In dit artikel

Carry Trade Strategieën in Forex

Carry Trade Strategieën in Forex (2024)

In dit artikel

Vraagt u zich af hoe u de carry trade-strategie kunt toepassen in Forex om uw vermogen te verhogen? U bent niet alleen, ik heb me ook afgevraagd hoe dit kon en na veel onderzoek en ervaring te hebben opgedaan, heb ik ontdekt dat deze strategie een potentieel hoge rendement kan bieden, mits goed uitgevoerd.

Dit blogartikel biedt u een grondige uiteenzetting van wat de carry trade-strategie inhoudt, de risico’s en voordelen ervan en hoe u het in uw eigen handelsstrategieën kunt implementeren. Laten we deze complexe maar belonende wereld van de Forex carry trade-strategie samen verkennen!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Carry Trade is een beleggingsstrategie in de Forexmarkt waarbij traders valuta lenen met een lage rente en deze verkopen om te investeren in een andere valuta met een hogere rente.
 • Deze strategie kan potentieel hoge opbrengsten bieden, maar brengt ook risico’s met zich mee, zoals valutarisico en renterisico.
 • Om Carry Trade strategieën succesvol toe te passen, moeten traders valutaparen zorgvuldig selecteren, renteverschillen berekenen, risicobeheer toepassen en de markt regelmatig monitoren.

Wat is Carry Trade?

Carry Trade is een strategie waarbij handelaren valuta lenen met een lage rente en deze verkopen om te investeren in een ander financieel product met een hogere rente, om zo winst te maken op het renteverschil.

Carry Trade Strategieën in Forex

Definitie van Carry Trade

Carry Trade is een populaire beleggingsstrategie die wordt gebruikt in de forexmarkt. Het draait allemaal om het lenen van een valuta met een lage rente en vervolgens het gebruik van die geleende valuta om een andere valuta te kopen die een hogere rente biedt.

Het doel van deze strategie is om te profiteren van het verschil tussen de twee rentetarieven, wat bekend staat als de ‘carry return’ of ‘carry gain’. Het is zonder twijfel een langetermijnstrategie, ontworpen voor beleggers die bereid zijn hun posities voor lange tijd aan te houden om de mogelijke winst van de rentespread te realiseren.

Hoe werkt Carry Trade?

Carry Trade is een populaire handelsstrategie in de Forexmarkt, waarbij beleggers geld lenen in een valuta met een lage rente om deze te investeren in een valuta met een hogere rente. Deze strategie is gebaseerd op het idee dat de valuta met de hogere rente over tijd in waarde zal stijgen ten opzichte van de valuta met de lagere rente.

 1. Selecteer valutaparen: Traders kiezen vaak voor valutaparen die bestaan uit een valuta met een hoge rente en een valuta met een lage rente. Dit stelt hen in staat om te profiteren van het renteverschil tussen de twee.
 2. Bereken renteverschillen: Traders moeten het verschil berekenen tussen de rentetarieven van beide betrokken valuta’s. Dit helpt hen bij het bepalen van het potentiële rendement dat ze kunnen behalen door Carry Trade toe te passen.
 3. Risicobeheer: Het is essentieel om risico’s te beheersen bij Carry Trade. Traders moeten stop loss orders plaatsen om hun verliezen te beperken als de markt zich tegen hen keert.
 4. Blijf op de hoogte van economische gebeurtenissen: Het is belangrijk om economische kalenders en nieuwsaankondigingen regelmatig te volgen, omdat deze gebeurtenissen invloed kunnen hebben op wisselkoersen en marktsentiment.
 5. Regelmatige monitoring en aanpassing: Carry Trade vereist continue monitoring van de markt en eventuele aanpassingen in de handelsposities. Traders moeten bereid zijn om hun strategieën aan te passen op basis van marktomstandigheden.
 6. Diversificatie van portefeuille: Het is verstandig om niet al het kapitaal toe te wijzen aan Carry Trade. Diversificatie van de portefeuille kan helpen om risico’s te verminderen en potentiële verliezen te compenseren.

Voordelen en risico’s van Carry Trade

Er zijn verschillende voordelen en risico’s verbonden aan Carry Trade.

Voordelen van Carry Trade

Een van de belangrijkste voordelen van Carry Trade is het potentieel voor hogere opbrengsten. Bij Carry Trade lenen handelaren valuta’s met een lage rente en verkopen ze deze vervolgens om een hoger rendement te behalen.

Dit kan vooral aantrekkelijk zijn in tijden van lage rentetarieven, omdat handelaren kunnen profiteren van het renteverschil tussen de valuta’s. Daarnaast kan Carry Trade ook zorgen voor een diversificatie van de portefeuille, aangezien handelaren verschillende valutaparen kunnen selecteren om hun risico’s te verspreiden.

Het is echter essentieel om verantwoord risicobeheer toe te passen en de marktomstandigheden regelmatig te monitoren om succesvol te zijn met Carry Trade strategieën.

Risico’s van Carry Trade

Hoewel Carry Trade aanzienlijke voordelen kan hebben, zijn er ook enkele risico’s die gepaard gaan met deze strategie. Een van de belangrijkste risico’s is valutarisico. Aangezien Carry Trade impliceert dat je een valuta leent met een lage rente en vervolgens die valuta verkoopt om een andere valuta te kopen met een hogere rente, loop je het risico dat de wisselkoersen in je nadeel veranderen.

Dit kan resulteren in verliezen bij het terugkopen van de oorspronkelijke valuta.

Een ander risico is het renterisico. Hoewel Carry Trade is gebaseerd op het verdienen van renteopbrengsten, kunnen veranderingen in rentetarieven een impact hebben op de algehele winstgevendheid van de strategie.

Als de rentetarieven dalen, kunnen de verwachte opbrengsten lager zijn dan verwacht. Daarnaast kunnen economische en geopolitieke gebeurtenissen ook onverwachte schommelingen veroorzaken in de valutamarkt, wat een negatief effect kan hebben op Carry Trade-posities.

Hoe implementeer je Carry Trade strategieën in Forex?

Om Carry Trade strategieën in Forex te implementeren, moet je beginnen met het selecteren van valutaparen die geschikt zijn voor deze strategie. Vervolgens bereken je de renteverschillen tussen de valuta’s om potentiële winstgevende transacties te identificeren.

Het is ook belangrijk om zorgvuldig risicobeheer toe te passen en regelmatig de markt te monitoren en aanpassingen te maken indien nodig.

Selectie van valutaparen

Bij het implementeren van Carry Trade strategieën in Forex is een belangrijke stap het selecteren van de juiste valutaparen. Hier zijn enkele tips om u te helpen bij het maken van de beste keuze:

 • Onderzoek en analyseer verschillende valutaparen om te bepalen welke het meest geschikt zijn voor Carry Trade. Kijk naar de rentevoeten van elk paar en identificeer die met een groot renteverschil.
 • Kies voor stabiele valuta’s met een lage volatiliteit, omdat deze minder waarschijnlijk grote schommelingen in waarde zullen ondergaan.
 • Overweeg ook de economische fundamentals van de landen waaruit de valuta’s afkomstig zijn. Zoek naar sterke economieën met een solide groeiperspectief en lage inflatie.
 • Houd rekening met geopolitieke factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van uw gekozen valutapaar. Blijf op de hoogte van politieke gebeurtenissen, handelsoorlogen of andere internationale ontwikkelingen die de markt kunnen beïnvloeden.
 • Diversifieer uw portefeuille door te investeren in verschillende valutaparen. Dit helpt u risico’s te spreiden en vermindert uw blootstelling aan potentiële verliezen.
Carry Trade Strategieën in Forex

Berekening van renteverschillen

Het berekenen van renteverschillen is een essentieel element bij Carry Trade strategieën in Forex. Dit verschijnsel, ook wel rentegap genoemd, is het verschil tussen de rentetarieven van de twee valuta’s in een valutapaar. Hieronder is een eenvoudige tabel die laat zien hoe dit werkt:

ValutapaarRente verschil
EUR/USD-0.75%
USD/JPY1.25%
GBP/USD0.25%

Deze tabel toont de renteverschillen op basis van hypothetische gegevens. In werkelijkheid kunnen de renteverschillen fluctueren afhankelijk van economische factoren en monetaire beleidsbeslissingen van centrale banken. Om succesvol te zijn in Carry Trade strategieën, is het belangrijk om deze veranderingen nauwkeurig bij te houden en uw strategie dienovereenkomstig aan te passen.

Risicobeheer

Als het gaat om carry trade strategieën in Forex, is risicobeheer een essentieel onderdeel van succesvol handelen. Het doel van risicobeheer is het minimaliseren van verliezen en het beschermen van kapitaal.

Een van de belangrijkste aspecten van risicobeheer bij carry trade is het beperken van blootstelling aan valutakoersschommelingen. Dit kan bereikt worden door het selecteren van valutaparen met lage volatiliteit en het vermijden van valuta’s die gevoelig zijn voor politieke of economische instabiliteit.

Een andere belangrijke risicobeheerstrategie is het instellen van stop loss orders om automatisch posities te sluiten wanneer de prijs een bepaald niveau bereikt. Dit helpt om verliezen te beperken en emotioneel gedreven beslissingen te voorkomen.

Tips voor succesvolle Carry Trade strategieën

1. Volg economische kalenders voor het bijhouden van belangrijke aankondigingen en gebeurtenissen die de valutamarkt kunnen beïnvloeden.

Volg economische kalenders

Het volgen van economische kalenders is een essentiële stap bij het implementeren van succesvolle Carry Trade strategieën in Forex. Door regelmatig economische kalenders te raadplegen, blijf je op de hoogte van belangrijke economische en financiële gebeurtenissen die de valutamarkten kunnen beïnvloeden.

Dit stelt je in staat om potentiële kansen te identificeren en je handelsstrategieën dienovereenkomstig aan te passen. Houd rekening met belangrijke gegevens zoals rentewijzigingen, werkloosheidscijfers en BBP-rapporten, omdat deze gegevens vaak een aanzienlijke impact hebben op de wisselkoersen.

Door economische kalenders bij te houden, kun je proactief handelen en je kansen vergroten om winstgevende transacties uit te voeren.

Blijf op de hoogte van rentewijzigingen

Om succesvolle Carry Trade strategieën in Forex te implementeren, is het essentieel om op de hoogte te blijven van rentewijzigingen. Het renteverschil tussen verschillende valuta’s vormt immers de basis van Carry Trade.

Door up-to-date te blijven met de rentevoeten van verschillende landen kun je profiteren van de renteopbrengsten die voortkomen uit het lenen van een valuta met een lage rente en het verkopen ervan om een andere valuta met een hogere rente te kopen.

Dit vereist regelmatige monitoring van centrale bankaankondigingen en economische indicatoren die invloed kunnen hebben op renteveranderingen. Op deze manier kun je strategisch handelen en profiteren van de renteswaps die gepaard gaan met Carry Trade.

Houd rekening met geopolitieke gebeurtenissen

Bij het implementeren van carry trade strategieën in Forex is het belangrijk om rekening te houden met geopolitieke gebeurtenissen. Deze gebeurtenissen, zoals politieke veranderingen, handelsoorlogen of natuurrampen, kunnen een enorme impact hebben op de valutamarkt.

Het is essentieel om op de hoogte te blijven van dergelijke ontwikkelingen en hun potentiële invloed op de valutaparen waarin je handelt. Door deze geopolitieke risico’s te analyseren en mee te nemen in je handelsbeslissingen, kun je beter in staat zijn om winstgevende carry trades uit te voeren en mogelijke verliezen te beperken.

Regelmatige monitoring en aanpassing

Om succesvolle Carry Trade strategieën in Forex te implementeren, is het van essentieel belang om regelmatige monitoring en aanpassing uit te voeren. Dit stelt handelaren in staat om snel te reageren op veranderingen in de marktomstandigheden en hun strategie dienovereenkomstig aan te passen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om op regelmatige basis te monitoren en aanpassingen te maken:

 1. Marktontwikkelingen: Houd de marktontwikkelingen nauwlettend in de gaten, zoals economische indicatoren, centrale bankvergaderingen en geopolitieke gebeurtenissen. Deze factoren kunnen invloed hebben op de rentetarieven en valutawaarderingen, wat cruciale informatie is voor Carry Trade strategieën.
 2. Rentewijzigingen: Blijf op de hoogte van rentewijzigingen die kunnen optreden in de betrokken landen of valutaparen van uw Carry Trade strategie. Dit kan u helpen bij het identificeren van kansen om renteverschillen te benutten.
 3. Technische analyse: Maak gebruik van technische analyse tools zoals prijsgrafieken, bewegende gemiddelden (SMA’s) en andere indicatoren om trends en prijsuitbraken te identificeren. Zo kunt u uw Carry Trade strategieën nauwkeuriger afstemmen.
 4. Risicobeheer: Regelmatige monitoring helpt ook bij het beheersen van risico’s die gepaard gaan met Carry Trade strategieën. Pas uw risicomanagementstrategie indien nodig aan door stop loss-orders te plaatsen en uw posities bij te werken op basis van marktbewegingen.
 5. Diversificatie: Overweeg om uw carry trades te diversifiëren over verschillende valutaparen en markten. Dit vermindert het risico van overbelichting aan een specifiek land of valuta.
 6. Handelsdagboek: Houd een gedetailleerd handelsdagboek bij waarin u uw Carry Trade transacties documenteert, inclusief redenen voor instappen en uitstappen, winsten en verliezen. Hiermee kunt u patronen herkennen, fouten verminderen en uw strategieën continu verbeteren.

Diversificatie van portefeuille

Als het gaat om carry trade strategieën in forex, is diversificatie van je portefeuille een essentiële stap. Hier zijn enkele manieren waarop je dit kunt doen:

 1. Investeer in verschillende valutaparen – Door te investeren in meerdere valutaparen kun je je risico spreiden en profiteren van renteverschillen in verschillende economieën.
 2. Combineer lange termijn en korte termijn strategieën – Naast carry trades op lange termijn, kunnen ook kortetermijnhandelstransacties deel uitmaken van je portefeuille. Op deze manier kun je profiteren van verschillende marktdynamiek en potentiële winstkansen.
 3. Overweeg correlaties tussen valutaparen – Het analyseren van correlaties tussen verschillende valutaparen kan je helpen bij het identificeren van mogelijke risico’s en het verminderen van blootstelling aan dezelfde marktbewegingen.
 4. Voeg andere activa toe aan je portefeuille – Het diversifiëren van je portefeuille kan ook betekenen dat je andere activaklassen toevoegt, zoals aandelen of grondstoffen. Dit kan helpen om eventuele negatieve impact op te vangen als gevolg van volatiliteit in de forexmarkt.
 5. Regelmatige monitoring en aanpassing – Diversificatie is niet alleen een eenmalige actie, maar vereist ook regelmatige monitoring en aanpassing. Houd de prestaties van elk onderdeel van je portefeuille in de gaten en pas deze indien nodig aan om optimaal rendement te behalen.

Meer over forex met onze blogs over Forex Strategieën

We beginnen onze reis met een diepgaande blik op de “Hedging Strategieën in Forex“, een methode om uw risico’s te beheersen, gevolgd door een snelcursus over “Forex Scalping Strategieën” en “Carry Trade Strategieën in Forex” voor degenen die snel winst willen maken.

Vervolgens nemen we een bocht en duiken we in “Breakout Strategieën in Forex” en “Trendvolgende Strategieën voor Forex“. Deze strategieën zullen u helpen om de dynamiek van de forex markt beter te begrijpen.

Als u geïnteresseerd bent in technische analyse, zal ons artikel over “Pivot Point Strategieën in Forex” en “Fibonacci Retracements in Forex” u zeker aanspreken. Daarnaast wordt de “Economische Kalender in Forex” besproken als een essentieel hulpmiddel voor fundamentele analyse.

Ontdek de mogelijkheden van “Forex Swing Trading Strategieën” en krijg een grondige kennis van “Price Action in Forex“. Daarnaast onthullen we het belang van “Psychologie in Forex Trading” en hoe het uw handelsprestaties kan beïnvloeden.

Het kiezen van een betrouwbaar “Forex Platform” is ook van cruciaal belang voor uw succes. En wist u dat wereldgebeurtenissen een enorme “Impact op Forex” kunnen hebben? Wij hebben hier een artikel aan gewijd.

Maak kennis met geavanceerde technieken zoals “High-Frequency Forex Trading Strategieën“, en ontdek hoe “AI en Machine Learning” steeds vaker worden gebruikt in “Forex Strategieën”.

In onze sectie over de “Forex Divergentie” leer je hoe je afwijkingen in prijsactie en technische indicatoren kunt interpreteren. Ook geven we inzicht in “Hedge Fund Strategieën“.

Wat zijn de “Beste Forex Strategieën voor 2023“? We hebben een artikel samengesteld met onze prognoses. Voor de techneuten onder ons hebben we een artikel over “Algorithmische Strategieën in Forex“.

Tot slot, voor degenen die de markt willen verslaan met het laatste nieuws, is er ons artikel over “News Trading in Forex“. Geniet van uw reis door de fascinerende wereld van forex trading!

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn carry trade strategieën in Forex?

Carry trade strategieën in Forex zijn beleggingsstrategieën waarbij handelaren profiteren van het renteverschil tussen twee valuta’s. Ze lenen een valuta met een lage rente en investeren deze in een valuta met een hogere rente, waardoor ze winst maken op het renteverschil.

2. Hoe werken carry trade strategieën in Forex?

Bij carry trade strategieën lenen handelaren geld in een valuta met een lage rente en gebruiken dit geld om een andere valuta te kopen die een hogere rente biedt. Ze verdienen geld aan het renteverschil tussen de twee valuta’s. Het succes van de strategie hangt af van zowel de wisselkoersbewegingen als de rentetarieven.

3. Wat zijn de risico’s van carry trade strategieën in Forex?

Hoewel carry trade strategieën potentieel winstgevend kunnen zijn, brengen ze ook risico’s met zich mee. Wisselkoersschommelingen kunnen ervoor zorgen dat de winst verloren gaat of zelfs verliezen veroorzaken. Daarnaast kunnen onverwachte rentewijzigingen invloed hebben op de winstgevendheid van de strategie.

4. Wat zijn enkele populaire valutaparen voor carry trade strategieën?

Enkele populaire valutaparen voor carry trade strategieën zijn bijvoorbeeld de AUD/JPY (Australische dollar/Japanse yen), NZD/JPY (Nieuw-Zeelandse dollar/Japanse yen) en de GBP/JPY (Britse pond/Japanse yen). Deze valutaparen hebben historisch gezien aantrekkelijke renteverschillen voor carry trades.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *