. Dit helpt bij het beperken van uw verliezen als de markt zich tegen u keert.
 • Houd rekening met volatiliteit en liquiditeit bij het instellen van stop loss-niveaus. Sommige valutaparen kunnen zeer volatiel zijn, waardoor de prijs snel kan fluctueren. Zorg ervoor dat uw stop loss-niveau voldoende ruimte laat voor normale prijsbewegingen.
 • Pas uw stop loss-niveaus aan op basis van marktomstandigheden. Als de markt zeer volatiel is, kan het nodig zijn om uw stop loss-niveaus breder in te stellen om te voorkomen dat u wordt gestopt door normale prijsschommelingen.
 • Wees consistent met het gebruik van stop loss-niveaus. Het is belangrijk om consistentie in te bouwen in uw handelsstrategieën om emotionele beslissingen te vermijden. Houd u aan uw stop loss-niveaus, zelfs als de markt tijdelijk tegen u ingaat.

Conclusie

In deze blog hebben we besproken hoe economische kalenders een grote invloed hebben op forex trading. Ze bieden belangrijke informatie over economische indicatoren en gebeurtenissen die de prijsbewegingen van valutaparen kunnen beïnvloeden.

Door gebruik te maken van een economische kalender kunnen handelaren hun strategieën plannen en rekening houden met de volatiliteit en liquiditeit van de markt. Het begrijpen en analyseren van economische kalendergegevens kan u helpen succesvol te zijn in de forexhandel.

Meer over forex met onze blogs over Forex Trading Tools en Software

In de spannende wereld van Forex trading zijn er tal van “Forex Trading Tools en Software” beschikbaar die je kunnen helpen om geïnformeerde en strategische beslissingen te nemen. Laten we eens een kijkje nemen op enkele van de beschikbare hulpmiddelen en hoe je ze kunt toepassen.

Begrijp de toekomst van handel door een blik te werpen op “AI in Forex Trading” of leer hoe je je trading set-up kunt verbeteren met “Forex Trading met Virtual Private Servers (VPS)“. Als je graag nieuwe strategieën wilt testen zonder het risico te lopen, biedt “Forex Trading Simulatie Software” een geweldige oplossing. En voor degenen met een strak budget, zijn er ook tal van “Gratis Forex Trading Tools” beschikbaar.

We bieden ook inzicht in “Voorspellende Analyse in Forex Trading” en hoe dit kan bijdragen aan betere handelsbeslissingen. Leer ook over “Copy Trading Software” en “Social Trading Platforms in Forex” om te zien hoe je kunt leren van de prestaties van andere succesvolle handelaren.

Plan je trading dagen efficiënter met behulp van “Economische Kalenders in Forex Trading” en maak gebruik van “Sentiment Analyse Tools in Forex Trading” om het algemene marktsentiment te begrijpen. Ontvang tijdige updates met “Forex Trading Signalen” en duik dieper in markttrends met “Forex Trading Analyse Tools“.

Het “Gebruik Van Forex Trading Tools” kan je een voorsprong geven in deze concurrerende markt, vooral als je gespecialiseerde “Forex Trading Tools voor Marktanalyse” inzet. Maak kennis met “Datavisualisatie Tools in Forex Trading” voor een intuïtieve en makkelijk te begrijpen weergave van marktgegevens.

Ervaar de kracht van geautomatiseerde strategievorming met onze “Forex Trading Strategie Generator” en houd overzicht met “Forex Trading Dashboards“. Begrijp marktbewegingen op een nieuwe manier met “Heatmaps in Forex Trading“.

Natuurlijk, bij het navigeren door al deze opties is het cruciaal om te weten hoe je de beste tools voor jouw behoeften kunt selecteren. Ons artikel over “Kiezen van de Juiste Forex Trading Tools” kan hierbij helpen. Tenslotte, wees je bewust van de mogelijke “Valstrikken Bij het Gebruik Van Forex Trading Software” om een soepele en succesvolle trading ervaring te waarborgen.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de invloed van economische kalenders op forex trading?

Economische kalenders spelen een belangrijke rol in forex trading, aangezien ze belangrijke economische gebeurtenissen en aankondigingen bevatten die de valutamarkt kunnen beïnvloeden. Handelaren gebruiken deze kalenders om op de hoogte te blijven van belangrijke gebeurtenissen zoals rentebesluiten, werkloosheidscijfers en handelsbalanscijfers, omdat deze gegevens invloed kunnen hebben op de waarde van valuta’s.

2. Waar kan ik een economische kalender vinden voor forex trading?

Er zijn verschillende websites en platforms waar je een economische kalender kunt vinden voor forex trading. Enkele populaire opties zijn Forex Factory, Investing.com en DailyFX. Deze websites bieden gedetailleerde kalenders met belangrijke economische gebeurtenissen en aankondigingen, inclusief de verwachte impact op de valutamarkt.

3. Hoe kan ik economische kalenders gebruiken bij mijn forex handel?

Als forex handelaar kun je economische kalenders gebruiken om op de hoogte te blijven van belangrijke gebeurtenissen die de markt kunnen beïnvloeden. Door vooruit te plannen en rekening te houden met deze gebeurtenissen, kun je je handelsstrategieën aanpassen en mogelijke volatiliteit benutten. Je kunt bijvoorbeeld besluiten om posities te sluiten voordat een belangrijke aankondiging wordt gedaan of juist nieuwe posities in te nemen op basis van de verwachte impact van een aankomende gebeurtenis.

4. Hoe kan ik mijn risico beheren bij het handelen op basis van economische kalenders?

Het handelen op basis van economische kalenders brengt inherent risico met zich mee, omdat markten volatiel kunnen zijn tijdens belangrijke gebeurtenissen. Om je risico te beheren, is het belangrijk om een solide risicobehe

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *