In dit artikel

ADX + MACD Trading

ADX + MACD Trading: De Kracht van Indicator Combinaties

In dit artikel

Beleggen en handelen kan een intimiderende uitdaging zijn, en het navigeren door de wereld van technische indicatoren is geen uitzondering. Ik begrijp dit omdat ik ook ooit worstelde met het interpreteren van schommelingen in beursgrafieken en het identificeren van echte handelssignalen.

Dit artikel behandelt de oplossing met de strategie van combineren van ADX en MACD indicatoren – twee krachtige hulpmiddelen die, wanneer correct gebruikt, uw handelsbeslissingen aanzienlijk kunnen verbeteren.

Laten we samen deze spannende wereld ontdekken voor effectievere en winstgevendere handelservaringen.

Key takeaways:

Uit onze beste forex broker test voor 2023 is gekomen: IC Markets. Met de diverse account types, zeer lage spread en uitstekende klantenservice staat deze boven aan onze lijst.

Samenvatting

 • Het combineren van de MACD- en ADX-indicatoren biedt handelaren een diepgaander inzicht in marktsituaties en kan helpen bij het nemen van effectieve handelsbeslissingen.
 • Belangrijke MACD-handelsstrategieën omvatten crossover trading, divergentiehandel, trendbewust handelen en het gebruik van de MACD-lijn als dynamische support of resistance niveaus.
 • Belangrijke ADX-handelsstrategieën omvatten trendvolgende strategieën, trendomkering strategieën, divergentie strategieën, volatiliteitsfilter strategieën en het gebruik van de ADX-indicator om stop-loss niveaus in te stellen.
 • Het combineren van de MACD- en ADX-indicatoren helpt handelaren bij trendherkenning, bevestiging van handelssignalen, volatiliteit en stop loss beheer, en het identificeren van divergentie voor mogelijke trendomkeringen.

De Kracht van Indicator Combinaties: MACD en ADX

De MACD-indicator en de ADX-indicator bieden beide unieke inzichten in de marktbewegingen en kunnen elkaar versterken wanneer ze samen worden gebruikt.

Uitleg van de MACD Indicator en de ADX Indicator

De MACD-indicator, ook wel bekend als de Moving Average Convergence Divergence, is een krachtig hulpmiddel in de technische analyse. Het wordt voornamelijk gebruikt om signalen van koop- en verkoopmomenten te identificeren aan de hand van crossover punten tussen twee bewegende gemiddelden.

Aan de andere kant hebben we de ADX-indicator, of Average Directional Index. Dit is een indicator die specifiek is ontworpen om de kracht en richting van een trend te meten, ongeacht of deze opwaarts of neerwaarts is.

De ADX focust niet op de richting van de trend zelf, maar eerder op de intensiteit. Door deze twee indicatoren te combineren, kunnen traders een duidelijker beeld krijgen van zowel het juiste instapmoment als de kracht van de mogelijke trend.

ADX + MACD Trading

Belangrijke MACD Trading Strategieën

Als ervaren trader heb ik ontdekt dat de MACD-indicator een krachtig hulpmiddel is bij het nemen van handelsbeslissingen. Hier zijn enkele belangrijke MACD trading strategieën die je kunt overwegen:

 1. Crossover Handel: Een van de meest populaire strategieën met de MACD is het gebruik van crossover signalen. Dit gebeurt wanneer de MACD-lijn de signaallijn kruist. Een bullish crossover treedt op wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn komt, wat aangeeft dat het tijd is om longposities in te nemen. Een bearish crossover daarentegen, waarbij de MACD-lijn onder de signaallijn zakt, geeft aan dat het tijd is om shortposities in te nemen.
 2. Divergentie Handel: Divergentie verwijst naar situaties waarin de prijs en de indicator niet in dezelfde richting bewegen. Bijvoorbeeld, als de prijs hogere toppen maakt maar de MACD lagere toppen vormt, kan dit wijzen op een mogelijke trendomkering. Dit is een belangrijke strategie voor traders die willen profiteren van trendomkeringen voordat ze duidelijk zichtbaar zijn op prijsgrafieken.
 3. Trendbewust Handelen: De MACD kan ook worden gebruikt om trends te bevestigen en te volgen. Wanneer zowel de MACD-lijn als het histogram stijgen, duidt dit op een sterke bullish trend. Omgekeerd, wanneer beide dalen, duidt dit op een sterke bearish trend. Dit geeft traders de mogelijkheid om posities in te nemen die overeenkomen met de heersende trend.
 4. Dynamische Support en Resistance: Een andere handelsstrategie is het gebruik van de MACD-lijn als een dynamische support of resistance niveaus. Bijvoorbeeld, wanneer de prijs stijgt en de MACD-lijn fungeert als een steunpunt, kan dit aangeven dat het momentum hoog is en dat het tijd is om longposities in te nemen. Daarentegen, wanneer de prijs daalt en de MACD-lijn fungeert als een weerstandsniveau, kan dit aangeven dat het momentum laag is en dat het tijd is om shortposities in te nemen.

Belangrijke ADX Trading Strategieën

De ADX-indicator is een krachtig hulpmiddel bij technische analyse en kan worden gebruikt om de trendsterkte in een markt te meten. Hier zijn enkele belangrijke ADX trading strategieën die je kunt overwegen:

 1. Trendvolgende strategie: Gebruik de ADX-indicator om te bepalen of er een sterke trend aanwezig is. Als de ADX-waarde boven de 25 ligt, geeft dit aan dat er sprake is van een sterke trend. Plaats long-posities als de ADX stijgt en short-posities als de ADX daalt.
 2. Trendomkering strategie: De ADX-indicator kan ook helpen bij het identificeren van trendomkeringen. Monitor de ADX-waarde wanneer deze begint te dalen na het bereiken van een hoog niveau, zoals boven de 40. Dit kan duiden op een mogelijke trendomkering en biedt kansen voor contraire handelsposities.
 3. Divergentie strategie: Divergentie tussen prijsbeweging en ADX kan wijzen op verzwakking van de huidige trend. Let op lagere toppen of hogere bodems in de prijsgrafiek in combinatie met lagere waarden van de ADX-indicator. Dit kan aangeven dat een trend verzwakt en mogelijk aan het einde komt.
 4. Volatiliteitsfilter strategie: Combineer de ADX-indicator met andere volatiliteitsindicatoren zoals Bollinger Bands of Average True Range (ATR) om effectief volatiliteitstrends te identificeren. Handel alleen wanneer zowel de volatiliteitsindicatoren als de ADX-waarde aangeven dat er voldoende beweging en trendsterkte is.
 5. Stop-loss strategie: Gebruik de ADX-indicator om stop-loss niveaus in te stellen bij het plaatsen van trades. Een hogere ADX-waarde duidt op een sterkere trend, waardoor je een meer conservatieve stop-loss kunt gebruiken. Bij lagere ADX-waarden kun je een lossere stop-loss hanteren om ruimte te geven voor prijsvolatiliteit.

Het Gebruik van MACD en ADX in Combinatie

Bij het combineren van de MACD en ADX indicatoren profiteren handelaren van de complementaire voordelen die deze indicatoren bieden voor het nemen van handelsbeslissingen.

Voordelen van het combineren van de MACD en ADX

Het combineren van de MACD en ADX biedt verschillende voordelen voor handelaren. Allereerst kunnen deze twee indicatoren samen een diepgaander inzicht geven in de marktsituatie. De MACD kan helpen bij het identificeren van trendomkeringen en het genereren van koopsignalen, terwijl de ADX de kracht van een trend kan meten.

Door ze samen te gebruiken, kunnen handelaren beter geïnformeerde beslissingen nemen over het invoeren of verlaten van posities. Bovendien kunnen de DMI-lijnen en Parabolic SAR-indicator worden gebruikt in combinatie met de MACD en ADX om nog nauwkeurigere signalen te genereren.

Het combineren van deze indicatoren biedt kortetermijnhandelaren een waardevol hulpmiddel voor realtime analyse en helpt hen om winstgevende handelsmogelijkheden te identificeren.

Hoe de MACD en ADX samen te gebruiken bij handelsbeslissingen

Als een ervaren handelaar, vind ik het nuttig om de MACD en ADX indicatoren samen te gebruiken bij het nemen van handelsbeslissingen. Hier zijn de manieren waarop ik deze indicatoren combineer voor effectieve strategieën:

 1. Trendherkenning: Ik gebruik de MACD-indicator om trends in de markt te identificeren. Wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn beweegt, duidt dit op een stijgende trend en geeft aan dat het tijd is om in te kopen. Aan de andere kant, wanneer de MACD-lijn onder de signaallijn zakt, betekent dit een neerwaartse trend en kan het tijd zijn om te verkopen. De ADX-indicator helpt me om de kracht van die trend te bepalen. Als de ADX-waarde hoog is, betekent dit dat er sprake is van een sterke trend en kan ik mijn positie behouden.
 2. Bevestiging van handelssignalen: Soms kan een crossover van de MACD-lijnen misleidend zijn. Om dit te voorkomen, vertrouw ik op de ADX-indicator om extra bevestiging te krijgen. Als ik bijvoorbeeld een koopsignaal zie met een positieve crossover in MACD maar er is geen sterke opwaartse trend volgens ADX, dan ben ik voorzichtiger met het plaatsen van mijn orders. Hetzelfde geldt voor verkoopsignalen – als er geen sterke neerwaartse trend wordt weergegeven door ADX terwijl er een negatieve crossover in MACD is, wacht ik mogelijk af voordat ik een positie inneem.
 3. Volatiliteit en stop loss: De ADX-indicator helpt me ook om de volatiliteit van de markt te begrijpen. Als de ADX-waarde hoog is, betekent dit dat de markt volatiel is en dat er mogelijk grote prijsbewegingen zijn. In deze situatie kan ik mijn stop loss-niveau verder weg plaatsen om ruimte te geven aan de prijsfluctuaties. Aan de andere kant, als de ADX-waarde laag is, betekent dit dat de markt minder volatiel is en dat ik mijn stop loss-niveau dichterbij kan plaatsen om mijzelf te beschermen tegen grote verliezen.
 4. Divergentie: Een ander belangrijk aspect waarop ik let bij het gebruik van MACD en ADX samen, is divergentie. Divergentie treedt op wanneer de prijs en indicatoren elkaar niet bevestigen. Als er bijvoorbeeld een bearish divergentie is tussen de prijsactie en de MACD-indicator (prijs maakt nieuwe hoogtes terwijl MACD lagere hoogtes maakt), kan dit wijzen op een mogelijke trendomkering. Ik gebruik dan de ADX-indicator om te zien of er voldoende sterkte in die mogelijke trendomkering zit voordat ik

Voorbeelden van MACD en ADX Indicator Combinaties

– Toepassing van MACD en ADX bij trendherkenning.

– Gebruik van MACD en ADX bij bevestiging van handelssignalen.

Toepassing van MACD en ADX bij trendherkenning

Als het gaat om trendherkenning, zijn de MACD en ADX indicatoren zeer nuttig. De MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator is een momentumindicator die de relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden laat zien.

Het helpt beleggers om de sterkte en richting van een trend te beoordelen. De ADX (Average Directional Index) indicator meet de trendkracht en kan ons vertellen of een trend zich ontwikkelt of dat de markt in een zijwaartse beweging is.

De combinatie van MACD en ADX kan zeer waardevol zijn bij het identificeren en bevestigen van trends. Als de MACD-lijn boven de signaallijn kruist en de ADX-waarde boven een bepaald niveau stijgt, kan dit wijzen op een sterke opwaartse trend.

Omgekeerd, als de MACD-lijn onder de signaallijn kruist en de ADX-waarde boven een bepaald niveau daalt, kan dit wijzen op een sterke neerwaartse trend. Beleggers kunnen deze signalen gebruiken om opportunistische handelsbeslissingen te nemen en winstgevende kansen te identificeren in de markt.

Gebruik van MACD en ADX bij bevestiging van handelssignalen

Als ervaren trader begrijp ik dat het bevestigen van handelssignalen cruciaal is om succesvol te zijn in de markt. Het gebruik van zowel de MACD als de ADX indicator kan hierbij zeer behulpzaam zijn.

De MACD indicator, die helpt bij het identificeren van prijsmomentum en trendomkeringen, kan worden gebruikt in combinatie met de ADX indicator, die de trendsterkte meet. Door deze twee indicatoren samen te gebruiken, kunnen traders betrouwbaardere handelssignalen krijgen.

Wanneer de MACD en ADX indicator beiden een bullish signaal geven, is dit een sterke bevestiging dat er een opwaartse trend aanwezig is. Dit kan traders helpen om met meer vertrouwen long posities in te nemen.

Tips voor Effectieve MACD en ADX Trading

1. Begrijp de marktvolatiliteit en pas uw handelsstrategieën aan op basis van de heersende marktomstandigheden.

2. Zorg ervoor dat u de juiste parameters instelt voor zowel de MACD als de ADX-indicator om nauwkeurige handelssignalen te krijgen.

3. Combineer de MACD en ADX-indicatoren voor een krachtiger handelssysteem dat zowel trendbewegingen als trendkracht kan identificeren.

4. Gebruik de MACD en ADX-indicatoren om trendherkenning te vergemakkelijken en bevestiging te verkrijgen voor uw handelssignalen.

5. Wees bewust van divergentie tussen prijsbewegingen en indicatorwaarden, want dit kan wijzen op een mogelijke trendomkering.

Remember, you need to

ADX + MACD Trading

Het belang van het begrijpen van marktvolatiliteit

Het begrijpen van marktvolatiliteit is essentieel bij het gebruik van de MACD en ADX indicatoren in trading. Marktvolatiliteit verwijst naar de mate van prijsfluctuaties in een bepaalde periode.

Het is belangrijk om te beseffen dat de effectiviteit van de MACD en ADX indicatoren afhangt van de mate van volatiliteit in de markt. In volatiele markten kunnen deze indicatoren beter werken, terwijl ze mogelijk minder betrouwbaar zijn in minder volatiele markten.

Het begrijpen van de marktvolatiliteit stelt handelaren in staat om de juiste parameters in te stellen voor de MACD en ADX, zodat ze optimaal kunnen profiteren van handelsmogelijkheden. Het kan ook helpen bij het bepalen van de juiste handelsstrategieën op basis van de huidige marktcondities.

Het belang van het instellen van de juiste parameters voor de MACD en ADX

Als ervaren trader weet ik dat het instellen van de juiste parameters voor de MACD en ADX van cruciaal belang is voor succesvolle handel. Deze indicatoren hebben verschillende parameters waarmee je kunt spelen om de gegevens aan te passen aan jouw handelsstijl en de marktomstandigheden.

Het kiezen van de juiste parameters is essentieel om nauwkeurige handelssignalen te genereren en valse signalen te vermijden. Door de parameters aan te passen, kun je de gevoeligheid van de indicatoren vergroten of verkleinen, afhankelijk van jouw voorkeuren.

Zoek naar de combinatie die het beste werkt voor jouw specifieke handelsstrategie en test deze zorgvuldig voordat je met echt geld gaat handelen.

Meer over forex met onze blogs over Forex Strategieën

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in volatiliteit, raden we aan te beginnen met “Bollinger Bands Trading“, dat gebruik maakt van deze bekende tool om prijsniveaus en volatiliteit te beoordelen. Wilt u meer weten over trendbevestiging? Duik dan in “Moving Average Crossover Trading“.

Renko Trading” en “Heiken Ashi Trading” bieden alternatieve benaderingen van prijsgrafieken, terwijl “ADX Trading” de kracht van een trend meet. Als u de ADX-indicator met andere hulpmiddelen wilt combineren, hebben we ook gedetailleerde gidsen over “ADX + MACD Trading” en “ADX + Stochastic Trading“.

Ontdek de mogelijkheden van momentum met onze artikelen over “Stochastic Oscillator Trading” en “RSI Trading“, of leer meer over trendinversies met “Parabolic SAR Trading“. Ga dieper in op geavanceerde technieken met onze stukken over “Elliott Wave Fibonacci Trading” en “Harmonic Trading“.

Gann Trading” biedt inzichten in de methoden van de legendarische handelaar W.D. Gann, terwijl “Pivot Point Trading” de belangrijke prijsniveaus in de spotlight zet. Ontdek de kracht van het identificeren van discrepanties tussen indicatoren en prijsbewegingen met “Divergence Convergence Trading“, en leer hoe u deze techniek kunt toepassen op de MACD met “MACD Divergence Trading“.

Range Expansion Trading” en “Multi-Timeframe Trading” bieden nieuwe manieren om marktstructuren te analyseren, en “Price Rejection Trading” focust op het identificeren van prijsniveaus waar de markt aarzelt om verder te bewegen.

Ten slotte, voor een meer psychologische benadering, bekijk onze gids over “Market Sentiment Trading“. Deze stijl van handelen neemt de algemene stemming van de markt in overweging bij het maken van handelsbeslissingen.

Of u nu een beginnende handelaar bent of een ervaren veteraan, onze blog heeft waardevolle inzichten te bieden. Ontdek onze uitgebreide artikelen en verbeter uw Forex trading vaardigheden vandaag nog! Ontdek ook high-frequency trading en arbitrage trading.

Veelgestelde Vragen

1. Wat is ADX + MACD trading?

ADX + MACD trading is een strategie waarbij de ADX (Average Directional Movement Index) en de MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicatoren samen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de kracht van een trend en mogelijke koop- en verkoopsignalen te identificeren.

2. Hoe werkt de ADX indicator?

De ADX indicator meet de sterkte van een trend op een schaal van 0 tot 100. Een waarde boven de 25 wordt over het algemeen geïnterpreteerd als een sterke trend, terwijl waarden onder de 25 wijzen op een zwakke of zijwaartse marktbeweging.

3. Wat is de rol van de MACD indicator in ADX + MACD trading?

De MACD indicator bestaat uit twee lijnen – de MACD-lijn en de signaallijn. Het verschil tussen deze twee lijnen geeft inzicht in het momentum van een trend. Wanneer de MACD-lijn de signaallijn overschrijdt, kan dit worden gezien als een koopsignaal, terwijl een kruising naar beneden een verkoopsignaal kan zijn.

4. Hoe kunnen indicator combinaties helpen bij het nemen van handelsbeslissingen?

Het combineren van indicatoren zoals ADX en MACD kan helpen bij het bevestigen en versterken van handelssignalen. Door meerdere indicatoren te gebruiken, kunnen handelaren meer betrouwbare signalen identificeren en het risico op valse signalen verminderen. Het is echter belangrijk om een grondige analyse uit te voeren en de juiste interpretatie van de indicatoren te begrijpen voordat beslissingen worden genomen.

» Referenties


1. Chaboud, A. P., Chiquoine, B., Hjalmarsson, E., & Vega, C. (2014). Rise of the machines: Algorithmic trading in the foreign exchange market. The Journal of Finance, 69(5),
https://www.jstor.org/stable/43612951

2. Drehmann, M., & Sushko, V. (2022, December 5). The global foreign exchange market in a higher-volatility environment. BIS Quarterly Review.
https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2212f.htm

3. Gallo, C. (2014, July 20). The Forex Market in Practice: A Computing Approach for Automated Trading Strategies. International Journal of Economics and Management Sciences.
https://www.semanticscholar.org/paper/The-Forex-Market-in-Practice%3A-A-Computing-Approach-Gallo/0fead5f2309acb35956e93d8238059b1e6221a2d

4. Neely, C. J., & Weller, P. A. (2013, October). Lessons from the evolution of foreign exchange trading strategies. Journal of Banking & Finance, 37(10), 3783-3798.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378426613002549

5. Segal, T. (2021, March 4). What is the best method of analysis for forex trading? Reviewed by Anderson, S., Fact checked by Perez, Y. [Webpage]. Investopedia.
https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/best-method-of-forex-analysis.asp

» Referenties

Conclusie forex brokers 2023

Demian van Keken

Demian van Keken

Demian van Keken (1990), een gepassioneerde forex specialist met uitgebreide ervaring in de financiële markten, begon zijn reis in de forex-wereld uit interesse en heeft deze nu getransformeerd naar een diepe passie voor het begrijpen van de dynamiek van valutahandel. Door zijn grondige kennis van de forex-industrie en zijn toewijding aan anderen, heeft Demian vele individuen geholpen hun financiële doelen te bereiken. Of je nu een nieuwkomer bent in forex trading of een ervaren handelaar, Demian staat klaar om je te voorzien van de informatie en kennis die je nodig hebt om succesvol te zijn. Geniet van de waardevolle inzichten die hij deelt op dit platform. Voor vragen of assistentie, neem gerust contact op via info@besteforexbroker.nl of bel 033-2022144. Je kunt Demian ook volgen op LinkedIn. Meer ervaringen van Demian van Keken

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *