In dit artikel

keys on Average Directional Index

De Average Directional Index: De Sleutel tot het Markt Trends

In dit artikel

Het veld van technische analyse kan een doolhof aan indicatoren en grafieken zijn, waardoor je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Ik snap hoe verwarrend dit kan zijn – tenslotte heb ik ook deze uitdaging ervaren en na uitgebreid onderzoek bleek ‘De Average Directional Index (ADX)’ de sleutel tot het ontrafelen van markttrends.

In dit artikel zullen we de ADX grondig analyseren, leren hoe deze gebruikt kan worden om trendsterkte te bepalen en daarnaast ook handelsstrategieën ontwikkelen op basis van zijn signalen.

Neem een stap vooruit in je technische analyse door dit fascinerende hulpmiddel te ontrafelen!

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • De Average Directional Index (ADX) is een technische indicator die wordt gebruikt om de trendsterkte van de markt te meten en helpt bij het begrijpen van markttrends.
 • De ADX berekent de richtingslijnen (+DI en – DI), waarheidswaarden en echte bereik om de trendsterkte en prijsvolatiliteit te meten.
 • De ADX kan gebruikt worden om trendomkeerpunten te identificeren door naar de ADX-waarde, divergenties, andere technische hulpmiddelen zoals trendlijnen en prijspatronen, en veranderingen in handelsvolumes te kijken.
 • Voordelen van het gebruik van de ADX zijn onder andere objectieve meting, trendidentificatie, timing van trendomkeerpunten, complementariteit met andere indicatoren, informatie over marktvolatiliteit en eenvoudige interpretatie.

Wat is de Average Directional Index (ADX)?

De Average Directional Index (ADX) is een technische indicator die wordt gebruikt om de trendsterkte van de markt te meten.

Berekening van de ADX

De berekening van de Average Directional Index (ADX) lijkt wellicht ingewikkeld, maar is in wezen vrij eenvoudig te begrijpen. Het begint allemaal met de berekening van zowel de positieve directionele beweging (+DI) als de negatieve directionele beweging (-DI).

Deze twee indicatoren geven respectievelijk uptrends en downtrends weer in de markt.

Vervolgens wordt er een gemiddelde berekend op basis van deze waarden, wat resulteert in de ADX. De berekening kan meestal automatisch worden uitgevoerd met behulp van uw handelssoftware, zodat u zich kunt concentreren op het begrijpen van de resultaten en het nemen van investeringsbeslissingen op basis van die informatie.

Als handelaar is het uw taak om de uitkomst van deze berekeningen te interpreteren en te gebruiken in uw voordeel.

Onderdelen van de ADX

De Average Directional Index (ADX) bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. Richtingslijnen: De ADX berekent de richtingslijnen die helpen bij het bepalen van de trendrichting. Deze lijnen worden aangeduid als +DI (positieve richting) en -DI (negatieve richting).
 2. Waarheidswaarde: De waarheidswaarde wordt berekend op basis van het verschil tussen het hoge en het lage punt van een bepaalde periode. Dit geeft aan hoe volatiel de markt is.
 3. Gemiddelde waarheidswaarde: De gemiddelde waarheidswaarde berekent het gemiddelde van de waarheidswaarden over een bepaalde periode.
 4. Echte bereik: Het echte bereik meet het verschil tussen het actuele hoogste punt en laagste punt van een bepaalde periode. Dit geeft inzicht in de mate van prijsvolatiliteit.
 5. Bewegend gemiddelde: De ADX maakt gebruik van een bewegend gemiddelde om de trendsterkte te meten. Dit helpt bij het identificeren van sterke trends en mogelijke trendomkeerpunten.

Wat meet de ADX?

De Average Directional Index (ADX) is een technische indicator die wordt gebruikt om de kracht van een markttrend te meten. Het meet de mate van trendsterkte, ongeacht of het een uptrend of downtrend is.

Met behulp van de ADX kunnen handelaren en beleggers beter begrijpen hoe sterk een trend is en of het een goed moment is om positie in te nemen of af te sluiten. Dit stelt hen in staat om objectieve beslissingen te nemen op basis van feitelijke gegevens in plaats van speculaties.

De ADX geeft ook aan wanneer een trend begint af te zwakken of omkeert, waardoor handelaren op tijd kunnen reageren en hun strategieën kunnen aanpassen. Het is een waardevol hulpmiddel in de technische analyse van financiële markten en helpt handelaren bij het identificeren van winstgevende handelsmogelijkheden.

Hoe de ADX-indicator te gebruiken voor het begrijpen van markttrends

De ADX-indicator kan worden gebruikt om markttrends te begrijpen door de trendsterkte af te lezen en trendomkeerpunten te identificeren.

Trendsterkte aflezen met de ADX

Om markttrends te begrijpen, is het essentieel om de trendsterkte te kunnen beoordelen. De Average Directional Index (ADX) is een handige technische indicator die ons hierbij kan helpen. De ADX meet de kracht van een trend en geeft aan hoe sterk een uptrend of downtrend is op een schaal van 0 tot 100.

Een ADX-waarde boven 25 duidt op een sterke trend, terwijl een waarde onder 25 wijst op een zwakke trend of consolidatieperiode. Door de ADX-indicator te gebruiken, krijgen we objectieve informatie over de sterkte van een trend en kunnen we beter geïnformeerde handelsbeslissingen nemen.

Dit stelt ons in staat om kansen te identificeren en onze risico’s te beheersen op de financiële markt. Het is belangrijk om echter te onthouden dat de ADX alleen de trendsterkte meet en geen informatie geeft over de richting van de trend.

Average Directional Index

Identificeren van trendomkeerpunten

Het identificeren van trendomkeerpunten is een essentiële vaardigheid bij het handelen op de financiële markt. Met behulp van de Average Directional Index (ADX) kunnen beleggers en handelaren deze punten nauwkeuriger bepalen. Hier zijn enkele stappen om trendomkeerpunten te identificeren met behulp van de ADX-indicator:

 • Kijk naar de ADX-waarde: Een hoge waarde van de ADX geeft aan dat er sprake is van een sterke trend, terwijl een lage waarde wijst op een zwakkere trend. Op basis hiervan kun je mogelijke trendomkeerpunten identificeren wanneer de ADX-waarde begint af te nemen.
 • Let op divergenties: Divergenties tussen de prijs en de ADX-indicator kunnen duiden op een aanstaande trendomkering. Bijvoorbeeld, als de prijs hogere hoogtepunten bereikt, maar de ADX lager wordt, kan dit aangeven dat de uptrend zwakker wordt en mogelijk zal omkeren.
 • Gebruik andere technische hulpmiddelen: Combineer de informatie van de ADX-indicator met andere technische analysehulpmiddelen zoals trendlijnen, steunniveaus en weerstandsniveaus om mogelijke trendomkeerpunten te bevestigen.
 • Observeer volumewijzigingen: Veranderingen in handelsvolumes kunnen ook wijzen op een verandering in trends. Als het volume toeneemt tijdens een neerwaartse beweging, kan dit aangeven dat er meer verkopers zijn die hun posities sluiten en een mogelijke omkering van de downtrend aangeven.
 • Monitor prijsbewegingen: Let op belangrijke prijspatronen zoals dubbele toppen, dubbele bodems of omgekeerde kop-en-schouderspatronen. Deze patronen kunnen signaleren dat een trend aan het omkeren is.

Voordelen en beperkingen van de ADX-indicator

De ADX-indicator biedt verschillende voordelen, zoals het meten van de trendsterkte en het identificeren van trendomkeerpunten.

Voordelen van het gebruik van de ADX

Het gebruik van de ADX-indicator biedt verschillende voordelen bij het begrijpen van markttrends:

 1. Objectieve meting: De ADX-indicator biedt een objectieve meting van trendsterkte, waardoor handelaren en beleggers niet afhankelijk zijn van subjectieve interpretaties. Dit helpt bij het nemen van geïnformeerde handelsbeslissingen.
 2. Trendidentificatie: Met behulp van de ADX kunnen handelaren trends in de markt identificeren, of het nu gaat om een uptrend (stijgende prijzen) of een downtrend (dalende prijzen). Dit stelt handelaren in staat om zich aan te passen aan de huidige marktsituatie.
 3. Tijdigheid: De ADX geeft ook informatie over mogelijke trendomkeerpunten, wat waardevol kan zijn voor handelaren die willen anticiperen op veranderingen in de marktrichting. Het stelt hen in staat om tijdig hun posities aan te passen en potentiële verliezen te beperken.
 4. Complementair met andere indicatoren: De ADX kan goed worden gecombineerd met andere technische indicatoren, zoals Moving Averages en Bollinger Bands. Dit helpt bij het verfijnen van handelsstrategieën en het vergroten van de kans op succesvolle transacties.
 5. Marktvolatiliteit: De ADX-indicator geeft ook informatie over de volatiliteit van de markt. Dit is vooral nuttig voor handelaren die geïnteresseerd zijn in volatiele markten en bereid zijn risico’s te nemen om hogere winsten te behalen.
 6. Eenvoudige interpretatie: De ADX-indicator is relatief eenvoudig te begrijpen en te interpreteren. Het vereist geen complexe wiskundige berekeningen of uitgebreide technische kennis, waardoor het toegankelijk is voor zowel beginners als ervaren handelaren.

Beperkingen van de ADX

Als het gaat om het gebruik van de Average Directional Index (ADX) als een trendindicator, zijn er enkele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Deze beperkingen kunnen invloed hebben op de nauwkeurigheid en effectiviteit van de ADX bij het begrijpen van markttrends. Hier volgen enkele belangrijke beperkingen van de ADX:

 1. Afhankelijk van historische gegevens: De ADX maakt gebruik van historische prijsgegevens om trends te analyseren en trendsterkte te meten. Dit betekent dat het geen real-time informatie verstrekt en dat het afhankelijk is van het verleden om toekomstige trends te voorspellen.
 2. Gevoelig voor volatiliteit: De ADX kan minder betrouwbaar zijn in zeer volatiele marktomstandigheden. Omdat het gebaseerd is op gemiddelde berekeningen, kan het moeite hebben om snel veranderende trends of plotse marktbewegingen nauwkeurig weer te geven.
 3. Niet geschikt voor zijwaartse markten: De ADX werkt het beste in trendsituaties waarbij de markt een duidelijke richting heeft (uptrend of downtrend). In zijwaartse marktomstandigheden, waarin prijzen binnen een bepaald bereik blijven schommelen, kan de ADX minder nuttig zijn omdat er geen sterke trend aanwezig is.
 4. Kan achterblijven bij snelle trendomkeringen: Hoewel de ADX kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen, kan het soms achterblijven bij snelle en plotselinge omkeringen in de markt. Dit betekent dat handelaren andere indicatoren of hulpmiddelen moeten gebruiken om snel veranderende marktbewegingen op te vangen.
 5. Niet geschikt als stand-alone indicator: De ADX is een nuttige tool, maar het is belangrijk om het te combineren met andere technische analyse-indicatoren en handelsstrategieën. Alleen vertrouwen op de ADX kan leiden tot onvolledige analyses en besluitvorming.

Conclusie

In deze blogpost hebben we de Average Directional Index (ADX) besproken en hoe het kan worden gebruikt als een belangrijke indicator om markttrends te begrijpen. Met behulp van de ADX kunnen handelaren de sterkte van trends aflezen en trendomkeerpunten identificeren.

Hoewel de ADX enkele voordelen heeft, zoals het bieden van objectieve metingen en het helpen bij het ontwikkelen van handelsstrategieën, zijn er ook beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden.

Kortom, de ADX is een waardevol technisch hulpmiddel voor marktanalyse en handelsbeslissingen.

Lees meer over forex met onze blogs over forex indicatoren

Ontdek hoe “Forex indicatoren” zoals “Pivot Point Trading” en de “Guppy Multiple Moving Average” jou kunnen helpen bij het nemen van betere handelsbeslissingen.

Leer hoe je “Trading Divergenties” kunt gebruiken om potentiële trendomkeringen te identificeren en winstgevende handelsmogelijkheden te benutten.

Verken het gebruik van “Pennants” om consolidatieperiodes en mogelijke uitbraakpunten te herkennen.

Leer hoe je “Fibonacci Retracement” kunt toepassen in jouw Forex Trading om belangrijke niveaus van prijsaanpassing te identificeren.

Ontdek de kracht van “Average Directional Index” om de sterkte van een trend te meten en handelsmogelijkheden te identificeren.

Leer hoe “Hanging Man Candlestick” patronen kunnen wijzen op potentiële trendomkeringen en omkeerpunten in de markt.

Verken het concept van “Corrective Waves” en leer hoe ze kunnen worden geïdentificeerd om in te spelen op correctieve bewegingen binnen een trend.

Ontdek de waarde van “Trend lines” bij het identificeren van trends en het bepalen van mogelijke ondersteunings- en weerstandsniveaus.

Leer hoe “Acceleration Bands” kunnen helpen bij het identificeren van volatiele marktomstandigheden en het bepalen van potentiële prijsuitbraken.

Ontdek de rol van indicatoren zoals “Awesome Oscillator“, “Balance of Power“, “Bears Power“, “Bulls Power“, “Chande’s Dynamic Momentum Index (CDMI)“, “Choppiness Index“, “Detrended Price Oscillator (DPO)“, “Dynamic Momentum Index“, “Ease of Movement” en “Envelopes” in Forex Trading en hoe ze kunnen worden gebruikt om handelsbeslissingen te versterken.

Verbreed jouw kennis over Forex Trading en verfijn jouw handelsvaardigheden met behulp van deze verschillende Forex indicatoren. Ontdek nieuwe mogelijkheden en strategieën om jouw succes op de Forex-markt te vergroten.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is de Average Directional Index (ADX) en hoe helpt het bij het begrijpen van markttrends?

De Average Directional Index (ADX) is een technische indicator die wordt gebruikt om de sterkte van een markttrend te meten. Het geeft handelaren inzicht in of een trend al dan niet aanwezig is en hoe sterk deze is. Door de ADX te gebruiken, kunnen handelaren beter begrijpen welke markten trending zijn en wanneer ze mogelijk reversals kunnen verwachten.

2. Hoe wordt de ADX berekend en geïnterpreteerd?

De ADX wordt berekend op basis van de gemiddelde bewegingsrichting (Average Directional Movement, +DI en -DI) van een markt gedurende een bepaalde periode. De waarden variëren van 0 tot 100, waarbij hogere waarden duiden op een sterke trend en lagere waarden aangeven dat de markt zich in een consolidatiefase bevindt. Handelaren kunnen de ADX gebruiken om te bepalen of ze al dan niet in een bepaalde markt willen handelen.

3. Welke andere indicatoren werken goed in combinatie met de ADX?

De ADX werkt goed in combinatie met andere technische indicatoren, zoals de Moving Average (MA) en de Relative Strength Index (RSI). Het combineren van deze indicatoren kan handelaren helpen om trends beter te identificeren en potentiële handelsmogelijkheden te vinden. Het is belangrijk om meerdere indicatoren te gebruiken om een ​​completer beeld van de markt te krijgen.

4. Hoe kan ik de ADX toepassen in mijn handelsstrategie?

Om de ADX effectief toe te passen in een handelsstrategie, is het belangrijk om de juiste parameters en timeframes te kiezen op basis van de gekozen markt en handelsstijl. Gebruik de ADX als een bevestigingsinstrument om uw handelsbeslissingen

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *