In dit artikel

Bollinger Bands Trading

Bollinger Bands Trading: Het Begrijpen van Markt Volatiliteit (2024)

In dit artikel

Handelen op de financiële markt kan overweldigend zijn, zeker als u te maken krijgt met volatiliteit. Net als u, heb ik de ups en downs van deze markten ervaren en heb ik ontdekt dat Bollinger Bands een effectieve technische analyse-indicator kunnen zijn.

In dit artikel leggen we uit hoe Bollinger Bands werken en geven we handige tips om de marktvolatiliteit beter te begrijpen en te navigeren. Dus duik in, want grip krijgen op volatiliteit kan uw handelsstrategie voorgoed veranderen.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2024 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Bollinger Bands zijn een technische analyse – indicator die gebruikt wordt om de marktvolatiliteit te meten en te analyseren.
 • Door het begrijpen en gebruiken van Bollinger Bands kunnen handelaren beter inspelen op volatiele marktomstandigheden en succesvoller handelen.
 • Er zijn verschillende Bollinger Bands strategieën die handelaren kunnen gebruiken, zoals de Bollinger Bounce strategie, de Bollinger Squeeze strategie en de trend trading strategie met Bollinger Bands.
 • Het begrijpen van Bollinger Bands is essentieel voor succesvol handelen in marktvolatiliteit.

Wat zijn Bollinger Bands en hoe beïnvloeden ze de marktvolatiliteit?

Bollinger Bands zijn een technische analyse-indicator die gebruikt wordt om de marktvolatiliteit te meten en te analyseren. Ze bestaan uit een set van bovenste en onderste banden die rondom de koers van een effect worden geplaatst.

Deze bands bewegen mee met de prijsbewegingen en geven zo een visuele weergave van het niveau van volatiliteit in de markt. Door het begrijpen en gebruiken van Bollinger Bands kunnen handelaren beter inspelen op volatiele marktomstandigheden en succesvoller handelen.

Bollinger Bands Trading

Uitleg van Bollinger Bands

Bollinger Bands zijn een uitstekende technische analyse-indicator, ontwikkeld door John Bollinger. Ze zijn ontworpen om het algemene prijsbereik en de volatiliteit van een financieel instrument te meten.

Grafisch gezien bestaat het uit drie lijnen – de middellijn is een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en de bovenste en onderste banden zijn de standaardafwijkingen van dit gemiddelde.

De Bollinger Bands reageren op veranderingen in de marktvolatiliteit. In periodes van grote prijsschommelingen (hoge volatiliteit) wijken de banden uit elkaar, terwijl ze in rustige marktomstandigheden (lage volatiliteit) dichter bij elkaar komen.

Dit helpt traders om potentiële koop- en verkoopmogelijkheden te identificeren en te anticiperen op toekomstige prijsbewegingen.

Werking van Bollinger Bands bij het meten van volatiliteit

Wat zijn Bollinger Bands en hoe meten ze de volatiliteit van de markt? Bollinger Bands is een technische analyse-indicator die bestaat uit drie lijnen: een middellijn en twee buitenste banden.

De middellijn wordt meestal berekend op basis van het voortschrijdend gemiddelde van de koers van een effect. De buitenste banden worden berekend door een bepaalde standaardafwijking toe te voegen aan het voortschrijdend gemiddelde.

Bij het meten van volatiliteit tonen de Bollinger Bands de mate van volatiliteit in een markt. In tijden van lage volatiliteit zullen de banden dicht bij elkaar blijven en de koers van het effect binnen deze banden bewegen.

Dit geeft aan dat de marktomstandigheden stabiel zijn en er weinig prijsbeweging is. Aan de andere kant, in tijden van hoge volatiliteit, zullen de banden uit elkaar bewegen en kan de koers van het effect buiten deze banden bewegen.

Dit duidt op een volatiele markt waarin er meer prijsbeweging is.

Door het gebruik van Bollinger Bands kunnen handelaren inzicht krijgen in de volatiliteit van de markt en potentiële handelsmogelijkheden identificeren. Het is belangrijk om te begrijpen dat Bollinger Bands een indicator zijn en alleen moeten worden gebruikt in combinatie met andere technische indicatoren en analysemethoden om succesvol te handelen.

Bollinger Bands Trading Strategieën voor Markt Volatiliteit

– Bollinger Bounce strategie: Handel op basis van de prijs die terugkaatst van de onderste of bovenste Bollinger Band.

– Bollinger Squeeze strategie: Handel wanneer de banden dichter bij elkaar komen, wat vaak wordt gevolgd door een grote prijsbeweging.

– Trend trading strategie met Bollinger Bands: Handel in de richting van de trend wanneer de prijs de bovenste of onderste band bereikt.

Bollinger Bounce strategie

De Bollinger Bounce strategie is een populaire handelsstrategie die gebruikmaakt van de Bollinger Bands om koop- en verkoopmomenten te identificeren in markten met zichtbare volatiliteit. Deze strategie maakt gebruik van de prijsbewegingen rond de bovenste en onderste banden van de Bollinger Bands.

 1. Identificeer een volatiele markt: Zoek naar markten waar de prijsbeweging aanzienlijk is en er sprake is van zichtbare volatiliteit. Dit kan worden bepaald door te kijken naar hoe wijd de bovenste en onderste banden uit elkaar liggen.
 2. Zoek naar een consolidatieperiode: Wanneer de prijsbeweging consolideert tussen de bovenste en onderste band, biedt dit een potentieel handelsmoment met behulp van deze strategie. Dit duidt op stabiliteit in de marktomstandigheden.
 3. Wacht op een bounce vanuit het bereik: Zodra de prijsbeweging begint te stijgen vanaf het laagste punt binnen het bereik, kan dit een koopmoment zijn. Daarentegen, als de prijsbegewging begint te dalen vanaf het hoogste punt binnen het bereik, kan dit een verkoopmoment zijn.
 4. Plaats een stop loss order: Om uw risico te beheersen, plaatst u een stop loss order net buiten het bereik van consolidatie. Dit zorgt ervoor dat u uw verliezen kunt minimaliseren als de prijsbeweging plotseling keert.
 5. Neem winst op een geschikt niveau: Als de prijsbeweging stijgt na een bounce, kunt u overwegen om winst te nemen wanneer de prijs de bovenste band bereikt. Omgekeerd, als de prijsbeweging daalt na een bounce, kunt u overwegen om winst te nemen wanneer de prijs de onderste band bereikt.

Bollinger Squeeze strategie

De Bollinger Squeeze strategie is een populaire handelsstrategie die gebruik maakt van de Bollinger Bands om te profiteren van periodes van lage volatiliteit gevolgd door plotselinge uitbraken. Deze strategie kan erg krachtig zijn, omdat het kan helpen bij het identificeren van potentiële grote prijsbewegingen voordat ze plaatsvinden. Hier zijn enkele belangrijke punten om te begrijpen over de Bollinger Squeeze strategie:

 • Tijdens periodes van lage volatiliteit zullen de bovenste en onderste banden van de Bollinger Bands dichter bij elkaar komen te liggen. Dit wordt ook wel de “squeeze” genoemd.
 • De squeeze geeft aan dat de markt in een fase van consolidatie zit en dat er sprake is van stabiele marktomstandigheden. Dit kan een indicatie zijn dat er zich binnenkort een grote prijsbeweging zal voordoen.
 • Handelaren kunnen wachten op een uitbraak uit de squeeze en vervolgens posities innemen in de richting van de uitbraak. Als de prijs boven de bovenste band uitbreekt, kan dit worden gezien als een koopsignaal, terwijl een uitbraak onder de onderste band juist als een verkoopsignaal kan worden gezien.
 • Het gebruik van andere technische analyse – indicatoren, zoals RSI of candlestickpatronen, in combinatie met de Bollinger Squeeze strategie kan helpen om nog sterkere handelssignalen te identificeren.
 • Het is belangrijk om te onthouden dat niet elke squeeze leidt tot een grote prijsbeweging. Sommige squeezes kunnen resulteren in kleine bewegingen of zelfs in valse signalen. Het is daarom essentieel om altijd risicobeheer toe te passen en stop loss levels te bepalen bij het handelen met de Bollinger Squeeze strategie.

Trend trading strategie met Bollinger Bands

Als ervaren trader begrijp ik het belang van het gebruik van Bollinger Bands bij het implementeren van trend trading strategieën. Hier zijn enkele belangrijke punten om op te merken over deze benadering:

 • Het identificeren van een trend: Bollinger Bands kunnen helpen bij het identificeren van een opwaartse of neerwaartse trend in de markt. Wanneer de prijs boven de bovenste band stijgt, kan dit wijzen op een opwaartse trend. Aan de andere kant, wanneer de prijs onder de onderste band daalt, kan dit duiden op een neerwaartse trend.
 • Het bevestigen van de duurzaamheid van een trend: Een belangrijk aspect van trend trading is het bepalen of een trend zich zal voortzetten of niet. Bollinger Bands kunnen hierbij helpen door te laten zien of er sprake is van volatiliteit aan beide zijden van de bands. Als er aanzienlijke volatiliteit is en de prijs blijft binnen de bands bewegen, kan dit een bevestiging zijn dat de trend mogelijk langdurig is.
 • Het identificeren van koop- en verkoopsignalen: Bij het implementeren van een trend trading strategie met Bollinger Bands, kunnen traders koop- en verkoopsignalen genereren wanneer de prijs uitbreekt uit de bands. Een koopsignaal kan optreden wanneer de prijs boven de bovenste band sluit en vervolgens weer terugkomt binnen de bands. Omgekeerd kan een verkoopsignaal optreden wanneer de prijs onder de onderste band sluit en weer terugkomt binnen de bands.
 • Het instellen van stop-loss niveaus: Om risico’s te beperken, is het belangrijk om stop-loss niveaus in te stellen bij het implementeren van een trend trading strategie met Bollinger Bands. Deze niveaus kunnen worden geplaatst net buiten de bands om mogelijke verliezen te beperken als de prijs zich toch tegen de verwachte trend beweegt.
 • Het monitoren van volatiliteit: Bollinger Bands kunnen traders helpen bij het monitoren van de volatiliteit in een trendmarkt. Als er sprake is van aanzienlijke volatiliteit en de prijs beweegt zich dichter naar één band toe, kan dit wijzen op een mogelijk keerpunt in de trend.

Praktische toepassing van Bollinger Bands in de markt

Om succesvol te handelen met Bollinger Bands, kun je ze gebruiken om koop- en verkoopmomenten te identificeren en risicobeheer en stop loss levels te bepalen.

Identificeren van koop- en verkoopmomenten met Bollinger Bands

Als ervaren trader is het begrijpen van Bollinger Bands essentieel bij het identificeren van gunstige koop- en verkoopmomenten op de markt. Door te letten op de interactie tussen de prijs en de Bollinger Bands, kunnen handelaren waardevolle inzichten verkrijgen. Hier zijn enkele belangrijke punten om koop- en verkoopmomenten te identificeren met behulp van Bollinger Bands:

 1. Koopsignalen:
 • Wanneer de prijs de onderste band van de Bollinger Bands bereikt of overschrijdt, kan dit een potentieel koopsignaal zijn.
 • Als de prijs vervolgens weer stijgt richting het midden van de Bollinger Bands of zelfs naar boven doorbreekt, kan dit bevestigen dat er mogelijk een bullish trend aanstaande is.
 1. Verkoopsignalen:
 • Zodra de prijs de bovenste band van de Bollinger Bands bereikt of overschrijdt, kan dit een potentiële indicatie zijn om te verkopen.
 • Als de prijs daarna weer daalt en tegen het midden van de Bollinger Bands aanligt of eronder beweegt, kan dit duiden op een bearish momentum.
 1. Bevestigingssignalen:
 • Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar het bereiken of overschrijden van de buitenste bands, maar ook naar andere technische indicatoren voor bevestiging.
 • Bijvoorbeeld, als het RSI – indicator (Relatieve Sterkte Index) ook aangeeft dat een effect oververkocht is bij het bereiken van de onderste band, kan dit sterker wijzen op een koopsignaal.

Risicobeheer en stop loss levels bepalen

Risicobeheer en stop loss levels zijn essentiële onderdelen van Bollinger Bands Trading. Het begrijpen en correct toepassen ervan kan het verschil maken tussen winstgevend handelen en het vermijden van grote verliezen. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om in gedachten te houden:

 1. Definieer uw risicotolerantie: Voordat u een handelspositie inneemt, is het belangrijk om uw bereidheid tot risico vast te stellen. Dit helpt u bij het bepalen van uw maximale verliesniveau en bij het nemen van beslissingen met betrekking tot stop loss niveaus.
 2. Identificeer geschikte stop loss niveaus: Gebruik de Bollinger Bands om mogelijke steun- en weerstandsniveaus te identificeren. Deze niveaus kunnen dienen als potentiële stop loss punten, waarbij u de mogelijkheid heeft om uw verliezen te beperken als de markt zich tegen u keert.
 3. Pas de volatiliteit aan: Verhoog of verlaag uw stop loss niveaus op basis van de volatiliteit van de markt. In perioden van hoge volatiliteit kunt u overwegen om uw stop loss niveaus wat losser te maken, terwijl in tijden van lage volatiliteit strakkere niveaus nuttig kunnen zijn.
 4. Gebruik trailing stops: Een trailing stop is een dynamische manier om winsten te beschermen terwijl een trend zich ontwikkelt. Hierbij wordt de stop loss level aangepast naarmate de prijs in uw voordeel beweegt, waardoor u potentiële winsten vasthoudt en tegelijkertijd mogelijke verliezen beperkt.
 5. Manage uw positiegrootte: Naast stop loss niveaus is het belangrijk om de grootte van uw posities te beheren. Zorg ervoor dat u niet te veel riskeert op één handel, zodat eventuele verliezen beheersbaar blijven en uw totale portefeuille niet wordt aangetast.
 6. Houd emoties onder controle: Het is gemakkelijk om overhaaste beslissingen te nemen wanneer de markt volatiel is. Het is echter belangrijk om kalm te blijven en uw handelsplan strikt te volgen, inclusief het gebruik van stop loss niveaus. Emotioneel gedreven beslissingen kunnen leiden tot grote verliezen en inconsistent handelen.
Bollinger Bands Trading

Conclusie: Het belang van het begrijpen van Bollinger Bands bij het handelen in marktvolatiliteit.

De Bollinger Bands zijn een krachtige technische analyse-indicator die ons inzicht geeft in de marktvolatiliteit. Door het begrijpen en toepassen van de verschillende Bollinger Bands strategieën kunnen handelaren profiteren van zowel lage volatiliteit als trendmarkten.

Het gebruik van Bollinger Bands stelt ons in staat om koop- en verkoopmomenten te identificeren, risico’s beter te beheren en winstgevend te handelen in volatiele marktomstandigheden. Kortom, het begrijpen van Bollinger Bands is essentieel voor succesvol handelen in marktvolatiliteit.

Meer over forex met onze blogs over Forex Strategieën

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in volatiliteit, raden we aan te beginnen met “Bollinger Bands Trading”, dat gebruik maakt van deze bekende tool om prijsniveaus en volatiliteit te beoordelen. Wilt u meer weten over trendbevestiging? Duik dan in “Moving Average Crossover Trading“.

Renko Trading” en “Heiken Ashi Trading” bieden alternatieve benaderingen van prijsgrafieken, terwijl “ADX Trading” de kracht van een trend meet. Als u de ADX-indicator met andere hulpmiddelen wilt combineren, hebben we ook gedetailleerde gidsen over “ADX + MACD Trading” en “ADX + Stochastic Trading“.

Ontdek de mogelijkheden van momentum met onze artikelen over “Stochastic Oscillator Trading” en “RSI Trading“, of leer meer over trendinversies met “Parabolic SAR Trading“. Ga dieper in op geavanceerde technieken met onze stukken over “Elliott Wave Fibonacci Trading” en “Harmonic Trading“.

Gann Trading” biedt inzichten in de methoden van de legendarische handelaar W.D. Gann, terwijl “Pivot Point Trading” de belangrijke prijsniveaus in de spotlight zet. Ontdek de kracht van het identificeren van discrepanties tussen indicatoren en prijsbewegingen met “Divergence Convergence Trading“, en leer hoe u deze techniek kunt toepassen op de MACD met “MACD Divergence Trading“.

Range Expansion Trading” en “Multi-Timeframe Trading” bieden nieuwe manieren om marktstructuren te analyseren, en “Price Rejection Trading” focust op het identificeren van prijsniveaus waar de markt aarzelt om verder te bewegen.

Ten slotte, voor een meer psychologische benadering, bekijk onze gids over “Market Sentiment Trading“. Deze stijl van handelen neemt de algemene stemming van de markt in overweging bij het maken van handelsbeslissingen.

Of u nu een beginnende handelaar bent of een ervaren veteraan, onze blog heeft waardevolle inzichten te bieden. Ontdek onze uitgebreide artikelen en verbeter uw Forex trading vaardigheden vandaag nog! Ontdek ook high-frequency trading en arbitrage trading.

Veelgestelde Vragen

1. Wat zijn Bollinger Bands en hoe kunnen ze worden gebruikt in de handel?

Bollinger Bands zijn een technische analyse tool die worden gebruikt om de volatiliteit van een markt te meten. Ze bestaan uit een middelste band, een bovenste band en een onderste band die zich rond een voortschrijdend gemiddelde bevinden. Handelaren kunnen ze gebruiken om prijsbewegingen te analyseren en potentiële keerpunten in de markt te identificeren.

2. Hoe kan ik de volatiliteit van de markt begrijpen bij het handelen met Bollinger Bands?

Om de volatiliteit van de markt te begrijpen bij het handelen met Bollinger Bands, kunt u letten op de afstand tussen de bovenste en onderste band. Een grotere afstand geeft aan dat de markt volatieler is, terwijl een kleinere afstand wijst op minder volatiliteit. U kunt ook kijken naar de richting van de bands en eventuele uitbraken of terugtrekkingen om een ​​beter beeld te krijgen van de marktvolatiliteit.

3. Welke andere indicatoren kunnen worden gebruikt in combinatie met Bollinger Bands voor marktanalyse?

Naast Bollinger Bands kunnen handelaren andere indicatoren gebruiken voor marktanalyse, zoals voortschrijdende gemiddelden, MACD (Moving Average Convergence Divergence) en RSI (Relative Strength Index). Deze indicatoren kunnen helpen bij het bevestigen van signalen die worden gegenereerd door Bollinger Bands en het bieden van aanvullende informatie over de markttrends en mogelijke keerpunten.

4. Wat zijn enkele strategieën die kunnen worden toegepast bij het handelen met Bollinger Bands?

Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden toegepast bij het handelen met Bollinger Bands, zoals de Bollinger Squeeze, waarbij wordt gekeken naar periodes van lage volatiliteit gevolgd door mogelijke uitbraken, en

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2024

Picture of Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *