In dit artikel

Correlaties tussen valuta's in Forex Markt

Hoe correlaties tussen valuta’s de Forex Markt beïnvloeden (2023)

In dit artikel

De wisselwerking tussen verschillende valuta’s kan soms een doolhof zijn voor Forex handelaars. Net als jou, heb ik ook met dit vraagstuk geworsteld, maar dankzij uitgebreid onderzoek heb ik ontdekt hoe cruciaal de kennis van valuta-correlatie is; wist je dat bijna 87% van de Forex transacties de Amerikaanse dollar betreffen? In dit artikel ontrafelen we het concept van valuta-correlatie en laten we zien hoe dit je handelsbeslissingen in de Forex markt kan beïnvloeden.

Klaar om de mysteries van valutacorrelaties te ontraadselen? Laten we beginnen!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Valuta – correlatie is de mate waarin de wisselkoersen van verschillende valuta’s in dezelfde richting bewegen en is een belangrijk concept in de Forex markt.
 • Het begrijpen van valutacorrelaties stelt handelaren in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun kansen op succes in de Forex markt te vergroten.
 • Positieve correlaties tussen valuta’s kunnen helpen bij het identificeren van trends en patronen, terwijl negatieve correlaties winstgevende transacties kunnen bieden en verliezen kunnen verminderen.
 • Verschillende tools en indicatoren, zoals de correlatiecoëfficiënt, valutacorrelatiematrix en currency strength meter, kunnen worden gebruikt om valuta-correlatie te meten en te gebruiken bij Forex trading.

Wat is valuta-correlatie?

Valuta-correlatie verwijst naar de mate waarin de wisselkoersen van verschillende valuta’s in dezelfde richting bewegen.

Definitie van valuta-correlatie

Valuta-correlatie in forex trading verwijst naar de manier waarop specifieke valutaparen zich ten opzichte van elkaar bewegen. Wanneer twee valutaparen vaak in dezelfde richting bewegen, zeggen we dat ze positief gecorreleerd zijn.

Als ze echter vaak in tegenovergestelde richtingen bewegen, hebben ze een negatieve correlatie. Begrijpen hoe valuta’s met elkaar interacteren, is een cruciaal aspect van forex trading omdat het handelaren helpt bij het voorspellen van marktbewegingen en het beheren van risico’s.

Waarom is valuta-correlatie belangrijk in de Forex markt?

Valuta-correlatie is een belangrijk concept in de Forex markt omdat het handelaren helpt om de onderlinge verhoudingen tussen verschillende valuta’s te begrijpen. Door de correlaties tussen valuta’s te begrijpen, kunnen handelaren beter anticiperen op de mogelijke bewegingen van valutaparen en hun handelsstrategieën aanpassen.

Het kennen van de correlatie tussen valuta’s stelt handelaren in staat om de blootstelling aan risico’s beter te beheren. Als twee valutaparen een positieve correlatie hebben, betekent dit dat ze meestal in dezelfde richting bewegen.

Als een handelaar bijvoorbeeld weet dat de EUR/USD en GBP/USD een positieve correlatie hebben, kan hij of zij de bewegingen van beide valutaparen gebruiken om te bepalen wanneer hij long- of shortposities inneemt.

Aan de andere kant, als twee valutaparen een negatieve correlatie hebben, betekent dit dat ze meestal in tegengestelde richtingen bewegen. Dit stelt handelaren in staat om hedgingstrategieën toe te passen om hun risico te verminderen.

Hoe beïnvloeden correlaties tussen valuta’s de Forex Markt?

Correlaties tussen valuta’s hebben een aanzienlijke invloed op de Forex markt.

Impact van positieve correlatie

Een positieve correlatie tussen valuta’s in de Forex markt kan een aanzienlijke invloed hebben op handelsbeslissingen. Als twee valuta’s een positieve correlatie hebben, betekent dit dat ze vaak in dezelfde richting bewegen.

Dit kan handig zijn bij het nemen van beslissingen, omdat het kan helpen om trends en patronen te identificeren. Als bijvoorbeeld de Amerikaanse dollar (USD) en de euro (EUR) een sterke positieve correlatie hebben, betekent dit dat wanneer de waarde van de USD stijgt, de waarde van de EUR ook vaak stijgt.

Dit kan handig zijn voor handelaren, omdat ze kunnen profiteren van deze correlatie door posities in te nemen op basis van deze bewegingen. Het is echter belangrijk om op te merken dat correlaties kunnen veranderen en dat het altijd verstandig is om andere analysemethoden te combineren om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen.

Impact van negatieve correlatie

Een negatieve correlatie tussen valuta’s in de Forex markt kan aanzienlijke invloed hebben. Wanneer twee valuta’s een negatieve correlatie hebben, betekent dit dat ze meestal in tegengestelde richting bewegen ten opzichte van elkaar.

Dit kan voordelig zijn voor handelaren, omdat het betekent dat als de ene valuta in waarde daalt, de andere valuta waarschijnlijk zal stijgen. Dit biedt kansen voor winstgevende transacties en het minimaliseren van verliezen.

Het is belangrijk om rekening te houden met negatieve correlaties bij het nemen van handelsbeslissingen, omdat ze kunnen helpen bij het identificeren van langetermijn trends en het bepalen van de beste tijd om posities in te nemen.

Correlaties tussen valuta's in Forex Markt

Invloed van valutacorrelatie op handelsbeslissingen

Als forex handelaar is het begrijpen van de invloed van valutacorrelaties op handelsbeslissingen essentieel voor succesvolle transacties. Valutacorrelatie verwijst naar de relatie tussen verschillende valuta’s en hoe ze ten opzichte van elkaar bewegen.

Deze correlaties kunnen sterk, zwak, positief of negatief zijn en hebben directe invloed op de forex markt.

Een positieve correlatie betekent dat twee valuta’s in dezelfde richting bewegen, terwijl een negatieve correlatie aangeeft dat ze in tegengestelde richting bewegen. Door deze correlaties te begrijpen, kunnen handelaren beter voorspellen hoe valutaparen zullen reageren op economische factoren, zoals monetaire beleidsbeslissingen of wijzigingen in de handelsbalans.

Bij het nemen van handelsbeslissingen is het cruciaal om rekening te houden met valutacorrelaties. Als twee valuta’s een sterke positieve correlatie hebben, kan het verstandig zijn om posities te vermijden waarin beide valuta’s betrokken zijn, omdat ze waarschijnlijk in dezelfde richting zullen bewegen.

Aan de andere kant, als twee valuta’s een sterke negatieve correlatie hebben, kan het interessant zijn om posities in te nemen waarin ze betrokken zijn, omdat ze mogelijk in tegengestelde richtingen zullen bewegen.

Hoe valuta-correlatie meten en gebruiken in Forex Trading?

Valuta-correlatie kan worden gemeten en gebruikt in Forex Trading met behulp van verschillende tools en indicatoren.

Tools en indicatoren voor het meten van valuta-correlatie

Als het gaat om het meten van de correlatie tussen valuta’s in de Forex markt, zijn er verschillende tools en indicatoren beschikbaar die handelaren kunnen gebruiken. Hier zijn enkele belangrijke opties:

 1. Correlatiecoëfficiënt: Een van de meest gebruikte methoden om correlatie te meten is door middel van de correlatiecoëfficiënt. Dit cijfer varieert tussen -1 en 1, waarbij een waarde dichter bij 1 een sterke positieve correlatie aangeeft, terwijl een waarde dichter bij -1 een sterke negatieve correlatie aangeeft.
 2. Valutacorrelatiematrix: Een valutacorrelatiematrix kan worden gebruikt om snel te zien welke valutaparen een significante correlatie hebben. Dit kan handig zijn bij het identificeren van gerelateerde valuta’s en het nemen van geïnformeerde handelsbeslissingen.
 3. Currency Strength Meter: Een currency strength meter maakt gebruik van verschillende indicatoren en algoritmes om de sterkte of zwakte van individuele valuta’s te meten. Door deze informatie te combineren met kennis over correlaties, kan een handelaar potentieel winstgevende handelsmogelijkheden identificeren.
 4. Technische analyse-indicatoren: Technische analyse-indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, oscillators en Bollinger Bands kunnen ook worden gebruikt om prijspatronen in gerelateerde valutaparen te analyseren en zo indirecte informatie over correlaties te verkrijgen.
 5. Economische kalenders: Het bijhouden van economische gebeurtenissen en het monetaire beleid van landen kan ook helpen bij het identificeren van correlaties tussen valuta’s. Dit komt doordat beleidsaankondigingen en economische indicatoren vaak invloed hebben op de waarde van valuta’s.

Voorbeelden van valuta-correlatie in de praktijk

Als professionele SEO en copywriter, zal ik uw verzoek volgen en een informatieve blogpost schrijven over “Voorbeelden van valuta-correlatie in de praktijk”. Hier zijn enkele voorbeelden:

 1. EUR/USD en GBP/USD:
 • Deze twee valutaparen hebben vaak een positieve correlatie. Als de euro sterker wordt ten opzichte van de Amerikaanse dollar, is de kans groot dat hetzelfde geldt voor het Britse pond.
 • Dit komt doordat beide valuta’s sterk worden beïnvloed door economische gebeurtenissen en beleidsmaatregelen in de Europese Unie (EU).
 • Forex traders kunnen deze correlatie gebruiken om hun handelsbeslissingen te onderbouwen. Als ze bijvoorbeeld een longpositie innemen op de EUR/USD, kan dit hen ook aanmoedigen om een longpositie in te nemen op de GBP/USD.
 1. USD/JPY en Goud:
 • Hoewel ze geen directe correlatie hebben, is er vaak een negatieve correlatie tussen USD/JPY (Amerikaanse dollar tegen Japanse yen) en goudprijzen.
 • Wanneer de Amerikaanse dollar sterker wordt ten opzichte van de Japanse yen, kan dit leiden tot dalende goudprijzen. Dit komt omdat goud vaak wordt gezien als een veilige haven investering in tijden van economische onzekerheid.
 • Traders kunnen deze correlatie gebruiken om strategisch te handelen in goud futures terwijl ze zich bewust zijn van schommelingen in USD/JPY.
 1. AUD/USD en NZD/USD:
 • Deze twee valutaparen hebben een sterke positieve correlatie vanwege de nabijheid van Australië en Nieuw-Zeeland als geografische buren en handelspartners.
 • Handelsbeslissingen voor AUD/USD kunnen worden beïnvloed door correlaties met NZD/USD. Als traders bijvoorbeeld zien dat de Australische dollar sterk presteert tegenover de Amerikaanse dollar, kunnen ze ervoor kiezen om ook longposities in te nemen op NZD/USD.
 1. USD/CAD en olieprijzen:
 • Er is vaak een negatieve correlatie tussen USD/CAD (Amerikaanse dollar tegen Canadese dollar) en olieprijzen.
 • Canada is een belangrijke olieproducent, dus veranderingen in de olieprijs hebben invloed op het land en zijn valuta.
 • Wanneer olieprijzen stijgen, daalt over het algemeen de waarde van USD/CAD omdat er meer vraag is naar Canadese dollars als gevolg van de toegenomen export van olie. Omgekeerd kan een daling van de olieprijzen leiden tot een stijging van USD/CAD.
Correlaties tussen valuta's in Forex Markt

Tips voor het effectief gebruik van valuta-correlatie in Forex Trading

1. Begrijp de sterke en zwakke correlaties tussen valuta-paren.

2. Houd rekening met volatiliteit en economische gebeurtenissen bij het gebruik van valuta-correlatie.

3. Combineer correlatie met andere analysemethoden om een completer beeld te krijgen.

4. Blijf op de hoogte van veranderende correlaties tussen valuta’s om uw handelsposities aan te passen.

5. Pas uw positionering aan op basis van de waargenomen correlaties tussen valuta’s.

Begrijp de sterke en zwakke correlaties

Het begrijpen van sterke en zwakke correlaties tussen valuta’s is essentieel in Forex trading. Sterke correlaties betekenen dat de valuta’s in een valutapaar meestal dezelfde richting op bewegen, terwijl zwakke correlaties aangeven dat ze onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen.

Door sterke correlaties te begrijpen, kunt u profiteren van het nemen van gelijktijdige posities in verschillende valutaparen die dezelfde trend volgen. Aan de andere kant kunnen zwakke correlaties u helpen om diversificatiemogelijkheden te vinden en risico’s te spreiden door posities in te nemen in valutaparen die onafhankelijk van elkaar bewegen.

Het begrijpen van deze dynamiek stelt u in staat om beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen en uw winstpotentieel te vergroten.

Houd rekening met volatiliteit en economische gebeurtenissen

Bij het handelen in forex is het belangrijk om rekening te houden met volatiliteit en economische gebeurtenissen. Volatiliteit verwijst naar de mate van prijsfluctuaties in de valutamarkt, die kan worden beïnvloed door verschillende factoren zoals economische indicatoren, monetair beleid en handelsbalans.

Het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze gebeurtenissen en hun mogelijke impact op de valutaparen waarin u handelt. Door de volatiliteit te begrijpen, kunt u beter inschatten wanneer het een goed moment is om posities in te nemen of te sluiten, en kunt u uw risico beter beheren.

Daarnaast kunnen economische gebeurtenissen zoals rentebeslissingen van centrale banken, werkloosheidscijfers en handelsoorlogen ook een grote invloed hebben op de valutamarkt. Door deze gebeurtenissen te volgen en hun mogelijke impact op valutaparen te analyseren, kunt u beter anticiperen op marktbewegingen en uw handelsbeslissingen daarop baseren.

Combineer correlatie met andere analysemethoden

Ik combineer vaak correlatie met andere analysemethoden om mijn handelsbeslissingen te informeren. Hier zijn een paar redenen waarom ik dit doe:

 • Technische analyse: Ik bekijk vaak de grafieken en technische indicatoren van valutaparen in combinatie met hun correlatiecoëfficiënt. Dit helpt me bij het identificeren van potentiële invoerpunten en uitgangspunten voor mijn transacties.
 • Fundamentele analyse: Ik houd rekening met economische indicatoren, monetaire beleidsbeslissingen en handelsbalansen van de betrokken landen bij het beoordelen van valutacorrelaties. Dit helpt me om de fundamenten achter de correlaties te begrijpen en voorspellingen te doen over mogelijke koersbewegingen.
 • Sentimentanalyse: Ik volg vaak nieuws en marktsentiment om te zien hoe deze factoren van invloed kunnen zijn op de correlaties tussen valuta’s. Als er belangrijke aankondigingen of gebeurtenissen plaatsvinden die het sentiment kunnen beïnvloeden, kan ik besluiten om mijn positie aan te passen op basis van deze informatie in combinatie met de correlaties.
 • Volatiliteit: Ik houd rekening met de volatiliteit van valutaparen in combinatie met hun correlatiecoëfficiënt. Dit stelt me in staat om mijn risico’s beter te beheren door rekening te houden met potentiële prijsbewegingen en stoploss-niveaus.

Blijf op de hoogte van veranderende correlaties

Het is essentieel om op de hoogte te blijven van veranderende correlaties tussen valuta’s in de Forex markt. Correlaties kunnen namelijk fluctueren als gevolg van verschillende economische factoren en marktsentiment.

Door geïnformeerd te blijven over deze veranderingen, kunt u als Forex trader uw handelsbeslissingen beter timen en uw risico’s beheersen. Een manier om dit te doen is door regelmatig valuta-analyses uit te voeren en economische indicatoren te volgen die een invloed kunnen hebben op correlaties.

Houd ook rekening met externe gebeurtenissen zoals monetaire beleidsaankondigingen en handelsbalansrapporten, omdat deze een significante impact kunnen hebben op de correlatie tussen valuta’s.

Pas uw positionering aan op basis van correlaties

Aanpassing van uw positionering op basis van correlaties is een essentieel onderdeel van succesvolle forex trading. Door de correlaties tussen verschillende valuta’s in de gaten te houden, kunt u beter inspelen op marktbewegingen en uw risico’s beperken.

Wanneer twee valuta’s sterk gecorreleerd zijn, betekent dit dat ze vaak in dezelfde richting bewegen. In dit geval wilt u mogelijk posities innemen die tegengesteld zijn aan elkaar, om uw blootstelling te diversifiëren.

Aan de andere kant, als u correlaties ziet tussen twee valuta’s die in tegengestelde richtingen bewegen, kunt u overwegen om posities in te nemen die in lijn zijn met deze correlatie. Het begrijpen en gebruiken van valutacorrelaties stelt u in staat om uw handelsstrategieën en positionering aan te passen aan veranderende marktomstandigheden en uw slagingspercentage te vergroten.

Meer over forex met onze blogs over Forex Trading Psychologie

Duik dieper in onze “Forex Marktanalyse” sectie en ontdek een breed scala aan tools en strategieën die je kunnen helpen bij je handelsbeslissingen. Begin met een basiskennis van het “Gebruik van voortschrijdende gemiddelden in Forex Marktanalyse” en ontdek het belang van “Correlaties tussen valuta’s in Forex Markt”.

Begrijp het “Belang van liquiditeit in de Forex Markt” en ontdek “Seizoenspatronen in de Forex Markt“. Ook de “Impact van pandemieën op de Forex Markt” en de “Invloed van arbeidsmarktindicatoren op de Forex Markt” zijn belangrijke onderwerpen die elke trader moet kennen.

Wil je complexere strategieën leren? We hebben artikelen over het “Gebruik van Elliott Wave Theorie in Forex Marktanalyse” en het “Gebruik van Fibonacci Retracement tool in Forex Marktanalyse“. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in specifieke handelsstijlen, zijn de artikelen over het “Belang van swing trading in Forex Markt” en “Day trading in Forex” een must-read.

Wij bieden ook informatie over specifieke instrumenten en indicatoren zoals “Currency pairs in Forex Marktanalyse“, “Gebruik van Bollinger Bands in Forex Marktanalyse“, “Pivot Points in Forex Marktanalyse“, “Gebruik van Ichimoku Cloud in Forex Marktanalyse“, en “Gebruik van RSI (Relative Strength Index) in Forex Marktanalyse“.

Wil je meer weten over specifieke technieken en het belang van een goede planning? Lees dan meer over het “Forex trading plan” en het “Belang van stop loss orders in Forex trading“. Onze analyse zou niet compleet zijn zonder te kijken naar de “Impact van geopolitieke crises op de Forex Markt” en het inzicht in de strategie van “Scalping in Forex Markt“.

In onze sectie “Forex Marktanalyse” vind je alle kennis en hulpmiddelen die je nodig hebt voor jouw Forex handelsavontuur.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn correlaties tussen valuta’s en hoe beïnvloeden ze de Forex Markt?

Correlaties tussen valuta’s verwijzen naar de onderlinge relatie en bewegingen tussen verschillende valutaparen op de Forex Markt. Deze correlaties kunnen invloed hebben op handelsbeslissingen, omdat ze laten zien hoe valuta’s ten opzichte van elkaar bewegen en wat voor impact dit kan hebben op de markten.

2. Welke factoren beïnvloeden de correlaties tussen valuta’s?

Verschillende factoren kunnen de correlaties tussen valuta’s beïnvloeden, zoals economische indicatoren, monetair beleid, politieke gebeurtenissen en marktsentiment. Het is belangrijk om deze factoren te begrijpen en te volgen om een beter inzicht te krijgen in de correlaties tussen valuta’s en hoe ze kunnen veranderen.

3. Hoe kan ik profiteren van correlaties tussen valuta’s?

Handelaren kunnen profiteren van correlaties tussen valuta’s door deze te gebruiken bij het nemen van handelsbeslissingen. Bijvoorbeeld, als er een sterke positieve correlatie is tussen twee valutaparen, kan een stijging in één paar leiden tot een stijging in het andere paar. Door deze correlaties te begrijpen, kunnen handelaren kansen identificeren en strategieën ontwikkelen om hiervan te profiteren.

4. Hoe kan ik de correlaties tussen valuta’s analyseren?

Om correlaties tussen valuta’s te analyseren, kunnen handelaren gebruik maken van technische analyse, fundamentele analyse en het volgen van economische indicatoren. Grafieken en indicatoren kunnen helpen bij het identificeren van patronen en trends in correlaties. Het is ook belangrijk om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en gebeurtenissen die van invloed kunnen zijn op de correlaties tussen valuta’s.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *