In dit artikel

Economische indicatoren in Forex trading

Economische indicatoren die elke Forex handelaar zou moeten kennen

In dit artikel

Het navigeren door de turbulente wateren van de Forex handel kan overweldigend zijn, vooral als je niet bekend bent met economische indicatoren. Maar wees gerust, ik begrijp de uitdagingen omdat ik ze zelf heb aangepakt en ontdekte dat de sleutel ligt in het domein van economische signalen.

Deze blogpost is ontworpen om licht te werpen op belangrijke economische indicatoren, zoals BBP, beleidsrente, consumentenprijsindex en hoe deze de Forex markt beïnvloeden. Laten we deze spannende reis beginnen naar beter geïnformeerde valutahandelbeslissingen!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

  • Werkloosheidspercentage is een cruciale economische indicator die de gezondheid van een economie weerspiegelt en kan helpen bij het voorspellen van veranderingen in de Forex-markt.
  • Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is essentieel voor Forex – handelaren, omdat het inzicht geeft in de economische gezondheid en groei van een land, en kan worden gebruikt om valutavolatiliteit te voorspellen.
  • Inflatiecijfers, zoals gemeten aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI), hebben invloed op de waarde van een valuta en het begrijpen ervan kan handelaren helpen bij het nemen van strategische handelsbeslissingen.
  • De handelsbalans, het verschil tussen de waarde van export en import van een land, kan wijzen op de sterkte of zwakte van een valuta en handelaren kunnen deze indicator gebruiken om markttrends te begrijpen.
  • Rentes, vastgesteld door centrale banken, hebben invloed op de waarde van valuta’s en het begrijpen van rentebesluiten en aankondigingen kan handelaren helpen bij het ontwikkelen van succesvolle strategieën.

Belangrijkste Economische Indicatoren voor Forex Handelaren

Het werkloosheidspercentage, het bruto binnenlands product (BBP), de inflatiecijfers, de handelsbalans en de rentes zijn de belangrijkste economische indicatoren die elke Forex handelaar zou moeten kennen.

Werkloosheidspercentage

Het werkloosheidspercentage is een cruciale economische indicator die elke Forex handelaar nauwlettend in de gaten zou moeten houden. Het biedt inzicht in het aantal mensen dat actief op zoek is naar werk, maar nog niet succesvol is geweest.

Dit percentage weerspiegelt direct de gezondheid van een economie en kan worden gebruikt om mogelijke veranderingen in de forexmarkt te voorspellen. Een hoge werkloosheid kan duiden op een zwakke economie, wat vaak leidt tot waardevermindering van de valuta.

Aan de andere kant kan een lage werkloosheidsgraad aangeven dat de economie sterk is, wat potentieel kan leiden tot een stijging van de waarde van een valuta. Het is dus belangrijk dat we als handelaren aandacht besteden aan deze indicator om onze handelsstrategieën dienovereenkomstig aan te passen.

Bruto Binnenlands Product (BBP)

Als Forex-handelaar is het van essentieel belang om vertrouwd te zijn met het Bruto Binnenlands Product (BBP) als economische indicator. Het BBP is de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd gedurende een bepaalde periode.

Dit cijfer geeft inzicht in de economische gezondheid en groei van een land.

Het BBP is een belangrijke indicator omdat het de basis vormt voor veel economische beslissingen, waaronder investeringen en handelsactiviteiten. Als Forex-handelaar kunt u het BBP gebruiken om de volatiliteit van een valuta te voorspellen.

Een sterke groei van het BBP kan bijvoorbeeld leiden tot een stijging van de valutawaarde, terwijl een krimp van het BBP juist kan leiden tot een daling.

Daarnaast kan het BBP ook inzicht geven in de inflatiecijfers van een land. Als het BBP sterk groeit, kan dit wijzen op een hogere vraag naar goederen en diensten, wat op zijn beurt weer kan leiden tot hogere prijzen en inflatie.

Als Forex-handelaar kunt u deze informatie gebruiken om uw handelsbeslissingen te onderbouwen en te bepalen welke valuta u wilt kopen of verkopen.

Inflatiecijfers

Inflatiecijfers zijn een belangrijke economische indicator die elke Forex handelaar zou moeten kennen. Inflatie meet de stijging van de prijs van goederen en diensten over een bepaalde periode.

Het wordt gemeten aan de hand van verschillende indices, zoals de consumentenprijsindex (CPI). Hoge inflatie kan de waarde van een valuta negatief beïnvloeden, omdat het de koopkracht van consumenten vermindert.

Aan de andere kant kan lage inflatie stabiele economische omstandigheden aangeven, wat gunstig kan zijn voor de waarde van een valuta. Door het begrijpen en volgen van inflatiecijfers, kunnen Forex handelaren beter inspelen op veranderingen in valutawaardering en markttrends, waardoor ze strategischere handelsbeslissingen kunnen nemen.

Economische indicatoren in Forex trading

Handelsbalans

De handelsbalans is een belangrijke economische indicator die elke forex handelaar zou moeten kennen. Het verwijst naar het verschil tussen de waarde van de export en import van een land gedurende een bepaalde periode.

Een positieve handelsbalans betekent dat een land meer exporteert dan importeert, terwijl een negatieve handelsbalans aangeeft dat een land meer importeert dan exporteert.

Als forex handelaar kan kennis van de handelsbalans je helpen bij het voorspellen van mogelijke koersveranderingen in valuta. Als een land bijvoorbeeld een positieve handelsbalans heeft, kan dit wijzen op een sterke valuta, omdat er vraag is naar goederen en diensten uit dat land.

Aan de andere kant kan een negatieve handelsbalans wijzen op een zwakkere valuta, omdat er veel geld wordt besteed aan import.

Rentes

Rentes spelen een cruciale rol in de Forex-markt, en het is essentieel voor elke handelaar om ze te begrijpen. De rentevoeten worden vastgesteld door centrale banken en hebben invloed op de waarde van valuta’s.

Als de rente stijgt, wordt de betreffende valuta aantrekkelijker voor beleggers, wat kan leiden tot een stijging van de waarde. Aan de andere kant kan een daling van de rente zorgen voor een daling van de valutawaarde.

Het is belangrijk om rekening te houden met rentebesluiten en aankondigingen van centrale banken, omdat deze aanzienlijke invloed kunnen hebben op de Forex-markt. Een goede kennis van rentebesluiten en het volgen van economisch nieuws kan handelaren helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het ontwikkelen van succesvolle handelsstrategieën.

Hoe Economische Indicatoren de Forex Markt Beïnvloeden

Economische indicatoren hebben een aanzienlijke invloed op de Forex markt, met name op de valutawaardering, markttrends en de algemene volatiliteit van de markt.

Impact op valutawaardering

Economische indicatoren hebben een significante impact op de valutawaardering in de Forex markt. Het is essentieel voor handelaren om deze indicatoren te begrijpen, omdat ze de kracht hebben om de waarde van een valuta te versterken of verzwakken.

Bijvoorbeeld, positieve economische cijfers zoals een stijging in het bruto binnenlands product (BBP) en een daling in het werkloosheidspercentage kunnen leiden tot een versterking van de valuta.

Daarentegen kunnen negatieve indicatoren zoals een stijgende inflatie en een verslechterende handelsbalans de waarde van een valuta aantasten. Het is dus cruciaal voor Forex handelaren om op de hoogte te blijven van deze economische indicatoren en hun impact op de valutawaardering te begrijpen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen in hun handelsactiviteiten.

Economische indicatoren in Forex trading

Veranderingen in markttrends

Markttrends kunnen sterk worden beïnvloed door economische indicatoren en spelen een cruciale rol in het succes van Forex handelaren. Het begrijpen van deze trends is essentieel bij het ontwikkelen van effectieve handelsstrategieën.

Door het analyseren van economische indicatoren zoals werkloosheidspercentage, bruto binnenlands product (BBP), inflatiecijfers, handelsbalans en rentes, kunnen handelaren belangrijke informatie verkrijgen over de gezondheid van een economie en potentiële koersbewegingen van valuta’s.

Veranderingen in deze markttrends kunnen aangeven of een valuta sterker of zwakker wordt en kunnen handelaren helpen bij het bepalen van het beste moment om te kopen of verkopen. Het is daarom van groot belang voor Forex handelaren om deze indicatoren grondig te bestuderen en hun invloed op markttrends te begrijpen.

Volatiliteit in de markt

Volatiliteit in de markt is een belangrijk concept voor elke Forex handelaar om te begrijpen. Het verwijst naar de mate van onvoorspelbaarheid en schommelingen in de prijzen van valuta’s. Hoge volatiliteit kan resulteren in grote winsten, maar het brengt ook risico’s met zich mee.

Als handelaar moet je alert zijn op factoren die volatiliteit kunnen veroorzaken, zoals economische nieuwsaankondigingen, politieke gebeurtenissen en onverwachte marktschommelingen. Het kennen van je risicotolerantie en het hebben van een robuust risicomanagementplan is essentieel om de impact van volatiliteit op je handelsbeslissingen te minimaliseren.

Het is ook belangrijk om te beseffen dat volatiliteit kan veranderen en dat wat vandaag volatiel is, morgen misschien stabiel kan zijn.

Het Gebruik van Economische Indicatoren bij Forex Trading

Bij forex handel is het gebruik van economische indicatoren essentieel voor zowel fundamentele analyse als technische analyse.

Fundamentele analyse

Als Forex handelaar is het essentieel om vertrouwd te zijn met fundamentele analyse. Bij fundamentele analyse kijk je naar verschillende economische factoren en nieuwsgebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de valutawaardering.

Deze factoren omvatten onder andere het Bruto Binnenlands Product (BBP), inflatiecijfers, werkloosheidspercentage en handelsbalans. Door deze indicatoren te analyseren, kun je een beter inzicht krijgen in de economische situatie van een land en de mogelijke impact op de valutamarkt.

Het begrijpen en toepassen van fundamentele analyse kan je helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het ontwikkelen van effectieve handelsstrategieën.

Het succesvol gebruik van fundamentele analyse vereist regelmatig up-to-date blijven met economisch nieuws en het analyseren van meerdere indicatoren om een vollediger beeld te krijgen. Het is ook belangrijk om de context van de gegevens te begrijpen en rekening te houden met andere factoren die de markt kunnen beïnvloeden.

Technische analyse

Technische analyse is een belangrijke tool voor Forex handelaren, omdat het hen helpt om trends in de markt te identificeren en voorspellingen te doen op basis van historische gegevens. Bij technische analyse worden grafieken en indicatoren gebruikt om patronen en signalen te herkennen die kunnen wijzen op toekomstige prijsbewegingen van valuta’s.

Door het bestuderen van grafieken met behulp van indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en exponentiële voortschrijdende gemiddelden, kunnen handelaren inzicht krijgen in de richting van de markt en potentiële instappunten en uitstappunten bepalen.

Deze analyse kan handelaren helpen om strategieën te ontwikkelen en de kans op succesvolle transacties te vergroten.

Een belangrijk aspect van technische analyse is het begrijpen van de emoties die handelaren kunnen beïnvloeden. Angst en hebzucht kunnen de markt beïnvloeden en leiden tot irrationele beslissingen.

Technische analyse helpt handelaren om objectieve informatie te verkrijgen en emoties uit te schakelen bij het nemen van beslissingen. Het is echter belangrijk op te merken dat technische analyse niet altijd 100% nauwkeurig is, aangezien marktomstandigheden kunnen veranderen.

Het belang van nieuwsaankondigingen

Nieuwsaankondigingen zijn van vitaal belang voor forex handelaren, aangezien ze directe invloed kunnen hebben op de valutamarkt. Het begrijpen van de actualiteit en het volgen van economische gebeurtenissen is essentieel om winstgevende handelsbeslissingen te nemen.

Nieuwsaankondigingen kunnen zorgen voor grote schommelingen in valutawaarderingen en creëren nieuwe handelsmogelijkheden. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de economische kalender en om te weten wanneer belangrijke aankondigingen worden verwacht, zoals rentebesluiten, werkloosheidscijfers of inflatierapporten.

Handelaren moeten snel kunnen reageren op deze nieuwsaankondigingen en hun handelsstrategieën dienovereenkomstig aanpassen.

Tips voor het Gebruik van Economische Indicatoren bij Forex Trading

Blijf op de hoogte van economisch nieuws en analyseer meerdere indicatoren voor consistent succes in jouw Forex trading. Leer hoe economische indicatoren de markt beïnvloeden en maak gebruik van risicomanagementstrategieën.

Lees verder om te ontdekken hoe je deze tips kunt toepassen en jouw Forex handelsstrategieën kunt verbeteren.

Blijf op de hoogte van economisch nieuws

Het is essentieel voor elke Forex handelaar om op de hoogte te blijven van het laatste economische nieuws. Dit komt doordat economische indicatoren een grote invloed kunnen hebben op de valutamarkten en de waarde van verschillende valuta’s.

Door op de hoogte te zijn van economisch nieuws, kun je markttrends herkennen, volatiliteit anticiperen en betere beslissingen nemen bij het handelen in Forex. Het volgen van economisch nieuws stelt je in staat om de impact van belangrijke gebeurtenissen en aankondigingen te begrijpen en daarop in te spelen.

Het is belangrijk om regelmatig het nieuws te raadplegen en jezelf op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de wereldeconomie om succesvol te zijn als Forex handelaar.

Analyseer meerdere indicatoren

Een belangrijke stap bij het begrijpen van economische indicatoren voor forex trading is het analyseren van meerdere indicatoren. Het is essentieel om een brede kijk te hebben op de economische situatie en trends om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.

Door het combineren van verschillende indicatoren, zoals werkloosheidspercentage, bruto binnenlands product (BBP), inflatiecijfers, handelsbalans en rentes, kan een forex handelaar een beter inzicht krijgen in de markt en de mogelijke impact op valutawaardering, markttrends en volatiliteit.

Het analyseren van meerdere indicatoren biedt een meer holistisch beeld en helpt bij het maken van strategische beslissingen voor consistent succes in forex trading.

Begrijp de context van de gegevens

Het begrijpen van de context van economische gegevens is essentieel voor elke Forex-handelaar. Deze gegevens kunnen variëren van inflatiecijfers tot werkloosheidspercentages en zijn cruciaal bij het nemen van weloverwogen handelsbeslissingen.

Door de context van deze gegevens te begrijpen, kun je beter anticiperen op mogelijke marktbewegingen en trends. Dit betekent dat je niet alleen naar de cijfers zelf moet kijken, maar ook naar de omstandigheden die deze cijfers beïnvloeden.

Dit omvat factoren zoals economisch beleid, geopolitieke gebeurtenissen en wereldwijde trends. Het analyseren en begrijpen van de context stelt je in staat om een ​​completer beeld te krijgen van de impact van deze gegevens op de valutawaardering en de bredere marktomstandigheden, waardoor je beter voorbereid bent om winstgevende handelssignalen te herkennen en te benutten.

Maak gebruik van risicomanagementstrategieën

Als Forex handelaar is het essentieel om risicomanagementstrategieën toe te passen. Dit helpt je om verliezen te beperken en je kapitaal te beschermen. Een van de belangrijkste strategieën is het bepalen van een stop loss niveau voor elke trade.

Dit betekent dat je van tevoren een punt vaststelt waarop je bereid bent om je verlies te nemen en uit de trade te stappen. Het is belangrijk om realistisch te zijn bij het bepalen van je stop loss niveau en niet te hopen op een ommekeer in de markt.

Een andere risicomanagementstrategie is het diversifiëren van je portfolio. Dit betekent dat je niet al je kapitaal in één enkele trade investeert, maar het verspreidt over verschillende valutaparen.

Op deze manier minimaliseer je het risico dat een enkele slechte trade grote gevolgen heeft voor je account. Daarnaast is het ook verstandig om alleen geld te investeren dat je bereid bent te verliezen en niet al je spaargeld in Forex trading te steken.

Ten slotte is het belangrijk om je aan een consistente handelsstrategie te houden en emoties onder controle te houden. Laat angst en hebzucht niet leiden tot impulsieve beslissingen. Houd vast aan je strategie en voer trades uit op basis van objectieve analyse, in plaats van op basis van emoties.

Test en pas je strategieën aan voor consistent succes

Om consistent succes te behalen in Forex trading, is het van cruciaal belang om je handelsstrategieën regelmatig te testen en aan te passen. De Forex markt ondergaat voortdurend veranderingen en het is essentieel om je strategieën aan te passen aan deze veranderingen om succesvol te blijven.

Door je strategieën te testen, kun je beoordelen hoe effectief ze zijn en welke aanpassingen nodig zijn om je resultaten te verbeteren. Dit kan je helpen om eventuele zwakke punten in je strategieën op te sporen en ze te versterken.

Het is ook belangrijk om je strategieën aan te passen aan de steeds veranderende marktomstandigheden. Wat vorige week werkte, werkt mogelijk niet meer vandaag. Door je strategieën voortdurend aan te passen, kun je meegaan met de evolutie van de markt en je kansen op succes vergroten.

Meer over forex met onze blogs over Forex Marktanalyse

Duik in de wereld van technische analyse met het “Gebruik van RSI (Relative Strength Index) in Forex Marktanalyse” en ontdek de waarde van een goed “Forex trading plan“. Leer over het “Belang van stop loss orders in Forex trading” en hoe de “Impact van geopolitieke crises op de Forex Markt” je handelsbeslissingen kan beïnvloeden.

Ben je nieuwsgierig naar specifieke handelsstrategieën? Onze blog over “Scalping in Forex Markt” kan je een nieuwe manier tonen om de markt te benaderen. Daarnaast belicht onze post over “Economische indicatoren in Forex trading” hoe globale economische gebeurtenissen de Forex markt kunnen beïnvloeden.

Duik in de wereld van indicatoren met onze post over het “Gebruik van MACD (Moving Average Convergence Divergence) in Forex Marktanalyse“. Ontdek meer over “Carry trades in de Forex Markt” en de “Invloed van technologische vooruitgang op Forex Marktanalyse“. We behandelen ook meer geavanceerde onderwerpen zoals “High frequency trading in de Forex Markt“.

Natuurlijk is onze “Introductie tot de Forex Markt” een geweldige plek om te beginnen als je nieuw bent in Forex trading. Het wordt aangevuld met onze post over “Indicatoren voor Forex Marktanalyse” en de “Invloed van mondiale economische gebeurtenissen op de Forex Markt“. Tenslotte onthult onze blog over de “Rol van centrale banken in Forex Markt” hoe belangrijke financiële instituties de marktdynamiek kunnen sturen. Het artikel over “Technische analyse in Forex Markt” kan je helpen om grafieken en trends te lezen om betere handelsbeslissingen te nemen.

Het ontwikkelen van een solide “Forex trading plan” is essentieel voor iedereen die wil slagen in de wereld van valutahandel. Een goed begin is het identificeren van “steun en weerstandsniveaus“, die kunnen helpen bij het voorspellen van mogelijke trendomkeringen of consolidaties in de markt. Een populaire techniek binnen de marktanalyse is het gebruik van “Fibonacci Retracement in Marktanalyse“. Deze methode helpt traders om potentiële terugtrekkingsniveaus te identificeren na een grote prijsbeweging.

Daarnaast is het essentieel om een oog te houden op “rentetarieven“. Veranderingen in deze tarieven, vaak aangekondigd door centrale banken, kunnen aanzienlijke invloed hebben op valutaparen, vooral op de lange termijn.

Maar naast technische analyse en het volgen van macro-economische indicatoren, is de “psychologie van Forex trading” misschien wel het meest uitdagende aspect voor veel traders. Emoties zoals hebzucht, angst en overmoed kunnen de beste handelsstrategieën ondermijnen. Het is daarom cruciaal om een gedisciplineerde benadering te handhaven en te vertrouwen op bewezen “handelsstrategieën in Forex marktanalyse“.

Tenslotte is het voor elke Forex-trader raadzaam om de “economische kalenders” in de gaten te houden. Deze kalenders geven een overzicht van belangrijke economische aankondigingen die een impact kunnen hebben op de markt, zoals werkloosheidscijfers, inflatiecijfers en meer. Door voorbereid te zijn op deze aankondigingen, kan een trader beter geïnformeerde beslissingen nemen en risico’s minimaliseren.

Onze “Forex Marktanalyse” sectie is hier om je te begeleiden op je reis in de wereld van Forex trading. Maak een duik in deze rijke bron van kennis!

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn economische indicatoren en waarom zijn ze belangrijk voor forex handelaren?

Economische indicatoren zijn statistieken die informatie geven over de economische prestaties van een land of regio. Ze omvatten gegevens zoals werkgelegenheidscijfers, inflatieniveaus, handelsbalansen en rentetarieven. Forex handelaren gebruiken deze indicatoren om trends en potentieel winstgevende kansen op de valutamarkten te identificeren.

2. Welke economische indicatoren zijn belangrijk voor forex handelaren om te volgen?

Enkele belangrijke economische indicatoren voor forex handelaren zijn het bruto binnenlands product (BBP), werkloosheidscijfers, rentetarieven, consumentenprijsindex (CPI) en handelsbalans. Deze indicatoren kunnen inzicht bieden in de gezondheid van een economie en potentiële prijsbewegingen van valuta’s.

3. Hoe kan ik economische indicatoren interpreteren en gebruiken bij mijn forex handelsbeslissingen?

Om economische indicatoren te interpreteren, moet je eerst begrijpen hoe ze de economie en valutaprijzen beïnvloeden. Je kunt historische gegevens analyseren om patronen of trends te identificeren en deze informatie gebruiken om voorspellingen te doen over toekomstige marktbewegingen. Het is belangrijk om ook rekening te houden met andere factoren, zoals politieke ontwikkelingen en monetaire beleidsbeslissingen.

4. Zijn economische indicatoren de enige factor waar forex handelaren rekening mee moeten houden?

Nee, economische indicatoren zijn slechts één van de vele factoren waarmee forex handelaren rekening moeten houden. Andere belangrijke factoren zijn het monetaire beleid van centrale banken, politieke gebeurtenissen, marktsentiment en technische analyse. Door een breed scala aan informatie te analyseren, kunnen forex hand

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *