In dit artikel

Detrended Price Oscillator (DPO)

Detrended Price Oscillator (DPO): De Markt Trend Ontrafeld

In dit artikel

Bent u als handelaar in de war over de fluctuerende prijstrends en probeert u de onderliggende cycli te ontrafelen? U bent niet alleen, want prijsschommelingen kunnen inderdaad erg verwarrend zijn.

Dit artikel zal u introduceren aan de Detrended Price Oscillator (DPO), een technische indicator die helpt bij het identificeren van pieken en dalen in de kortetermijnprijsbewegingen van financiële markten.

Lees verder om de mysteries van de markttrends te ontsluiten met behulp van DPO.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Wat is de Detrended Price Oscillator (DPO)?

De Detrended Price Oscillator (DPO) is een technische indicator die wordt gebruikt om de trend van een activaprijs te ontrafelen en cyclische patronen te identificeren.

Formule voor de DPO

De formule voor de Detrended Price Oscillator (DPO) is relatief rechttoe rechtaan en gebruikt standaard prijsdata. Het berekent het verschil tussen de huidige prijs en een gemiddelde prijs uit het verleden, maar met een twist.

De twist ligt in het feit dat het gemiddelde wordt teruggezet of ‘ontdaan’ van een deel van de trend. Zo krijgen we een indicator die zich concentreert op korte termijn schommelingen in de markt, terwijl hij de langetermijntrend uitsluit.

Deze eigenschap maakt de DPO vooral nuttig voor handelaren die zich richten op kortetermijncycli.

Berekening van de DPO

Om de Detrended Price Oscillator (DPO) te berekenen, volgt u deze stappen:

 1. Bepaal de lengte van de periode waarin u geïnteresseerd bent. Dit kan bijvoorbeeld 20 dagen zijn.
 2. Bereken het middelpunt van de gekozen periode door [(n + 1) / 2] dagen toe te voegen aan de startdatum van de periode. Hierbij is n het aantal dagen in de periode.
 3. Trek het middelpunt af van de huidige prijs op een bepaalde dag om een prijswaarde zonder trend te krijgen.
 4. Herhaal stap 3 voor alle dagen in de gekozen periode.
 5. Plot nu alle verkregen prijswaarden zonder trend op een grafiek en observeer deze in relatie tot de prijsbewegingen om cyclische patronen te identificeren.

Interpretatie van de DPO

De interpretatie van de Detrended Price Oscillator (DPO) kan waardevolle inzichten bieden in de kortetermijnprijsbewegingen van een activum. De DPO is ontworpen om de trend uit de prijs te elimineren en zich te concentreren op de onderliggende cycli.

Dit stelt handelaren in staat om prijspieken en dalen te identificeren op basis van de cyclusanalyse van de DPO.

Door de DPO te bestuderen, kunnen handelaren belangrijke informatie verkrijgen over de prijscycli van een activum. Een positieve DPO-waarde geeft aan dat het activum momenteel boven zijn gemiddelde prijsniveau schommelt, terwijl een negatieve waarde aangeeft dat het activum zich onder zijn gemiddelde prijsniveau bevindt.

Dit stelt handelaren in staat om mogelijke trendomkeringen en koop- of verkoopsignalen te identificeren.

Daarnaast kan de DPO ook worden gecombineerd met andere technische indicatoren, zoals candlestick-patronen en volume-analyse, om bevestiging te vinden voor de geïdentificeerde prijspatronen.

Het gebruik van de Detrended Price Oscillator (DPO)

– Handelsstrategieën met de DPO omvatten het identificeren van prijsonderdrukkingen en prijspeaks om trendomkeringen te voorspellen.

– De DPO kan worden gecombineerd met candlestick-patronen om potentiële instap- en uitstappunten te bepalen.

– Het volume kan ook worden geanalyseerd in combinatie met de DPO om de kracht van een trend te beoordelen.

Detrended Price Oscillator (DPO)

Tradingstrategieën met de DPO

Als het gaat om het verhandelen van activa op basis van technische analyse, kan de Detrended Price Oscillator (DPO) een waardevolle tool zijn. Hier zijn enkele effectieve tradingstrategieën waarbij de DPO kan worden gebruikt:

 1. Pieken en dalen identificeren: De DPO helpt bij het identificeren van pieken en dalen in de prijs zonder verstoring door de trend. Handelaren kunnen deze informatie gebruiken om koop- of verkoopsignalen te genereren wanneer er sprake is van een trendomkering.
 2. Crossover-signalen: Wanneer de DPO-lijn boven de nullijn stijgt, kan dit duiden op een bullish trend, terwijl een daling onder de nullijn wijst op een bearish trend. Handelaren kunnen deze crossover-signalen gebruiken om in- en uitstappunten te bepalen.
 3. Candlestick-patronen bevestigen: De DPO kan worden gebruikt om candlestick-patronen te bevestigen of ongeldig te verklaren. Wanneer een bullish candlestick-patroon wordt gevormd in samenhang met een stijgende DPO-lijn, kan dit wijzen op verdere prijsstijging. Omgekeerd kan een bearish candlestick-patroon met een dalende DPO-lijn duiden op verdere prijsdaling.
 4. Volumeanalyse: In combinatie met volume-analyse kan de DPO handelaren helpen bij het identificeren van prijspieken of -dalingspatronen die mogelijk verband houden met toegenomen handelsvolume. Dit geeft meer gewicht aan de betrouwbaarheid van de trendomkeringssignalen.
 5. Bevestiging gebruiken: De DPO kan worden gebruikt om andere technische indicatoren te bevestigen. Bijvoorbeeld, wanneer een momentumindicator een bullish signaal geeft en de DPO ook een stijgende lijn vertoont, kan dit het vertrouwen in het handelssignaal vergroten.

DPO-crossover en candlestick-patronen

Bij het gebruik van de Detrended Price Oscillator (DPO) kunnen DPO-crossover en candlestick-patronen handige signalen bieden voor handelaren. Hier zijn enkele belangrijke punten om te onthouden:

 • DPO-crossover: DPO-crossover treedt op wanneer de DPO-lijn de nul-as kruist. Een positieve crossover, waarbij de DPO-lijn van negatief naar positief beweegt, kan aangeven dat een opwaartse prijstrend begint. Omgekeerd kan een negatieve crossover wijzen op een neerwaartse prijstrend.
 • Candlestick-patronen: Het combineren van de DPO met candlestick-patronen kan ook nuttig zijn bij het identificeren van trendomkeringen en het bevestigen van handelsignalen. Bijvoorbeeld, als een bullish candlestick-patroon wordt gevolgd door een positieve crossover in de DPO, kan dit duiden op verdere stijging in de prijs.
 • Voorbeeld: Stel dat we een bullish engulfing candlestick patroon zien, waarbij de body van de bullish candle volledig is ingesloten binnen het bereik van de voorgaande bearish candle. Als deze bullish engulfing gevolgd wordt door een positieve crossover in de DPO, kan dit aangeven dat er mogelijk sprake is van een trendomkering en dat er kansen zijn om long posities in te nemen.
 • Belangrijk: Het is essentieel om naar andere technische indicatoren en bevestigende signalen te kijken voordat beslissingen worden genomen op basis van alleen DPO-crossover en candlestick-patronen. DPO is slechts één indicator en het kan nuttig zijn om deze te combineren met andere tools om een completer beeld te krijgen van de marktsituatie.
 • Let op: Zoals altijd is het belangrijk om uw strategie te testen en uw risicomanagement in acht te nemen bij het handelen met DPO-crossover en candlestick-patronen.

DPO en volume

Als handelaars willen we alle beschikbare informatie benutten om de markttrend te begrijpen en winstgevende beslissingen te nemen. Een belangrijke factor die we moeten overwegen, is het volume.

Het volume verwijst naar het aantal aandelen of contracten dat wordt verhandeld.

DPO kan ook worden gebruikt in combinatie met volume om ons een beter inzicht te geven in de marktbeweging. Door de DPO te vergelijken met het volume, kunnen we zien of er een verband is tussen prijsveranderingen en handelsvolume.

Dit kan ons helpen om potentiële keerpunten of trends te identificeren.

Als de DPO bijvoorbeeld een stijging laat zien en het handelsvolume ook toeneemt, kan dit duiden op een sterke opwaartse beweging van de markt. Aan de andere kant kan een daling van de DPO in combinatie met een hoog handelsvolume wijzen op een mogelijke neerwaartse trend.

Beperkingen van de Detrended Price Oscillator (DPO)

De Detrended Price Oscillator (DPO) heeft enkele beperkingen die handelaren in overweging moeten nemen. Meer weten? Lees verder!

Alternatieven voor de DPO

Als het gaat om het analyseren van prijstrends, is de Detrended Price Oscillator (DPO) een nuttige technische indicator. Maar net als bij elke andere indicator, heeft de DPO beperkingen en zijn er alternatieven die handelaren kunnen overwegen. Hier zijn enkele alternatieven voor de DPO:

 1. Moving Average Convergence Divergence (MACD): De MACD is een veelgebruikte technische indicator die helpt bij het identificeren van trendomkeringen en het genereren van koopsignalen wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn komt.
 2. Relative Strength Index (RSI): De RSI meet de snelheid en kracht van prijsbewegingen en kan helpen bepalen of een effect overbought of oversold is. Het wordt vaak gebruikt om keerpunten in de markt te identificeren.
 3. Bollinger Bands: Bollinger Bands zijn gebaseerd op volatiliteit en helpen handelaren om potentiële pieken en dalen in prijstrends te identificeren. Ze geven ook aan wanneer een effect overbought of oversold is.
 4. Stochastic Oscillator: De Stochastic Oscillator meet waar een koers zich bevindt ten opzichte van zijn recente prijsbereik en geeft koopsignalen wanneer de koers laag is en verkoopsignalen wanneer deze hoog is.
 5. Average True Range (ATR): De ATR meet de volatiliteit van een effect, waardoor handelaren kunnen anticiperen op mogelijke toekomstige prijsbewegingen. Het helpt bij het instellen van stop loss-niveaus en het identificeren van handelsmogelijkheden.

Nadelen van de DPO

Hoewel de Detrended Price Oscillator (DPO) een nuttige technische indicator is, heeft het ook enkele nadelen waar handelaren rekening mee moeten houden. Ten eerste kan de DPO moeilijk te interpreteren zijn, vooral voor beginnende handelaren.

Het kan verwarrend zijn om de pieken en dalen die de DPO aangeeft te begrijpen en te vertalen naar concrete handelsbeslissingen.

Een ander nadeel is dat de DPO mogelijk minder effectief is in zijwaartse markten. Omdat de DPO alleen de trendeliminatie uitvoert en geen rekening houdt met de richting van de prijs, kan het signaal dat wordt gegenereerd mogelijk minder betrouwbaar zijn wanneer er geen duidelijke trend aanwezig is.

Daarnaast kan de DPO vertraagde signalen geven, omdat het alleen gebaseerd is op historische prijsgegevens en geen toekomstige bewegingen kan voorspellen. Dit betekent dat handelaren mogelijk wat vertraging ervaren bij het nemen van beslissingen, wat hun winstgevendheid kan beïnvloeden.

Conclusie

In deze blog hebben we de Detrended Price Oscillator (DPO) besproken, een handige tool om markttrends te ontrafelen. Door de trend uit de prijs te verwijderen, kunnen handelaren pieken en dalen identificeren en prijscycli analyseren.

Hoewel de DPO enkele beperkingen heeft, biedt het nog steeds waardevolle inzichten in de prijsontwikkeling en kan het worden gebruikt in verschillende handelsstrategieën.

Lees meer over forex met onze blogs over forex indicatoren

Ontdek de kracht van “Forex indicatoren” zoals de “Choppiness Index” om de marktvolatiliteit te meten en handelskansen te identificeren.

Leer hoe de “Detrended Price Oscillator (DPO)” kan helpen bij het identificeren van cyclische patronen en potentiële omkeringen in de markt.

Ontdek de “Dynamic Momentum Index” en hoe deze kan worden gebruikt om de sterkte van een trend te meten en mogelijke handelsmogelijkheden te identificeren.

Verken de “Ease of Movement” indicator en hoe deze de relatie tussen volume en prijsveranderingen weergeeft.

Leer hoe “Envelopes” kunnen worden gebruikt om potentiële overbought- en oversold-niveaus te identificeren en handelsbeslissingen te nemen.

Ontdek de mogelijkheden van de “Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA)” en hoe deze kan helpen bij het filteren van ruis en het identificeren van trendomkeringen.

Verken de “Fractal Channel” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van ondersteunings- en weerstandsniveaus in de markt.

Leer hoe de “Fractal Dimension Index (FDI)” kan worden gebruikt om de marktvolatiliteit en trendsterkte te meten.

Ontdek de “Gator Oscillator” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van trendfasen en mogelijke handelsmogelijkheden.

Verken de “High-Low Index” en hoe deze kan helpen bij het meten van de relatieve sterkte van de hoogste en laagste prijzen in een bepaalde periode.

Leer hoe de “Inertia Indicator” kan worden gebruikt om momentum en trendomkeringen te identificeren.

Ontdek de “Keltner Channel” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van volatiele marktomstandigheden en mogelijke trendomkeringen.

Verken de “Linear Regression Indicator” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van de trendrichting en mogelijke keerpunten.

Leer hoe de “Market Facilitation Index” kan helpen bij het meten van de prijsbeweging in relatie tot het handelsvolume.

Ontdek de “Negative Volume Index (NVI)” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen op basis van het handelsvolume.

Leer hoe “On Balance Volume (OBV)” kan worden gebruikt om de koop- en verkoopdruk in de markt te meten.

Ontdek de “Percentage Price Oscillator (PPO)” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen op basis van procentuele prijsveranderingen.

Verken de “Pretty Good Oscillator (PGO)” en hoe deze kan helpen bij het meten van de markttrend en potentiële handelsmogelijkheden.

Leer hoe “Pring’s Know Sure Thing (KST)” kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen en het meten van de marktbreedte.

Ontdek de mogelijkheden van “QStick” en hoe deze kan helpen bij het identificeren van korte termijn trends en prijsmomentum.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de Detrended Price Oscillator (DPO) en hoe werkt het?

De Detrended Price Oscillator (DPO) is een technische analyse-indicator die wordt gebruikt om de trend van de markt te bepalen door de prijzen te ontdoen van hun trendcomponent. Het meet het verschil tussen een geselecteerd uitgesteld prijspunt en het voortschrijdend gemiddelde van datzelfde uitgestelde prijspunt.

2. Hoe kan ik de DPO gebruiken om markttrends te identificeren?

Om markttrends te identificeren met behulp van de DPO, kun je letten op veranderingen in de richting en de grootte van de DPO-lijn. Wanneer de DPO boven nul stijgt, duidt dit op een bullish trend, terwijl een daling onder nul wijst op een bearish trend. Daarnaast kan het vergelijken van de DPO met andere technische indicatoren helpen bij het bevestigen van de trend.

3. Wat zijn enkele mogelijke toepassingen van de DPO?

De DPO kan worden gebruikt om overbought- en oversold-niveaus te identificeren, trendomkeringen te voorspellen en potentiële handelssignalen te genereren. Het kan ook worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren om een meer uitgebreide analyse van de markt te maken.

4. Is de DPO geschikt voor alle soorten handelaren?

Hoewel de DPO nuttig kan zijn voor veel verschillende soorten handelaren, is het belangrijk op te merken dat geen enkele indicator perfect is en dat het gebruik van de DPO gepaard moet gaan met een grondige analyse van de marktomstandigheden en andere relevante factoren. Het is raadzaam om een goede kennis van technische analyse en ervaring in de markt te hebben voordat je de DPO gebruikt.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn.Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *